Kết quả Hạng 2 Anh nữ (Bắc)

KQBD Hạng 2 Anh nữ (Bắc) mùa giải 2022-2023 - vòng 13

22212019181716151413121110987654321
 • 30/04 20:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Wolves
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/04 20:00
  Nữ Burnley
  Nữ Liverpool Feds
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/04 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ West Bromwich WFC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/04 20:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/04 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Loughborough Lightning
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/04 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Stoke City
  ? - ?
  Vòng 22
 • 23/04 20:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ West Bromwich WFC
  ? - ?
  Vòng 14
 • 23/04 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Burnley
  ? - ?
  Vòng 14
 • 23/04 20:00
  Nữ Burnley
  Nữ Wolves
  ? - ?
  Vòng 19
 • 21/04 20:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ West Bromwich WFC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 16/04 20:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Nottingham Forest
  ? - ?
  Vòng 21
 • 16/04 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ Wolves
  ? - ?
  Vòng 21
 • 16/04 20:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  ? - ?
  Vòng 21
 • 16/04 20:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Huddersfield Town
  ? - ?
  Vòng 21
 • 16/04 20:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Burnley
  ? - ?
  Vòng 21
 • 09/04 21:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ West Bromwich WFC
  ? - ?
  Vòng 12
 • 09/04 21:00
  Nữ Wolves
  Nữ Liverpool Feds
  0 - 0
  Vòng 12
 • 09/04 20:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Loughborough Lightning
  ? - ?
  Vòng 19
 • 02/04 21:00
  Nữ Derby County
  Nữ Brighouse Town
  ? - ?
  Vòng 20
 • 02/04 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Fylde LFC
  ? - ?
  Vòng 20
 • 02/04 20:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Liverpool Feds
  ? - ?
  Vòng 20
 • 02/04 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Burnley
  ? - ?
  Vòng 20
 • 02/04 20:00
  Nữ Stoke City
  Nữ West Bromwich WFC
  ? - ?
  Vòng 20
 • 02/04 20:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Wolves
  ? - ?
  Vòng 20
 • 02/04 20:00
  Nữ Wolves
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 13
 • 30/03 01:45
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Liverpool Feds
  0 - 1
  Vòng 18
 • 26/03 21:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ West Bromwich WFC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/03 20:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 19
 • 26/03 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 1
  Vòng 19
 • 26/03 20:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Fylde LFC
  0 - 0
  Vòng 21
 • 19/03 21:00
  Nữ Burnley
  Nữ Derby County
  3 - 0
  Vòng 12
 • 19/03 21:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  1 - 1
  Vòng 12
 • 19/03 20:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Fylde LFC
  1 - 0
  Vòng 19
 • 17/03 02:45
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Wolves
  1 - 3
  Vòng 18
 • 17/03 02:45
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Nottingham Forest
  2 - 0
  Vòng 18
 • 16/03 02:45
  Nữ Burnley
  Nữ Brighouse Town
  3 - 1
  Vòng 18
 • 15/03 02:45
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Stoke City
  1 - 0
  Vòng 18
 • 15/03 02:45
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Derby County
  ? - ?
  Vòng 18
 • 12/03 21:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 4
  Vòng 6
 • 12/03 21:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Wolves
  0 - 0
  Vòng 6
 • 12/03 21:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Burnley
  ? - ?
  Vòng 13
 • 05/03 21:00
  Nữ Burnley
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  0 - 0
  Vòng 15
 • 05/03 21:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ West Bromwich WFC
  0 - 0
  Vòng 17
 • 05/03 21:00
  Nữ Derby County
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 9
 • 05/03 21:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Loughborough Lightning
  0 - 0
  Vòng 12
 • 26/02 21:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Wolves
  0 - 4
  Vòng 14
 • 26/02 21:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Liverpool Feds1
  2 - 0
  Vòng 6
 • 26/02 21:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Fylde LFC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 26/02 21:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Huddersfield Town1
  1 - 0
  Vòng 16
 • 23/02 02:45
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Liverpool Feds1
  0 - 1
  Vòng 16
 • 23/02 02:45
  Nữ Burnley
  Nữ Fylde LFC
  3 - 0
  Vòng 16
 • 23/02 02:45
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  2 - 0
  Vòng 16
 • 23/02 02:45
  Nữ Wolves
  Nữ Stoke City
  2 - 0
  Vòng 16
 • 19/02 21:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  0 - 0
  Vòng 17
 • 19/02 21:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 6
 • 12/02 21:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 15
 • 12/02 21:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Liverpool Feds
  1 - 0
  Vòng 15
 • 12/02 21:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 15
 • 12/02 21:00
  Nữ Wolves
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 0
  Vòng 15
 • 12/02 21:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  0 - 0
  Vòng 2
 • 12/02 21:00
  Nữ Burnley
  Nữ Loughborough Lightning
  0 - 0
  Vòng 6
 • 10/02 02:45
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Brighouse Town
  0 - 1
  Vòng 17
 • 05/02 21:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 2
  Vòng 14
 • 05/02 21:00
  1Nữ Loughborough Lightning1
  Nữ Burnley
  0 - 0
  Vòng 17
 • 05/02 21:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Stoke City
  1 - 0
  Vòng 14
 • 29/01 21:00
  1Nữ Huddersfield Town1
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 2
  Vòng 3
 • 29/01 21:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Brighouse Town
  0 - 0
  Vòng 13
 • 29/01 21:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 13
 • 22/01 21:00
  Nữ Derby County
  Nữ Stoke City
  0 - 0
  Vòng 17
 • 15/01 21:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 16
 • 15/01 21:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Nottingham Forest
  1 - 7
  Vòng 13
 • 08/01 21:00
  Nữ Wolves
  Nữ Fylde LFC
  0 - 0
  Vòng 17
 • 04/12 21:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Loughborough Lightning
  0 - 0
  Vòng 15
 • 27/11 21:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Derby County
  1 - 2
  Vòng 14
 • 20/11 21:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Loughborough Lightning
  0 - 0
  Vòng 8
 • 06/11 21:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Fylde LFC
  1 - 0
  Vòng 11
 • 06/11 21:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Burnley
  0 - 0
  Vòng 11
 • 06/11 21:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 11
 • 06/11 21:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 2
  Vòng 11
 • 06/11 21:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Derby County
  0 - 1
  Vòng 11
 • 06/11 21:00
  Nữ Wolves
  Nữ Brighouse Town
  0 - 0
  Vòng 11
 • 23/10 20:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Liverpool Feds
  0 - 0
  Vòng 10
 • 23/10 20:00
  Nữ Burnley
  Nữ West Bromwich WFC
  0 - 1
  Vòng 10
 • 23/10 20:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Loughborough Lightning
  2 - 0
  Vòng 10
 • 23/10 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Stoke City1
  3 - 2
  Vòng 10
 • 23/10 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Brighouse Town
  1 - 1
  Vòng 10
 • 23/10 20:00
  Nữ Wolves
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 10
 • 16/10 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 7
 • 14/10 02:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Loughborough Lightning
  1 - 0
  Vòng 9
 • 14/10 01:45
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Fylde LFC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 14/10 01:45
  Nữ Stoke City
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  1 - 1
  Vòng 9
 • 13/10 01:45
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Burnley
  1 - 1
  Vòng 9
 • 13/10 01:45
  Nữ Wolves
  Nữ West Bromwich WFC
  1 - 1
  Vòng 9
 • 09/10 20:00
  Nữ Wolves
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  0 - 0
  Vòng 8
 • 09/10 20:00
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Derby County
  0 - 0
  Vòng 8
 • 09/10 20:00
  Nữ Burnley
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 1
  Vòng 8
 • 09/10 20:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Huddersfield Town
  1 - 0
  Vòng 8
 • 09/10 20:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Stoke City
  0 - 0
  Vòng 8
 • 02/10 20:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Stoke City
  2 - 1
  Vòng 7
 • 02/10 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Liverpool Feds
  0 - 0
  Vòng 7
 • 02/10 20:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  0 - 1
  Vòng 7
 • 02/10 20:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Brighouse Town
  0 - 0
  Vòng 7
 • 02/10 20:00
  Nữ Wolves
  Nữ Burnley
  0 - 1
  Vòng 7
 • 29/09 01:45
  Nữ Brighouse Town
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 6
 • 18/09 20:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Burnley
  0 - 0
  Vòng 5
 • 18/09 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ Fylde LFC
  0 - 1
  Vòng 5
 • 18/09 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ West Bromwich WFC
  2 - 0
  Vòng 5
 • 18/09 20:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Stoke City
  1 - 1
  Vòng 5
 • 18/09 20:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Brighouse Town
  0 - 1
  Vòng 5
 • 18/09 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Wolves
  0 - 2
  Vòng 5
 • 04/09 20:00
  Nữ Burnley
  Nữ Huddersfield Town
  1 - 2
  Vòng 4
 • 04/09 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  0 - 0
  Vòng 4
 • 04/09 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Liverpool Feds
  2 - 0
  Vòng 4
 • 04/09 20:00
  Nữ Stoke City
  Nữ Brighouse Town
  1 - 0
  Vòng 4
 • 04/09 20:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Fylde LFC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 04/09 20:00
  Nữ Wolves
  Nữ Loughborough Lightning
  1 - 0
  Vòng 4
 • 02/09 02:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Brighouse Town
  1 - 3
  Vòng 3
 • 01/09 01:45
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Burnley
  1 - 1
  Vòng 3
 • 01/09 01:45
  Nữ Derby County
  Nữ Loughborough Lightning
  2 - 0
  Vòng 3
 • 31/08 01:45
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ West Bromwich WFC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 31/08 01:45
  Nữ Stoke City
  Nữ Wolves
  0 - 3
  Vòng 3
 • 28/08 20:00
  Nữ Burnley
  Nữ Stoke City
  1 - 0
  Vòng 2
 • 28/08 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ Liverpool Feds
  0 - 0
  Vòng 2
 • 28/08 20:00
  Nữ Huddersfield Town
  Nữ Wolves
  0 - 1
  Vòng 2
 • 28/08 20:00
  Nữ Nottingham Forest
  Nữ Fylde LFC
  1 - 0
  Vòng 2
 • 28/08 20:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Loughborough Lightning1
  0 - 0
  Vòng 2
 • 21/08 22:00
  Nữ Loughborough Lightning
  Nữ Stoke City
  0 - 1
  Vòng 1
 • 21/08 20:00
  Nữ Birmingham West Midlands Ladies
  Nữ Huddersfield Town
  0 - 0
  Vòng 1
 • 21/08 20:00
  Nữ Derby County
  Nữ Burnley
  1 - 0
  Vòng 1
 • 21/08 20:00
  Nữ Fylde LFC
  Nữ Brighouse Town
  0 - 0
  Vòng 1
 • 21/08 20:00
  Nữ Liverpool Feds
  Nữ Wolves
  0 - 1
  Vòng 1
 • 21/08 20:00
  Nữ West Bromwich WFC
  Nữ Nottingham Forest
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật:

Hạng 2 Anh nữ (Bắc)