Kết quả U20 Châu Á

KQBD U20 Châu Á mùa giải 2022-2023 - vòng Chung kết

Chung kếtBán kếtTứ kếtBảngLoại
 • 18/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Iraq
  0 - 0
  Vòng Chung kết
 • 15/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [3-1]
 • 15/03 17:00
  U20 Iraq
  U20 Nhật Bản
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [2-2], Penalty [5-3]
 • 12/03 21:00
  U20 Nhật Bản
  U20 Jordan
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 12/03 17:00
  U20 Hàn Quốc
  U20 Trung Quốc
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [3-1]
 • 11/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Australia
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [5-4]
 • 11/03 17:00
  U20 Iran
  U20 Iraq
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 09/03 19:00
  U20 Trung Quốc
  U20 Kyrgyzstan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 09/03 19:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Nhật Bản
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 08/03 19:00
  U20 Hàn Quốc
  U20 Tajikistan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 08/03 19:00
  U20 Jordan
  U20 Oman
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 07/03 21:00
  U20 Iraq
  U20 Syria
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 07/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Indonesia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 07/03 17:00
  U20 Qatar
  U20 Australia
  1 - 4
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 07/03 17:00
  U20 Việt Nam
  U20 Iran
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 06/03 19:00
  U20 Trung Quốc
  U20 Ả Rập Xê-út
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 06/03 17:00
  U20 Kyrgyzstan
  U20 Nhật Bản
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 05/03 19:00
  U20 Oman
  U20 Tajikistan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 05/03 17:00
  U20 Jordan
  U20 Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 04/03 21:00
  U20 Iraq
  U20 Uzbekistan1
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 04/03 21:00
  U20 Việt Nam
  U20 Qatar
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 04/03 19:00
  U20 Syria
  U20 Indonesia
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 04/03 17:00
  U20 Iran
  U20 Australia
  1 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 03/03 19:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Kyrgyzstan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 03/03 17:00
  U20 Nhật Bản
  U20 Trung Quốc
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 02/03 19:00
  U20 Tajikistan
  U20 Jordan1
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 02/03 17:00
  U20 Hàn Quốc
  U20 Oman
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 01/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Syria
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 01/03 21:00
  U20 Qatar
  U20 Iran
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/03 19:00
  U20 Indonesia
  U20 Iraq1
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 01/03 17:00
  U20 Australia
  U20 Việt Nam
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 18/10 23:30
  U20 Ấn Độ
  U20 Kuwait
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng H
 • 18/10 20:30
  U20 Australia
  U20 Iraq
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng H
 • 16/10 23:30
  U20 Kuwait
  U20 Iraq
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng H
 • 16/10 20:30
  U20 Ấn Độ
  U20 Australia
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng H
 • 14/10 23:30
  U20 Australia
  U20 Kuwait1
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng H
 • 14/10 20:30
  U20 Iraq
  U20 Ấn Độ
  1 - 2
  Vòng Loại / Bảng H
 • 19/09 01:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Trung Quốc
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 19/09 01:00
  U20 Maldives
  U20 Myanmar
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 19/09 01:00
  U20 Bahrain
  U20 Qatar
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 19/09 01:00
  U20 Jordan
  U20 Đài Loan
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 18/09 23:45
  U20 Oman
  U20 Thái Lan
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 18/09 22:00
  2U20 Nepal2
  U20 Bangladesh1
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng B
 • 18/09 22:00
  U20 Tajikistan
  U20 Campuchia
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng I
 • 18/09 21:30
  U20 Kyrgyzstan
  U20 Brunei
  4 - 0
  Vòng Loại / Bảng J
 • 18/09 20:30
  U20 Turkmenistan
  U20 Syria
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 18/09 20:00
  U20 Indonesia
  U20 Việt Nam
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 18/09 20:00
  U20 Philippines
  U20 Afghanistan
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 18/09 19:00
  U20 Lào
  U20 Palestine
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 18/09 19:00
  U20 Li Băng
  U20 Singapore
  3 - 1
  Vòng Loại / Bảng I
 • 18/09 17:00
  U20 UAE
  U20 Iran
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng J
 • 18/09 16:00
  U20 Nhật Bản
  U20 Yemen
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 18/09 16:00
  1U20 Mông Cổ1
  U20 Sri Lanka1
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng E
 • 18/09 16:00
  U20 Hồng Kông
  U20 Đông Timor
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 18/09 11:30
  U20 Hàn Quốc
  U20 Malaysia2
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng E
 • 17/09 01:30
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Myanmar
  4 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 17/09 01:00
  U20 Bahrain
  U20 Bhutan
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 17/09 01:00
  U20 Jordan
  U20 Syria
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 16/09 23:45
  1U20 Philippines1
  U20 Thái Lan1
  2 - 2
  Vòng Loại / Bảng G
 • 16/09 22:15
  U20 Trung Quốc
  U20 Uzbekistan1
  1 - 2
  Vòng Loại / Bảng A
 • 16/09 22:00
  1U20 Li Băng1
  U20 Tajikistan1
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng I
 • 16/09 22:00
  U20 Bangladesh
  U20 Qatar
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng B
 • 16/09 21:30
  U20 Kyrgyzstan
  U20 UAE
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng J
 • 16/09 20:30
  U20 Đài Loan
  U20 Northern Mariana Island
  5 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 16/09 20:00
  U20 Hồng Kông
  U20 Indonesia
  0 - 3
  Vòng Loại / Bảng F
 • 16/09 20:00
  U20 Afghanistan
  U20 Oman
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 16/09 19:00
  U20 Yemen
  U20 Guam
  4 - 1
  Vòng Loại / Bảng C
 • 16/09 19:00
  1U20 Singapore1
  U20 Campuchia
  1 - 1
  Vòng Loại / Bảng I
 • 16/09 17:00
  U20 Brunei
  U20 Iran
  0 - 3
  Vòng Loại / Bảng J
 • 16/09 16:00
  U20 Palestine
  U20 Nhật Bản
  0 - 3
  Vòng Loại / Bảng C
 • 16/09 16:00
  1U20 Sri Lanka1
  U20 Malaysia
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng E
 • 16/09 16:00
  U20 Đông Timor
  U20 Việt Nam
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng F
 • 16/09 11:30
  U20 Mông Cổ
  U20 Hàn Quốc
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng E
 • 15/09 01:30
  U20 Trung Quốc
  U20 Maldives
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 15/09 01:00
  U20 Bahrain
  U20 Nepal1
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 15/09 01:00
  U20 Jordan
  U20 Northern Mariana Island
  10 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 14/09 23:45
  U20 Oman
  U20 Philippines
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 14/09 22:15
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Uzbekistan
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 14/09 22:00
  U20 Qatar
  U20 Bhutan
  4 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 14/09 22:00
  U20 Tajikistan
  U20 Singapore
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng I
 • 14/09 21:30
  U20 Kyrgyzstan
  U20 Iran
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng J
 • 14/09 20:30
  U20 Đài Loan
  U20 Turkmenistan1
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 14/09 20:00
  U20 Indonesia
  U20 Đông Timor
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 14/09 20:00
  U20 Thái Lan
  U20 Afghanistan
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 14/09 19:00
  U20 Lào
  U20 Yemen
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng C
 • 14/09 19:00
  U20 Campuchia
  U20 Li Băng
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng I
 • 14/09 17:00
  U20 UAE
  U20 Brunei
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng J
 • 14/09 16:00
  U20 Nhật Bản
  U20 Guam
  5 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 14/09 16:00
  U20 Mông Cổ
  U20 Malaysia
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng E
 • 14/09 16:00
  U20 Việt Nam
  U20 Hồng Kông
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 14/09 11:30
  U20 Hàn Quốc
  U20 Sri Lanka
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng E
 • 13/09 01:45
  U20 Jordan
  U20 Turkmenistan
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng D
 • 13/09 01:30
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Maldives
  6 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 13/09 01:00
  U20 Nepal
  U20 Qatar1
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng B
 • 12/09 22:15
  U20 Uzbekistan
  U20 Myanmar
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 12/09 22:00
  U20 Bhutan
  U20 Bangladesh
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng B
 • 12/09 20:30
  U20 Northern Mariana Island
  U20 Syria
  0 - 6
  Vòng Loại / Bảng D
 • 12/09 19:30
  U20 Lào
  U20 Nhật Bản
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng C
 • 12/09 16:00
  U20 Guam
  U20 Palestine
  0 - 4
  Vòng Loại / Bảng C
 • 11/09 01:30
  U20 Myanmar
  U20 Trung Quốc
  1 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 11/09 01:00
  U20 Bahrain
  U20 Bangladesh
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 11/09 01:00
  U20 Northern Mariana Island
  U20 Turkmenistan
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 10/09 22:15
  U20 Uzbekistan
  U20 Maldives
  6 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 10/09 22:00
  U20 Bhutan
  U20 Nepal
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 10/09 20:30
  U20 Syria
  U20 Đài Loan
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 10/09 19:00
  U20 Lào
  U20 Guam
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 10/09 16:00
  U20 Palestine
  U20 Yemen
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
Cập nhật:

U20 Châu Á