Kết quả Copa America

Kết quả Copa America mùa giải 2024

 • 15/07 08:20
  Argentina
  Colombia
  0 - 0
  Chung kết
 • 90phút [0-0], 120phút [1-0]
 • 14/07 07:00
  Canada
  Uruguay
  1 - 1
  Tranh giải 3
 • Pen [3-4]
 • 11/07 07:00
  Uruguay
  Colombia 1
  0 - 1
  Bán kết
 • 10/07 07:00
  Argentina
  Canada
  1 - 0
  Bán kết
 • 07/07 08:00
  1 Uruguay
  Brazil
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • Pen [4-2]
 • 07/07 05:00
  Colombia
  Panama
  3 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 06/07 08:00
  Venezuela
  Canada
  0 - 1
  Vòng Tứ kết
 • Pen [3-4]
 • 05/07 08:00
  Argentina
  Ecuador
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • Pen [4-2]
 • 03/07 08:00
  Brazil
  Colombia
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 03/07 08:00
  Costa Rica
  Paraguay
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 02/07 08:00
  Mỹ
  Uruguay
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 02/07 08:00
  Bolivia
  Panama
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 01/07 07:00
  Jamaica
  Venezuela
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/07 07:00
  Mexico
  Ecuador
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 30/06 07:00
  Canada
  Chile 1
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 30/06 07:00
  Argentina
  Peru
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 29/06 08:00
  1 Paraguay
  Brazil
  0 - 3
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 29/06 05:00
  Colombia
  Costa Rica
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 28/06 08:00
  Uruguay
  Bolivia
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 28/06 05:00
  1 Panama
  Mỹ 1
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 27/06 08:00
  Venezuela
  Mexico
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/06 05:00
  Ecuador
  Jamaica
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 26/06 08:00
  Chile
  Argentina
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/06 05:00
  1 Peru
  Canada
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 25/06 08:00
  Brazil
  Costa Rica
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 25/06 05:00
  Colombia
  Paraguay
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 24/06 08:00
  Uruguay
  Panama
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 24/06 05:00
  Mỹ
  Bolivia
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 23/06 08:00
  Mexico
  Jamaica
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 23/06 05:00
  1 Ecuador
  Venezuela
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 22/06 07:00
  Peru
  Chile
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/06 07:00
  Argentina
  Canada
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 24/03 06:15
  Costa Rica
  Honduras
  1 - 1
  Playoffs
 • 24/03 03:00
  Canada
  Trinidad và Tobago
  0 - 0
  Playoffs
 • 11/07 07:00
  Brazil
  Argentina
  0 - 1
  Chung kết
 • 10/07 07:00
  Colombia
  Peru
  0 - 1
  Third place
 • 07/07 08:00
  Colombia
  Argentina
  0 - 1
  Bán kết
 • Pen [2-3]
 • 06/07 06:00
  Brazil
  Peru
  1 - 0
  Bán kết
 • 04/07 08:00
  Argentina
  Ecuador 1
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 04/07 05:00
  Uruguay
  Colombia
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • Pen [2-4]
Cập nhật: