Kết quả Hạng 2 Phần Lan nữ

KQBD Hạng 2 Phần Lan nữ mùa giải 2021 - vòng

 • 02/06 23:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  0 - 2
  Vòng
 • 01/06 23:00
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  0 - 2
  Vòng
 • 01/06 23:00
  Nữ NJS Nurmijarvi
  Nữ Lahti
  0 - 2
  Vòng
 • 01/06 23:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ Pallo Iirot
  2 - 0
  Vòng
 • 28/05 19:00
  Nữ Ilves Tampere 2
  Nữ NJS Nurmijarvi
  5 - 1
  Vòng
 • 27/05 22:00
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ EBK Espoo
  0 - 0
  Vòng
 • 27/05 22:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ KTP Kotka
  1 - 0
  Vòng
 • 27/05 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ Pallo Iirot
  1 - 0
  Vòng
 • 27/05 19:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ Lahti
  4 - 1
  Vòng
 • 23/05 23:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ Ilves Tampere 21
  3 - 0
  Vòng
 • 22/05 23:00
  Nữ NJS Nurmijarvi
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  0 - 1
  Vòng
 • 21/05 19:00
  Nữ KTP Kotka
  Nữ KuPS Akatemia
  2 - 0
  Vòng
 • 14/05 19:00
  Nữ KTP Kotka
  Nữ EBK Espoo
  1 - 0
  Vòng
 • 14/05 19:00
  Nữ Ilves Tampere 2
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  0 - 1
  Vòng
 • 14/05 18:00
  Nữ Lahti
  Nữ Pallo Iirot
  0 - 2
  Vòng
 • 13/05 18:00
  Nữ NJS Nurmijarvi
  Nữ KuPS Akatemia
  0 - 0
  Vòng
 • 13/05 18:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  0 - 1
  Vòng
 • 07/05 20:30
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ KTP Kotka
  3 - 0
  Vòng
 • 07/05 20:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ Lahti
  3 - 2
  Vòng
 • 07/05 19:00
  Nữ Ilves Tampere 2
  Nữ VIFK Vaasa
  2 - 0
  Vòng
 • 07/05 16:00
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ Pallo Iirot
  0 - 0
  Vòng
 • 06/05 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ NJS Nurmijarvi
  4 - 0
  Vòng
 • 30/04 19:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ KuPS Akatemia
  1 - 0
  Vòng
 • 29/04 22:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  1 - 0
  Vòng
 • 29/04 19:00
  Nữ KTP Kotka
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  0 - 1
  Vòng
 • 29/04 18:00
  Nữ NJS Nurmijarvi
  Nữ EBK Espoo
  0 - 0
  Vòng
 • 28/04 23:00
  Nữ Lahti
  Nữ Ilves Tampere 2
  1 - 0
  Vòng
 • 23/04 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ Ilves Tampere 2
  2 - 0
  Vòng
 • 23/04 20:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ Pallo Iirot
  1 - 0
  Vòng
 • 23/04 19:00
  Nữ KTP Kotka
  Nữ NJS Nurmijarvi
  1 - 0
  Vòng
 • 23/04 15:30
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  0 - 1
  Vòng
 • 22/04 18:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ Lahti1
  0 - 1
  Vòng
 • 16/04 19:00
  Nữ Ilves Tampere 2
  Nữ EBK Espoo1
  0 - 0
  Vòng
 • 15/04 22:30
  Nữ NJS Nurmijarvi
  Nữ VIFK Vaasa
  2 - 3
  Vòng
 • 15/04 22:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ KTP Kotka
  0 - 0
  Vòng
 • 15/04 20:00
  Nữ Lahti
  Nữ KuPS Akatemia
  1 - 0
  Vòng
 • 15/04 20:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  0 - 0
  Vòng
 • 09/04 19:30
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ VIFK Vaasa
  0 - 0
  Vòng
 • 22/10 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ Ilves Tampere 2
  2 - 0
  Vòng
 • 22/10 20:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ TPS Turku
  0 - 1
  Vòng
 • 22/10 18:00
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ VIFK Vaasa
  0 - 0
  Vòng
 • 22/10 18:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ EBK Espoo
  1 - 0
  Vòng
 • 22/10 18:00
  Nữ VJS Vantaa
  Nữ Sport
  1 - 1
  Vòng
 • 16/10 20:30
  1Nữ Ilves Tampere 21
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  2 - 0
  Vòng
 • 16/10 18:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ KuPS Akatemia
  0 - 0
  Vòng
 • 15/10 22:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ VJS Vantaa
  0 - 0
  Vòng
 • 15/10 21:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  1 - 0
  Vòng
 • 15/10 16:00
  Nữ Sport
  Nữ Pallo Iirot
  1 - 1
  Vòng
 • 01/10 21:00
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ Sport
  1 - 1
  Vòng
 • 01/10 19:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  1 - 2
  Vòng
 • 01/10 16:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Ilves Tampere 2
  2 - 0
  Vòng
 • 25/09 20:00
  1Nữ EBK Espoo1
  Nữ Sport
  1 - 0
  Vòng
 • 25/09 20:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ Pallo Iirot
  0 - 0
  Vòng
 • 24/09 22:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ Ilves Tampere 2
  1 - 1
  Vòng
 • 24/09 22:00
  Nữ KuPS Akatemia
  Nữ VJS Vantaa
  0 - 0
  Vòng
 • 24/09 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ TPS Turku
  0 - 1
  Vòng
 • 27/08 17:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ KuPS Akatemia
  1 - 0
  Vòng
 • 27/08 17:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ Sport
  0 - 1
  Vòng
 • 27/08 17:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  0 - 0
  Vòng
 • 27/08 17:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Ilves Tampere 2
  1 - 0
  Vòng
 • 27/08 17:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ VJS Vantaa
  0 - 2
  Vòng
 • 21/08 18:00
  Nữ Ilves Tampere 2
  Nữ EBK Espoo
  2 - 0
  Vòng
 • 13/08 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ Pallo Iirot
  0 - 0
  Vòng
 • 13/08 20:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  0 - 0
  Vòng
 • 13/08 20:00
  Nữ VJS Vantaa
  Nữ Sport
  0 - 1
  Vòng
 • 13/08 19:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ EBK Espoo
  2 - 0
  Vòng
 • 06/08 20:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  1 - 0
  Vòng
 • 06/08 18:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ Ilves Tampere 2
  0 - 2
  Vòng
 • 03/08 23:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ VIFK Vaasa
  0 - 0
  Vòng
 • 03/07 20:00
  Nữ TPV Tampere
  Nữ Espoo
  0 - 2
  Vòng
 • 21/06 23:00
  Nữ Sport
  Nữ Pallo Iirot
  3 - 2
  Vòng
 • 18/06 21:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ VIFK Vaasa
  1 - 0
  Vòng
 • 18/06 20:00
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  Nữ Ilves Tampere 2
  1 - 0
  Vòng
 • 18/06 18:30
  Nữ VJS Vantaa
  Nữ EBK Espoo
  1 - 2
  Vòng
 • 11/06 22:00
  Nữ VIFK Vaasa
  Nữ Ilves Tampere 2
  1 - 1
  Vòng
 • 11/06 20:30
  Nữ VJS Vantaa
  Nữ Pallo Iirot
  0 - 3
  Vòng
 • 11/06 20:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ TPS Turku
  0 - 0
  Vòng
 • 28/05 19:00
  Nữ Sport
  Nữ EBK Espoo
  1 - 0
  Vòng
 • 28/05 18:00
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ Pallo Iirot
  2 - 0
  Vòng
 • 15/05 20:00
  Nữ EBK Espoo
  Nữ VIFK Vaasa
  0 - 1
  Vòng
 • 15/05 19:00
  Nữ Sport
  Nữ VJS Vantaa
  1 - 2
  Vòng
 • 15/05 18:15
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  Nữ TPS Turku
  1 - 0
  Vòng
 • 15/05 18:00
  Nữ Pallo Iirot
  Nữ Jyvaskylan Pallokerho
  0 - 0
  Vòng
 • 11/05 22:30
  Nữ Sport
  Nữ Ilves Tampere 2
  0 - 2
  Vòng
 • 29/04 23:00
  1Nữ TPS Turku1
  Nữ Pallo Iirot
  0 - 1
  Vòng
 • 10/04 19:00
  Nữ VJS Vantaa
  Nữ PK Keski-Uusimaa
  1 - 1
  Vòng
Cập nhật:

Hạng 2 Phần Lan nữ