Kết quả Hạng nhất Philippines

KQBD Cúp Liên đoàn Philippines mùa giải 2024 - vòng 0

 • 10/07 15:00
  Manila Digger FC
  Taguig
  0 - 2
 • 07/07 19:30
  Kaya FC
  Davao Aguilas
  1 - 0
 • 07/07 16:45
  FC Meralco Manila
  Mendiola FC
  0 - 0
 • 07/07 14:00
  Philippine Air Force
  Philippine Army 1
  1 - 0
 • 06/07 19:30
  United City FC
  Taguig 1
  1 - 1
 • 06/07 16:45
  Garelli United
  Manila Digger FC
  0 - 3
 • 06/07 16:30
  Dynamic Herb Cebu
  Stallions FC
  0 - 0
 • 06/07 14:00
  Tuloy Football Club
  Loyola Meralco Sparks 1
  4 - 1
 • 30/06 19:30
  Davao Aguilas
  FC Meralco Manila 1
  4 - 0
 • 30/06 16:45
  Kaya FC
  Stallions FC
  1 - 0
 • 30/06 14:00
  Loyola Meralco Sparks
  United City FC
  0 - 3
 • 29/06 19:20
  Manila Montet
  Philippine Air Force
  0 - 4
 • 29/06 16:40
  Mendiola FC
  Tuloy Football Club
  1 - 2
 • 29/06 16:30
  Dynamic Herb Cebu
  Philippine Army
  2 - 0
 • 29/06 14:00
  Taguig
  Garelli United
  9 - 0
 • 23/06 18:00
  Tuloy Football Club
  Davao Aguilas
  1 - 2
 • 23/06 16:30
  Dynamic Herb Cebu
  Manila Montet
  3 - 0
 • 23/06 15:00
  Loyola Meralco Sparks
  Taguig
  1 - 3
 • 22/06 19:20
  United City FC
  Mendiola FC
  1 - 0
 • 22/06 16:45
  FC Meralco Manila
  Stallions FC
  0 - 0
 • 22/06 14:20
  Kaya FC
  Philippine Army
  3 - 0
 • 22/06 14:00
  Philippine Air Force
  Manila Digger FC
  1 - 0
 • 16/06 19:30
  Stallions FC
  Tuloy Football Club
  3 - 1
 • 16/06 16:40
  United City FC
  Davao Aguilas
  0 - 0
 • 16/06 16:30
  Dynamic Herb Cebu
  Manila Digger FC
  0 - 0
 • 16/06 14:00
  Garelli United
  Philippine Air Force
  1 - 0
 • 15/06 19:30
  Loyola Meralco Sparks
  Mendiola FC
  2 - 1
 • 15/06 16:40
  Philippine Army
  FC Meralco Manila
  0 - 0
 • 15/06 14:00
  Manila Montet
  Kaya FC
  0 - 9
 • 09/06 19:30
  1 Kaya FC
  Mendiola FC 1
  4 - 0
 • 09/06 16:45
  FC Meralco Manila
  Loyola Meralco Sparks
  2 - 1
 • 09/06 16:30
  Dynamic Herb Cebu
  Davao Aguilas
  0 - 0
 • 09/06 14:00
  United City FC
  Tuloy Football Club
  0 - 0
 • 08/06 18:00
  Stallions FC
  Philippine Air Force
  1 - 0
 • 08/06 15:00
  Garelli United
  Manila Montet
  0 - 0
 • 02/06 19:30
  Davao Aguilas
  Loyola Meralco Sparks
  3 - 0
 • 02/06 16:40
  United City FC
  Stallions FC
  1 - 0
 • 02/06 14:00
  FC Meralco Manila
  Manila Montet
  3 - 0
 • 01/06 19:30
  Mendiola FC
  Taguig
  0 - 2
 • 01/06 16:40
  Kaya FC
  Manila Digger FC
  1 - 1
Cập nhật: