Kết quả Hạng 2 Thụy Sỹ

KQBD Hạng 2 Thụy Sỹ mùa giải 2022-2023 - vòng 36

363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
 • 27/05 23:00
  Aarau
  Lausanne Sports
  1 - 2
  Vòng 36
 • 27/05 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Bellinzona
  3 - 0
  Vòng 36
 • 27/05 23:00
  Thun
  Schaffhausen
  1 - 0
  Vòng 36
 • 27/05 23:00
  Wil 1900
  Yverdon
  0 - 1
  Vòng 36
 • 27/05 23:00
  Neuchatel Xamax
  Vaduz
  0 - 3
  Vòng 36
 • 24/05 01:15
  Bellinzona
  Thun
  2 - 0
  Vòng 35
 • 24/05 01:15
  Lausanne Sports
  Wil 1900
  1 - 0
  Vòng 35
 • 24/05 01:15
  Schaffhausen
  Neuchatel Xamax
  1 - 1
  Vòng 35
 • 24/05 01:15
  Vaduz
  Stade Lausanne Ouchy1
  0 - 0
  Vòng 35
 • 24/05 01:15
  Yverdon
  Aarau
  1 - 1
  Vòng 35
 • 20/05 23:00
  Wil 1900
  Vaduz
  1 - 0
  Vòng 34
 • 20/05 01:15
  Aarau
  Schaffhausen1
  2 - 0
  Vòng 34
 • 20/05 01:15
  Stade Lausanne Ouchy
  Yverdon
  2 - 1
  Vòng 34
 • 20/05 01:15
  Thun
  Lausanne Sports
  1 - 2
  Vòng 34
 • 20/05 01:15
  Neuchatel Xamax
  Bellinzona
  2 - 0
  Vòng 34
 • 14/05 19:15
  1Vaduz1
  Aarau
  0 - 0
  Vòng 33
 • 13/05 23:00
  Yverdon
  Thun
  0 - 0
  Vòng 33
 • 13/05 01:15
  1Lausanne Sports1
  Neuchatel Xamax
  1 - 0
  Vòng 33
 • 13/05 00:30
  Bellinzona
  Wil 1900
  2 - 0
  Vòng 33
 • 13/05 00:30
  1Schaffhausen1
  Stade Lausanne Ouchy
  2 - 2
  Vòng 33
 • 07/05 21:30
  Thun
  Vaduz
  3 - 2
  Vòng 32
 • 06/05 01:15
  Aarau
  Wil 1900
  0 - 0
  Vòng 32
 • 06/05 00:30
  Schaffhausen
  Bellinzona1
  0 - 0
  Vòng 32
 • 06/05 00:30
  Yverdon
  Lausanne Sports
  0 - 0
  Vòng 32
 • 05/05 23:30
  Stade Lausanne Ouchy
  Neuchatel Xamax
  0 - 0
  Vòng 32
 • 30/04 19:15
  Bellinzona
  Aarau
  0 - 1
  Vòng 31
 • 30/04 19:15
  Vaduz
  Yverdon
  0 - 0
  Vòng 31
 • 29/04 01:15
  Lausanne Sports
  Schaffhausen
  0 - 0
  Vòng 31
 • 29/04 00:30
  2Wil 19002
  Stade Lausanne Ouchy
  1 - 0
  Vòng 31
 • 29/04 00:30
  Neuchatel Xamax
  Thun
  0 - 0
  Vòng 31
 • 23/04 19:15
  Vaduz
  Lausanne Sports
  0 - 0
  Vòng 30
 • 22/04 23:00
  Aarau
  Neuchatel Xamax
  3 - 1
  Vòng 30
 • 22/04 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Thun
  1 - 1
  Vòng 30
 • 22/04 01:15
  Wil 1900
  Schaffhausen
  2 - 0
  Vòng 30
 • 22/04 01:00
  Yverdon
  Bellinzona
  0 - 1
  Vòng 30
 • 16/04 21:30
  1Lausanne Sports1
  Stade Lausanne Ouchy
  1 - 1
  Vòng 29
 • 16/04 19:15
  Bellinzona
  Vaduz
  0 - 4
  Vòng 29
 • 15/04 01:15
  Thun
  Aarau
  0 - 3
  Vòng 29
 • 15/04 00:30
  Schaffhausen
  Yverdon
  3 - 1
  Vòng 29
 • 15/04 00:30
  Neuchatel Xamax
  Wil 1900
  0 - 1
  Vòng 29
 • 10/04 19:15
  Vaduz
  Schaffhausen
  0 - 2
  Vòng 28
 • 08/04 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Aarau1
  1 - 3
  Vòng 28
 • 08/04 23:00
  Wil 1900
  Thun
  1 - 1
  Vòng 28
 • 08/04 01:15
  Yverdon
  Neuchatel Xamax
  1 - 0
  Vòng 28
 • 08/04 00:30
  Bellinzona
  Lausanne Sports
  1 - 0
  Vòng 28
 • 02/04 21:30
  Lausanne Sports
  Yverdon
  1 - 0
  Vòng 27
 • 02/04 21:30
  Neuchatel Xamax
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 0
  Vòng 27
 • 02/04 19:15
  Aarau
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 27
 • 01/04 01:15
  Thun
  Bellinzona
  1 - 0
  Vòng 27
 • 01/04 00:30
  Schaffhausen
  Wil 1900
  3 - 1
  Vòng 27
 • 19/03 22:30
  Lausanne Sports
  Thun
  0 - 1
  Vòng 26
 • 19/03 20:15
  Bellinzona
  Neuchatel Xamax
  1 - 0
  Vòng 26
 • 19/03 00:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 26
 • 18/03 02:15
  Wil 1900
  Aarau
  0 - 1
  Vòng 26
 • 18/03 01:30
  Yverdon
  Schaffhausen
  1 - 0
  Vòng 26
 • 12/03 22:30
  Thun
  Wil 1900
  1 - 1
  Vòng 25
 • 12/03 22:30
  Neuchatel Xamax
  Yverdon
  0 - 0
  Vòng 25
 • 12/03 20:15
  Vaduz
  Bellinzona
  0 - 1
  Vòng 25
 • 12/03 00:00
  Aarau
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 1
  Vòng 25
 • 11/03 02:15
  Schaffhausen
  Lausanne Sports
  0 - 1
  Vòng 25
 • 05/03 22:30
  Lausanne Sports
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 24
 • 05/03 20:15
  Bellinzona
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 0
  Vòng 24
 • 05/03 20:15
  1Schaffhausen1
  Thun
  0 - 3
  Vòng 24
 • 04/03 02:15
  1Neuchatel Xamax1
  Aarau
  0 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 01:30
  Yverdon
  Wil 1900
  1 - 0
  Vòng 24
 • 26/02 20:15
  Aarau
  Bellinzona2
  0 - 0
  Vòng 23
 • 26/02 20:15
  Stade Lausanne Ouchy
  Schaffhausen
  0 - 4
  Vòng 23
 • 26/02 20:15
  Vaduz
  Neuchatel Xamax1
  1 - 1
  Vòng 23
 • 25/02 02:15
  Wil 1900
  Lausanne Sports
  0 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 01:30
  Thun
  Yverdon
  1 - 0
  Vòng 23
 • 19/02 22:30
  Lausanne Sports
  Bellinzona
  1 - 0
  Vòng 22
 • 18/02 02:15
  Thun
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 1
  Vòng 22
 • 18/02 01:30
  Schaffhausen
  Aarau1
  1 - 2
  Vòng 22
 • 18/02 01:30
  Wil 1900
  Neuchatel Xamax
  1 - 1
  Vòng 22
 • 18/02 01:30
  Yverdon
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 22
 • 12/02 20:15
  Bellinzona
  Schaffhausen
  0 - 1
  Vòng 21
 • 12/02 20:15
  Stade Lausanne Ouchy
  Wil 1900
  1 - 3
  Vòng 21
 • 12/02 20:15
  Vaduz
  Thun
  0 - 1
  Vòng 21
 • 11/02 02:15
  Aarau
  Yverdon
  0 - 1
  Vòng 21
 • 11/02 01:30
  Neuchatel Xamax
  Lausanne Sports
  1 - 1
  Vòng 21
 • 05/02 22:30
  Thun
  Neuchatel Xamax1
  0 - 0
  Vòng 20
 • 05/02 20:15
  Wil 1900
  Bellinzona
  0 - 0
  Vòng 20
 • 04/02 02:15
  Lausanne Sports
  Aarau
  2 - 1
  Vòng 20
 • 04/02 01:30
  Schaffhausen
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 20
 • 04/02 01:30
  Yverdon
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 0
  Vòng 20
 • 29/01 22:30
  Stade Lausanne Ouchy
  Lausanne Sports1
  1 - 2
  Vòng 19
 • 29/01 22:30
  Neuchatel Xamax
  Schaffhausen
  0 - 1
  Vòng 19
 • 29/01 20:15
  Bellinzona
  Yverdon
  0 - 0
  Vòng 19
 • 29/01 00:00
  Aarau
  Thun
  1 - 0
  Vòng 19
 • 28/01 02:15
  Vaduz
  Wil 1900
  0 - 0
  Vòng 19
 • 27/11 22:30
  Lausanne Sports
  Aarau
  2 - 0
  Vòng 18
 • 27/11 00:00
  Thun
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 18
 • 27/11 00:00
  Wil 1900
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 0
  Vòng 18
 • 26/11 02:30
  Schaffhausen
  Bellinzona
  1 - 0
  Vòng 18
 • 26/11 01:30
  Yverdon
  Neuchatel Xamax
  1 - 1
  Vòng 18
 • 20/11 20:15
  Vaduz
  Lausanne Sports
  0 - 0
  Vòng 17
 • 20/11 00:00
  Aarau
  Schaffhausen
  1 - 0
  Vòng 17
 • 20/11 00:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Yverdon
  2 - 0
  Vòng 17
 • 19/11 02:15
  Bellinzona
  Thun
  0 - 0
  Vòng 17
 • 19/11 01:30
  Neuchatel Xamax
  Wil 1900
  0 - 0
  Vòng 17
 • 13/11 22:30
  1Lausanne Sports1
  Bellinzona
  0 - 1
  Vòng 16
 • 13/11 20:15
  Wil 1900
  Aarau
  3 - 1
  Vòng 16
 • 12/11 02:15
  Thun
  Schaffhausen1
  0 - 0
  Vòng 16
 • 12/11 01:30
  Neuchatel Xamax
  Stade Lausanne Ouchy
  1 - 1
  Vòng 16
 • 12/11 01:30
  Yverdon
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 16
 • 06/11 20:15
  Vaduz
  Neuchatel Xamax
  1 - 0
  Vòng 15
 • 06/11 00:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Bellinzona
  0 - 0
  Vòng 15
 • 05/11 02:15
  Aarau
  Yverdon
  1 - 0
  Vòng 15
 • 05/11 02:15
  1Schaffhausen1
  Lausanne Sports1
  0 - 0
  Vòng 15
 • 05/11 02:15
  1Thun1
  Wil 1900
  0 - 1
  Vòng 15
 • 30/10 20:15
  Bellinzona
  Vaduz
  2 - 0
  Vòng 14
 • 29/10 01:15
  Stade Lausanne Ouchy
  Aarau
  1 - 0
  Vòng 14
 • 29/10 01:15
  1Wil 19001
  Schaffhausen
  1 - 0
  Vòng 14
 • 29/10 00:30
  Neuchatel Xamax
  Thun
  0 - 1
  Vòng 14
 • 29/10 00:30
  Yverdon
  Lausanne Sports1
  2 - 0
  Vòng 14
 • 23/10 19:15
  Aarau
  Neuchatel Xamax
  1 - 0
  Vòng 13
 • 23/10 19:15
  Vaduz
  Wil 1900
  0 - 0
  Vòng 13
 • 22/10 23:00
  Bellinzona
  Yverdon
  1 - 0
  Vòng 13
 • 22/10 23:00
  Schaffhausen
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 1
  Vòng 13
 • 22/10 01:15
  Lausanne Sports
  Thun1
  2 - 0
  Vòng 13
 • 20/10 00:30
  Aarau
  Bellinzona
  0 - 0
  Vòng 12
 • 20/10 00:30
  Stade Lausanne Ouchy
  Vaduz
  0 - 2
  Vòng 12
 • 19/10 01:15
  Wil 1900
  Lausanne Sports
  0 - 0
  Vòng 12
 • 18/10 01:15
  Thun
  Yverdon
  0 - 2
  Vòng 12
 • 18/10 01:15
  1Neuchatel Xamax1
  Schaffhausen
  0 - 0
  Vòng 12
 • 16/10 19:15
  Vaduz
  Aarau
  4 - 0
  Vòng 11
 • 15/10 23:00
  Bellinzona
  Wil 1900
  4 - 1
  Vòng 11
 • 15/10 01:15
  1Lausanne Sports1
  Neuchatel Xamax
  1 - 0
  Vòng 11
 • 15/10 01:15
  Thun
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 0
  Vòng 11
 • 15/10 00:30
  Yverdon
  Schaffhausen
  2 - 0
  Vòng 11
 • 09/10 19:15
  Schaffhausen
  Vaduz
  2 - 0
  Vòng 10
 • 08/10 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Lausanne Sports
  1 - 1
  Vòng 10
 • 08/10 23:00
  Wil 1900
  Yverdon
  2 - 0
  Vòng 10
 • 08/10 01:15
  1Aarau1
  Thun
  0 - 1
  Vòng 10
 • 08/10 00:30
  Neuchatel Xamax
  Bellinzona
  3 - 0
  Vòng 10
 • 02/10 21:30
  1Bellinzona1
  Schaffhausen
  0 - 0
  Vòng 9
 • 02/10 19:15
  Vaduz
  Stade Lausanne Ouchy1
  0 - 1
  Vòng 9
 • 01/10 01:15
  Lausanne Sports
  Wil 1900
  2 - 0
  Vòng 9
 • 01/10 01:15
  Thun
  Neuchatel Xamax
  1 - 1
  Vòng 9
 • 01/10 00:30
  Yverdon
  Aarau
  0 - 0
  Vòng 9
 • 11/09 21:30
  Neuchatel Xamax
  Vaduz
  1 - 0
  Vòng 8
 • 11/09 21:30
  Lausanne Sports
  Yverdon
  2 - 1
  Vòng 8
 • 11/09 19:15
  Wil 1900
  Bellinzona
  1 - 1
  Vòng 8
 • 10/09 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Thun
  1 - 2
  Vòng 8
 • 10/09 01:15
  Schaffhausen
  Aarau
  0 - 1
  Vòng 8
 • 04/09 19:15
  Vaduz
  Schaffhausen
  1 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 23:00
  Aarau
  Wil 19001
  2 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Neuchatel Xamax1
  1 - 1
  Vòng 7
 • 03/09 01:15
  Thun
  Lausanne Sports
  1 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 00:30
  Yverdon
  Bellinzona
  0 - 1
  Vòng 7
 • 28/08 21:30
  Lausanne Sports
  Vaduz1
  1 - 0
  Vòng 6
 • 27/08 23:00
  Schaffhausen
  Yverdon
  1 - 0
  Vòng 6
 • 27/08 23:00
  Aarau
  Stade Lausanne Ouchy
  1 - 2
  Vòng 6
 • 27/08 23:00
  Bellinzona
  Neuchatel Xamax1
  0 - 1
  Vòng 6
 • 27/08 01:15
  Wil 1900
  Thun
  1 - 0
  Vòng 6
 • 14/08 19:15
  Vaduz
  Thun
  0 - 1
  Vòng 5
 • 13/08 23:00
  Stade Lausanne Ouchy
  Schaffhausen
  0 - 1
  Vòng 5
 • 13/08 01:15
  Bellinzona
  Aarau
  0 - 1
  Vòng 5
 • 13/08 00:30
  Neuchatel Xamax
  Lausanne Sports
  0 - 1
  Vòng 5
 • 13/08 00:30
  1Yverdon1
  Wil 19001
  0 - 3
  Vòng 5
 • 07/08 21:30
  Lausanne Sports
  Stade Lausanne Ouchy
  0 - 0
  Vòng 4
 • 07/08 19:15
  Vaduz
  Bellinzona
  0 - 2
  Vòng 4
 • 06/08 01:15
  Thun
  Aarau
  0 - 0
  Vòng 4
 • 06/08 01:15
  Neuchatel Xamax
  Yverdon
  1 - 1
  Vòng 4
 • 06/08 00:30
  Schaffhausen
  Wil 1900
  0 - 1
  Vòng 4
 • 31/07 19:15
  Wil 1900
  Vaduz
  0 - 0
  Vòng 3
 • 30/07 23:00
  1Bellinzona1
  Stade Lausanne Ouchy
  1 - 2
  Vòng 3
 • 30/07 01:15
  Aarau
  Lausanne Sports1
  0 - 1
  Vòng 3
 • 30/07 00:30
  Schaffhausen
  Neuchatel Xamax
  0 - 0
  Vòng 3
 • 30/07 00:30
  Yverdon
  Thun
  2 - 0
  Vòng 3
 • 24/07 19:15
  Vaduz
  Yverdon
  1 - 2
  Vòng 2
 • 23/07 23:00
  1Stade Lausanne Ouchy1
  Wil 1900
  1 - 1
  Vòng 2
 • 23/07 01:15
  Lausanne Sports
  Schaffhausen
  2 - 1
  Vòng 2
 • 23/07 01:15
  Thun
  Bellinzona
  1 - 0
  Vòng 2
 • 23/07 00:30
  Neuchatel Xamax
  Aarau
  1 - 1
  Vòng 2
 • 17/07 19:15
  Wil 1900
  Neuchatel Xamax
  2 - 0
  Vòng 1
 • 16/07 23:00
  Bellinzona
  Lausanne Sports
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/07 01:15
  Aarau
  Vaduz
  1 - 0
  Vòng 1
 • 16/07 00:30
  Schaffhausen
  Thun
  1 - 0
  Vòng 1
 • 16/07 00:30
  Yverdon
  Stade Lausanne Ouchy
  1 - 1
  Vòng 1
Cập nhật:

Hạng 2 Thụy Sỹ