Kết quả VĐQG Việt Nam nữ

Kết quả bóng đá VĐQG Việt Nam nữ mùa giải 2022

 • 24/09 18:30
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  2 - 0
  Vòng
 • 24/09 16:00
  Nữ TNG
  Nữ Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng
 • 23/09 16:00
  Nữ TKS Việt Nam
  Nữ Hà Nội 2
  1 - 0
  Vòng
 • 20/09 18:30
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  Nữ Hà Nội FC
  0 - 2
  Vòng
 • 20/09 16:00
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  Nữ TNG
  1 - 0
  Vòng
 • 19/09 16:00
  Nữ TKS Việt Nam
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  0 - 0
  Vòng
 • 16/09 16:00
  Nữ Hà Nội FC
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  0 - 0
  Vòng
 • 15/09 18:30
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  Nữ TNG
  0 - 0
  Vòng
 • 15/09 16:00
  Nữ Hà Nội 2
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  1 - 0
  Vòng
 • 12/09 16:00
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  Nữ TKS Việt Nam
  2 - 1
  Vòng
 • 11/09 18:30
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  Nữ TNG
  0 - 1
  Vòng
 • 11/09 16:00
  Nữ Hà Nội 2
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  0 - 1
  Vòng
 • 08/09 16:00
  Nữ TKS Việt Nam
  Nữ Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng
 • 07/09 18:30
  Nữ TNG
  Nữ Hà Nội 2
  1 - 0
  Vòng
 • 07/09 16:00
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  0 - 0
  Vòng
 • 03/09 16:00
  Nữ TNG
  Nữ TKS Việt Nam
  2 - 0
  Vòng
 • 31/08 16:00
  Nữ Hà Nội FC
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  2 - 0
  Vòng
 • 30/08 18:30
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  Nữ TKS Việt Nam
  0 - 1
  Vòng
 • 30/08 16:00
  Nữ Hà Nội 2
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  0 - 2
  Vòng
Cập nhật: