Lịch thi đấu Hạng 2 Ả Rập Xê-út

Lịch thi đấu Hạng 2 Ả Rập Xê-út 2022-2023 - vòng Hạng 3

Bảng ABảng BHạng 3Chung kết
 • 30/09 19:15
  Al-Nahdha
  Jerash
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 19:30
  Al-Draih
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 19:30
  Al-Sadd (SA)
  Al Entesar
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 19:40
  Al Bukayriyah
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 19:40
  Al-Taqdom
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 19:40
  Taweek
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 19:55
  Al-Jndal
  Hottain
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/09 23:15
  Al-Trgee
  Qilwah
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/10 19:20
  Al-Jeel
  Al-Suqoor
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 19:20
  Al Nairyah
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 19:35
  Al-Zlfe
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 19:45
  Bisha
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 19:50
  Al-Rayyan
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 19:55
  Wajj
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 22:10
  Al-Rawdhah
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/10 23:25
  Al-Kawkab
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/10 19:00
  Jerash
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:30
  Al-Washm
  Al-Rawdhah
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/10 19:35
  Al-Saqer
  Al-Jndal
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:40
  Al Liwaa
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:40
  Hottain
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:45
  Arar
  Al-Nahdha
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:45
  Al Qous Club
  Al-Trgee
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:45
  Qilwah
  Al-Sadd (SA)
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 07/10 19:55
  Al Entesar
  Taweek
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 08/10 19:10
  Al Safa (KSA)
  Al-Zlfe
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/10 19:25
  Al-Sharq
  Al-Kawkab
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 08/10 19:30
  Sajer
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/10 19:35
  Al-Najma
  Al-Rayyan
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/10 19:55
  Al-Ansar
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/10 20:05
  Al-Suqoor
  Bisha
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/10 23:25
  Al Shuaib
  Al Nairyah
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 12/10 19:10
  Al-Nahdha
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:10
  Al-Trgee
  Taweek
  0 - 2
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:25
  Al-Draih
  Al Liwaa
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:30
  Al-Taqdom
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:35
  Al Bukayriyah
  Al-Saqer
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:40
  Arar
  Jerash
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:40
  Al Qous Club
  Al-Sadd (SA)
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 12/10 19:45
  Al-Jndal
  Qilwah
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/10 19:10
  Al-Rawdhah
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/10 19:20
  Al-Kawkab
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/10 19:20
  Al-Sharq
  Sajer
  1 - 2
  Vòng Bảng B
 • 13/10 19:30
  Al-Zlfe
  Al-Ansar
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 13/10 19:40
  Bisha
  Al-Rayyan
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/10 19:50
  Wajj
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/10 20:00
  Al-Suqoor
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/10 23:10
  Al-Jeel
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/10 19:00
  Al-Taqdom
  Al Qous Club
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:20
  Al-Sadd (SA)
  Al-Draih
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:25
  Taweek
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:35
  Al Liwaa
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:40
  Jerash
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:40
  Qilwah
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:40
  Hottain
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/10 19:45
  Al-Jndal
  Al Bukayriyah
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 18/10 19:05
  Al Safa (KSA)
  Al-Najma
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:05
  Al-Rawdhah
  Al-Suqoor
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:10
  Al Nairyah
  Al-Jeel
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:20
  Al Shuaib
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:25
  Sajer
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:35
  Al-Rayyan
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:45
  Al-Ansar
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/10 19:45
  Wajj
  Al-Zlfe
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 22/10 19:00
  Al-Trgee
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:15
  Al-Sadd (SA)
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:25
  Taweek
  Al-Taqdom
  0 - 2
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:30
  Al-Saqer
  Arar
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:30
  Al Liwaa
  Hottain
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:35
  Al Qous Club
  Al-Jndal
  2 - 1
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:45
  Qilwah
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 22/10 19:50
  Al Entesar
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/10 19:00
  Al Safa (KSA)
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:05
  Al-Jeel
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:05
  Al Nairyah
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:25
  Al-Najma
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:35
  Bisha
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:35
  Al-Rayyan
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:45
  Al-Ansar
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/10 19:55
  Al-Suqoor
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/10 19:00
  Al-Rawdhah
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/10 19:15
  Al-Sharq
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/10 19:15
  Al Shuaib
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/10 19:20
  Al-Zlfe
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/10 19:30
  Arar
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 28/10 19:35
  Bisha
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/10 19:50
  Al-Suqoor
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 29/10 19:00
  Al-Trgee
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 29/10 19:10
  Al-Kawkab
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 29/10 19:20
  Al-Taqdom
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 29/10 19:25
  Al Bukayriyah
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 29/10 19:25
  Al-Najma
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 29/10 19:35
  Al Qous Club
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 29/10 19:40
  Qilwah
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 29/10 19:45
  Al Entesar
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 29/10 23:00
  Al-Nahdha
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/11 19:40
  Al-Ansar
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/11 19:00
  Al-Rawdhah
  Al-Zlfe
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 02/11 19:10
  Al-Sharq
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/11 19:10
  Al Shuaib
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/11 19:15
  Al-Washm
  Al-Najma
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 02/11 19:30
  Al-Rayyan
  Al-Jeel
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/11 19:40
  Wajj
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/11 19:15
  Sajer
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/11 19:15
  Taweek
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:15
  Al-Saqer
  Al Qous Club
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:20
  Al-Taqdom
  Al Bukayriyah
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:25
  Arar
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:30
  Al-Jndal
  Al-Nahdha
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:35
  Hottain
  Al Entesar
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:35
  Qilwah
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/11 19:35
  Jerash
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/11 18:55
  Al-Jeel
  Bisha
  2 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 19:00
  Al Nairyah
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 19:15
  Al-Zlfe
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 19:15
  Al-Washm
  Al-Suqoor
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 19:15
  Sajer
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 19:20
  Al-Najma
  Al-Sharq
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 19:40
  Wajj
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/11 22:55
  Al Safa (KSA)
  Al-Ansar
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/11 19:10
  Al-Sadd (SA)
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 19:20
  Al Bukayriyah
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 19:20
  Al Liwaa
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 19:30
  Jerash
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 19:35
  Hottain
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 19:40
  Al Entesar
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 23:10
  Al-Draih
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/11 23:30
  Al-Jndal
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/11 18:55
  Al-Jeel
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 19:05
  Al-Kawkab
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 19:10
  Al-Sharq
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 19:25
  Al-Rayyan
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 19:30
  Bisha
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 19:35
  Al-Ansar
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 19:45
  Al-Suqoor
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/11 23:10
  Al Shuaib
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/11 18:50
  Al-Nahdha
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 18:50
  Al-Trgee
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 19:05
  Al-Draih
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 19:15
  Al-Saqer
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 19:15
  Taweek
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 19:20
  Arar
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 19:30
  Al Qous Club
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/11 19:35
  Qilwah
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/11 19:35
  Wajj
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/11 18:55
  Al-Rawdhah
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/11 18:55
  Al Nairyah
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/11 19:05
  Al-Sharq
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/11 19:10
  Al-Washm
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/11 19:15
  Al-Najma
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 19/11 18:50
  Al-Nahdha
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:05
  Al-Kawkab
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 19/11 19:05
  Al-Sadd (SA)
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:10
  Sajer
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 19/11 19:15
  Al-Taqdom
  Qilwah
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:20
  Arar
  Al Qous Club
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:25
  Al-Jndal
  Al-Trgee
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:30
  Hottain
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:30
  Jerash
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 19/11 19:40
  Al Entesar
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/12 19:10
  Taweek
  Arar
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 02/12 19:15
  Al Bukayriyah
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/12 19:20
  Al Liwaa
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/12 19:30
  Al Qous Club
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/12 19:30
  Jerash
  Al-Jndal
  3 - 1
  Vòng Bảng A
 • 02/12 23:05
  Al-Draih
  Al-Taqdom
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/12 18:50
  Al Safa (KSA)
  Al Nairyah
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/12 19:10
  Al-Zlfe
  Al-Kawkab
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/12 19:10
  Sajer
  Wajj
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 03/12 19:20
  Al-Rayyan
  Al-Sharq
  1 - 2
  Vòng Bảng B
 • 03/12 19:30
  Bisha
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/12 19:35
  Al-Saqer
  Qilwah
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 03/12 19:40
  Al-Suqoor
  Al-Najma
  0 - 3
  Vòng Bảng B
 • 03/12 22:50
  Al-Trgee
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/12 22:55
  Al-Jeel
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/12 23:35
  Al-Ansar
  Al Shuaib
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/12 19:10
  Al-Sadd (SA)
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 09/12 19:10
  Taweek
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 09/12 19:15
  Al-Saqer
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 09/12 19:20
  Al Liwaa
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 09/12 19:35
  Hottain
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 09/12 22:50
  Al-Nahdha
  Al Entesar
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 09/12 23:05
  Al-Kawkab
  Al-Najma
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 10/12 18:50
  Al Safa (KSA)
  Al-Sharq
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/12 18:55
  Al Nairyah
  Wajj
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 10/12 19:10
  Al-Washm
  Sajer
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/12 19:20
  Al-Rayyan
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/12 19:30
  Bisha
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/12 19:35
  Qilwah
  Al Bukayriyah
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 10/12 23:10
  Al Shuaib
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/12 23:35
  Al-Ansar
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 11/12 18:50
  Al-Trgee
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 19:20
  Al Bukayriyah
  Al-Trgee
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 19:20
  Arar
  Hottain
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 19:25
  Al-Jndal
  Taweek
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 19:35
  Jerash
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 19:35
  Al Qous Club
  Al Liwaa
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 19:45
  Al Entesar
  Al-Draih
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 16/12 23:10
  Al Shuaib
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 18:55
  Al-Nahdha
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/12 18:55
  Al-Rawdhah
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 19:10
  Al-Sharq
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 19:15
  Al-Zlfe
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 19:15
  Sajer
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 19:20
  Al-Taqdom
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/12 19:20
  Al-Najma
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 19:40
  Wajj
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/12 19:45
  Al-Suqoor
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/12 19:20
  Al-Saqer
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 19:20
  Al-Washm
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/12 19:25
  Arar
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 19:25
  Al Liwaa
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 19:25
  Al-Najma
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 23/12 19:35
  Al Qous Club
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 19:35
  Hottain
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 19:40
  Jerash
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 19:45
  Al Entesar
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 23/12 23:15
  Al-Draih
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 24/12 18:55
  Al Safa (KSA)
  Al-Rayyan
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 24/12 19:15
  Al-Sharq
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/12 19:20
  Sajer
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/12 19:45
  Al-Suqoor
  Al-Kawkab
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 24/12 19:45
  Al-Ansar
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/12 23:00
  Al-Jeel
  Al-Zlfe
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 30/12 19:20
  Al-Sadd (SA)
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/12 19:20
  Taweek
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/12 19:25
  Al Bukayriyah
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/12 19:25
  Al-Taqdom
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/12 19:35
  Al-Jndal
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/12 19:45
  Qilwah
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 30/12 23:00
  Al-Trgee
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 31/12 19:00
  Al-Nahdha
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 31/12 19:05
  Al Nairyah
  Al-Ansar
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:05
  Al-Rawdhah
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:15
  Al-Kawkab
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:20
  Al-Zlfe
  Sajer
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:20
  Al Shuaib
  Al-Suqoor
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:35
  Al-Rayyan
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:40
  Bisha
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 31/12 19:50
  Wajj
  Al Safa (KSA)
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 06/01 19:05
  Al Safa (KSA)
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 06/01 19:25
  Al-Sharq
  Al-Zlfe
  0 - 3
  Vòng Bảng B
 • 06/01 19:25
  Al-Washm
  Wajj
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 06/01 19:30
  Al-Najma
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 06/01 19:50
  Al-Ansar
  Al-Rayyan
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 06/01 19:55
  Al-Suqoor
  Al-Jeel
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 07/01 17:30
  Al Shuaib
  Bisha
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/01 19:25
  Sajer
  Al-Kawkab
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 07/01 19:30
  Al-Saqer
  Taweek
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/01 19:35
  Al Liwaa
  Al-Taqdom
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 07/01 19:45
  Al Qous Club
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/01 19:50
  Jerash
  Al-Nahdha
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/01 19:50
  Qilwah
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/01 19:55
  Al Entesar
  Al-Sadd (SA)
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/01 23:50
  Hottain
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/01 19:35
  Arar
  Al Bukayriyah
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 13/01 19:15
  Al-Jeel
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/01 19:15
  Al-Rawdhah
  Al-Washm
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/01 19:15
  Al Nairyah
  Al Shuaib
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 13/01 19:20
  Bisha
  Al-Suqoor
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 13/01 19:25
  Al-Kawkab
  Al-Sharq
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 13/01 19:30
  Al-Zlfe
  Al Safa (KSA)
  1 - 2
  Vòng Bảng B
 • 13/01 19:55
  Wajj
  Al-Ansar
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 13/01 23:40
  Al-Rayyan
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 14/01 19:10
  Al-Nahdha
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 14/01 19:25
  Al-Draih
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 14/01 19:30
  Taweek
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 14/01 19:30
  Al-Sadd (SA)
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 14/01 19:35
  Al Bukayriyah
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 14/01 19:35
  Al-Taqdom
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 14/01 19:45
  Al-Jndal
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 15/01 18:30
  Al-Trgee
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 20/01 19:15
  Al Safa (KSA)
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 20/01 19:20
  Al Nairyah
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 20/01 19:35
  Al-Washm
  Al-Kawkab
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 20/01 19:40
  Al-Najma
  Al-Rawdhah
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 20/01 19:45
  Al-Rayyan
  Bisha
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 20/01 23:30
  Al Shuaib
  Wajj
  1 - 2
  Vòng Bảng B
 • 21/01 00:00
  Al-Ansar
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 21/01 19:35
  Sajer
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 21/01 19:35
  Taweek
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 19:35
  Al-Sadd (SA)
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 19:40
  Al-Saqer
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 19:45
  Al Liwaa
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 19:55
  Jerash
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 20:00
  Hottain
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 20:00
  Qilwah
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 21/01 20:05
  Al Entesar
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 27/01 19:20
  Al-Nahdha
  Taweek
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 27/01 19:35
  Al-Draih
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 27/01 19:45
  Al Bukayriyah
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 27/01 19:45
  Al-Saqer
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 27/01 19:50
  Arar
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 27/01 20:00
  Al Qous Club
  Al-Taqdom
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 27/01 20:10
  Al Entesar
  Al Liwaa
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 28/01 19:20
  Al-Trgee
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 28/01 19:20
  Bisha
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 19:25
  Al-Jeel
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 19:35
  Al-Kawkab
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 19:35
  Al-Sharq
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 19:40
  Al-Zlfe
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 19:40
  Al-Washm
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 19:45
  Al-Najma
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 28/01 20:10
  Al-Suqoor
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/02 19:20
  Al-Nahdha
  Al-Trgee
  2 - 1
  Vòng Bảng A
 • 01/02 19:45
  Al-Taqdom
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/02 19:50
  Al Bukayriyah
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/02 19:50
  Arar
  Al-Saqer
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 01/02 20:00
  Jerash
  Al Entesar
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 01/02 20:00
  Al-Jndal
  Al Qous Club
  2 - 1
  Vòng Bảng A
 • 01/02 20:05
  Hottain
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/02 19:25
  Al-Rawdhah
  Al-Rayyan
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/02 19:35
  Al-Draih
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/02 19:35
  Al-Kawkab
  Bisha
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/02 19:40
  Al Shuaib
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/02 19:40
  Al-Sharq
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/02 19:45
  Sajer
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/02 19:45
  Al-Zlfe
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/02 19:45
  Al-Washm
  Al Safa (KSA)
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 02/02 20:10
  Wajj
  Al-Suqoor
  2 - 0
  Vòng Bảng B
 • 06/02 19:40
  Al-Draih
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 06/02 19:40
  Al-Sadd (SA)
  Al-Trgee
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 06/02 19:45
  Taweek
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 06/02 19:50
  Al-Saqer
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 06/02 19:55
  Al Liwaa
  Al-Nahdha
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 06/02 20:00
  Al-Jndal
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 06/02 20:05
  Hottain
  Al Bukayriyah
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 06/02 20:05
  Jerash
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 07/02 19:25
  Al Safa (KSA)
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/02 19:30
  Al-Jeel
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/02 19:30
  Al Nairyah
  Bisha
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 07/02 19:45
  Al-Washm
  Al-Zlfe
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 07/02 19:45
  Sajer
  Al-Suqoor
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 07/02 20:00
  Al-Rayyan
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 07/02 20:10
  Wajj
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/02 00:10
  Al-Ansar
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 11/02 19:30
  Al-Nahdha
  Al-Jndal
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 11/02 19:30
  Al-Trgee
  Arar
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/02 19:45
  Al-Draih
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/02 19:45
  Al-Sadd (SA)
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/02 19:55
  Al Bukayriyah
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/02 19:55
  Al Liwaa
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/02 20:05
  Al Qous Club
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/02 20:15
  Al Entesar
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/02 19:30
  Al-Jeel
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 19:30
  Al Safa (KSA)
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 19:35
  Al Nairyah
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 19:40
  Al-Kawkab
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 19:50
  Al-Zlfe
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 19:55
  Al-Najma
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 20:05
  Bisha
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 12/02 20:20
  Al-Suqoor
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/02 19:30
  Al-Trgee
  Al-Draih
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/02 19:30
  Al-Nahdha
  Al-Sadd (SA)
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 17/02 19:50
  Taweek
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/02 19:55
  Al-Saqer
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/02 19:55
  Al-Taqdom
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/02 20:05
  Arar
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 17/02 20:05
  Al Qous Club
  Hottain
  0 - 3
  Vòng Bảng A
 • 17/02 20:10
  Qilwah
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/02 19:35
  Al-Rawdhah
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 19:45
  Al-Kawkab
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 19:45
  Al-Sharq
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 19:45
  Al Shuaib
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 20:05
  Bisha
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 20:05
  Al-Rayyan
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 20:15
  Al-Ansar
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 18/02 20:25
  Al-Suqoor
  Al-Washm
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 24/02 19:35
  Al-Rawdhah
  Al-Kawkab
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/02 19:35
  Al Safa (KSA)
  Bisha
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/02 19:40
  Al Nairyah
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/02 19:55
  Al-Zlfe
  Al-Suqoor
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 24/02 19:55
  Al-Washm
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/02 20:00
  Al-Najma
  Al-Ansar
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/02 20:15
  Wajj
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 25/02 19:50
  Al-Sadd (SA)
  Arar
  2 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/02 19:55
  Sajer
  Al-Rayyan
  1 - 1
  Vòng Bảng B
 • 25/02 19:55
  Al-Taqdom
  Al-Nahdha
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 25/02 20:00
  Al Bukayriyah
  Al Qous Club
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/02 20:05
  Al Liwaa
  Al-Trgee
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/02 20:05
  Hottain
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/02 20:10
  Al-Jndal
  Al-Draih
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/02 20:20
  Al Entesar
  Al-Saqer
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 26/02 20:05
  Jerash
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 03/03 19:35
  Al Safa (KSA)
  Sajer
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/03 19:35
  Al-Jeel
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/03 19:45
  Al-Kawkab
  Al-Ansar
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/03 19:50
  Al Shuaib
  Al-Rawdhah
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 03/03 19:55
  Al-Zlfe
  Al-Najma
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/03 20:05
  Bisha
  Wajj
  2 - 1
  Vòng Bảng B
 • 03/03 20:10
  Al-Rayyan
  Al Nairyah
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 03/03 20:30
  Al-Suqoor
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 04/03 19:50
  Al-Draih
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 04/03 19:55
  Taweek
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 04/03 20:00
  Al-Saqer
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 04/03 20:00
  Al Bukayriyah
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 04/03 20:05
  Al Liwaa
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 04/03 20:10
  Qilwah
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 04/03 20:10
  Al Qous Club
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 05/03 19:35
  Al-Trgee
  Al-Jndal
  1 - 1
  Vòng Bảng A
 • 10/03 19:40
  Al Nairyah
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/03 19:50
  Al-Sharq
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/03 19:55
  Al-Washm
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/03 20:00
  Al-Najma
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/03 20:15
  Al-Jndal
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 10/03 20:15
  Wajj
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 10/03 23:40
  Al-Rawdhah
  Al-Jeel
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 11/03 00:20
  Al Shuaib
  Al-Ansar
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 11/03 19:35
  Al-Nahdha
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/03 19:45
  Al-Kawkab
  Al-Zlfe
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 11/03 19:50
  Al-Sadd (SA)
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/03 20:00
  Al-Taqdom
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/03 20:00
  Qilwah
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/03 20:10
  Arar
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 11/03 20:20
  Al Entesar
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 12/03 00:05
  Hottain
  Al-Trgee
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 16/03 20:30
  Al-Suqoor
  Al-Rayyan
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 16/03 23:40
  Al-Jeel
  Al-Ansar
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/03 19:40
  Al-Rawdhah
  Bisha
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/03 19:50
  Al-Sharq
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/03 19:55
  Al-Zlfe
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/03 19:55
  Sajer
  Al-Washm
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/03 20:00
  Al-Najma
  Al-Kawkab
  1 - 0
  Vòng Bảng B
 • 17/03 20:15
  Wajj
  Al Nairyah
  0 - 2
  Vòng Bảng B
 • 18/03 19:50
  Al-Draih
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:00
  Al-Taqdom
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:00
  Al Bukayriyah
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:05
  Jerash
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:05
  Al Qous Club
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:15
  Arar
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:20
  Al Entesar
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 18/03 20:20
  Al-Jndal
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Al-Draih
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Qilwah
  Al-Nahdha
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Al-Trgee
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Al-Saqer
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Al-Sadd (SA)
  Al-Taqdom
  1 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Hottain
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Taweek
  Al-Jndal
  2 - 2
  Vòng Bảng A
 • 25/03 01:45
  Al Liwaa
  Al Qous Club
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 26/03 01:45
  Al Safa (KSA)
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Al-Jeel
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Al-Kawkab
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Bisha
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Al-Ansar
  Sajer
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Al Nairyah
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Al-Washm
  Al-Sharq
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 26/03 01:45
  Al-Rayyan
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 01/04 01:45
  Al Bukayriyah
  Al-Draih
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Al-Nahdha
  Al Qous Club
  0 - 1
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Al-Trgee
  Al-Saqer
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Qilwah
  Al Entesar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Al-Taqdom
  Jerash
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Al-Sadd (SA)
  Hottain
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Al-Jndal
  Arar
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 01/04 01:45
  Taweek
  Al Liwaa
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 02/04 00:45
  Bisha
  Al-Ansar
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Al-Zlfe
  Al-Jeel
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Al-Kawkab
  Al-Suqoor
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Al Shuaib
  Al-Najma
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Al-Rawdhah
  Sajer
  2 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Al Nairyah
  Al-Washm
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Wajj
  Al-Sharq
  0 - 1
  Vòng Bảng B
 • 02/04 01:45
  Al-Rayyan
  Al Safa (KSA)
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 05/04 01:45
  Arar
  Al-Taqdom
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 06/04 01:45
  Sajer
  Al-Zlfe
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 08/04 01:45
  Al-Draih
  Al-Nahdha
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Al Entesar
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Jerash
  Al Bukayriyah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Al-Saqer
  Al-Sadd (SA)
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Hottain
  Taweek
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Al Liwaa
  Al-Jndal
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Al Qous Club
  Qilwah
  0 - 0
  Vòng Bảng A
 • 08/04 01:45
  Al-Jeel
  Al-Kawkab
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/04 01:45
  Al-Najma
  Bisha
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/04 01:45
  Al-Ansar
  Al Nairyah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/04 01:45
  Al-Sharq
  Al-Rawdhah
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/04 01:45
  Al-Washm
  Al-Rayyan
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/04 01:45
  Al Safa (KSA)
  Wajj
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 09/04 01:45
  Al-Suqoor
  Al Shuaib
  0 - 0
  Vòng Bảng B
 • 24/04 20:10
  Al-Jndal
  Bisha
  1 - 1
  Vòng Hạng 3
 • 29/04 20:10
  Bisha
  Al-Jndal
  1 - 1
  Vòng Hạng 3
 • 30/04 23:15
  Al-Najma
  Al-Trgee
  0 - 0
  Vòng Chung kết
Cập nhật:

Hạng 2 Ả Rập Xê-út