Lịch thi đấu Hạng 2 Armenia

Lịch thi đấu Hạng 2 Armenia 2022-2023 - vòng 22

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
 • 03/08 20:45
  Ararat Yerevan 2
  MIKA Ashtarak
  3 - 0
  Vòng 1
 • 03/08 20:45
  West Armenia
  Ararat-Armenia 2
  0 - 0
  Vòng 1
 • 04/08 20:30
  Shirak Gyumri 2
  Alashkert B Martuni
  0 - 0
  Vòng 1
 • 04/08 20:45
  Lernayin Artsakh 2
  Gandzasar Kapan
  1 - 2
  Vòng 1
 • 04/08 22:00
  Urartu 2
  Gandzasar Kapan
  2 - 0
  Vòng 1
 • 05/08 20:45
  Pyunik Yerevan 2
  BKMA 2
  0 - 0
  Vòng 1
 • 09/08 20:30
  Gandzasar Kapan
  Shirak Gyumri 2
  1 - 0
  Vòng 2
 • 09/08 20:45
  Ararat-Armenia 2
  Alashkert B Martuni
  0 - 1
  Vòng 2
 • 09/08 20:45
  MIKA Ashtarak
  Lernayin Artsakh 2
  0 - 0
  Vòng 2
 • 10/08 20:30
  Gandzasar Kapan
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 2
 • 10/08 20:45
  BKMA 2
  Urartu 2
  2 - 0
  Vòng 2
 • 10/08 20:45
  West Armenia
  Ararat Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 2
 • 13/08 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  West Armenia
  0 - 0
  Vòng 3
 • 13/08 20:30
  Ararat Yerevan 2
  Ararat-Armenia 2
  0 - 0
  Vòng 3
 • 13/08 20:45
  Alashkert B Martuni
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 3
 • 14/08 20:00
  Shirak Gyumri 2
  BKMA 2
  0 - 1
  Vòng 3
 • 14/08 20:45
  Pyunik Yerevan 2
  MIKA Ashtarak
  2 - 0
  Vòng 3
 • 14/08 22:30
  Urartu 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 3
 • 18/08 20:00
  Ararat-Armenia 2
  Gandzasar Kapan
  1 - 0
  Vòng 4
 • 18/08 20:00
  Ararat Yerevan 2
  Lernayin Artsakh 2
  4 - 0
  Vòng 4
 • 18/08 20:00
  Gandzasar Kapan
  Shirak Gyumri 2
  1 - 0
  Vòng 4
 • 19/08 20:00
  MIKA Ashtarak
  Urartu 2
  1 - 1
  Vòng 4
 • 20/08 20:00
  West Armenia
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 4
 • 23/08 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  Ararat-Armenia 2
  0 - 1
  Vòng 5
 • 24/08 19:30
  Shirak Gyumri 2
  MIKA Ashtarak
  0 - 0
  Vòng 5
 • 24/08 20:00
  Pyunik Yerevan 2
  Ararat Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 5
 • 25/08 20:00
  Alashkert B Martuni
  Gandzasar Kapan
  1 - 3
  Vòng 5
 • 25/08 22:30
  Urartu 2
  West Armenia
  0 - 2
  Vòng 5
 • 29/08 20:00
  Ararat-Armenia 2
  BKMA 2
  0 - 0
  Vòng 6
 • 30/08 20:00
  Ararat Yerevan 2
  Urartu 2
  1 - 1
  Vòng 6
 • 30/08 20:00
  Gandzasar Kapan
  Gandzasar Kapan
  1 - 0
  Vòng 6
 • 30/08 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  Pyunik Yerevan 2
  1 - 0
  Vòng 6
 • 30/08 20:00
  MIKA Ashtarak
  Alashkert B Martuni
  1 - 2
  Vòng 6
 • 30/08 20:00
  West Armenia
  Shirak Gyumri 2
  1 - 1
  Vòng 6
 • 04/09 19:00
  Shirak Gyumri 2
  Ararat Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 7
 • 04/09 19:30
  Alashkert B Martuni
  West Armenia
  0 - 0
  Vòng 7
 • 04/09 19:30
  Pyunik Yerevan 2
  Ararat-Armenia 2
  1 - 2
  Vòng 7
 • 05/09 19:00
  Gandzasar Kapan
  MIKA Ashtarak
  0 - 1
  Vòng 7
 • 05/09 19:30
  BKMA 2
  Gandzasar Kapan
  1 - 0
  Vòng 7
 • 06/09 22:30
  Urartu 2
  Lernayin Artsakh 2
  1 - 0
  Vòng 7
 • 08/09 19:00
  Ararat-Armenia 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 8
 • 10/09 19:30
  Lernayin Artsakh 2
  Shirak Gyumri 2
  0 - 0
  Vòng 8
 • 10/09 19:30
  MIKA Ashtarak
  BKMA 2
  1 - 4
  Vòng 8
 • 11/09 19:30
  Ararat Yerevan 2
  Alashkert B Martuni
  0 - 0
  Vòng 8
 • 11/09 19:30
  West Armenia
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 8
 • 15/09 19:00
  BKMA 2
  West Armenia
  1 - 2
  Vòng 9
 • 16/09 22:00
  Urartu 2
  Ararat-Armenia 2
  0 - 0
  Vòng 9
 • 29/09 18:00
  Ararat-Armenia 2
  MIKA Ashtarak
  0 - 0
  Vòng 10
 • 29/09 18:00
  Lernayin Artsakh 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 2
  Vòng 10
 • 29/09 18:00
  West Armenia
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 10
 • 29/09 22:00
  Urartu 2
  Shirak Gyumri 2
  0 - 0
  Vòng 10
 • 30/09 18:00
  Pyunik Yerevan 2
  Alashkert B Martuni
  1 - 1
  Vòng 10
 • 02/10 18:00
  Ararat Yerevan 2
  BKMA 2
  0 - 0
  Vòng 10
 • 08/10 18:00
  Alashkert B Martuni
  Urartu 2
  0 - 2
  Vòng 11
 • 10/10 18:00
  BKMA 2
  Lernayin Artsakh 2
  3 - 2
  Vòng 11
 • 10/10 18:00
  Gandzasar Kapan
  Ararat Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 11
 • 10/10 18:00
  Shirak Gyumri 2
  Ararat-Armenia 2
  1 - 0
  Vòng 11
 • 12/10 18:00
  MIKA Ashtarak
  West Armenia
  1 - 0
  Vòng 11
 • 12/10 18:00
  Gandzasar Kapan
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 11
 • 16/10 18:00
  Alashkert B Martuni
  Shirak Gyumri 2
  0 - 0
  Vòng 12
 • 16/10 18:00
  BKMA 2
  Pyunik Yerevan 2
  1 - 1
  Vòng 12
 • 16/10 18:00
  Gandzasar Kapan
  Lernayin Artsakh 2
  0 - 0
  Vòng 12
 • 17/10 18:00
  MIKA Ashtarak
  Ararat Yerevan 2
  0 - 3
  Vòng 12
 • 18/10 18:00
  Ararat-Armenia 2
  West Armenia
  2 - 0
  Vòng 12
 • 18/10 18:00
  Gandzasar Kapan
  Urartu 2
  1 - 0
  Vòng 12
 • 21/10 18:00
  BKMA 2
  Alashkert B Martuni
  0 - 1
  Vòng 4
 • 22/10 17:30
  Gandzasar Kapan
  MIKA Ashtarak
  0 - 0
  Vòng 9
 • 22/10 18:00
  Shirak Gyumri 2
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 9
 • 25/10 18:00
  Alashkert B Martuni
  Ararat-Armenia 2
  0 - 0
  Vòng 13
 • 25/10 18:00
  Ararat Yerevan 2
  West Armenia
  0 - 1
  Vòng 13
 • 26/10 17:30
  Lernayin Artsakh 2
  MIKA Ashtarak
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/10 17:30
  Shirak Gyumri 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/10 18:00
  Pyunik Yerevan 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/10 22:00
  Urartu 2
  BKMA 2
  0 - 0
  Vòng 13
 • 30/10 17:30
  Gandzasar Kapan
  Urartu 2
  0 - 1
  Vòng 14
 • 31/10 18:00
  BKMA 2
  Shirak Gyumri 2
  1 - 0
  Vòng 14
 • 31/10 18:00
  MIKA Ashtarak
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 14
 • 31/10 18:30
  West Armenia
  Lernayin Artsakh 2
  2 - 0
  Vòng 14
 • 01/11 17:30
  Gandzasar Kapan
  Alashkert B Martuni
  1 - 0
  Vòng 14
 • 01/11 18:00
  Ararat-Armenia 2
  Ararat Yerevan 2
  1 - 1
  Vòng 14
 • 05/11 17:00
  Pyunik Yerevan 2
  Urartu 2
  1 - 0
  Vòng 8
 • 05/11 17:30
  Alashkert B Martuni
  Lernayin Artsakh 2
  0 - 0
  Vòng 9
 • 05/11 17:30
  Gandzasar Kapan
  BKMA 2
  1 - 1
  Vòng 5
 • 10/11 17:30
  Shirak Gyumri 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 1
  Vòng 15
 • 11/11 17:30
  Alashkert B Martuni
  BKMA 2
  1 - 2
  Vòng 15
 • 11/11 17:30
  Lernayin Artsakh 2
  Ararat Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 15
 • 11/11 17:30
  Pyunik Yerevan 2
  West Armenia
  1 - 1
  Vòng 15
 • 11/11 17:30
  Gandzasar Kapan
  Ararat-Armenia 2
  3 - 0
  Vòng 15
 • 11/11 21:30
  Urartu 2
  MIKA Ashtarak
  2 - 0
  Vòng 15
 • 20/11 17:00
  BKMA 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 16
 • 20/11 17:00
  Gandzasar Kapan
  Alashkert B Martuni
  2 - 0
  Vòng 16
 • 21/11 17:00
  Ararat-Armenia 2
  Lernayin Artsakh 2
  2 - 2
  Vòng 16
 • 21/11 17:00
  Ararat Yerevan 2
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 16
 • 21/11 17:00
  MIKA Ashtarak
  Shirak Gyumri 2
  0 - 1
  Vòng 16
 • 21/11 17:00
  West Armenia
  Urartu 2
  1 - 0
  Vòng 16
 • 25/11 17:00
  BKMA 2
  Ararat-Armenia 2
  0 - 0
  Vòng 17
 • 25/11 17:00
  Pyunik Yerevan 2
  Lernayin Artsakh 2
  2 - 0
  Vòng 17
 • 25/11 21:00
  Urartu 2
  Ararat Yerevan 2
  1 - 1
  Vòng 17
 • 26/11 17:00
  Alashkert B Martuni
  MIKA Ashtarak
  0 - 1
  Vòng 17
 • 26/11 17:00
  Shirak Gyumri 2
  West Armenia
  0 - 0
  Vòng 17
 • 29/11 17:30
  Gandzasar Kapan
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 17
 • 01/12 17:00
  Ararat-Armenia 2
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 18
 • 01/12 17:00
  Ararat Yerevan 2
  Shirak Gyumri 2
  0 - 1
  Vòng 18
 • 01/12 17:00
  Lernayin Artsakh 2
  Urartu 2
  0 - 1
  Vòng 18
 • 01/12 17:00
  West Armenia
  Alashkert B Martuni
  1 - 0
  Vòng 18
 • 02/12 17:00
  Gandzasar Kapan
  BKMA 2
  1 - 0
  Vòng 18
 • 02/12 17:00
  MIKA Ashtarak
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 18
 • 06/12 17:30
  Gandzasar Kapan
  Ararat Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 9
 • 04/03 18:00
  Alashkert B Martuni
  Ararat Yerevan 2
  0 - 1
  Vòng 19
 • 04/03 18:00
  Gandzasar Kapan
  Ararat-Armenia 2
  0 - 0
  Vòng 19
 • 04/03 19:00
  Urartu 2
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 0
  Vòng 19
 • 05/03 18:00
  BKMA 2
  MIKA Ashtarak
  0 - 0
  Vòng 19
 • 05/03 18:00
  Shirak Gyumri 2
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 19
 • 05/03 18:00
  Gandzasar Kapan
  West Armenia
  1 - 1
  Vòng 19
 • 09/03 18:00
  Ararat-Armenia 2
  Urartu 2
  0 - 1
  Vòng 20
 • 09/03 18:00
  Ararat Yerevan 2
  Gandzasar Kapan
  2 - 0
  Vòng 20
 • 09/03 18:00
  West Armenia
  BKMA 2
  2 - 0
  Vòng 20
 • 10/03 18:00
  Lernayin Artsakh 2
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 20
 • 10/03 18:00
  MIKA Ashtarak
  Gandzasar Kapan
  0 - 2
  Vòng 20
 • 10/03 18:00
  Pyunik Yerevan 2
  Shirak Gyumri 2
  0 - 1
  Vòng 20
 • 16/03 18:00
  Gandzasar Kapan
  West Armenia
  0 - 1
  Vòng 21
 • 17/03 18:00
  BKMA 2
  Ararat Yerevan 2
  1 - 0
  Vòng 21
 • 17/03 18:00
  Gandzasar Kapan
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 21
 • 18/03 18:00
  Alashkert B Martuni
  Pyunik Yerevan 2
  0 - 3
  Vòng 21
 • 18/03 18:00
  MIKA Ashtarak
  Ararat-Armenia 2
  0 - 1
  Vòng 21
 • 18/03 18:00
  Shirak Gyumri 2
  Urartu 2
  0 - 0
  Vòng 21
 • 29/03 19:00
  Ararat Yerevan 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 2
  Vòng 22
 • 29/03 19:00
  Lernayin Artsakh 2
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/03 19:00
  Pyunik Yerevan 2
  Gandzasar Kapan
  0 - 0
  Vòng 22
 • 29/03 21:00
  Urartu 2
  Alashkert B Martuni
  1 - 1
  Vòng 22
 • 30/03 19:00
  Ararat-Armenia 2
  Shirak Gyumri 2
  0 - 0
  Vòng 22
 • 30/03 19:00
  West Armenia
  MIKA Ashtarak
  3 - 0
  Vòng 22
 • 02/04 19:00
  Lernayin Artsakh 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 23
 • 03/04 19:00
  Pyunik Yerevan 2
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 23
 • 03/04 21:00
  Urartu 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 23
 • 04/04 19:00
  Ararat Yerevan 2
  MIKA Ashtarak
  ? - ?
  Vòng 23
 • 04/04 19:00
  Shirak Gyumri 2
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 23
 • 04/04 19:00
  West Armenia
  Ararat-Armenia 2
  ? - ?
  Vòng 23
 • 08/04 19:00
  Ararat-Armenia 2
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 24
 • 09/04 18:00
  Gandzasar Kapan
  Shirak Gyumri 2
  ? - ?
  Vòng 24
 • 09/04 19:00
  MIKA Ashtarak
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 24
 • 10/04 19:00
  BKMA 2
  Urartu 2
  ? - ?
  Vòng 24
 • 10/04 19:00
  Gandzasar Kapan
  Pyunik Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 24
 • 10/04 19:00
  West Armenia
  Ararat Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 24
 • 12/04 20:00
  Alashkert B Martuni
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 25
 • 12/04 20:00
  Ararat Yerevan 2
  Ararat-Armenia 2
  ? - ?
  Vòng 25
 • 12/04 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  West Armenia
  ? - ?
  Vòng 25
 • 12/04 20:00
  Pyunik Yerevan 2
  MIKA Ashtarak
  ? - ?
  Vòng 25
 • 12/04 20:00
  Shirak Gyumri 2
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 25
 • 12/04 20:00
  Urartu 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 25
 • 17/04 20:00
  Ararat-Armenia 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 26
 • 17/04 20:00
  Ararat Yerevan 2
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 26
 • 17/04 20:00
  BKMA 2
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 26
 • 17/04 20:00
  Gandzasar Kapan
  Shirak Gyumri 2
  ? - ?
  Vòng 26
 • 17/04 20:00
  MIKA Ashtarak
  Urartu 2
  ? - ?
  Vòng 26
 • 17/04 20:00
  West Armenia
  Pyunik Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 26
 • 24/04 20:00
  Alashkert B Martuni
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 27
 • 24/04 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  Ararat-Armenia 2
  ? - ?
  Vòng 27
 • 24/04 20:00
  Pyunik Yerevan 2
  Ararat Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 27
 • 24/04 20:00
  Shirak Gyumri 2
  MIKA Ashtarak
  ? - ?
  Vòng 27
 • 24/04 20:00
  Gandzasar Kapan
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 27
 • 24/04 20:00
  Urartu 2
  West Armenia
  ? - ?
  Vòng 27
 • 30/04 20:00
  Ararat-Armenia 2
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 28
 • 30/04 20:00
  Ararat Yerevan 2
  Urartu 2
  ? - ?
  Vòng 28
 • 30/04 20:00
  Gandzasar Kapan
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 28
 • 30/04 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  Pyunik Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 28
 • 30/04 20:00
  MIKA Ashtarak
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 28
 • 30/04 20:00
  West Armenia
  Shirak Gyumri 2
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/05 20:00
  Alashkert B Martuni
  West Armenia
  ? - ?
  Vòng 29
 • 05/05 20:00
  BKMA 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 29
 • 05/05 20:00
  Pyunik Yerevan 2
  Ararat-Armenia 2
  ? - ?
  Vòng 29
 • 05/05 20:00
  Shirak Gyumri 2
  Ararat Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 29
 • 05/05 20:00
  Gandzasar Kapan
  MIKA Ashtarak
  ? - ?
  Vòng 29
 • 05/05 20:00
  Urartu 2
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 29
 • 09/05 20:00
  Ararat-Armenia 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 30
 • 09/05 20:00
  Ararat Yerevan 2
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 30
 • 09/05 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  Shirak Gyumri 2
  ? - ?
  Vòng 30
 • 09/05 20:00
  MIKA Ashtarak
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 30
 • 09/05 20:00
  Pyunik Yerevan 2
  Urartu 2
  ? - ?
  Vòng 30
 • 09/05 20:00
  West Armenia
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 30
 • 14/05 20:00
  Gandzasar Kapan
  Ararat Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 31
 • 14/05 20:00
  Alashkert B Martuni
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 31
 • 14/05 20:00
  BKMA 2
  West Armenia
  ? - ?
  Vòng 31
 • 14/05 20:00
  Gandzasar Kapan
  MIKA Ashtarak
  ? - ?
  Vòng 31
 • 14/05 20:00
  Shirak Gyumri 2
  Pyunik Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 31
 • 14/05 20:00
  Urartu 2
  Ararat-Armenia 2
  ? - ?
  Vòng 31
 • 19/05 20:00
  Ararat-Armenia 2
  MIKA Ashtarak
  ? - ?
  Vòng 32
 • 19/05 20:00
  Ararat Yerevan 2
  BKMA 2
  ? - ?
  Vòng 32
 • 19/05 20:00
  Lernayin Artsakh 2
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 32
 • 19/05 20:00
  Pyunik Yerevan 2
  Alashkert B Martuni
  ? - ?
  Vòng 32
 • 19/05 20:00
  Urartu 2
  Shirak Gyumri 2
  ? - ?
  Vòng 32
 • 19/05 20:00
  West Armenia
  Gandzasar Kapan
  ? - ?
  Vòng 32
 • 25/05 20:00
  Alashkert B Martuni
  Urartu 2
  ? - ?
  Vòng 33
 • 25/05 20:00
  BKMA 2
  Lernayin Artsakh 2
  ? - ?
  Vòng 33
 • 25/05 20:00
  Gandzasar Kapan
  Ararat Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 33
 • 25/05 20:00
  MIKA Ashtarak
  West Armenia
  ? - ?
  Vòng 33
 • 25/05 20:00
  Shirak Gyumri 2
  Ararat-Armenia 2
  ? - ?
  Vòng 33
 • 25/05 20:00
  Gandzasar Kapan
  Pyunik Yerevan 2
  ? - ?
  Vòng 33
Cập nhật:

Hạng 2 Armenia