Lịch thi đấu VĐQG Armenia

Lịch thi đấu VĐQG Armenia 2022-2023 - vòng 24

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
 • 29/07 20:45
  Lernayin Artsakh
  Van Charentsavan
  0 - 0
  Vòng 1
 • 30/07 20:45
  Noah
  Alashkert
  1 - 3
  Vòng 1
 • 30/07 23:00
  Pyunik
  Ararat Yerevan
  0 - 0
  Vòng 1
 • 31/07 22:00
  BKMA
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 1
 • 31/07 23:30
  Urartu
  Ararat-Armenia
  0 - 0
  Vòng 1
 • 06/08 20:30
  Noah
  Lernayin Artsakh
  0 - 0
  Vòng 2
 • 06/08 21:00
  Alashkert
  Ararat Yerevan
  0 - 0
  Vòng 2
 • 07/08 20:30
  Van Charentsavan
  BKMA
  0 - 1
  Vòng 2
 • 08/08 20:30
  Shirak
  Urartu
  0 - 1
  Vòng 2
 • 11/08 23:00
  Ararat Yerevan
  Ararat-Armenia
  0 - 2
  Vòng 3
 • 12/08 20:00
  Lernayin Artsakh
  Alashkert
  0 - 0
  Vòng 3
 • 12/08 22:00
  BKMA
  Noah
  1 - 1
  Vòng 3
 • 13/08 21:00
  Pyunik
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 3
 • 13/08 23:30
  Urartu
  Van Charentsavan
  0 - 1
  Vòng 3
 • 19/08 20:00
  Alashkert
  Ararat-Armenia
  0 - 1
  Vòng 4
 • 19/08 20:00
  Lernayin Artsakh
  BKMA
  0 - 0
  Vòng 4
 • 20/08 20:00
  Noah
  Urartu
  0 - 2
  Vòng 4
 • 20/08 20:00
  Shirak
  Ararat Yerevan
  0 - 0
  Vòng 4
 • 21/08 23:00
  Pyunik
  Van Charentsavan
  0 - 0
  Vòng 4
 • 26/08 22:00
  BKMA
  Alashkert
  1 - 1
  Vòng 5
 • 27/08 22:00
  Ararat Yerevan
  Van Charentsavan
  1 - 0
  Vòng 5
 • 28/08 21:00
  Ararat-Armenia
  Shirak
  1 - 0
  Vòng 5
 • 28/08 23:30
  Urartu
  Lernayin Artsakh
  2 - 1
  Vòng 5
 • 29/08 23:00
  Pyunik
  Noah
  1 - 0
  Vòng 5
 • 02/09 20:00
  Alashkert
  Shirak
  1 - 0
  Vòng 6
 • 02/09 20:00
  Van Charentsavan
  Ararat-Armenia
  0 - 1
  Vòng 6
 • 03/09 20:00
  Noah
  Ararat Yerevan
  0 - 0
  Vòng 6
 • 03/09 20:00
  Pyunik
  Lernayin Artsakh
  1 - 0
  Vòng 6
 • 04/09 20:00
  BKMA
  Urartu
  0 - 2
  Vòng 6
 • 08/09 19:00
  Shirak
  Van Charentsavan
  0 - 0
  Vòng 7
 • 09/09 19:00
  Lernayin Artsakh
  Ararat Yerevan
  1 - 0
  Vòng 7
 • 09/09 21:00
  Ararat-Armenia
  Noah
  1 - 0
  Vòng 7
 • 10/09 23:00
  Urartu
  Alashkert
  0 - 1
  Vòng 7
 • 12/09 20:00
  Pyunik
  BKMA
  1 - 0
  Vòng 7
 • 16/09 19:00
  Alashkert
  Van Charentsavan
  0 - 0
  Vòng 8
 • 16/09 19:00
  Noah
  Shirak
  1 - 1
  Vòng 8
 • 17/09 18:00
  BKMA
  Ararat Yerevan
  0 - 1
  Vòng 8
 • 17/09 19:00
  Lernayin Artsakh
  Ararat-Armenia
  0 - 0
  Vòng 8
 • 19/09 23:00
  Urartu
  Pyunik
  0 - 0
  Vòng 8
 • 30/09 19:00
  Ararat-Armenia
  BKMA
  1 - 0
  Vòng 9
 • 30/09 22:30
  Ararat Yerevan
  Urartu
  0 - 0
  Vòng 9
 • 01/10 18:00
  Shirak
  Lernayin Artsakh
  1 - 2
  Vòng 9
 • 01/10 20:00
  Pyunik
  Alashkert
  2 - 0
  Vòng 9
 • 02/10 18:00
  Van Charentsavan
  Noah
  0 - 1
  Vòng 9
 • 09/10 19:00
  Ararat-Armenia
  Urartu
  0 - 1
  Vòng 10
 • 09/10 21:00
  Ararat Yerevan
  Pyunik
  1 - 0
  Vòng 10
 • 10/10 18:00
  Alashkert
  Noah
  3 - 0
  Vòng 10
 • 11/10 18:00
  Shirak
  BKMA
  1 - 0
  Vòng 10
 • 11/10 18:00
  Van Charentsavan
  Lernayin Artsakh
  1 - 1
  Vòng 10
 • 14/10 22:00
  Ararat Yerevan
  Alashkert
  0 - 1
  Vòng 11
 • 15/10 18:00
  Lernayin Artsakh
  Noah
  0 - 0
  Vòng 11
 • 15/10 19:00
  BKMA
  Van Charentsavan
  0 - 2
  Vòng 11
 • 15/10 23:00
  Urartu
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 11
 • 17/10 22:00
  Pyunik
  Ararat-Armenia
  1 - 1
  Vòng 11
 • 19/10 18:00
  Noah
  BKMA
  0 - 0
  Vòng 12
 • 19/10 18:00
  Van Charentsavan
  Urartu
  0 - 0
  Vòng 12
 • 20/10 18:00
  Alashkert
  Lernayin Artsakh
  2 - 0
  Vòng 12
 • 21/10 21:00
  Ararat-Armenia
  Ararat Yerevan
  1 - 1
  Vòng 12
 • 21/10 22:00
  Shirak
  Pyunik
  0 - 0
  Vòng 12
 • 23/10 20:00
  Urartu
  Noah
  1 - 0
  Vòng 13
 • 24/10 21:00
  BKMA
  Lernayin Artsakh
  0 - 0
  Vòng 13
 • 25/10 22:00
  Ararat Yerevan
  Shirak
  0 - 1
  Vòng 13
 • 26/10 20:00
  Ararat-Armenia
  Alashkert
  2 - 0
  Vòng 13
 • 29/10 18:00
  Lernayin Artsakh
  Urartu
  1 - 2
  Vòng 14
 • 29/10 18:00
  Van Charentsavan
  Ararat Yerevan
  0 - 2
  Vòng 14
 • 30/10 18:00
  Alashkert
  BKMA
  0 - 0
  Vòng 14
 • 30/10 21:00
  Shirak
  Ararat-Armenia
  0 - 2
  Vòng 14
 • 31/10 18:00
  Noah
  Pyunik
  0 - 0
  Vòng 14
 • 03/11 19:00
  Ararat-Armenia
  Van Charentsavan
  2 - 0
  Vòng 15
 • 03/11 21:00
  Shirak
  Alashkert
  0 - 2
  Vòng 15
 • 04/11 22:00
  Urartu
  BKMA
  0 - 0
  Vòng 15
 • 05/11 20:00
  Ararat Yerevan
  Noah
  1 - 0
  Vòng 15
 • 06/11 18:00
  Lernayin Artsakh
  Pyunik
  1 - 0
  Vòng 15
 • 09/11 17:00
  Van Charentsavan
  Shirak
  0 - 1
  Vòng 16
 • 10/11 17:00
  Alashkert
  Urartu
  0 - 0
  Vòng 16
 • 10/11 20:00
  Ararat-Armenia
  Pyunik
  0 - 0
  Vòng 2
 • 12/11 22:00
  Ararat Yerevan
  Lernayin Artsakh
  0 - 0
  Vòng 16
 • 13/11 17:00
  Noah
  Ararat-Armenia
  1 - 2
  Vòng 16
 • 13/11 17:00
  Van Charentsavan
  Alashkert
  0 - 0
  Vòng 17
 • 13/11 20:00
  BKMA
  Pyunik
  1 - 0
  Vòng 16
 • 20/11 17:00
  Lernayin Artsakh
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 18
 • 20/11 17:00
  Noah
  Van Charentsavan
  1 - 0
  Vòng 18
 • 22/11 17:00
  Alashkert
  Pyunik
  0 - 1
  Vòng 18
 • 22/11 19:00
  BKMA
  Ararat-Armenia
  2 - 0
  Vòng 18
 • 22/11 21:00
  Urartu
  Ararat Yerevan
  2 - 1
  Vòng 18
 • 28/11 17:00
  Lernayin Artsakh
  Van Charentsavan
  0 - 1
  Vòng 19
 • 29/11 17:00
  Noah
  Alashkert
  2 - 1
  Vòng 19
 • 29/11 19:00
  BKMA
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 19
 • 30/11 20:00
  Pyunik
  Ararat Yerevan
  1 - 0
  Vòng 19
 • 30/11 22:00
  Urartu
  Ararat-Armenia
  0 - 2
  Vòng 19
 • 03/12 17:00
  Noah
  Lernayin Artsakh
  2 - 0
  Vòng 20
 • 03/12 17:00
  Van Charentsavan
  BKMA
  0 - 0
  Vòng 20
 • 04/12 17:00
  Alashkert
  Ararat Yerevan
  0 - 1
  Vòng 20
 • 04/12 22:00
  Shirak
  Urartu
  2 - 1
  Vòng 20
 • 05/12 22:00
  Ararat-Armenia
  Pyunik
  0 - 1
  Vòng 20
 • 08/12 19:00
  Shirak
  Noah
  1 - 0
  Vòng 17
 • 08/12 21:00
  Ararat Yerevan
  BKMA
  0 - 0
  Vòng 17
 • 09/12 19:00
  Ararat-Armenia
  Lernayin Artsakh
  0 - 0
  Vòng 17
 • 09/12 21:00
  Pyunik
  Urartu
  0 - 0
  Vòng 17
 • 24/02 18:30
  Van Charentsavan
  Pyunik
  0 - 2
  Vòng 13
 • 27/02 18:00
  Ararat Yerevan
  Ararat-Armenia
  1 - 2
  Vòng 21
 • 27/02 18:00
  BKMA
  Noah
  0 - 0
  Vòng 21
 • 28/02 18:00
  Lernayin Artsakh
  Alashkert
  0 - 0
  Vòng 21
 • 01/03 18:00
  Pyunik
  Shirak
  4 - 0
  Vòng 21
 • 01/03 18:00
  Urartu
  Van Charentsavan
  1 - 0
  Vòng 21
 • 04/03 18:00
  Lernayin Artsakh
  BKMA
  0 - 2
  Vòng 22
 • 05/03 17:00
  Van Charentsavan
  Pyunik
  0 - 0
  Vòng 22
 • 05/03 19:00
  Alashkert
  Ararat-Armenia
  0 - 0
  Vòng 22
 • 06/03 18:00
  Noah
  Urartu
  0 - 0
  Vòng 22
 • 06/03 18:00
  Ararat Yerevan
  Shirak
  0 - 2
  Vòng 22
 • 10/03 18:00
  BKMA
  Alashkert
  0 - 0
  Vòng 23
 • 10/03 21:00
  Ararat Yerevan
  Van Charentsavan
  0 - 1
  Vòng 23
 • 11/03 18:00
  Pyunik
  Noah
  1 - 0
  Vòng 23
 • 11/03 18:00
  Urartu
  Lernayin Artsakh
  2 - 0
  Vòng 23
 • 12/03 18:00
  Ararat-Armenia
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 23
 • 16/03 18:00
  Lernayin Artsakh
  Pyunik
  0 - 3
  Vòng 24
 • 16/03 21:00
  BKMA
  Urartu
  0 - 0
  Vòng 24
 • 17/03 18:00
  Alashkert
  Shirak
  0 - 0
  Vòng 24
 • 17/03 18:00
  Van Charentsavan
  Ararat-Armenia
  0 - 0
  Vòng 24
 • 18/03 18:00
  Noah
  Ararat Yerevan
  0 - 0
  Vòng 24
 • 31/03 22:00
  Ararat-Armenia
  Noah
  ? - ?
  Vòng 25
 • 01/04 19:00
  Pyunik
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 25
 • 01/04 22:00
  Shirak
  Van Charentsavan
  ? - ?
  Vòng 25
 • 02/04 19:00
  Ararat Yerevan
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 25
 • 02/04 22:00
  Urartu
  Alashkert
  ? - ?
  Vòng 25
 • 09/04 19:00
  Alashkert
  Van Charentsavan
  ? - ?
  Vòng 26
 • 09/04 21:00
  BKMA
  Ararat Yerevan
  ? - ?
  Vòng 26
 • 10/04 19:00
  Lernayin Artsakh
  Ararat-Armenia
  ? - ?
  Vòng 26
 • 11/04 19:00
  Noah
  Shirak
  ? - ?
  Vòng 26
 • 11/04 22:00
  Urartu
  Pyunik
  ? - ?
  Vòng 26
 • 15/04 23:00
  Ararat-Armenia
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 27
 • 15/04 23:00
  Ararat Yerevan
  Urartu
  ? - ?
  Vòng 27
 • 15/04 23:00
  Pyunik
  Alashkert
  ? - ?
  Vòng 27
 • 15/04 23:00
  Shirak
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 27
 • 15/04 23:00
  Van Charentsavan
  Noah
  ? - ?
  Vòng 27
 • 22/04 23:00
  Alashkert
  Noah
  ? - ?
  Vòng 28
 • 22/04 23:00
  Ararat-Armenia
  Urartu
  ? - ?
  Vòng 28
 • 22/04 23:00
  Ararat Yerevan
  Pyunik
  ? - ?
  Vòng 28
 • 22/04 23:00
  Shirak
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 28
 • 22/04 23:00
  Van Charentsavan
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 28
 • 27/04 23:00
  Ararat Yerevan
  Alashkert
  ? - ?
  Vòng 29
 • 27/04 23:00
  BKMA
  Van Charentsavan
  ? - ?
  Vòng 29
 • 27/04 23:00
  Lernayin Artsakh
  Noah
  ? - ?
  Vòng 29
 • 27/04 23:00
  Pyunik
  Ararat-Armenia
  ? - ?
  Vòng 29
 • 27/04 23:00
  Urartu
  Shirak
  ? - ?
  Vòng 29
 • 03/05 23:00
  Alashkert
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 30
 • 03/05 23:00
  Ararat-Armenia
  Ararat Yerevan
  ? - ?
  Vòng 30
 • 03/05 23:00
  Noah
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 30
 • 03/05 23:00
  Shirak
  Pyunik
  ? - ?
  Vòng 30
 • 03/05 23:00
  Van Charentsavan
  Urartu
  ? - ?
  Vòng 30
 • 10/05 23:00
  Shirak
  Ararat Yerevan
  ? - ?
  Vòng 31
 • 10/05 23:00
  Ararat-Armenia
  Alashkert
  ? - ?
  Vòng 31
 • 10/05 23:00
  BKMA
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 31
 • 10/05 23:00
  Pyunik
  Van Charentsavan
  ? - ?
  Vòng 31
 • 10/05 23:00
  Urartu
  Noah
  ? - ?
  Vòng 31
 • 17/05 23:00
  Alashkert
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 32
 • 17/05 23:00
  Lernayin Artsakh
  Urartu
  ? - ?
  Vòng 32
 • 17/05 23:00
  Noah
  Pyunik
  ? - ?
  Vòng 32
 • 17/05 23:00
  Shirak
  Ararat-Armenia
  ? - ?
  Vòng 32
 • 17/05 23:00
  Van Charentsavan
  Ararat Yerevan
  ? - ?
  Vòng 32
 • 22/05 23:00
  Ararat-Armenia
  Van Charentsavan
  ? - ?
  Vòng 33
 • 22/05 23:00
  Ararat Yerevan
  Noah
  ? - ?
  Vòng 33
 • 22/05 23:00
  Pyunik
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 33
 • 22/05 23:00
  Shirak
  Alashkert
  ? - ?
  Vòng 33
 • 22/05 23:00
  Urartu
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 33
 • 26/05 23:00
  Alashkert
  Urartu
  ? - ?
  Vòng 34
 • 26/05 23:00
  BKMA
  Pyunik
  ? - ?
  Vòng 34
 • 26/05 23:00
  Lernayin Artsakh
  Ararat Yerevan
  ? - ?
  Vòng 34
 • 26/05 23:00
  Noah
  Ararat-Armenia
  ? - ?
  Vòng 34
 • 26/05 23:00
  Van Charentsavan
  Shirak
  ? - ?
  Vòng 34
 • 01/06 23:00
  Pyunik
  Urartu
  ? - ?
  Vòng 35
 • 01/06 23:00
  Shirak
  Noah
  ? - ?
  Vòng 35
 • 01/06 23:00
  Van Charentsavan
  Alashkert
  ? - ?
  Vòng 35
 • 01/06 23:00
  Ararat-Armenia
  Lernayin Artsakh
  ? - ?
  Vòng 35
 • 01/06 23:00
  Ararat Yerevan
  BKMA
  ? - ?
  Vòng 35
 • 06/06 23:00
  Alashkert
  Pyunik
  ? - ?
  Vòng 36
 • 06/06 23:00
  BKMA
  Ararat-Armenia
  ? - ?
  Vòng 36
 • 06/06 23:00
  Lernayin Artsakh
  Shirak
  ? - ?
  Vòng 36
 • 06/06 23:00
  Noah
  Van Charentsavan
  ? - ?
  Vòng 36
 • 06/06 23:00
  Urartu
  Ararat Yerevan
  ? - ?
  Vòng 36
Cập nhật:

VĐQG Armenia