Lịch thi đấu Bắc Ailen U20

Lịch thi đấu Bắc Ailen U20 2021-2022 - vòng

 • 10/02 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Carrick Rangers
  0 - 1
  Vòng
 • 10/02 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Ballymena United
  1 - 0
  Vòng
 • 15/02 02:45
  U20 Linfield
  U20 Glentoran
  4 - 3
  Vòng
 • 15/02 02:45
  U20 Portadown
  U20 Glenavon
  1 - 0
  Vòng
 • 15/02 03:00
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Ballymena United
  1 - 1
  Vòng
 • 19/02 21:00
  U20 Cliftonville
  U20 Dungannon Swifts
  0 - 0
  Vòng
 • 22/02 02:45
  U20 Glenavon
  U20 Ballymena United
  0 - 0
  Vòng
 • 22/02 02:45
  U20 Portadown
  U20 Linfield
  1 - 0
  Vòng
 • 22/02 03:00
  U20 Glentoran
  U20 Larne Olympic
  2 - 0
  Vòng
 • 24/02 03:00
  U20 Coleraine
  U20 Dungannon Swifts
  1 - 0
  Vòng
 • 01/03 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Glenavon
  1 - 0
  Vòng
 • 01/03 02:45
  U20 Linfield
  U20 Carrick Rangers
  0 - 0
  Vòng
 • 01/03 02:45
  U20 Warrenpoint Town
  U20 Portadown
  0 - 0
  Vòng
 • 01/03 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Cliftonville
  1 - 0
  Vòng
 • 08/03 02:45
  U20 Portadown
  U20 Carrick Rangers
  0 - 1
  Vòng
 • 08/03 03:00
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Warrenpoint Town
  1 - 1
  Vòng
 • 08/03 03:00
  U20 Coleraine
  U20 Crusaders
  0 - 0
  Vòng
 • 08/03 03:00
  U20 Glenavon
  U20 Larne Olympic
  1 - 0
  Vòng
 • 10/03 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Glentoran
  0 - 1
  Vòng
 • 15/03 02:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Glenavon
  2 - 0
  Vòng
 • 15/03 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Linfield
  0 - 1
  Vòng
 • 17/03 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Larne Olympic
  0 - 0
  Vòng
 • 17/03 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Portadown
  0 - 0
  Vòng
 • 17/03 03:00
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Coleraine
  2 - 0
  Vòng
 • 22/03 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Ballymena United
  1 - 0
  Vòng
 • 22/03 03:00
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Linfield
  0 - 0
  Vòng
 • 22/03 03:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Carrick Rangers
  ? - ?
  Vòng
 • 24/03 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Glenavon
  0 - 2
  Vòng
 • 24/03 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Portadown
  0 - 0
  Vòng
 • 26/03 18:00
  U20 Crusaders
  U20 Dungannon Swifts
  1 - 0
  Vòng
 • 29/03 01:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Glentoran
  0 - 0
  Vòng
 • 29/03 01:45
  U20 Portadown
  U20 Cliftonville
  1 - 0
  Vòng
 • 31/03 01:45
  U20 Linfield
  U20 Glenavon
  1 - 3
  Vòng
 • 31/03 02:00
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Crusaders
  2 - 1
  Vòng
 • 31/03 02:00
  U20 Carrick Rangers
  U20 Warrenpoint Town
  3 - 1
  Vòng
 • 05/04 01:45
  U20 Warrenpoint Town
  U20 Cliftonville
  1 - 0
  Vòng
 • 05/04 01:45
  U20 Glenavon
  U20 Linfield
  0 - 2
  Vòng
 • 05/04 01:45
  U20 Glentoran
  U20 Crusaders
  1 - 1
  Vòng
 • 05/04 02:00
  U20 Carrick Rangers
  U20 Dungannon Swifts
  0 - 0
  Vòng
 • 05/04 02:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Coleraine
  0 - 2
  Vòng
 • 12/04 02:00
  U20 Carrick Rangers
  U20 Glenavon
  1 - 0
  Vòng
 • 12/04 02:00
  U20 Coleraine
  U20 Glentoran
  1 - 1
  Vòng
 • 14/04 01:45
  U20 Cliftonville
  U20 Linfield
  1 - 1
  Vòng
 • 21/04 02:00
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Carrick Rangers
  1 - 2
  Vòng
 • 26/04 01:45
  U20 Ballymena United
  U20 Larne Olympic
  1 - 0
  Vòng
 • 26/04 01:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Cliftonville
  1 - 1
  Vòng
 • 26/04 02:00
  U20 Glenavon
  U20 Coleraine
  0 - 0
  Vòng
 • 19/08 02:00
  U20 Crusaders
  U20 Dungannon Swifts
  1 - 0
  Vòng
 • 23/08 01:45
  U20 Ballymena United
  U20 Dungannon Swifts
  1 - 2
  Vòng
 • 25/08 01:45
  U20 Coleraine
  U20 Portadown
  3 - 0
  Vòng
 • 30/08 01:45
  U20 Glentoran
  U20 Dungannon Swifts
  0 - 0
  Vòng
 • 30/08 01:45
  U20 Newry City
  U20 Glenavon
  0 - 2
  Vòng
 • 31/08 01:45
  U20 Coleraine
  U20 Carrick Rangers
  1 - 0
  Vòng
 • 01/09 01:45
  U20 Cliftonville
  U20 Ballymena United
  2 - 0
  Vòng
 • 06/09 01:45
  U20 Ballymena United
  U20 Larne Olympic
  2 - 0
  Vòng
 • 06/09 01:45
  U20 Crusaders
  U20 Newry City
  4 - 0
  Vòng
 • 06/09 01:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Cliftonville
  ? - ?
  Vòng
 • 06/09 01:45
  U20 Glenavon
  U20 Coleraine
  0 - 0
  Vòng
 • 06/09 01:45
  U20 Linfield
  U20 Carrick Rangers
  0 - 0
  Vòng
 • 13/09 01:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Glenavon
  2 - 1
  Vòng
 • 13/09 01:45
  U20 Larne Olympic
  U20 Crusaders
  ? - ?
  Vòng
 • 13/09 01:45
  U20 Linfield
  U20 Ballymena United
  ? - ?
  Vòng
 • 13/09 01:45
  U20 Newry City
  U20 Glentoran
  1 - 2
  Vòng
 • 15/09 01:45
  U20 Cliftonville
  U20 Portadown
  ? - ?
  Vòng
 • 16/09 02:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Linfield
  0 - 2
  Vòng
 • 21/09 01:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Larne Olympic
  2 - 0
  Vòng
 • 21/09 01:45
  U20 Glenavon
  U20 Linfield
  0 - 1
  Vòng
 • 22/09 01:45
  U20 Glentoran
  U20 Portadown
  3 - 1
  Vòng
 • 27/09 01:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Ballymena United
  2 - 1
  Vòng
 • 27/09 01:45
  U20 Linfield
  U20 Crusaders
  ? - ?
  Vòng
 • 27/09 02:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Portadown
  2 - 0
  Vòng
 • 04/10 01:45
  U20 Ballymena United
  U20 Crusaders
  0 - 0
  Vòng
 • 04/10 01:45
  U20 Glentoran
  U20 Glenavon
  0 - 3
  Vòng
 • 04/10 01:45
  U20 Portadown
  U20 Dungannon Swifts
  1 - 1
  Vòng
 • 04/10 02:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Carrick Rangers
  1 - 2
  Vòng
 • 06/10 01:45
  U20 Cliftonville
  U20 Linfield
  0 - 1
  Vòng
 • 06/10 02:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Glenavon
  ? - ?
  Vòng
 • 11/10 01:45
  U20 Ballymena United
  U20 Glentoran
  1 - 0
  Vòng
 • 11/10 01:45
  U20 Coleraine
  U20 Larne Olympic
  1 - 1
  Vòng
 • 11/10 01:45
  U20 Crusaders
  U20 Carrick Rangers
  2 - 0
  Vòng
 • 11/10 01:45
  U20 Glenavon
  U20 Portadown
  0 - 0
  Vòng
 • 11/10 01:45
  U20 Linfield
  U20 Dungannon Swifts
  3 - 1
  Vòng
 • 11/10 01:45
  U20 Newry City
  U20 Cliftonville
  0 - 2
  Vòng
 • 18/10 01:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Glentoran
  0 - 2
  Vòng
 • 18/10 01:45
  U20 Portadown
  U20 Ballymena United
  2 - 1
  Vòng
 • 18/10 02:00
  U20 Crusaders
  U20 Cliftonville
  0 - 1
  Vòng
 • 18/10 02:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Newry City
  2 - 0
  Vòng
 • 25/10 01:45
  U20 Glenavon
  U20 Crusaders
  1 - 0
  Vòng
 • 27/10 01:45
  U20 Cliftonville
  U20 Larne Olympic
  1 - 1
  Vòng
 • 01/11 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Newry City
  5 - 0
  Vòng
 • 08/11 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Glenavon
  0 - 0
  Vòng
 • 08/11 02:45
  U20 Larne Olympic
  U20 Glentoran
  ? - ?
  Vòng
 • 08/11 02:45
  U20 Linfield
  U20 Newry City
  ? - ?
  Vòng
 • 08/11 02:45
  U20 Portadown
  U20 Coleraine
  2 - 0
  Vòng
 • 10/11 02:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Crusaders
  1 - 1
  Vòng
 • 10/11 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Carrick Rangers
  0 - 1
  Vòng
 • 12/11 18:30
  U20 Linfield
  U20 Coleraine
  1 - 0
  Vòng
 • 15/11 02:45
  U20 Coleraine
  U20 Carrick Rangers
  1 - 1
  Vòng
 • 15/11 02:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Glentoran
  ? - ?
  Vòng
 • 15/11 02:45
  U20 Glenavon
  U20 Cliftonville
  3 - 1
  Vòng
 • 15/11 02:45
  U20 Linfield
  U20 Portadown
  0 - 2
  Vòng
 • 15/11 02:45
  U20 Newry City
  U20 Ballymena United
  0 - 4
  Vòng
 • 22/11 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Crusaders
  1 - 0
  Vòng
 • 22/11 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Coleraine
  2 - 0
  Vòng
 • 22/11 02:45
  U20 Larne Olympic
  U20 Portadown
  0 - 0
  Vòng
 • 24/11 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Dungannon Swifts
  1 - 1
  Vòng
 • 29/11 02:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Larne Olympic
  1 - 0
  Vòng
 • 29/11 02:45
  U20 Linfield
  U20 Ballymena United
  0 - 1
  Vòng
 • 29/11 02:45
  U20 Newry City
  U20 Crusaders
  ? - ?
  Vòng
 • 29/11 02:45
  U20 Portadown
  U20 Carrick Rangers
  1 - 2
  Vòng
 • 01/12 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Glentoran
  1 - 0
  Vòng
 • 06/12 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Carrick Rangers
  1 - 0
  Vòng
 • 06/12 02:45
  U20 Coleraine
  U20 Larne Olympic
  0 - 1
  Vòng
 • 06/12 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Portadown
  1 - 1
  Vòng
 • 06/12 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Linfield
  3 - 0
  Vòng
 • 13/12 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Crusaders
  1 - 1
  Vòng
 • 13/12 03:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Glenavon
  2 - 0
  Vòng
 • 15/12 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Ballymena United
  0 - 0
  Vòng
 • 20/12 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Portadown
  2 - 2
  Vòng
 • 20/12 02:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Dungannon Swifts
  2 - 0
  Vòng
 • 20/12 02:45
  U20 Linfield
  U20 Cliftonville
  5 - 0
  Vòng
 • 20/12 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Coleraine
  1 - 0
  Vòng
 • 29/12 02:45
  U20 Crusaders
  U20 Glenavon
  2 - 2
  Vòng
 • 29/12 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Carrick Rangers
  0 - 1
  Vòng
 • 29/12 03:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Ballymena United
  1 - 0
  Vòng
 • 30/12 02:45
  U20 Portadown
  U20 Cliftonville
  ? - ?
  Vòng
 • 05/01 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Coleraine
  3 - 0
  Vòng
 • 05/01 02:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Larne Olympic
  1 - 0
  Vòng
 • 05/01 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Crusaders
  1 - 0
  Vòng
 • 05/01 02:45
  U20 Linfield
  U20 Glentoran
  1 - 0
  Vòng
 • 10/01 02:45
  U20 Coleraine
  U20 Ballymena United
  2 - 0
  Vòng
 • 17/01 02:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Portadown
  3 - 2
  Vòng
 • 17/01 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Ballymena United
  1 - 0
  Vòng
 • 17/01 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Carrick Rangers
  2 - 0
  Vòng
 • 17/01 03:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Cliftonville
  1 - 0
  Vòng
 • 24/01 02:45
  U20 Linfield
  U20 Glenavon
  2 - 1
  Vòng
 • 26/01 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Carrick Rangers
  1 - 1
  Vòng
 • 28/01 02:45
  U20 Coleraine
  U20 Glenavon
  1 - 0
  Vòng
 • 31/01 02:45
  U20 Linfield
  U20 Ballymena United
  3 - 0
  Vòng
 • 31/01 02:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Portadown
  1 - 2
  Vòng
 • 31/01 02:45
  U20 Crusaders
  U20 Larne Olympic
  1 - 0
  Vòng
 • 07/02 02:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Glentoran
  0 - 4
  Vòng
 • 07/02 02:45
  U20 Linfield
  U20 Crusaders
  1 - 1
  Vòng
 • 09/02 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Glenavon
  1 - 1
  Vòng
 • 14/02 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Cliftonville
  0 - 3
  Vòng
 • 14/02 02:45
  U20 Linfield
  U20 Portadown
  3 - 0
  Vòng
 • 14/02 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Glentoran
  1 - 1
  Vòng
 • 16/02 02:45
  U20 Glenavon
  U20 Carrick Rangers
  2 - 1
  Vòng
 • 21/02 02:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Newry City
  1 - 0
  Vòng
 • 21/02 02:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Crusaders
  2 - 1
  Vòng
 • 21/02 02:45
  U20 Glenavon
  U20 Larne Olympic
  0 - 2
  Vòng
 • 21/02 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Coleraine
  0 - 1
  Vòng
 • 22/02 02:45
  U20 Portadown
  U20 Ballymena United
  1 - 0
  Vòng
 • 23/02 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Linfield
  ? - ?
  Vòng
 • 28/02 02:45
  U20 Ballymena United
  U20 Carrick Rangers
  0 - 2
  Vòng
 • 28/02 02:45
  U20 Linfield
  U20 Glentoran
  0 - 1
  Vòng
 • 28/02 02:45
  U20 Portadown
  U20 Cliftonville
  0 - 1
  Vòng
 • 28/02 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Glenavon
  3 - 0
  Vòng
 • 28/02 03:00
  U20 Larne Olympic
  U20 Dungannon Swifts
  2 - 0
  Vòng
 • 04/03 02:45
  U20 Glenavon
  U20 Dungannon Swifts
  2 - 0
  Vòng
 • 07/03 02:45
  U20 Newry City
  U20 Dungannon Swifts
  ? - ?
  Vòng
 • 07/03 02:45
  U20 Linfield
  U20 Carrick Rangers
  2 - 0
  Vòng
 • 07/03 02:45
  U20 Glenavon
  U20 Portadown
  2 - 0
  Vòng
 • 07/03 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Ballymena United
  1 - 1
  Vòng
 • 07/03 03:00
  U20 Crusaders
  U20 Coleraine
  1 - 0
  Vòng
 • 09/03 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Larne Olympic
  0 - 1
  Vòng
 • 14/03 02:45
  U20 Glentoran
  U20 Cliftonville
  1 - 0
  Vòng
 • 21/03 02:45
  U20 Carrick Rangers
  U20 Dungannon Swifts
  ? - ?
  Vòng
 • 21/03 02:45
  U20 Linfield
  U20 Larne Olympic
  0 - 1
  Vòng
 • 21/03 02:45
  U20 Portadown
  U20 Newry City
  ? - ?
  Vòng
 • 23/03 02:45
  U20 Cliftonville
  U20 Crusaders
  1 - 2
  Vòng
 • 28/03 01:45
  U20 Ballymena United
  U20 Larne Olympic
  0 - 2
  Vòng
 • 28/03 01:45
  U20 Crusaders
  U20 Portadown
  0 - 0
  Vòng
 • 28/03 01:45
  U20 Dungannon Swifts
  U20 Cliftonville
  0 - 0
  Vòng
 • 28/03 01:45
  U20 Glentoran
  U20 Carrick Rangers
  0 - 0
  Vòng
 • 28/03 01:45
  U20 Newry City
  U20 Linfield
  0 - 0
  Vòng
 • 28/03 02:00
  U20 Coleraine
  U20 Glenavon
  1 - 0
  Vòng
Cập nhật:

Bắc Ailen U20