Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Piauiense)

Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Piauiense) 2023 - vòng Bán kết

1Bán kếtChung kết
 • 08/01 01:45
  Comercial-PI
  Fluminense/PI
  0 - 1
  Vòng 1
 • 12/01 01:45
  Cori Sabba
  Altos/PI
  0 - 1
  Vòng 1
 • 12/01 05:00
  River PI
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 12/01 06:00
  Parnahyba PI
  4 de Julho
  1 - 0
  Vòng 1
 • 15/01 02:00
  Fluminense/PI
  Cori Sabba
  1 - 0
  Vòng 1
 • 15/01 19:00
  4 de Julho
  River PI
  1 - 0
  Vòng 1
 • 16/01 02:00
  Altos/PI
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/01 02:00
  Ferroviario PI
  Comercial-PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 19/01 01:45
  Comercial-PI
  4 de Julho
  0 - 0
  Vòng 1
 • 19/01 05:00
  River PI
  Altos/PI
  1 - 1
  Vòng 1
 • 19/01 05:00
  Cori Sabba
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 19/01 06:00
  Parnahyba PI
  Fluminense/PI
  2 - 2
  Vòng 1
 • 22/01 19:00
  4 de Julho
  Cori Sabba
  0 - 0
  Vòng 1
 • 23/01 02:00
  Altos/PI
  Comercial-PI
  2 - 0
  Vòng 1
 • 23/01 02:00
  Parnahyba PI
  River PI
  1 - 2
  Vòng 1
 • 23/01 02:00
  Fluminense/PI
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 29/01 01:45
  River PI
  Fluminense/PI
  1 - 1
  Vòng 1
 • 30/01 01:45
  Cori Sabba
  Comercial-PI
  3 - 0
  Vòng 1
 • 30/01 02:00
  4 de Julho
  Altos/PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 30/01 02:00
  Ferroviario PI
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 02/02 01:45
  Comercial-PI
  River PI
  0 - 2
  Vòng 1
 • 02/02 01:45
  Cori Sabba
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 02/02 05:00
  Fluminense/PI
  Altos/PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 02/02 05:00
  Ferroviario PI
  4 de Julho
  0 - 0
  Vòng 1
 • 05/02 01:45
  4 de Julho
  Fluminense/PI
  1 - 2
  Vòng 1
 • 05/02 02:00
  River PI
  Cori Sabba
  1 - 0
  Vòng 1
 • 06/02 02:00
  Altos/PI
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 06/02 02:00
  Parnahyba PI
  Comercial-PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 12/02 19:00
  4 de Julho
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/02 01:45
  Fluminense/PI
  Comercial-PI
  3 - 0
  Vòng 1
 • 13/02 02:00
  Ferroviario PI
  River PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/02 02:00
  Altos/PI
  Cori Sabba
  1 - 0
  Vòng 1
 • 16/02 01:45
  Comercial-PI
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/02 02:00
  Parnahyba PI
  Altos/PI
  0 - 1
  Vòng 1
 • 16/02 05:00
  River PI
  4 de Julho
  1 - 0
  Vòng 1
 • 19/02 02:00
  Ferroviario PI
  Cori Sabba
  0 - 0
  Vòng 1
 • 23/02 01:45
  Cori Sabba
  4 de Julho
  0 - 0
  Vòng 1
 • 24/02 05:00
  Altos/PI
  River PI
  1 - 1
  Vòng 1
 • 26/02 01:45
  Cori Sabba
  Fluminense/PI
  1 - 1
  Vòng 1
 • 27/02 01:45
  Comercial-PI
  Altos/PI
  0 - 1
  Vòng 1
 • 05/03 01:30
  River PI
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 05/03 01:45
  Comercial-PI
  Cori Sabba
  1 - 0
  Vòng 1
 • 06/03 02:00
  Altos/PI
  4 de Julho
  0 - 0
  Vòng 1
 • 09/03 01:45
  Fluminense/PI
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 12/03 02:00
  Ferroviario PI
  Fluminense/PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/03 01:45
  Fluminense/PI
  River PI
  0 - 1
  Vòng 1
 • 13/03 02:00
  4 de Julho
  Comercial-PI
  1 - 1
  Vòng 1
 • 13/03 02:00
  Parnahyba PI
  Cori Sabba
  1 - 2
  Vòng 1
 • 16/03 05:00
  Parnahyba PI
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 17/03 05:00
  River PI
  Comercial-PI
  1 - 0
  Vòng 1
 • 19/03 01:45
  Altos/PI
  Fluminense/PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 19/03 05:00
  4 de Julho
  Ferroviario PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 23/03 01:45
  Ferroviario PI
  Altos/PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 26/03 01:30
  Comercial-PI
  Parnahyba PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 26/03 01:30
  Cori Sabba
  River PI
  0 - 0
  Vòng 1
 • 26/03 01:30
  Fluminense/PI
  4 de Julho
  0 - 0
  Vòng 1
 • 30/03 05:30
  Altos/PI
  Fluminense/PI
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 30/03 06:00
  Parnahyba PI
  River PI
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 02/04 01:45
  Fluminense/PI
  Altos/PI
  ? - ?
  Vòng Bán kết
 • 02/04 03:00
  River PI
  Parnahyba PI
  ? - ?
  Vòng Bán kết
Cập nhật:

VĐQG Brazil (Piauiense)