Lịch thi đấu Vòng loại Olympic Châu Phi

Lịch thi đấu Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023 - vòng Chung kết

123BảngBán kếtHạng 3Chung kết
 • 21/09 22:00
  U23 Burkina Faso
  U23 Gambia
  0 - 0
  Vòng 1
 • 21/09 23:00
  U23 Angola
  U23 Namibia
  0 - 0
  Vòng 1
 • 22/09 20:00
  U23 Ethiopia
  U23 Congo DR
  0 - 0
  Vòng 1
 • 23/09 20:00
  U23 Tanzania
  U23 Nam Sudan
  0 - 0
  Vòng 1
 • 23/09 20:00
  U23 Swaziland
  U23 Botswana
  1 - 0
  Vòng 1
 • 23/09 23:00
  U23 Guinea Bissau
  U23 Niger
  0 - 0
  Vòng 1
 • 24/09 00:00
  U23 Libi
  U23 Rwanda
  1 - 0
  Vòng 1
 • 24/09 20:00
  U23 Madagascar
  U23 Seychelles
  3 - 0
  Vòng 1
 • 24/09 20:00
  U23 Mozambique
  U23 Mauritius
  2 - 0
  Vòng 1
 • 24/09 22:00
  U23 Namibia
  U23 Angola
  0 - 3
  Vòng 1
 • 25/09 02:00
  U23 Mauritania
  U23 Togo
  0 - 0
  Vòng 1
 • 26/09 21:00
  U23 Nam Sudan
  U23 Tanzania
  1 - 2
  Vòng 1
 • 27/09 19:00
  U23 Mauritius
  U23 Mozambique
  0 - 1
  Vòng 1
 • 27/09 20:00
  U23 Botswana
  U23 Swaziland
  2 - 0
  Vòng 1
 • 27/09 20:00
  U23 Rwanda
  U23 Libi
  1 - 0
  Vòng 1
 • 27/09 20:00
  U23 Seychelles
  U23 Madagascar
  1 - 3
  Vòng 1
 • 27/09 21:30
  U23 Congo DR
  U23 Ethiopia
  0 - 0
  Vòng 1
 • 27/09 22:00
  U23 Niger
  U23 Guinea Bissau
  1 - 0
  Vòng 1
 • 27/09 23:00
  U23 Togo
  U23 Mauritania
  0 - 0
  Vòng 1
 • 28/09 01:00
  U23 Gambia
  U23 Burkina Faso
  0 - 1
  Vòng 1
 • 22/10 20:00
  U23 Tanzania
  U23 Nigeria
  0 - 1
  Vòng 2
 • 22/10 20:00
  U23 Rwanda
  U23 Mali
  1 - 1
  Vòng 2
 • 22/10 22:00
  U23 Niger
  U23 Bờ Biển Ngà
  0 - 0
  Vòng 2
 • 22/10 22:00
  U23 Angola
  U23 Cameroon
  1 - 1
  Vòng 2
 • 22/10 23:00
  U23 Sierra Leone
  U23 Zambia
  0 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 20:00
  U23 Madagascar
  U23 Gabon
  0 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 20:00
  U23 Mozambique
  U23 Ghana
  0 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 20:00
  U23 Swaziland
  U23 Ai Cập
  0 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 21:00
  U23 Burkina Faso
  U23 Senegal
  0 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 21:30
  U23 Congo DR
  U23 Angiêri
  3 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 21:30
  U23 Congo
  U23 Tuynidi
  1 - 0
  Vòng 2
 • 23/10 23:00
  U23 Togo
  U23 Nam Phi
  1 - 2
  Vòng 2
 • 24/10 00:00
  U23 Sudan
  U23 Benin
  1 - 0
  Vòng 2
 • 29/10 20:00
  U23 Zambia
  U23 Sierra Leone
  0 - 0
  Vòng 2
 • 29/10 20:00
  U23 Uganda
  U23 Guinea
  0 - 0
  Vòng 2
 • 29/10 21:30
  U23 Gabon
  U23 Madagascar
  2 - 0
  Vòng 2
 • 29/10 22:00
  U23 Nigeria
  U23 Tanzania
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 00:00
  U23 Mali
  U23 Rwanda
  1 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 00:00
  U23 Bờ Biển Ngà
  U23 Niger
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 02:00
  U23 Senegal
  U23 Burkina Faso
  0 - 0
  Vòng 2
 • 90 phút [0-0], 2 lượt [0-0], Penalty [5-3]
 • 30/10 20:00
  U23 Nam Phi
  U23 Togo
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 21:00
  U23 Tuynidi
  U23 Congo
  1 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 22:00
  U23 Cameroon
  U23 Angola
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 22:00
  U23 Ghana
  U23 Mozambique
  1 - 0
  Vòng 2
 • 30/10 23:00
  U23 Benin
  U23 Sudan
  2 - 0
  Vòng 2
 • 31/10 00:00
  U23 Angiêri
  U23 Congo DR
  0 - 0
  Vòng 2
 • 31/10 01:00
  U23 Ai Cập
  U23 Swaziland
  0 - 0
  Vòng 2
 • 22/03 22:00
  U23 Nigeria
  U23 Guinea
  0 - 0
  Vòng 3
 • 22/03 22:30
  U23 Niger
  U23 Sudan
  0 - 0
  Vòng 3
 • 22/03 23:00
  U23 Ai Cập
  U23 Zambia
  0 - 0
  Vòng 3
 • 23/03 02:00
  U23 Senegal
  U23 Mali
  2 - 0
  Vòng 3
 • 23/03 20:00
  U23 Nam Phi
  U23 Congo
  0 - 1
  Vòng 3
 • 25/03 04:00
  U23 Angiêri
  U23 Ghana
  0 - 0
  Vòng 3
 • 25/03 21:30
  U23 Gabon
  U23 Cameroon
  1 - 0
  Vòng 3
 • 26/03 23:00
  U23 Zambia
  U23 Ai Cập
  0 - 0
  Vòng 3
 • 27/03 23:00
  U23 Congo
  U23 Nam Phi
  0 - 0
  Vòng 3
 • 28/03 22:00
  U23 Cameroon
  U23 Gabon
  1 - 0
  Vòng 3
 • 90 phút [1-0], 2 lượt [1-1], Penalty [6-7]
 • 28/03 23:00
  U23 Ghana
  U23 Angiêri
  1 - 0
  Vòng 3
 • 29/03 01:00
  U23 Mali
  U23 Senegal
  0 - 0
  Vòng 3
 • 29/03 01:00
  U23 Guinea
  U23 Nigeria
  0 - 0
  Vòng 3
 • 29/03 03:00
  U23 Sudan
  U23 Niger
  0 - 1
  Vòng 3
 • 25/06 03:00
  U23 Marốc
  U23 Guinea
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 25/06 22:00
  U23 Ghana
  U23 Congo
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/06 00:00
  U23 Ai Cập
  U23 Niger
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 26/06 03:00
  U23 Mali
  U23 Gabon
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 28/06 00:00
  U23 Congo
  U23 Guinea
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 28/06 03:00
  U23 Marốc
  U23 Ghana
  3 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 29/06 00:00
  U23 Ai Cập
  U23 Mali
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 29/06 03:00
  U23 Gabon
  U23 Niger
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/07 03:00
  U23 Guinea
  U23 Ghana
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 01/07 03:00
  U23 Marốc
  U23 Congo
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 02/07 03:00
  U23 Gabon
  U23 Ai Cập
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 02/07 03:00
  U23 Niger
  U23 Mali
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 05/07 00:00
  U23 Ai Cập
  U23 Guinea
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 05/07 03:00
  U23 Marốc
  U23 Mali
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [2-2], Penalty [4-3]
 • 08/07 00:00
  U23 Mali
  U23 Guinea
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 90 phút [0-0], Penalty [4-3]
 • 09/07 03:00
  U23 Marốc
  U23 Ai Cập
  1 - 1
  Vòng Chung kết
Cập nhật:

Vòng loại Olympic Châu Phi