Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch dự bị

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch dự bị 2022-2023 - vòng Matchs

Matchs
 • 23/08 18:00
  Nordsjaelland (Reserve
  Kobenhavn Reserve
  3 - 0
  Vòng Matchs
 • 29/08 18:00
  Randers (Reserve
  Aalborg BK (Reserve
  0 - 1
  Vòng Matchs
 • 30/08 21:00
  Odense BK (Reserve
  Lyngby (Reserve
  4 - 2
  Vòng Matchs
 • 12/09 21:00
  Esbjerg FB (Reserve
  Aarhus AGF (Reserve
  1 - 0
  Vòng Matchs
 • 19/09 19:00
  Silkeborg IF (Reserve
  Nordsjaelland (Reserve
  2 - 0
  Vòng Matchs
 • 20/09 18:00
  Aalborg BK (Reserve
  Midtjylland (Reserve
  1 - 1
  Vòng Matchs
 • 21/09 18:00
  Randers (Reserve
  Horsens (Reserve
  1 - 0
  Vòng Matchs
 • 22/09 20:00
  Brondby Reserve
  Aarhus AGF (Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 03/10 19:00
  Sonderjyske (Reserve
  Odense BK (Reserve
  1 - 2
  Vòng Matchs
 • 03/10 19:00
  Horsens (Reserve
  Vejle (Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 04/10 18:00
  Lyngby (Reserve
  Nordsjaelland (Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 10/10 18:00
  Randers (Reserve
  Odense BK (Reserve
  1 - 2
  Vòng Matchs
 • 25/10 19:00
  Aarhus AGF (Reserve
  Viborg (Reserve
  3 - 0
  Vòng Matchs
 • 31/10 19:00
  Sonderjyske (Reserve
  Esbjerg FB (Reserve
  2 - 1
  Vòng Matchs
 • 31/10 22:00
  Viborg (Reserve
  Silkeborg IF (Reserve
  1 - 0
  Vòng Matchs
 • 14/11 19:00
  Nordsjaelland (Reserve
  Aalborg BK (Reserve
  1 - 1
  Vòng Matchs
 • 15/11 22:30
  Midtjylland (Reserve
  Esbjerg FB (Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 29/11 20:30
  Silkeborg IF (Reserve
  Brondby Reserve
  1 - 1
  Vòng Matchs
 • 07/12 21:00
  Kobenhavn Reserve
  Sonderjyske (Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 20/02 19:30
  Aalborg BK (Reserve
  Horsens (Reserve
  0 - 1
  Vòng Matchs
 • 20/02 19:30
  Aarhus AGF (Reserve
  Nordsjaelland (Reserve
  1 - 0
  Vòng Matchs
 • 21/02 21:00
  Sonderjyske (Reserve
  Lyngby (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 03/03 19:00
  Aalborg BK (Reserve
  Silkeborg IF (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 03/03 19:00
  Kobenhavn Reserve
  Randers (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 03/03 19:00
  Vejle (Reserve
  Sonderjyske (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 06/03 19:00
  Esbjerg FB (Reserve
  Vejle (Reserve
  3 - 0
  Vòng Matchs
 • 13/03 22:00
  Midtjylland (Reserve
  Brondby Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 14/03 20:00
  Lyngby (Reserve
  Viborg (Reserve
  5 - 0
  Vòng Matchs
 • 16/03 20:00
  Kobenhavn Reserve
  Midtjylland (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 20/03 19:00
  Vejle (Reserve
  Aalborg BK (Reserve
  1 - 1
  Vòng Matchs
 • 20/03 21:00
  Horsens (Reserve
  Lyngby (Reserve
  0 - 0
  Vòng Matchs
 • 23/03 22:00
  Aarhus AGF (Reserve
  Randers (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 03/04 18:00
  Esbjerg FB (Reserve
  Silkeborg IF (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 05/04 22:00
  Brondby Reserve
  Kobenhavn Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 11/04 18:00
  Nordsjaelland (Reserve
  Sonderjyske (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 11/04 21:00
  Midtjylland (Reserve
  Viborg (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 11/04 21:00
  Lyngby (Reserve
  Brondby Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 17/04 20:00
  Vejle (Reserve
  Randers (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 17/04 21:00
  Odense BK (Reserve
  Aarhus AGF (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 17/04 21:00
  Viborg (Reserve
  Horsens (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 02/05 17:30
  Horsens (Reserve
  Kobenhavn Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 02/05 22:00
  Brondby Reserve
  Vejle (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 08/05 18:00
  Odense BK (Reserve
  Midtjylland (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 08/05 22:00
  Viborg (Reserve
  Esbjerg FB (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
 • 15/05 19:00
  Silkeborg IF (Reserve
  Odense BK (Reserve
  ? - ?
  Vòng Matchs
Cập nhật:

VĐQG Đan Mạch dự bị