Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch U19

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch U19 2022-2023 - vòng 18

1234567891011121314151617181920212223242526
 • 13/08 17:30
  U19 Vejle
  U19 Brondby
  0 - 0
  Vòng 1
 • 90 phút [1-1], Penalty [2-3]
 • 13/08 17:30
  U19 Odense BK
  U19 Kobenhavn
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/08 18:00
  U19 Randers
  U19 Silkeborg IF
  0 - 0
  Vòng 1
 • 90 phút [2-2], Penalty [14-15]
 • 13/08 18:00
  U19 Lyngby
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/08 18:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/08 18:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Sonderjyske
  1 - 2
  Vòng 1
 • 19/08 17:30
  U19 Sonderjyske
  U19 Odense BK
  0 - 0
  Vòng 2
 • 20/08 18:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Lyngby
  0 - 0
  Vòng 2
 • 20/08 18:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 2
 • 20/08 18:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 2
 • 20/08 18:00
  U19 Midtjylland
  U19 Aarhus AGF
  0 - 0
  Vòng 2
 • 20/08 18:00
  U19 Horsens
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 2
 • 25/08 00:00
  U19 Horsens
  U19 Esbjerg FB
  0 - 0
  Vòng 1
 • 27/08 17:30
  U19 Vejle
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 3
 • 27/08 17:30
  U19 Odense BK
  U19 Esbjerg FB
  2 - 0
  Vòng 3
 • 27/08 18:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Sonderjyske
  0 - 0
  Vòng 3
 • 27/08 18:00
  U19 Lyngby
  U19 Kobenhavn
  0 - 0
  Vòng 3
 • 27/08 18:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 3
 • 27/08 18:00
  U19 Midtjylland
  U19 Brondby
  2 - 2
  Vòng 3
 • 27/08 19:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Horsens
  0 - 0
  Vòng 3
 • 90 phút [1-1], Penalty [3-5]
 • 01/09 00:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Silkeborg IF
  0 - 0
  Vòng 4
 • 90 phút [0-0], Penalty [4-3]
 • 03/09 17:30
  U19 Brondby
  U19 Odense BK
  0 - 0
  Vòng 4
 • 90 phút [3-3], Penalty [4-3]
 • 03/09 17:30
  U19 Sonderjyske
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 4
 • 03/09 18:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Horsens
  0 - 0
  Vòng 4
 • 03/09 18:00
  U19 Randers
  U19 Lyngby
  0 - 0
  Vòng 4
 • 03/09 18:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 4
 • 03/09 18:30
  U19 Aarhus AGF
  U19 Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 4
 • 10/09 17:30
  U19 Esbjerg FB
  U19 Kobenhavn
  0 - 0
  Vòng 5
 • 90 phút [3-3], Penalty [7-4]
 • 10/09 17:30
  U19 Horsens
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 5
 • 10/09 17:30
  U19 Brondby
  U19 Sonderjyske
  0 - 2
  Vòng 5
 • 10/09 17:30
  U19 Vejle
  U19 Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 5
 • 10/09 18:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 5
 • 10/09 18:00
  U19 Lyngby
  U19 Aarhus AGF
  0 - 0
  Vòng 5
 • 10/09 18:00
  U19 Midtjylland
  U19 Odense BK
  2 - 2
  Vòng 5
 • 13/09 22:30
  U19 Sonderjyske
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 7
 • 17/09 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 6
 • 17/09 17:30
  U19 Sonderjyske
  U19 Horsens
  0 - 0
  Vòng 6
 • 17/09 17:30
  U19 Odense BK
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 6
 • 17/09 18:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Brondby
  0 - 0
  Vòng 6
 • 17/09 18:00
  U19 Randers
  U19 Esbjerg FB
  0 - 0
  Vòng 6
 • 17/09 18:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Lyngby
  0 - 0
  Vòng 6
 • 90 phút [3-3], Penalty [6-5]
 • 01/10 17:30
  U19 Horsens
  U19 Lyngby
  0 - 0
  Vòng 7
 • 90 phút [3-3], Penalty [11-12]
 • 01/10 17:30
  U19 Brondby
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 7
 • 01/10 17:30
  U19 Vejle
  U19 Kobenhavn
  0 - 0
  Vòng 7
 • 01/10 17:30
  U19 Odense BK
  U19 Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 7
 • 01/10 18:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Aarhus AGF
  0 - 0
  Vòng 7
 • 01/10 18:00
  U19 Midtjylland
  U19 Esbjerg FB
  0 - 0
  Vòng 7
 • 08/10 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Brondby
  0 - 3
  Vòng 8
 • 08/10 17:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Horsens
  0 - 0
  Vòng 8
 • 08/10 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Vejle
  1 - 1
  Vòng 8
 • 90 phút [4-4], Penalty [10-11]
 • 08/10 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Sonderjyske
  0 - 0
  Vòng 8
 • 08/10 17:00
  U19 Randers
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 8
 • 08/10 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Odense BK
  0 - 1
  Vòng 8
 • 08/10 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Silkeborg IF
  0 - 0
  Vòng 8
 • 15/10 17:30
  U19 Vejle
  U19 Esbjerg FB
  0 - 0
  Vòng 9
 • 15/10 17:30
  U19 Odense BK
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 9
 • 15/10 18:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Aarhus AGF
  0 - 0
  Vòng 9
 • 15/10 18:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Horsens
  0 - 0
  Vòng 9
 • 90 phút [1-1], Penalty [4-2]
 • 15/10 18:00
  U19 Midtjylland
  U19 Lyngby
  0 - 0
  Vòng 9
 • 22/10 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Sonderjyske
  0 - 0
  Vòng 10
 • 22/10 17:00
  U19 Horsens
  U19 Brondby
  0 - 0
  Vòng 10
 • 90 phút [1-1], Penalty [3-4]
 • 22/10 17:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 10
 • 22/10 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 10
 • 22/10 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Odense BK
  0 - 0
  Vòng 10
 • 22/10 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 10
 • 29/10 17:30
  U19 Vejle
  U19 Sonderjyske
  0 - 0
  Vòng 11
 • 29/10 17:30
  U19 Odense BK
  U19 Lyngby
  1 - 1
  Vòng 11
 • 29/10 18:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 11
 • 29/10 18:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Kobenhavn
  0 - 0
  Vòng 11
 • 29/10 18:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Esbjerg FB
  0 - 0
  Vòng 11
 • 29/10 18:00
  U19 Midtjylland
  U19 Horsens
  2 - 0
  Vòng 11
 • 29/10 18:30
  U19 Brondby
  U19 Silkeborg IF
  0 - 0
  Vòng 11
 • 05/11 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Brondby
  1 - 1
  Vòng 12
 • 05/11 18:15
  U19 Sonderjyske
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 12
 • 05/11 18:30
  U19 Horsens
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 12
 • 05/11 19:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 12
 • 05/11 19:00
  U19 Randers
  U19 Aarhus AGF
  0 - 0
  Vòng 12
 • 05/11 19:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Odense BK
  1 - 0
  Vòng 12
 • 05/11 19:30
  U19 Kobenhavn
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 12
 • 09/11 00:30
  U19 Silkeborg IF
  U19 Randers
  1 - 1
  Vòng 14
 • 09/11 20:00
  U19 Brondby
  U19 Kobenhavn
  2 - 0
  Vòng 9
 • 12/11 17:00
  U19 Vejle
  U19 Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 17:00
  U19 Odense BK
  U19 Horsens
  0 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 17:00
  U19 Randers
  U19 Brondby
  1 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Esbjerg FB
  2 - 1
  Vòng 13
 • 12/11 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Kobenhavn
  0 - 0
  Vòng 13
 • 03/12 18:30
  U19 Lyngby
  U19 Sonderjyske
  1 - 0
  Vòng 13
 • 03/12 19:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Silkeborg IF
  2 - 1
  Vòng 6
 • 14/12 01:30
  U19 Nordsjaelland
  U19 Brondby
  0 - 0
  Vòng 15
 • 18/02 18:15
  U19 Sonderjyske
  U19 Kobenhavn
  0 - 3
  Vòng 14
 • 18/02 18:30
  U19 Brondby
  U19 Aarhus AGF
  1 - 1
  Vòng 14
 • 90 phút [2-2], Penalty [5-3]
 • 18/02 19:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Silkeborg IF
  3 - 0
  Vòng 13
 • 19/02 18:30
  U19 Vejle
  U19 Lyngby
  1 - 2
  Vòng 14
 • 25/02 01:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Silkeborg IF
  0 - 1
  Vòng 15
 • 25/02 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 15
 • 25/02 17:00
  U19 Horsens
  U19 Aarhus AGF
  0 - 0
  Vòng 15
 • 25/02 17:00
  U19 Midtjylland
  U19 Sonderjyske
  5 - 0
  Vòng 15
 • 25/02 18:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Odense BK
  1 - 0
  Vòng 15
 • 25/02 18:15
  U19 Lyngby
  U19 Randers
  2 - 1
  Vòng 15
 • 25/02 18:30
  U19 Brondby
  U19 Nordsjaelland
  1 - 1
  Vòng 2
 • 02/03 00:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Odense BK
  4 - 2
  Vòng 14
 • 04/03 18:15
  U19 Sonderjyske
  U19 Esbjerg FB
  0 - 0
  Vòng 16
 • 04/03 18:30
  U19 Horsens
  U19 Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 16
 • 04/03 18:30
  U19 Brondby
  U19 Midtjylland
  3 - 0
  Vòng 16
 • 04/03 18:30
  U19 Vejle
  U19 Aalborg BK
  0 - 0
  Vòng 16
 • 04/03 18:30
  U19 Odense BK
  U19 Aarhus AGF
  2 - 1
  Vòng 16
 • 04/03 19:00
  U19 Randers
  U19 Kobenhavn
  0 - 1
  Vòng 16
 • 04/03 19:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Lyngby
  0 - 0
  Vòng 16
 • 07/03 23:00
  U19 Midtjylland
  U19 Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 14
 • 10/03 19:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Esbjerg FB
  3 - 0
  Vòng 17
 • 11/03 17:00
  U19 Midtjylland
  U19 Aalborg BK
  1 - 1
  Vòng 17
 • 11/03 17:30
  U19 Brondby
  U19 Vejle
  0 - 0
  Vòng 17
 • 90 phút [1-1], Penalty [5-3]
 • 11/03 18:30
  U19 Horsens
  U19 Silkeborg IF
  0 - 0
  Vòng 17
 • 11/03 18:30
  U19 Odense BK
  U19 Sonderjyske
  0 - 0
  Vòng 17
 • 11/03 19:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Randers
  0 - 0
  Vòng 17
 • 11/03 20:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Lyngby
  1 - 2
  Vòng 17
 • 16/03 19:30
  U19 Nordsjaelland
  U19 Sonderjyske
  2 - 0
  Vòng 22
 • 16/03 21:00
  U19 Horsens
  U19 Odense BK
  1 - 1
  Vòng 26
 • 01/04 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/04 17:00
  U19 Sonderjyske
  U19 Brondby
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/04 17:00
  U19 Vejle
  U19 Horsens
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/04 17:00
  U19 Randers
  U19 Odense BK
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/04 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/04 17:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Kobenhavn
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/04 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 18
 • 05/04 18:00
  U19 Randers
  U19 Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 10
 • 08/04 17:00
  U19 Horsens
  U19 Sonderjyske
  ? - ?
  Vòng 19
 • 08/04 17:00
  U19 Brondby
  U19 Lyngby
  ? - ?
  Vòng 19
 • 08/04 17:00
  U19 Odense BK
  U19 Aalborg BK
  ? - ?
  Vòng 19
 • 08/04 17:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Esbjerg FB
  ? - ?
  Vòng 19
 • 08/04 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Randers
  ? - ?
  Vòng 19
 • 08/04 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Vejle
  ? - ?
  Vòng 19
 • 08/04 17:00
  U19 Midtjylland
  U19 Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 19
 • 15/04 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/04 17:00
  U19 Vejle
  U19 Odense BK
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/04 17:00
  U19 Randers
  U19 Sonderjyske
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/04 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Brondby
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/04 17:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/04 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Horsens
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/04 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 20
 • 22/04 17:00
  U19 Horsens
  U19 Kobenhavn
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/04 17:00
  U19 Brondby
  U19 Esbjerg FB
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/04 17:00
  U19 Odense BK
  U19 Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/04 17:00
  U19 Sonderjyske
  U19 Vejle
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/04 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Lyngby
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/04 17:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/04 17:00
  U19 Midtjylland
  U19 Randers
  ? - ?
  Vòng 21
 • 29/04 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Horsens
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/04 17:00
  U19 Vejle
  U19 Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/04 17:00
  U19 Randers
  U19 Aalborg BK
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/04 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Odense BK
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/04 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/04 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Brondby
  ? - ?
  Vòng 22
 • 29/04 19:00
  U19 Sonderjyske
  U19 Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 9
 • 06/05 17:00
  U19 Horsens
  U19 Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 23
 • 06/05 17:00
  U19 Odense BK
  U19 Brondby
  ? - ?
  Vòng 23
 • 06/05 17:00
  U19 Sonderjyske
  U19 Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 23
 • 06/05 17:00
  U19 Randers
  U19 Vejle
  ? - ?
  Vòng 23
 • 06/05 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Kobenhavn
  ? - ?
  Vòng 23
 • 06/05 17:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Esbjerg FB
  ? - ?
  Vòng 23
 • 06/05 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 23
 • 13/05 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Randers
  ? - ?
  Vòng 24
 • 13/05 17:00
  U19 Brondby
  U19 Horsens
  ? - ?
  Vòng 24
 • 13/05 17:00
  U19 Sonderjyske
  U19 Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 24
 • 13/05 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Lyngby
  ? - ?
  Vòng 24
 • 13/05 17:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Odense BK
  ? - ?
  Vòng 24
 • 13/05 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Aalborg BK
  ? - ?
  Vòng 24
 • 13/05 17:00
  U19 Midtjylland
  U19 Vejle
  ? - ?
  Vòng 24
 • 20/05 17:00
  U19 Vejle
  U19 Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 25
 • 20/05 17:00
  U19 Odense BK
  U19 Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 25
 • 20/05 17:00
  U19 Randers
  U19 Horsens
  ? - ?
  Vòng 25
 • 20/05 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Sonderjyske
  ? - ?
  Vòng 25
 • 20/05 17:00
  U19 Silkeborg IF
  U19 Brondby
  ? - ?
  Vòng 25
 • 20/05 17:00
  U19 Lyngby
  U19 Esbjerg FB
  ? - ?
  Vòng 25
 • 20/05 17:00
  U19 Kobenhavn
  U19 Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 25
 • 27/05 17:00
  U19 Midtjylland
  U19 Kobenhavn
  ? - ?
  Vòng 26
 • 27/05 17:00
  U19 Brondby
  U19 Randers
  ? - ?
  Vòng 26
 • 27/05 17:00
  U19 Esbjerg FB
  U19 Aalborg BK
  ? - ?
  Vòng 26
 • 27/05 17:00
  U19 Nordsjaelland
  U19 Vejle
  ? - ?
  Vòng 26
 • 27/05 17:00
  U19 Aarhus AGF
  U19 Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 26
 • 27/05 17:00
  U19 Sonderjyske
  U19 Lyngby
  ? - ?
  Vòng 26
 • 03/06 17:00
  U19 Aalborg BK
  U19 Horsens
  ? - ?
  Vòng 14
Cập nhật:

VĐQG Đan Mạch U19