Lịch thi đấu VĐQG Israel nữ

Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel nữ mùa giải 2022-2023

123456789101112131415161718192021
 • 22/09 22:30
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  1 - 0
  Vòng 1
 • 22/09 23:45
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  1 - 0
  Vòng 1
 • 23/09 00:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  0 - 0
  Vòng 1
 • 23/09 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  1 - 1
  Vòng 1
 • 29/09 22:30
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  1 - 0
  Vòng 2
 • 29/09 23:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  4 - 2
  Vòng 2
 • 30/09 00:30
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Hapoel Jerusalem
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/09 14:30
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  0 - 0
  Vòng 2
 • 13/10 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 3
 • 13/10 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 3
 • 13/10 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 3
 • 13/10 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 3
 • 20/10 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 4
 • 20/10 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 4
 • 20/10 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 4
 • 20/10 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 4
 • 27/10 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 5
 • 27/10 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 5
 • 27/10 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 5
 • 27/10 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 5
 • 31/10 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 6
 • 31/10 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 6
 • 31/10 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 6
 • 31/10 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 6
 • 03/11 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 7
 • 03/11 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 7
 • 03/11 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 7
 • 03/11 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 7
 • 05/12 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 8
 • 05/12 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 8
 • 05/12 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 8
 • 05/12 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 8
 • 08/12 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 9
 • 08/12 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 9
 • 08/12 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 9
 • 08/12 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 9
 • 15/12 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 10
 • 15/12 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 10
 • 15/12 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 10
 • 15/12 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 10
 • 22/12 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 11
 • 22/12 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 11
 • 22/12 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 11
 • 22/12 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 11
 • 29/12 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 12
 • 29/12 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 12
 • 29/12 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 12
 • 29/12 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 12
 • 05/01 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 13
 • 05/01 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 13
 • 05/01 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 13
 • 05/01 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 13
 • 12/01 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 14
 • 12/01 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 14
 • 12/01 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 14
 • 12/01 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 14
 • 19/01 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 15
 • 19/01 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 15
 • 19/01 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 15
 • 19/01 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 15
 • 26/01 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 16
 • 26/01 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 16
 • 26/01 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 16
 • 26/01 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 16
 • 02/02 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 17
 • 02/02 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 17
 • 02/02 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 17
 • 02/02 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 17
 • 09/02 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 18
 • 09/02 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 18
 • 09/02 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 18
 • 09/02 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 18
 • 09/03 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 19
 • 09/03 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 19
 • 09/03 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 19
 • 09/03 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 19
 • 16/03 18:00
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  ? - ?
  Vòng 20
 • 16/03 18:00
  Nữ AS Tel Aviv University
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  ? - ?
  Vòng 20
 • 16/03 18:00
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  ? - ?
  Vòng 20
 • 16/03 18:00
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  Nữ Hapoel Jerusalem
  ? - ?
  Vòng 20
 • 23/03 18:00
  Nữ Hapoel Jerusalem
  Nữ Maccabi Kiryat Gat
  ? - ?
  Vòng 21
 • 23/03 18:00
  Nữ Maccabi Emek Hefer
  Nữ Hapoel Beer Sheva
  ? - ?
  Vòng 21
 • 23/03 18:00
  Nữ Hapoel Petah Tikva
  Nữ Maccabi Kishronot Hadera
  ? - ?
  Vòng 21
 • 23/03 18:00
  Nữ Ironi Ramat Hasharon
  Nữ AS Tel Aviv University
  ? - ?
  Vòng 21
Cập nhật: