Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Kuwait

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Kuwait 2022-2023 - vòng Chung kết

 • 20/09 22:15
  Al-Jahra
  Al-Salibikhaet
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/09 22:15
  Al-Sahel
  Al-Ttadamon
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/09 00:35
  Al-Shabab (KUW)
  Al-Arabi Club
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/09 22:15
  Al Kuwait SC
  Yarmouk
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 21/09 22:15
  Al-Salmiyah
  Burgan
  2 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 22/09 00:35
  Kazma
  Khaitan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 22/09 00:35
  Al Fahaheel
  Al-Qadsia
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 25/09 22:15
  Al-Arabi Club
  Al-Jahra
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 25/09 22:15
  Al-Shabab (KUW)
  Al-Sahel
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/09 00:30
  Al-Salibikhaet
  Al-Nasar
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/09 22:10
  Al-Qadsia
  Yarmouk
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 26/09 22:10
  Kazma
  Al Fahaheel
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/09 00:30
  Burgan
  Al Kuwait SC
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/09 00:30
  Khaitan
  Al-Salmiyah
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/11 20:00
  Burgan
  Khaitan
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/11 20:00
  Yarmouk
  Kazma
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/11 20:00
  Al-Nasar
  Al-Ttadamon
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 27/11 22:35
  Al Kuwait SC
  Al-Qadsia
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/11 22:35
  Al Fahaheel
  Al-Salmiyah
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 28/11 20:00
  Al-Jahra
  Al-Sahel
  0 - 3
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 28/11 22:35
  Al-Salibikhaet
  Al-Arabi Club
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 01/12 20:00
  Khaitan
  Al Kuwait SC
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/12 20:00
  Al-Salmiyah
  Yarmouk
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/12 22:30
  Al-Qadsia
  Kazma
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/12 22:30
  Al Fahaheel
  Burgan
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 02/12 20:00
  Al-Nasar
  Al-Arabi Club
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 02/12 20:00
  Al-Sahel
  Al-Salibikhaet
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 02/12 22:30
  Al-Ttadamon
  Al-Shabab (KUW)
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 28/12 20:05
  Khaitan
  Al Fahaheel
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 28/12 20:05
  Yarmouk
  Burgan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 28/12 22:40
  Al-Nasar
  Al-Shabab (KUW)
  3 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 28/12 22:40
  Al-Ttadamon
  Al-Jahra
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 29/12 20:05
  Al Kuwait SC
  Kazma
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 29/12 22:40
  Al-Qadsia
  Al-Salmiyah
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 29/12 22:40
  Al-Arabi Club
  Al-Sahel
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 15/03 21:05
  Burgan
  Al-Qadsia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 15/03 21:05
  Al-Sahel
  Al-Nasar
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 15/03 23:30
  Kazma
  Al-Salmiyah
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 16/03 21:05
  Al Fahaheel
  Al Kuwait SC
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 16/03 21:05
  Khaitan
  Yarmouk
  4 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 16/03 23:30
  Al-Shabab (KUW)
  Al-Jahra
  0 - 3
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 16/03 23:30
  Al-Ttadamon
  Al-Salibikhaet
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/03 21:10
  Al-Salmiyah
  Al Kuwait SC
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 21:10
  Yarmouk
  Al Fahaheel
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 21:10
  Kazma
  Burgan
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 21:10
  Al-Qadsia
  Khaitan
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 23:30
  Al-Salibikhaet
  Al-Shabab (KUW)
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/03 23:30
  Al-Jahra
  Al-Nasar
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/03 23:30
  Al-Arabi Club
  Al-Ttadamon
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 24/03 01:30
  Al-Qadsia
  Al-Sahel
  2 - 0
  Vòng Bán kết
 • 24/03 01:30
  Al-Arabi Club
  Al-Salmiyah
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 28/03 01:30
  Al-Qadsia
  Al-Salmiyah
  1 - 0
  Vòng Chung kết
Cập nhật:

Cúp Liên Đoàn Kuwait