Lịch thi đấu VĐQG Macao

Lịch thi đấu VĐQG Macao 2023 - vòng 12

1234567891011121314
 • 04/03 14:00
  Chao Pak Kei
  Benfica de Macau
  1 - 0
  Vòng 1
 • 04/03 16:15
  Cheng Fung
  Hang Sai
  6 - 1
  Vòng 1
 • 05/03 14:00
  CD Monte Carlo
  Windsor Arch Ka I
  1 - 1
  Vòng 1
 • 05/03 16:00
  Sporting Macau
  LUN LOK
  0 - 2
  Vòng 1
 • 09/03 18:00
  LUN LOK
  Cheng Fung
  0 - 2
  Vòng 2
 • 09/03 20:15
  Benfica de Macau
  CD Monte Carlo
  2 - 1
  Vòng 2
 • 10/03 18:00
  Toi Seng
  Chao Pak Kei
  0 - 2
  Vòng 2
 • 10/03 20:15
  Windsor Arch Ka I
  Sporting Macau
  2 - 1
  Vòng 2
 • 16/03 19:00
  Hang Sai
  Sporting Macau
  2 - 1
  Vòng 3
 • 17/03 19:00
  Benfica de Macau
  Toi Seng
  1 - 0
  Vòng 3
 • 18/03 14:00
  Windsor Arch Ka I
  Chao Pak Kei
  0 - 3
  Vòng 3
 • 18/03 16:15
  LUN LOK
  CD Monte Carlo
  0 - 5
  Vòng 3
 • 22/03 18:00
  Chao Pak Kei
  LUN LOK
  3 - 0
  Vòng 4
 • 22/03 20:15
  CD Monte Carlo
  Hang Sai
  5 - 0
  Vòng 4
 • 23/03 19:00
  Sporting Macau
  Cheng Fung
  0 - 2
  Vòng 4
 • 24/03 19:00
  Toi Seng
  Windsor Arch Ka I
  0 - 2
  Vòng 4
 • 01/04 14:00
  Windsor Arch Ka I
  Benfica de Macau
  0 - 2
  Vòng 5
 • 01/04 16:15
  Hang Sai
  Chao Pak Kei
  0 - 2
  Vòng 5
 • 02/04 14:00
  LUN LOK
  Toi Seng
  0 - 0
  Vòng 5
 • 02/04 16:00
  Cheng Fung
  CD Monte Carlo
  0 - 1
  Vòng 5
 • 08/04 14:00
  Toi Seng
  Hang Sai
  1 - 0
  Vòng 6
 • 08/04 16:15
  Benfica de Macau
  LUN LOK
  1 - 0
  Vòng 6
 • 09/04 14:00
  Chao Pak Kei
  Cheng Fung
  2 - 0
  Vòng 6
 • 09/04 16:15
  CD Monte Carlo
  Sporting Macau
  2 - 0
  Vòng 6
 • 14/04 18:00
  Hang Sai
  Benfica de Macau
  0 - 3
  Vòng 7
 • 14/04 20:15
  LUN LOK
  Windsor Arch Ka I
  1 - 1
  Vòng 7
 • 15/04 14:00
  Sporting Macau
  Chao Pak Kei
  0 - 3
  Vòng 7
 • 15/04 16:15
  Cheng Fung
  Toi Seng
  1 - 0
  Vòng 7
 • 22/04 18:00
  CD Monte Carlo
  Chao Pak Kei
  1 - 0
  Vòng 8
 • 22/04 20:15
  Sporting Macau
  Toi Seng
  0 - 3
  Vòng 8
 • 23/04 17:00
  Hang Sai
  Windsor Arch Ka I
  2 - 2
  Vòng 8
 • 23/04 19:15
  Cheng Fung
  Benfica de Macau
  0 - 0
  Vòng 8
 • 29/04 18:00
  Cheng Fung
  Windsor Arch Ka I
  2 - 1
  Vòng 9
 • 29/04 20:15
  Sporting Macau
  Benfica de Macau
  0 - 2
  Vòng 9
 • 30/04 17:00
  CD Monte Carlo
  Toi Seng
  5 - 0
  Vòng 9
 • 30/04 19:15
  Hang Sai
  LUN LOK
  0 - 0
  Vòng 9
 • 05/05 18:00
  LUN LOK
  Sporting Macau
  1 - 1
  Vòng 10
 • 05/05 20:30
  Hang Sai
  Cheng Fung
  1 - 2
  Vòng 10
 • 07/05 17:00
  Windsor Arch Ka I
  CD Monte Carlo
  0 - 2
  Vòng 10
 • 07/05 19:15
  Benfica de Macau
  Chao Pak Kei
  0 - 2
  Vòng 10
 • 13/05 18:00
  Sporting Macau
  Windsor Arch Ka I
  2 - 1
  Vòng 11
 • 13/05 20:15
  CD Monte Carlo
  Benfica de Macau
  0 - 1
  Vòng 11
 • 14/05 17:00
  Chao Pak Kei
  Toi Seng
  4 - 0
  Vòng 11
 • 14/05 19:15
  Cheng Fung
  LUN LOK
  1 - 0
  Vòng 11
 • 03/06 18:00
  Sporting Macau
  Hang Sai
  2 - 2
  Vòng 12
 • 03/06 20:15
  Toi Seng
  Benfica de Macau
  0 - 2
  Vòng 12
 • 04/06 17:00
  Chao Pak Kei
  Windsor Arch Ka I
  3 - 0
  Vòng 12
 • 04/06 19:00
  CD Monte Carlo
  LUN LOK
  5 - 0
  Vòng 12
 • 10/06 18:00
  Windsor Arch Ka I
  Toi Seng
  ? - ?
  Vòng 13
 • 10/06 20:00
  Hang Sai
  CD Monte Carlo
  ? - ?
  Vòng 13
 • 11/06 17:00
  Cheng Fung
  Sporting Macau
  ? - ?
  Vòng 13
 • 11/06 19:00
  LUN LOK
  Chao Pak Kei
  ? - ?
  Vòng 13
 • 24/06 18:00
  Benfica de Macau
  Windsor Arch Ka I
  ? - ?
  Vòng 14
 • 24/06 20:00
  Chao Pak Kei
  Hang Sai
  ? - ?
  Vòng 14
 • 25/06 17:00
  Toi Seng
  LUN LOK
  ? - ?
  Vòng 14
 • 25/06 19:00
  CD Monte Carlo
  Cheng Fung
  ? - ?
  Vòng 14
Cập nhật:

VĐQG Macao