Lịch thi đấu Hạng 2 nữ Na Uy

Lịch thi đấu Hạng 2 nữ Na Uy 2022 - vòng Trụ hạng

123456789101112131415161718Trụ hạng
 • 19/03 20:30
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ KIL/Hemne
  0 - 1
  Vòng 1
 • 19/03 21:00
  Nữ Tromso
  Nữ Medkila
  1 - 0
  Vòng 1
 • 20/03 21:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Asane Fotball
  0 - 3
  Vòng 1
 • 20/03 21:30
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Grand Bodo
  0 - 1
  Vòng 1
 • 20/03 22:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Honefoss
  1 - 1
  Vòng 1
 • 27/03 20:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Amazon Grimstad
  2 - 0
  Vòng 2
 • 27/03 20:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 1
  Vòng 2
 • 27/03 20:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Fortuna
  0 - 0
  Vòng 2
 • 27/03 22:30
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Tromso
  1 - 0
  Vòng 2
 • 02/04 20:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Medkila
  2 - 0
  Vòng 3
 • 02/04 21:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Honefoss
  2 - 0
  Vòng 3
 • 03/04 18:00
  Nữ Tromso
  Nữ Klepp IL
  1 - 1
  Vòng 3
 • 03/04 20:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ KIL/Hemne
  1 - 0
  Vòng 3
 • 03/04 22:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Grand Bodo
  2 - 1
  Vòng 3
 • 10/04 18:00
  Nữ Medkila
  Nữ Klepp IL
  0 - 2
  Vòng 2
 • 13/04 21:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Asane Fotball
  0 - 1
  Vòng 4
 • 18/04 19:00
  Nữ Medkila
  Nữ Ovrevoll Hosle
  0 - 0
  Vòng 4
 • 18/04 19:00
  Nữ Tromso
  Nữ Amazon Grimstad
  0 - 0
  Vòng 4
 • 18/04 21:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Fortuna
  2 - 3
  Vòng 4
 • 18/04 22:30
  Nữ Grand Bodo
  Nữ KIL/Hemne
  2 - 0
  Vòng 4
 • 23/04 20:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Klepp IL
  2 - 2
  Vòng 5
 • 24/04 18:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Medkila
  0 - 0
  Vòng 5
 • 24/04 18:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Grand Bodo
  1 - 0
  Vòng 5
 • 24/04 19:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Honefoss
  2 - 0
  Vòng 5
 • 24/04 20:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Tromso
  2 - 0
  Vòng 5
 • 30/04 21:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Amazon Grimstad
  0 - 0
  Vòng 6
 • 01/05 18:00
  Nữ Tromso
  Nữ KIL/Hemne
  1 - 0
  Vòng 6
 • 01/05 18:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Asane Fotball
  1 - 0
  Vòng 6
 • 01/05 19:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Ovrevoll Hosle
  0 - 1
  Vòng 6
 • 01/05 19:00
  Nữ Medkila
  Nữ Fortuna
  1 - 2
  Vòng 6
 • 07/05 20:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Klepp IL
  1 - 0
  Vòng 7
 • 07/05 20:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Amazon Grimstad
  1 - 0
  Vòng 7
 • 08/05 18:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Medkila
  0 - 0
  Vòng 7
 • 08/05 19:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Tromso
  0 - 2
  Vòng 7
 • 08/05 19:30
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Honefoss
  2 - 1
  Vòng 7
 • 15/05 19:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ KIL/Hemne
  0 - 1
  Vòng 8
 • 15/05 19:00
  Nữ Tromso
  Nữ Asane Fotball
  0 - 0
  Vòng 8
 • 15/05 20:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Grand Bodo
  3 - 0
  Vòng 8
 • 15/05 20:00
  Nữ Medkila
  Nữ Honefoss
  0 - 1
  Vòng 8
 • 21/05 17:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Medkila
  2 - 0
  Vòng 9
 • 21/05 21:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Fortuna
  1 - 0
  Vòng 9
 • 22/05 18:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Klepp IL
  0 - 1
  Vòng 9
 • 22/05 20:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Asane Fotball
  1 - 0
  Vòng 9
 • 22/05 20:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Tromso
  0 - 3
  Vòng 9
 • 28/05 18:00
  Nữ Medkila
  Nữ Grand Bodo
  0 - 2
  Vòng 10
 • 28/05 20:00
  Nữ Tromso
  Nữ Ovrevoll Hosle
  0 - 0
  Vòng 10
 • 28/05 21:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Amazon Grimstad
  1 - 0
  Vòng 10
 • 29/05 18:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ KIL/Hemne
  0 - 1
  Vòng 10
 • 29/05 21:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Honefoss
  0 - 0
  Vòng 10
 • 05/06 19:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Tromso
  0 - 1
  Vòng 11
 • 05/06 20:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Klepp IL
  1 - 0
  Vòng 11
 • 05/06 20:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Asane Fotball
  0 - 0
  Vòng 11
 • 05/06 20:30
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Fortuna
  0 - 0
  Vòng 11
 • 05/06 21:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Medkila
  2 - 0
  Vòng 11
 • 11/06 19:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Grand Bodo
  2 - 0
  Vòng 12
 • 11/06 23:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Honefoss
  0 - 0
  Vòng 12
 • 12/06 17:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Tromso
  0 - 1
  Vòng 12
 • 12/06 19:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Medkila
  3 - 0
  Vòng 12
 • 12/06 22:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Amazon Grimstad
  2 - 0
  Vòng 12
 • 18/06 19:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 1
  Vòng 13
 • 19/06 20:00
  Nữ Honefoss
  Nữ KIL/Hemne
  2 - 0
  Vòng 13
 • 19/06 20:00
  Nữ Medkila
  Nữ Asane Fotball
  0 - 0
  Vòng 13
 • 19/06 20:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Klepp IL
  1 - 0
  Vòng 13
 • 30/07 19:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Tromso
  0 - 0
  Vòng 14
 • 30/07 20:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Amazon Grimstad
  0 - 0
  Vòng 14
 • 31/07 19:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Medkila
  3 - 0
  Vòng 14
 • 31/07 21:30
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Fortuna
  2 - 2
  Vòng 14
 • 31/07 22:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Grand Bodo
  2 - 0
  Vòng 14
 • 03/08 18:30
  Nữ Fortuna
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 0
  Vòng 8
 • 07/08 00:00
  Nữ Medkila
  Nữ KIL/Hemne
  0 - 0
  Vòng 15
 • 07/08 17:00
  Nữ Tromso
  Nữ Honefoss
  1 - 0
  Vòng 15
 • 07/08 18:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Klepp IL
  3 - 2
  Vòng 15
 • 07/08 20:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Asane Fotball
  0 - 0
  Vòng 15
 • 07/08 20:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Ovrevoll Hosle
  0 - 1
  Vòng 15
 • 14/08 17:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Grand Bodo
  1 - 1
  Vòng 16
 • 14/08 18:30
  Nữ Medkila
  Nữ Amazon Grimstad
  1 - 0
  Vòng 16
 • 14/08 19:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Tromso
  0 - 1
  Vòng 16
 • 14/08 20:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Ovrevoll Hosle
  2 - 0
  Vòng 16
 • 14/08 21:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Fortuna
  1 - 0
  Vòng 16
 • 21/08 18:00
  Nữ Fortuna
  Nữ KIL/Hemne
  0 - 0
  Vòng 17
 • 21/08 20:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Honefoss
  1 - 1
  Vòng 17
 • 21/08 22:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Asane Fotball
  0 - 0
  Vòng 17
 • 21/08 23:00
  Nữ Tromso
  Nữ Grand Bodo
  3 - 0
  Vòng 17
 • 22/08 21:45
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Medkila
  1 - 0
  Vòng 17
 • 25/08 00:00
  Nữ Tromso
  Nữ Fortuna
  1 - 0
  Vòng 13
 • 28/08 20:00
  Nữ Asane Fotball
  Nữ Fortuna
  2 - 0
  Vòng 18
 • 28/08 20:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Klepp IL
  1 - 1
  Vòng 18
 • 28/08 20:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 0
  Vòng 18
 • 28/08 20:00
  Nữ Medkila
  Nữ Tromso
  0 - 3
  Vòng 18
 • 28/08 20:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Amazon Grimstad
  0 - 0
  Vòng 18
 • 10/09 18:00
  Nữ Fortuna
  Nữ KIL/Hemne
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 10/09 20:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Klepp IL
  2 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 11/09 21:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Medkila
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 11/09 22:30
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Grand Bodo
  1 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 17/09 22:00
  Nữ Medkila
  Nữ Fortuna
  0 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 18/09 18:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Honefoss
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 18/09 18:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Amazon Grimstad
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 18/09 20:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Ovrevoll Hosle
  0 - 3
  Vòng Trụ hạng
 • 25/09 19:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Grand Bodo
  1 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 25/09 19:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Medkila
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 25/09 19:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Klepp IL
  2 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 25/09 20:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 01/10 21:00
  Nữ Medkila
  Nữ KIL/Hemne
  1 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 02/10 18:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Amazon Grimstad
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 02/10 21:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ Fortuna
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 02/10 22:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Honefoss
  3 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 16/10 17:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Grand Bodo
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 16/10 19:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Medkila
  0 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 16/10 20:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 16/10 21:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Fortuna
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 22/10 19:00
  Nữ Honefoss
  Nữ Amazon Grimstad
  1 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 22/10 19:00
  Nữ Ovrevoll Hosle
  Nữ KIL/Hemne
  2 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 22/10 19:00
  Nữ Grand Bodo
  Nữ Medkila
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 22/10 21:00
  Nữ Fortuna
  Nữ Klepp IL
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 30/10 19:00
  Nữ Amazon Grimstad
  Nữ Fortuna
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 30/10 19:00
  Nữ KIL/Hemne
  Nữ Honefoss
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 30/10 19:00
  Nữ Klepp IL
  Nữ Grand Bodo
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 30/10 19:00
  Nữ Medkila
  Nữ Ovrevoll Hosle
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
Cập nhật: