Lịch thi đấu VĐQG Nigeria

Lịch thi đấu VĐQG Nigeria 2022-2023 - vòng Vô địch

Groups AGroups BVô địch
 • 08/01 22:00
  Akwa United
  Bendel Insurance
  0 - 2
  Vòng Groups A
 • 14/01 22:00
  Nasarawa United
  Enyimba International
  0 - 2
  Vòng Groups A
 • 15/01 21:00
  Enugu Rangers International
  Abia Warriors
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 15/01 22:00
  Bayelsa United
  Dakkada
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/01 22:00
  Doma United
  Sunshine Stars
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/01 22:00
  Kwara United
  Gombe United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 15/01 22:00
  Plateau United
  Shooting Stars SC
  1 - 2
  Vòng Groups A
 • 15/01 22:00
  Remo Stars
  El Kanemi Warriors
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 15/01 22:00
  Rivers United
  Lobi Stars
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/01 22:00
  Wikki Tourists
  Niger Tornadoes
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 18/01 22:00
  Abia Warriors
  Bayelsa United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 18/01 22:00
  Dakkada
  Wikki Tourists
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 18/01 22:00
  Enyimba International
  Akwa United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 18/01 22:00
  Lobi Stars
  Enugu Rangers International
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 19/01 22:00
  Bendel Insurance
  Plateau United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 19/01 22:00
  El Kanemi Warriors
  Nasarawa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 19/01 22:00
  Gombe United
  Remo Stars
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 19/01 22:00
  Niger Tornadoes
  Doma United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 19/01 22:00
  Shooting Stars SC
  Kwara United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 19/01 22:00
  Sunshine Stars
  Rivers United
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 22/01 20:00
  Nasarawa United
  Akwa United
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 22/01 21:00
  Abia Warriors
  Lobi Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 22/01 21:00
  Enugu Rangers International
  Sunshine Stars
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 22/01 22:00
  Bayelsa United
  Wikki Tourists
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 22/01 22:00
  Doma United
  Dakkada
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 22/01 22:00
  El Kanemi Warriors
  Gombe United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 22/01 22:00
  Kwara United
  Bendel Insurance
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 22/01 22:00
  Plateau United
  Enyimba International
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 24/01 22:00
  Rivers United
  Niger Tornadoes
  2 - 1
  Vòng Groups B
 • 25/01 22:00
  Remo Stars
  Shooting Stars SC
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 28/01 22:00
  Bendel Insurance
  Remo Stars
  2 - 0
  Vòng Groups A
 • 28/01 22:00
  Dakkada
  Rivers United
  1 - 2
  Vòng Groups B
 • 29/01 21:00
  Enyimba International
  Kwara United
  2 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/01 21:00
  Akwa United
  Plateau United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/01 22:00
  Lobi Stars
  Bayelsa United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 29/01 22:00
  Sunshine Stars
  Abia Warriors
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 29/01 22:00
  Gombe United
  Nasarawa United
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 29/01 22:00
  Shooting Stars SC
  El Kanemi Warriors
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/01 22:00
  Niger Tornadoes
  Enugu Rangers International
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 29/01 22:00
  Wikki Tourists
  Doma United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 01/02 22:00
  Nasarawa United
  Plateau United
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 01/02 22:00
  Kwara United
  Akwa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 01/02 22:00
  Remo Stars
  Enyimba International
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 01/02 22:00
  El Kanemi Warriors
  Bendel Insurance
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 01/02 22:00
  Gombe United
  Shooting Stars SC
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 01/02 22:00
  Bayelsa United
  Doma United
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 01/02 22:00
  Rivers United
  Wikki Tourists
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 01/02 22:00
  Enugu Rangers International
  Dakkada
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 01/02 22:00
  Abia Warriors
  Niger Tornadoes
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 01/02 22:00
  Lobi Stars
  Sunshine Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 04/02 22:00
  Bendel Insurance
  Gombe United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 04/02 22:00
  Dakkada
  Abia Warriors
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 05/02 21:00
  Enyimba International
  El Kanemi Warriors
  2 - 0
  Vòng Groups A
 • 05/02 22:00
  Shooting Stars SC
  Nasarawa United
  2 - 0
  Vòng Groups A
 • 05/02 22:00
  Akwa United
  Remo Stars
  2 - 1
  Vòng Groups A
 • 05/02 22:00
  Plateau United
  Kwara United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 05/02 22:00
  Sunshine Stars
  Bayelsa United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 05/02 22:00
  Niger Tornadoes
  Lobi Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 05/02 22:00
  Wikki Tourists
  Enugu Rangers International
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 05/02 22:00
  Doma United
  Rivers United
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 11/02 22:00
  Gombe United
  Enyimba International
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 11/02 22:00
  Nasarawa United
  Kwara United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 12/02 21:00
  Abia Warriors
  Wikki Tourists
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 12/02 21:00
  Enugu Rangers International
  Doma United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 12/02 22:00
  El Kanemi Warriors
  Akwa United
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 12/02 22:00
  Shooting Stars SC
  Bendel Insurance
  1 - 2
  Vòng Groups A
 • 12/02 22:00
  Remo Stars
  Plateau United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 12/02 22:00
  Lobi Stars
  Dakkada
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 12/02 22:00
  Sunshine Stars
  Niger Tornadoes
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/02 22:00
  Kwara United
  Remo Stars
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 15/02 22:00
  Bendel Insurance
  Nasarawa United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 15/02 22:00
  Plateau United
  El Kanemi Warriors
  3 - 0
  Vòng Groups A
 • 15/02 22:00
  Enyimba International
  Shooting Stars SC
  2 - 0
  Vòng Groups A
 • 15/02 22:00
  Dakkada
  Sunshine Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/02 22:00
  Doma United
  Abia Warriors
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/02 22:00
  Niger Tornadoes
  Bayelsa United
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 15/02 22:00
  Wikki Tourists
  Lobi Stars
  2 - 1
  Vòng Groups B
 • 16/02 22:00
  Akwa United
  Gombe United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 19/02 22:00
  Bendel Insurance
  Enyimba International
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 19/02 22:00
  Shooting Stars SC
  Akwa United
  2 - 2
  Vòng Groups A
 • 19/02 22:00
  Bayelsa United
  Enugu Rangers International
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 19/02 22:00
  Lobi Stars
  Doma United
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 19/02 22:00
  Niger Tornadoes
  Dakkada
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 19/02 22:00
  Sunshine Stars
  Wikki Tourists
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 20/02 22:00
  Nasarawa United
  Remo Stars
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 20/02 22:00
  Gombe United
  Plateau United
  2 - 1
  Vòng Groups A
 • 22/02 22:00
  El Kanemi Warriors
  Kwara United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 22/02 22:00
  Bayelsa United
  Rivers United
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 04/03 22:00
  Abia Warriors
  Rivers United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 22/03 22:00
  Rivers United
  Enugu Rangers International
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 25/03 22:00
  Dakkada
  Niger Tornadoes
  0 - 2
  Vòng Groups B
 • 26/03 21:00
  Enugu Rangers International
  Bayelsa United
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 26/03 22:00
  Enyimba International
  Bendel Insurance
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 26/03 22:00
  Akwa United
  Shooting Stars SC
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 26/03 22:00
  Doma United
  Lobi Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 26/03 22:00
  Kwara United
  El Kanemi Warriors
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 26/03 22:00
  Plateau United
  Gombe United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 26/03 22:00
  Remo Stars
  Nasarawa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 26/03 22:00
  Rivers United
  Abia Warriors
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 26/03 22:00
  Wikki Tourists
  Sunshine Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 29/03 22:00
  Abia Warriors
  Enugu Rangers International
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 29/03 22:00
  Bendel Insurance
  Akwa United
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 29/03 22:00
  Dakkada
  Bayelsa United
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 29/03 22:00
  El Kanemi Warriors
  Remo Stars
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/03 22:00
  Enyimba International
  Nasarawa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/03 22:00
  Gombe United
  Kwara United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/03 22:00
  Niger Tornadoes
  Wikki Tourists
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 29/03 22:00
  Shooting Stars SC
  Plateau United
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 29/03 22:00
  Sunshine Stars
  Doma United
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 01/04 22:00
  Nasarawa United
  El Kanemi Warriors
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 02/04 21:00
  Enugu Rangers International
  Lobi Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 02/04 22:00
  Akwa United
  Enyimba International
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 02/04 22:00
  Bayelsa United
  Abia Warriors
  5 - 1
  Vòng Groups B
 • 02/04 22:00
  Doma United
  Niger Tornadoes
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 02/04 22:00
  Kwara United
  Shooting Stars SC
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 02/04 22:00
  Plateau United
  Bendel Insurance
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 02/04 22:00
  Wikki Tourists
  Dakkada
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 03/04 14:00
  Remo Stars
  Gombe United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 08/04 22:00
  Bendel Insurance
  Kwara United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 08/04 22:00
  Dakkada
  Doma United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 09/04 21:00
  Enyimba International
  Plateau United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 09/04 22:00
  Lobi Stars
  Abia Warriors
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 09/04 22:00
  Akwa United
  Nasarawa United
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 09/04 22:00
  Gombe United
  El Kanemi Warriors
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 09/04 22:00
  Niger Tornadoes
  Rivers United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 09/04 22:00
  Shooting Stars SC
  Remo Stars
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 09/04 22:00
  Sunshine Stars
  Enugu Rangers International
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 09/04 22:00
  Wikki Tourists
  Bayelsa United
  1 - 2
  Vòng Groups B
 • 12/04 22:00
  Lobi Stars
  Rivers United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/04 22:00
  Nasarawa United
  Gombe United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 16/04 21:00
  Abia Warriors
  Sunshine Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 16/04 22:00
  Enugu Rangers International
  Niger Tornadoes
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 16/04 22:00
  Bayelsa United
  Lobi Stars
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 16/04 22:00
  Doma United
  Wikki Tourists
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 16/04 22:00
  El Kanemi Warriors
  Shooting Stars SC
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 16/04 22:00
  Kwara United
  Enyimba International
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 16/04 22:00
  Plateau United
  Akwa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 16/04 22:00
  Remo Stars
  Bendel Insurance
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 17/04 14:00
  Rivers United
  Dakkada
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 22/04 22:00
  Bendel Insurance
  El Kanemi Warriors
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 23/04 21:00
  Enyimba International
  Remo Stars
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 23/04 22:00
  Plateau United
  Nasarawa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 23/04 22:00
  Shooting Stars SC
  Gombe United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 23/04 22:00
  Doma United
  Bayelsa United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 23/04 22:00
  Niger Tornadoes
  Abia Warriors
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 23/04 22:00
  Sunshine Stars
  Lobi Stars
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 24/04 20:00
  Dakkada
  Enugu Rangers International
  1 - 1
  Vòng Groups B
 • 24/04 22:00
  Akwa United
  Kwara United
  3 - 0
  Vòng Groups A
 • 29/04 22:00
  Nasarawa United
  Shooting Stars SC
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 30/04 22:00
  Gombe United
  Bendel Insurance
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 30/04 22:00
  El Kanemi Warriors
  Enyimba International
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 30/04 22:00
  Remo Stars
  Akwa United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 30/04 22:00
  Kwara United
  Plateau United
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 30/04 22:00
  Bayelsa United
  Sunshine Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 30/04 22:00
  Lobi Stars
  Niger Tornadoes
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 30/04 22:00
  Abia Warriors
  Dakkada
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 30/04 22:00
  Enugu Rangers International
  Wikki Tourists
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 06/05 22:00
  Dakkada
  Lobi Stars
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 07/05 21:00
  Enyimba International
  Gombe United
  2 - 0
  Vòng Groups A
 • 07/05 22:00
  Kwara United
  Nasarawa United
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 07/05 22:00
  Plateau United
  Remo Stars
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 07/05 22:00
  Akwa United
  El Kanemi Warriors
  1 - 0
  Vòng Groups A
 • 07/05 22:00
  Bendel Insurance
  Shooting Stars SC
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 07/05 22:00
  Rivers United
  Bayelsa United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 07/05 22:00
  Doma United
  Enugu Rangers International
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 07/05 22:00
  Wikki Tourists
  Abia Warriors
  3 - 0
  Vòng Groups B
 • 07/05 22:00
  Niger Tornadoes
  Sunshine Stars
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 11/05 22:00
  Wikki Tourists
  Rivers United
  0 - 0
  Vòng Groups B
 • 15/05 22:00
  Rivers United
  Sunshine Stars
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 18/05 22:00
  Rivers United
  Doma United
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 21/05 20:00
  Nasarawa United
  Bendel Insurance
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 21/05 22:00
  Shooting Stars SC
  Enyimba International
  0 - 0
  Vòng Groups A
 • 21/05 22:00
  Gombe United
  Akwa United
  0 - 1
  Vòng Groups A
 • 21/05 22:00
  El Kanemi Warriors
  Plateau United
  1 - 1
  Vòng Groups A
 • 21/05 22:00
  Remo Stars
  Kwara United
  4 - 0
  Vòng Groups A
 • 21/05 22:00
  Bayelsa United
  Niger Tornadoes
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 21/05 22:00
  Sunshine Stars
  Dakkada
  2 - 0
  Vòng Groups B
 • 21/05 22:00
  Lobi Stars
  Wikki Tourists
  0 - 1
  Vòng Groups B
 • 21/05 22:00
  Abia Warriors
  Doma United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 21/05 22:00
  Enugu Rangers International
  Rivers United
  1 - 0
  Vòng Groups B
 • 03/06 20:00
  Enyimba International
  Remo Stars
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 03/06 22:30
  Sunshine Stars
  Rivers United
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 04/06 01:00
  Bendel Insurance
  Lobi Stars
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 05/06 20:00
  Lobi Stars
  Enyimba International
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 05/06 22:30
  Rivers United
  Remo Stars
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 06/06 01:00
  Bendel Insurance
  Sunshine Stars
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 07/06 20:00
  Bendel Insurance
  Enyimba International
  1 - 1
  Vòng Vô địch
 • 07/06 22:30
  Remo Stars
  Sunshine Stars
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 08/06 01:00
  Lobi Stars
  Rivers United
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 09/06 20:00
  Rivers United
  Bendel Insurance
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 09/06 22:30
  Lobi Stars
  Remo Stars
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 10/06 01:00
  Sunshine Stars
  Enyimba International
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 11/06 20:00
  Sunshine Stars
  Lobi Stars
  2 - 0
  Vòng Vô địch
 • 11/06 22:30
  Remo Stars
  Bendel Insurance
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 12/06 01:00
  Enyimba International
  Rivers United
  1 - 0
  Vòng Vô địch
Cập nhật:

VĐQG Nigeria