Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan nữ

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan nữ 2023 - vòng 8

123456789101112131415161718
 • 14/04 23:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ Ilves Tampere
  0 - 0
  Vòng 1
 • 15/04 18:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ Aland
  2 - 0
  Vòng 1
 • 15/04 18:00
  Nữ KuPS
  Nữ ONS
  5 - 1
  Vòng 1
 • 15/04 20:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ TPS Turku
  0 - 2
  Vòng 1
 • 16/04 20:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ Honka
  0 - 1
  Vòng 1
 • 22/04 18:00
  Nữ Honka
  Nữ KuPS
  1 - 0
  Vòng 2
 • 22/04 18:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ Pallokerho-35
  1 - 0
  Vòng 2
 • 22/04 18:00
  Nữ ONS
  Nữ PK-35 Vantaa
  0 - 0
  Vòng 2
 • 22/04 20:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ HPS Helsinki
  0 - 0
  Vòng 2
 • 22/04 21:00
  Nữ Aland
  Nữ HJK Helsinki
  1 - 0
  Vòng 2
 • 28/04 22:30
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ TPS Turku
  0 - 0
  Vòng 3
 • 28/04 23:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ Honka
  0 - 0
  Vòng 3
 • 29/04 18:00
  Nữ KuPS
  Nữ HPS Helsinki
  2 - 0
  Vòng 3
 • 29/04 18:00
  Nữ ONS
  Nữ Aland
  0 - 3
  Vòng 3
 • 29/04 18:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ HJK Helsinki
  1 - 2
  Vòng 3
 • 06/05 17:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ ONS
  2 - 1
  Vòng 4
 • 06/05 18:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ KuPS
  0 - 1
  Vòng 4
 • 06/05 19:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ Ilves Tampere
  3 - 0
  Vòng 4
 • 06/05 19:00
  Nữ Honka
  Nữ Pallokerho-35
  0 - 0
  Vòng 4
 • 06/05 21:00
  Nữ Aland
  Nữ PK-35 Vantaa
  4 - 0
  Vòng 4
 • 12/05 22:30
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ HPS Helsinki
  1 - 0
  Vòng 5
 • 12/05 23:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ TPS Turku
  1 - 0
  Vòng 5
 • 13/05 19:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ Aland
  0 - 3
  Vòng 5
 • 13/05 19:00
  Nữ KuPS
  Nữ Pallokerho-35
  3 - 0
  Vòng 5
 • 14/05 18:00
  Nữ ONS
  Nữ Honka
  0 - 1
  Vòng 5
 • 20/05 20:00
  Nữ Honka
  Nữ Ilves Tampere
  0 - 1
  Vòng 6
 • 21/05 17:00
  Nữ ONS
  Nữ TPS Turku
  0 - 0
  Vòng 6
 • 21/05 18:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ Aland
  0 - 1
  Vòng 6
 • 21/05 18:15
  Nữ KuPS
  Nữ HJK Helsinki
  0 - 3
  Vòng 6
 • 21/05 21:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ HPS Helsinki
  1 - 0
  Vòng 6
 • 27/05 18:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ ONS
  1 - 1
  Vòng 7
 • 27/05 18:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Honka
  0 - 0
  Vòng 7
 • 27/05 19:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ PK-35 Vantaa
  0 - 0
  Vòng 7
 • 27/05 21:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ Pallokerho-35
  1 - 1
  Vòng 7
 • 28/05 20:30
  Nữ Aland
  Nữ KuPS
  2 - 1
  Vòng 7
 • 02/06 21:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Aland
  0 - 2
  Vòng 8
 • 02/06 22:30
  Nữ Honka
  Nữ HPS Helsinki
  2 - 0
  Vòng 8
 • 02/06 22:30
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ KuPS
  0 - 2
  Vòng 8
 • 02/06 23:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ Pallokerho-35
  0 - 0
  Vòng 8
 • 04/06 22:00
  Nữ ONS
  Nữ HJK Helsinki
  0 - 3
  Vòng 8
 • 10/06 18:00
  Nữ KuPS
  Nữ PK-35 Vantaa
  ? - ?
  Vòng 9
 • 10/06 18:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ ONS
  ? - ?
  Vòng 9
 • 10/06 20:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ Ilves Tampere
  ? - ?
  Vòng 9
 • 10/06 20:30
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ TPS Turku
  ? - ?
  Vòng 9
 • 10/06 21:00
  Nữ Aland
  Nữ Honka
  ? - ?
  Vòng 9
 • 17/06 18:00
  Nữ ONS
  Nữ KuPS
  ? - ?
  Vòng 10
 • 17/06 20:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Pallokerho-35
  ? - ?
  Vòng 10
 • 17/06 22:00
  Nữ Honka
  Nữ HJK Helsinki
  ? - ?
  Vòng 10
 • 17/06 23:00
  Nữ Aland
  Nữ HPS Helsinki
  ? - ?
  Vòng 10
 • 17/06 23:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ PK-35 Vantaa
  ? - ?
  Vòng 10
 • 01/07 18:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ Ilves Tampere
  ? - ?
  Vòng 11
 • 01/07 21:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ TPS Turku
  ? - ?
  Vòng 11
 • 02/07 17:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ Aland
  ? - ?
  Vòng 11
 • 02/07 19:00
  Nữ KuPS
  Nữ Honka
  ? - ?
  Vòng 11
 • 02/07 23:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ ONS
  ? - ?
  Vòng 11
 • 22/07 19:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ KuPS
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/07 20:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ Ilves Tampere
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/07 20:30
  Nữ Aland
  Nữ ONS
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/07 22:00
  Nữ Honka
  Nữ PK-35 Vantaa
  ? - ?
  Vòng 12
 • 23/07 22:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ Pallokerho-35
  ? - ?
  Vòng 12
 • 29/07 18:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ HJK Helsinki
  ? - ?
  Vòng 13
 • 29/07 18:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ Aland
  ? - ?
  Vòng 13
 • 29/07 19:00
  Nữ KuPS
  Nữ TPS Turku
  ? - ?
  Vòng 13
 • 29/07 20:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ Honka
  ? - ?
  Vòng 13
 • 30/07 22:00
  Nữ ONS
  Nữ HPS Helsinki
  ? - ?
  Vòng 13
 • 01/08 22:30
  Nữ Aland
  Nữ Ilves Tampere
  ? - ?
  Vòng 14
 • 01/08 22:30
  Nữ Honka
  Nữ ONS
  ? - ?
  Vòng 14
 • 01/08 22:30
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ KuPS
  ? - ?
  Vòng 14
 • 01/08 23:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ PK-35 Vantaa
  ? - ?
  Vòng 14
 • 02/08 22:30
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ HJK Helsinki
  ? - ?
  Vòng 14
 • 05/08 20:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ Honka
  ? - ?
  Vòng 15
 • 05/08 20:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ ONS
  ? - ?
  Vòng 15
 • 05/08 20:30
  Nữ Aland
  Nữ Pallokerho-35
  ? - ?
  Vòng 15
 • 06/08 18:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ PK-35 Vantaa
  ? - ?
  Vòng 15
 • 06/08 20:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ KuPS
  ? - ?
  Vòng 15
 • 11/08 22:30
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ HPS Helsinki
  ? - ?
  Vòng 16
 • 12/08 22:00
  Nữ Honka
  Nữ TPS Turku
  ? - ?
  Vòng 16
 • 12/08 23:00
  Nữ KuPS
  Nữ Aland
  ? - ?
  Vòng 16
 • 13/08 18:00
  Nữ ONS
  Nữ Ilves Tampere
  ? - ?
  Vòng 16
 • 13/08 21:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ HJK Helsinki
  ? - ?
  Vòng 16
 • 19/08 18:00
  Nữ HJK Helsinki
  Nữ ONS
  ? - ?
  Vòng 17
 • 19/08 18:00
  Nữ KuPS
  Nữ Ilves Tampere
  ? - ?
  Vòng 17
 • 19/08 18:00
  Nữ Pallokerho-35
  Nữ PK-35 Vantaa
  ? - ?
  Vòng 17
 • 19/08 20:30
  Nữ Aland
  Nữ TPS Turku
  ? - ?
  Vòng 17
 • 19/08 21:00
  Nữ HPS Helsinki
  Nữ Honka
  ? - ?
  Vòng 17
 • 26/08 19:00
  Nữ Honka
  Nữ Aland
  ? - ?
  Vòng 18
 • 26/08 19:00
  Nữ Ilves Tampere
  Nữ HPS Helsinki
  ? - ?
  Vòng 18
 • 26/08 19:00
  Nữ ONS
  Nữ Pallokerho-35
  ? - ?
  Vòng 18
 • 26/08 19:00
  Nữ PK-35 Vantaa
  Nữ KuPS
  ? - ?
  Vòng 18
 • 26/08 19:00
  Nữ TPS Turku
  Nữ HJK Helsinki
  ? - ?
  Vòng 18
Cập nhật:

VĐQG Phần Lan nữ