Lịch thi đấu VĐQG Scotland nữ

Lịch thi đấu VĐQG Scotland nữ 2022-2023 - vòng Vô địch

12345678910111213141516171819202122Vô địchTrụ hạngPlayoff xuống hạng
 • 07/08 19:00
  Nữ Glasgow City
  Nữ Spartans
  3 - 0
  Vòng 1
 • 07/08 21:00
  Nữ Hearts
  Nữ Partick Thistle
  0 - 1
  Vòng 1
 • 07/08 22:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Motherwell
  1 - 0
  Vòng 1
 • 07/08 22:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Aberdeen
  0 - 0
  Vòng 1
 • 07/08 22:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Glasgow Girls
  6 - 0
  Vòng 1
 • 07/08 22:10
  Nữ Celtic
  Nữ Hibernian
  6 - 0
  Vòng 1
 • 14/08 18:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Dundee United
  0 - 2
  Vòng 2
 • 14/08 19:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Hamilton
  2 - 0
  Vòng 2
 • 14/08 19:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Celtic
  0 - 1
  Vòng 2
 • 14/08 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Hearts
  0 - 0
  Vòng 2
 • 14/08 22:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 4
  Vòng 2
 • 14/08 22:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Glasgow City
  0 - 0
  Vòng 2
 • 21/08 18:00
  Nữ Celtic
  Nữ Spartans
  2 - 0
  Vòng 3
 • 21/08 18:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Hamilton
  1 - 2
  Vòng 3
 • 21/08 22:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Partick Thistle
  1 - 1
  Vòng 3
 • 21/08 22:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Motherwell
  1 - 1
  Vòng 3
 • 25/08 01:45
  Nữ Glasgow City
  Nữ Dundee United
  5 - 0
  Vòng 3
 • 25/08 02:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Hearts
  0 - 0
  Vòng 3
 • 28/08 19:00
  Nữ Glasgow City
  Nữ Aberdeen
  1 - 0
  Vòng 4
 • 28/08 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Partick Thistle
  0 - 0
  Vòng 4
 • 28/08 20:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 3
  Vòng 4
 • 28/08 21:00
  Nữ Hearts
  Nữ Glasgow Girls
  2 - 0
  Vòng 4
 • 28/08 22:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Hibernian
  0 - 2
  Vòng 4
 • 28/08 22:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Celtic
  0 - 4
  Vòng 4
 • 15/09 01:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Glasgow City
  0 - 4
  Vòng 6
 • 15/09 01:30
  Nữ Hearts
  Nữ Dundee United
  0 - 0
  Vòng 6
 • 15/09 02:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 2
  Vòng 6
 • 18/09 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Aberdeen
  0 - 0
  Vòng 6
 • 18/09 21:00
  Nữ Celtic
  Nữ Hamilton
  4 - 0
  Vòng 6
 • 18/09 22:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Glasgow Girls
  2 - 0
  Vòng 6
 • 25/09 18:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Partick Thistle
  0 - 4
  Vòng 7
 • 25/09 19:00
  Nữ Glasgow City
  Nữ Hearts
  1 - 0
  Vòng 7
 • 25/09 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Hibernian
  1 - 1
  Vòng 7
 • 25/09 22:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Celtic
  0 - 1
  Vòng 7
 • 25/09 22:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Hamilton
  1 - 1
  Vòng 7
 • 25/09 22:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Motherwell
  1 - 0
  Vòng 7
 • 16/10 18:00
  Nữ Celtic
  Nữ Glasgow Girls
  2 - 0
  Vòng 8
 • 16/10 19:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Dundee United
  0 - 0
  Vòng 8
 • 16/10 21:00
  Nữ Hearts
  Nữ Aberdeen
  2 - 0
  Vòng 8
 • 16/10 22:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Glasgow City
  0 - 3
  Vòng 8
 • 16/10 22:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Spartans
  0 - 2
  Vòng 8
 • 16/10 22:10
  Nữ Hibernian
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 0
  Vòng 8
 • 20/10 01:30
  Nữ Aberdeen
  Nữ Hibernian
  0 - 1
  Vòng 5
 • 20/10 01:30
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng 5
 • 20/10 01:45
  Nữ Dundee United
  Nữ Celtic
  0 - 2
  Vòng 5
 • 27/10 02:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Spartans
  1 - 0
  Vòng 5
 • 30/10 20:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Glasgow Girls
  2 - 0
  Vòng 9
 • 30/10 20:00
  Nữ Spartans
  Nữ Hamilton
  1 - 1
  Vòng 9
 • 30/10 22:15
  Nữ Hearts
  Nữ Motherwell
  1 - 0
  Vòng 9
 • 30/10 23:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Partick Thistle
  0 - 0
  Vòng 9
 • 30/10 23:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Dundee United
  3 - 0
  Vòng 9
 • 30/10 23:10
  Nữ Glasgow City
  Nữ Celtic
  0 - 0
  Vòng 9
 • 03/11 03:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Motherwell
  0 - 0
  Vòng 5
 • 06/11 23:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Hearts
  0 - 1
  Vòng 5
 • 20/11 19:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Hibernian
  0 - 2
  Vòng 10
 • 20/11 21:00
  Nữ Celtic
  Nữ Hearts
  2 - 0
  Vòng 10
 • 20/11 21:15
  Nữ Hamilton
  Nữ Partick Thistle
  0 - 2
  Vòng 10
 • 20/11 23:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Spartans
  0 - 1
  Vòng 10
 • 20/11 23:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Aberdeen
  3 - 0
  Vòng 10
 • 20/11 23:10
  Nữ Glasgow City
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 0
  Vòng 10
 • 27/11 00:15
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Celtic
  0 - 0
  Vòng 11
 • 27/11 20:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Aberdeen
  1 - 1
  Vòng 11
 • 27/11 20:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Glasgow City
  1 - 3
  Vòng 11
 • 27/11 20:00
  Nữ Spartans
  Nữ Glasgow Girls
  0 - 0
  Vòng 11
 • 27/11 23:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Motherwell
  0 - 3
  Vòng 11
 • 27/11 23:10
  Nữ Hibernian
  Nữ Hearts
  0 - 0
  Vòng 11
 • 04/12 20:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 8
  Vòng 12
 • 04/12 22:00
  Nữ Hearts
  Nữ Hamilton
  2 - 0
  Vòng 12
 • 04/12 23:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Spartans
  1 - 1
  Vòng 12
 • 04/12 23:00
  Nữ Glasgow City
  Nữ Hibernian
  0 - 1
  Vòng 12
 • 04/12 23:10
  Nữ Celtic
  Nữ Dundee United
  3 - 0
  Vòng 12
 • 10/12 03:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Partick Thistle
  0 - 0
  Vòng 12
 • 18/12 20:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Dundee United
  2 - 1
  Vòng 13
 • 18/12 20:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Hearts
  0 - 2
  Vòng 13
 • 12/01 02:45
  Nữ Spartans
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng 13
 • 15/01 19:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Celtic
  0 - 4
  Vòng 14
 • 15/01 20:00
  Nữ Hearts
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 0
  Vòng 14
 • 15/01 20:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Spartans
  2 - 0
  Vòng 14
 • 15/01 23:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Glasgow City
  1 - 3
  Vòng 14
 • 15/01 23:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Hibernian
  0 - 0
  Vòng 14
 • 15/01 23:10
  Nữ Aberdeen
  Nữ Hamilton
  1 - 0
  Vòng 14
 • 19/01 02:45
  Nữ Celtic
  Nữ Motherwell
  0 - 0
  Vòng 13
 • 19/01 03:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Glasgow Girls
  1 - 0
  Vòng 13
 • 22/01 18:30
  Nữ Hibernian
  Nữ Spartans
  0 - 0
  Vòng 15
 • 22/01 20:00
  Nữ Glasgow City
  Nữ Hamilton
  4 - 0
  Vòng 15
 • 22/01 23:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Hearts
  0 - 0
  Vòng 15
 • 22/01 23:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Glasgow Girls
  1 - 0
  Vòng 15
 • 22/01 23:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 2
  Vòng 15
 • 22/01 23:10
  Nữ Celtic
  Nữ Partick Thistle
  3 - 0
  Vòng 15
 • 29/01 20:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Aberdeen
  0 - 0
  Vòng 16
 • 29/01 20:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Hibernian
  0 - 2
  Vòng 16
 • 29/01 20:00
  Nữ Spartans
  Nữ Motherwell
  0 - 0
  Vòng 16
 • 29/01 22:00
  Nữ Hearts
  Nữ Celtic
  0 - 2
  Vòng 16
 • 29/01 23:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Dundee United
  1 - 2
  Vòng 16
 • 29/01 23:10
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Glasgow City
  0 - 0
  Vòng 16
 • 02/02 03:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Aberdeen
  3 - 0
  Vòng 13
 • 05/02 20:00
  Nữ Glasgow City
  Nữ Partick Thistle
  5 - 0
  Vòng 17
 • 05/02 21:30
  Nữ Celtic
  Nữ Aberdeen
  1 - 0
  Vòng 17
 • 05/02 23:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 2
  Vòng 17
 • 05/02 23:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Spartans
  0 - 0
  Vòng 17
 • 05/02 23:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Glasgow Girls
  2 - 0
  Vòng 17
 • 05/02 23:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Hearts
  1 - 0
  Vòng 17
 • 08/02 03:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Motherwell
  0 - 1
  Vòng 18
 • 09/02 02:30
  Nữ Aberdeen
  Nữ Dundee United
  0 - 1
  Vòng 18
 • 09/02 02:30
  Nữ Hearts
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng 18
 • 09/02 02:45
  Nữ Spartans
  Nữ Celtic
  0 - 0
  Vòng 18
 • 09/02 03:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Hamilton
  1 - 0
  Vòng 18
 • 10/02 02:45
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Hibernian
  1 - 0
  Vòng 18
 • 23/02 03:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Glasgow Girls
  2 - 0
  Vòng 19
 • 25/02 02:00
  Nữ Celtic
  Nữ Glasgow Rangers
  1 - 0
  Vòng 19
 • 26/02 20:00
  Nữ Spartans
  Nữ Dundee United
  0 - 0
  Vòng 19
 • 26/02 20:10
  Nữ Hearts
  Nữ Hibernian
  0 - 1
  Vòng 19
 • 26/02 20:10
  Nữ Motherwell
  Nữ Hamilton
  0 - 1
  Vòng 19
 • 26/02 23:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Glasgow City
  0 - 5
  Vòng 19
 • 02/03 02:30
  Nữ Dundee United
  Nữ Hearts
  0 - 2
  Vòng 20
 • 02/03 02:30
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Spartans
  0 - 0
  Vòng 20
 • 02/03 02:30
  Nữ Hibernian
  Nữ Aberdeen
  0 - 0
  Vòng 20
 • 02/03 02:35
  Nữ Glasgow City
  Nữ Motherwell
  2 - 0
  Vòng 20
 • 02/03 03:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Celtic
  0 - 3
  Vòng 20
 • 02/03 03:00
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Partick Thistle
  1 - 0
  Vòng 20
 • 05/03 20:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Hearts
  0 - 1
  Vòng 21
 • 05/03 20:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Aberdeen
  0 - 1
  Vòng 21
 • 05/03 20:00
  Nữ Spartans
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 0
  Vòng 21
 • 05/03 23:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Hibernian
  0 - 2
  Vòng 21
 • 05/03 23:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Dundee United
  2 - 0
  Vòng 21
 • 05/03 23:10
  Nữ Celtic
  Nữ Glasgow City
  0 - 0
  Vòng 21
 • 12/03 23:10
  Nữ Aberdeen
  Nữ Motherwell
  1 - 1
  Vòng 22
 • 12/03 23:10
  Nữ Dundee United
  Nữ Partick Thistle
  0 - 1
  Vòng 22
 • 12/03 23:10
  Nữ Glasgow City
  Nữ Glasgow Girls
  6 - 0
  Vòng 22
 • 12/03 23:10
  Nữ Hearts
  Nữ Spartans
  0 - 0
  Vòng 22
 • 12/03 23:10
  Nữ Hibernian
  Nữ Celtic
  0 - 2
  Vòng 22
 • 12/03 23:10
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Hamilton
  5 - 0
  Vòng 22
 • 26/03 00:30
  Nữ Hibernian
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 26/03 19:00
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Hearts
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 26/03 19:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Aberdeen
  0 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 26/03 20:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Motherwell
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 26/03 22:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Spartans
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 28/03 01:30
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Celtic
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 02/04 18:10
  Nữ Celtic
  Nữ Partick Thistle
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 02/04 19:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Spartans
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 02/04 20:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Dundee United
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 02/04 21:00
  Nữ Hearts
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 02/04 22:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Glasgow Girls
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 02/04 22:10
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Hibernian
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 16/04 18:10
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 3
  Vòng Vô địch
 • 16/04 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Motherwell
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 16/04 19:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Hamilton
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 16/04 22:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Dundee United
  0 - 5
  Vòng Trụ hạng
 • 16/04 22:10
  Nữ Glasgow City
  Nữ Celtic
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 19/04 01:45
  Nữ Motherwell
  Nữ Glasgow Girls
  3 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 20/04 01:30
  Nữ Hearts
  Nữ Celtic
  0 - 3
  Vòng Vô địch
 • 20/04 01:30
  Nữ Hibernian
  Nữ Partick Thistle
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 20/04 01:30
  Nữ Dundee United
  Nữ Aberdeen
  1 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 20/04 01:45
  Nữ Glasgow City
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 23/04 01:45
  Nữ Hibernian
  Nữ Hearts
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 23/04 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Hamilton
  2 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 30/04 18:10
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 30/04 19:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Motherwell
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 30/04 20:00
  Nữ Celtic
  Nữ Hibernian
  2 - 0
  Vòng Vô địch
 • 30/04 22:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Spartans
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 30/04 22:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Dundee United
  1 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 30/04 22:10
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Hearts
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 04/05 01:30
  Nữ Hearts
  Nữ Partick Thistle
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 04/05 01:45
  Nữ Glasgow City
  Nữ Hibernian
  2 - 0
  Vòng Vô địch
 • 04/05 01:45
  Nữ Motherwell
  Nữ Hamilton
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 04/05 01:45
  Nữ Spartans
  Nữ Dundee United
  1 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 04/05 02:00
  Nữ Aberdeen
  Nữ Glasgow Girls
  3 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 05/05 01:00
  Nữ Celtic
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 07/05 18:10
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Celtic
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 07/05 19:00
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Hamilton
  0 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 07/05 19:00
  Nữ Spartans
  Nữ Aberdeen
  5 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 07/05 19:00
  Nữ Hibernian
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 07/05 22:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Motherwell
  2 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 07/05 22:10
  Nữ Glasgow City
  Nữ Hearts
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 10/05 02:15
  Nữ Glasgow Girls
  Nữ Motherwell
  0 - 3
  Vòng Trụ hạng
 • 11/05 01:30
  Nữ Hearts
  Nữ Hibernian
  2 - 0
  Vòng Vô địch
 • 11/05 01:45
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Partick Thistle
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 11/05 01:45
  Nữ Aberdeen
  Nữ Dundee United
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 11/05 01:45
  Nữ Hamilton
  Nữ Spartans
  0 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 12/05 01:30
  Nữ Celtic
  Nữ Glasgow City
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 14/05 19:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Spartans
  1 - 3
  Vòng Trụ hạng
 • 14/05 19:10
  Nữ Hibernian
  Nữ Celtic
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 14/05 21:00
  Nữ Hearts
  Nữ Glasgow Rangers
  0 - 4
  Vòng Vô địch
 • 14/05 22:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Glasgow Girls
  3 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 14/05 22:00
  Nữ Hamilton
  Nữ Aberdeen
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 14/05 22:10
  Nữ Glasgow City
  Nữ Partick Thistle
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 21/05 20:00
  Nữ Dundee United
  Nữ Hamilton
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 21/05 20:00
  Nữ Motherwell
  Nữ Aberdeen
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 21/05 20:00
  Nữ Spartans
  Nữ Glasgow Girls
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 21/05 22:10
  Nữ Celtic
  Nữ Hearts
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 21/05 22:10
  Nữ Partick Thistle
  Nữ Hibernian
  1 - 1
  Vòng Vô địch
 • 21/05 22:10
  Nữ Glasgow Rangers
  Nữ Glasgow City
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 04/06 22:10
  Nữ Hamilton
  Nữ Gartcairn
  0 - 1
  Vòng Playoff xuống hạng
Cập nhật:

VĐQG Scotland nữ