Lịch thi đấu World Cup Nữ U20

Lịch thi đấu World Cup Nữ U20 2022 - vòng Chung kết

BảngTứ kếtBán kếtHạng 3Chung kết
 • 11/08 00:00
  U20 Nữ Đức
  U20 Nữ Colombia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 11/08 03:00
  U20 Nữ New Zealand
  U20 Nữ Mexico
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 11/08 06:00
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Brazil
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 11/08 09:00
  U20 Nữ Costa Rica
  U20 Nữ Australia
  1 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 12/08 00:00
  U20 Nữ Ghana
  U20 Nữ Mỹ
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 12/08 03:00
  U20 Nữ Nhật Bản
  U20 Nữ Hà Lan
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 12/08 06:00
  U20 Nữ Pháp
  U20 Nữ Nigeria
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 12/08 09:30
  U20 Nữ Canada
  U20 Nữ Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 14/08 00:00
  U20 Nữ Đức
  U20 Nữ New Zealand
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 14/08 03:00
  U20 Nữ Brazil
  U20 Nữ Australia
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 14/08 06:00
  U20 Nữ Mexico
  U20 Nữ Colombia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 14/08 09:00
  U20 Nữ Costa Rica
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 15/08 00:00
  U20 Nữ Nhật Bản
  U20 Nữ Ghana
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 15/08 04:00
  U20 Nữ Hàn Quốc
  U20 Nữ Nigeria
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 15/08 06:00
  U20 Nữ Mỹ
  U20 Nữ Hà Lan
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 15/08 09:00
  U20 Nữ Pháp
  U20 Nữ Canada
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 17/08 06:00
  U20 Nữ Colombia
  U20 Nữ New Zealand
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 17/08 06:00
  U20 Nữ Mexico
  U20 Nữ Đức
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 17/08 09:00
  U20 Nữ Australia
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 17/08 09:00
  U20 Nữ Brazil
  U20 Nữ Costa Rica
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/08 06:00
  U20 Nữ Hà Lan
  U20 Nữ Ghana
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 18/08 06:00
  U20 Nữ Mỹ
  U20 Nữ Nhật Bản
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 18/08 09:00
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Canada
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 18/08 09:00
  U20 Nữ Hàn Quốc
  U20 Nữ Pháp
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 21/08 05:30
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Mexico
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 21/08 09:00
  U20 Nữ Colombia
  U20 Nữ Brazil
  0 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 22/08 05:30
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Hà Lan
  0 - 2
  Vòng Tứ kết
 • 22/08 09:00
  U20 Nữ Nhật Bản
  U20 Nữ Pháp
  1 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [2-2], 120 phút [3-3], Penalty [5-3]
 • 26/08 05:30
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Hà Lan
  2 - 0
  Vòng Bán kết
 • 26/08 09:00
  U20 Nữ Brazil
  U20 Nữ Nhật Bản
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 29/08 05:30
  U20 Nữ Hà Lan
  U20 Nữ Brazil
  1 - 1
  Vòng Hạng 3
 • 29/08 09:00
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Nhật Bản
  3 - 0
  Vòng Chung kết
Cập nhật:

World Cup Nữ U20