Lịch thi đấu Hạng nhất Uzbekistan

Lịch thi đấu Hạng nhất Uzbekistan 2023 - vòng 3

12345678910
 • 15/03 20:00
  Shortan Guzar
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  0 - 2
  Vòng 1
 • 15/03 21:00
  Unired
  Xorazm Urganch
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/03 18:30
  Mashal Muborak
  Dinamo Samarqand
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/03 19:00
  Andijan 2
  Lokomotiv Tashkent
  0 - 2
  Vòng 1
 • 16/03 19:00
  Navbahor Namangan 2
  Aral Nukus
  0 - 0
  Vòng 1
 • 22/03 18:00
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  Mashal Muborak
  0 - 0
  Vòng 2
 • 22/03 18:30
  Xorazm Urganch
  Navbahor Namangan 2
  0 - 0
  Vòng 2
 • 22/03 19:00
  FK Gijduvon
  Shortan Guzar
  0 - 1
  Vòng 2
 • 23/03 18:30
  Aral Nukus
  Andijan 2
  0 - 1
  Vòng 2
 • 23/03 20:00
  Dinamo Samarqand
  Unired
  1 - 0
  Vòng 2
 • 28/03 18:00
  Andijan 2
  Xorazm Urganch
  1 - 0
  Vòng 3
 • 29/03 19:50
  Navbahor Namangan 2
  Dinamo Samarqand
  0 - 1
  Vòng 3
 • 29/03 20:00
  Unired
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  0 - 2
  Vòng 3
 • 29/03 21:00
  Lokomotiv Tashkent
  Aral Nukus
  1 - 0
  Vòng 3
 • 30/03 19:00
  Mashal Muborak
  FK Gijduvon
  1 - 0
  Vòng 3
 • 06/04 19:00
  Dinamo Samarqand
  Andijan 2
  ? - ?
  Vòng 4
 • 06/04 19:00
  FK Gijduvon
  Unired
  ? - ?
  Vòng 4
 • 06/04 19:00
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  Navbahor Namangan 2
  ? - ?
  Vòng 4
 • 06/04 19:00
  Shortan Guzar
  Mashal Muborak
  ? - ?
  Vòng 4
 • 06/04 19:00
  Xorazm Urganch
  Lokomotiv Tashkent
  ? - ?
  Vòng 4
 • 12/04 19:00
  Andijan 2
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  ? - ?
  Vòng 5
 • 12/04 19:00
  Aral Nukus
  Xorazm Urganch
  ? - ?
  Vòng 5
 • 12/04 19:00
  Lokomotiv Tashkent
  Dinamo Samarqand
  ? - ?
  Vòng 5
 • 12/04 19:00
  Navbahor Namangan 2
  FK Gijduvon
  ? - ?
  Vòng 5
 • 12/04 19:00
  Unired
  Shortan Guzar
  ? - ?
  Vòng 5
 • 18/04 19:00
  Dinamo Samarqand
  Aral Nukus
  ? - ?
  Vòng 6
 • 18/04 19:00
  FK Gijduvon
  Andijan 2
  ? - ?
  Vòng 6
 • 18/04 19:00
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  Lokomotiv Tashkent
  ? - ?
  Vòng 6
 • 18/04 19:00
  Mashal Muborak
  Unired
  ? - ?
  Vòng 6
 • 18/04 19:00
  Shortan Guzar
  Navbahor Namangan 2
  ? - ?
  Vòng 6
 • 26/04 19:00
  Andijan 2
  Shortan Guzar
  ? - ?
  Vòng 7
 • 26/04 19:00
  Aral Nukus
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  ? - ?
  Vòng 7
 • 26/04 19:00
  Lokomotiv Tashkent
  FK Gijduvon
  ? - ?
  Vòng 7
 • 26/04 19:00
  Navbahor Namangan 2
  Mashal Muborak
  ? - ?
  Vòng 7
 • 26/04 19:00
  Xorazm Urganch
  Dinamo Samarqand
  ? - ?
  Vòng 7
 • 04/05 19:00
  FK Gijduvon
  Aral Nukus
  ? - ?
  Vòng 8
 • 04/05 19:00
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  Xorazm Urganch
  ? - ?
  Vòng 8
 • 04/05 19:00
  Mashal Muborak
  Andijan 2
  ? - ?
  Vòng 8
 • 04/05 19:00
  Shortan Guzar
  Lokomotiv Tashkent
  ? - ?
  Vòng 8
 • 04/05 19:00
  Unired
  Navbahor Namangan 2
  ? - ?
  Vòng 8
 • 14/05 19:00
  Andijan 2
  Unired
  ? - ?
  Vòng 9
 • 14/05 19:00
  Aral Nukus
  Shortan Guzar
  ? - ?
  Vòng 9
 • 14/05 19:00
  Dinamo Samarqand
  Kuruvchi Kokand Qoqon
  ? - ?
  Vòng 9
 • 14/05 19:00
  Lokomotiv Tashkent
  Mashal Muborak
  ? - ?
  Vòng 9
 • 14/05 19:00
  Xorazm Urganch
  FK Gijduvon
  ? - ?
  Vòng 9
 • 25/05 19:00
  FK Gijduvon
  Dinamo Samarqand
  ? - ?
  Vòng 10
 • 25/05 19:00
  Mashal Muborak
  Aral Nukus
  ? - ?
  Vòng 10
 • 25/05 19:00
  Navbahor Namangan 2
  Andijan 2
  ? - ?
  Vòng 10
 • 25/05 19:00
  Shortan Guzar
  Xorazm Urganch
  ? - ?
  Vòng 10
 • 25/05 19:00
  Unired
  Lokomotiv Tashkent
  ? - ?
  Vòng 10
Cập nhật:

Hạng nhất Uzbekistan