Lịch thi đấu bóng đá Bahrain

 • 04/04 23:00
  Al Khaldiya
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 17
 • 04/04 23:00
  Manama Club
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 17
 • 04/04 23:00
  Al Riffa Club
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 17
 • 04/04 23:00
  Al-Shabbab
  East Riffa
  ? - ?
  Vòng 17
 • 11/04 23:00
  Bahrain SC
  Manama Club
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  East Riffa
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Al-Shabbab
  Al-Muharraq
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Sitra
  Al Riffa Club
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Al-Budaiya
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Al Hidd
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Al-Shabbab
  Al-Muharraq
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Bahrain SC
  Manama Club
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  East Riffa
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/04 23:00
  Sitra
  Al Riffa Club
  ? - ?
  Vòng 18
 • 17/04 23:00
  Al-Ahli (BHR)
  Bahrain SC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al Hala
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Manama Club
  Al-Shabbab
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al-Muharraq
  East Riffa
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al-Ahli (BHR)
  Bahrain SC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al Hala
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al Hidd
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al-Muharraq
  East Riffa
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Al Riffa Club
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Vòng 19
 • 17/04 23:00
  Manama Club
  Al-Shabbab
  ? - ?
  Vòng 19
 • 28/04 23:00
  Bahrain SC
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  East Riffa
  Al Riffa Club
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Al-Muharraq
  Manama Club
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Sitra
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Al-Ahli (BHR)
  Al-Shabbab
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Al Khaldiya
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Al-Muharraq
  Manama Club
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Bahrain SC
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  East Riffa
  Al Riffa Club
  ? - ?
  Vòng 20
 • 28/04 23:00
  Sitra
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 20
 • 05/05 23:00
  Al Riffa Club
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 21
 • 05/05 23:00
  Al Khaldiya
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 21
 • 05/05 23:00
  Al-Muharraq
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 21
 • 05/05 23:00
  Al Riffa Club
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 21
 • 05/05 23:00
  Al-Shabbab
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 21
 • 05/05 23:00
  East Riffa
  Manama Club
  ? - ?
  Vòng 21
 • 05/05 23:00
  Sitra
  Bahrain SC
  ? - ?
  Vòng 21
 • 12/05 23:00
  Al Khaldiya
  Bahrain SC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  East Riffa
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  Al Riffa Club
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  Al Khaldiya
  Bahrain SC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  Al-Muharraq
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  Al Riffa Club
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  Al-Shabbab
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  East Riffa
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 22
 • 12/05 23:00
  Manama Club
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 22
 • 02/06 00:00
  Al-Ahli (BHR)
  East Riffa
  ? - ?
  Vòng 12
 • 02/06 00:00
  Al-Budaiya
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 12
 • 02/06 00:00
  Sitra
  Al-Muharraq
  ? - ?
  Vòng 12
 • 04/06 00:00
  Al Hidd
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 13
 • 04/06 00:00
  Al Khaldiya
  Al-Muharraq
  ? - ?
  Vòng 13
 • 04/06 00:00
  East Riffa
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 13
 • 04/06 00:00
  Manama Club
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 13
 • 06/06 00:00
  Al Khaldiya
  Manama Club
  ? - ?
  Vòng 14
 • 06/06 00:00
  Al-Muharraq
  Al Riffa Club
  ? - ?
  Vòng 14
 • 06/06 00:00
  Al-Shabbab
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 14
 • 08/06 00:00
  Al-Ahli (BHR)
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Vòng 15
 • 08/06 00:00
  Bahrain SC
  East Riffa
  ? - ?
  Vòng 15
 • 08/06 00:00
  Al-Muharraq
  Al Hala
  ? - ?
  Vòng 15
 • 08/06 00:00
  Al-Shabbab
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 15
 • 10/06 00:00
  East Riffa
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 16
 • 10/06 00:00
  Al Riffa Club
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 16
 • 12/06 00:00
  Al Hala
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 17
 • 12/06 00:00
  Al-Muharraq
  Bahrain SC
  ? - ?
  Vòng 17
 • 14/06 00:00
  Al-Ahli (BHR)
  Al-Budaiya
  ? - ?
  Vòng 18
 • 14/06 00:00
  Al Hala
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 18
 • 16/06 00:00
  Al Khaldiya
  Al Riffa Club
  ? - ?
  Vòng 19
 • 16/06 00:00
  Al-Budaiya
  Al Hidd
  ? - ?
  Vòng 19
 • 18/06 00:00
  Al Hala
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Vòng 20
 • 18/06 00:00
  Al-Shabbab
  Al-Ahli (BHR)
  ? - ?
  Vòng 20
 • 20/06 00:00
  Al-Ahli (BHR)
  Al-Muharraq
  ? - ?
  Vòng 21
 • 20/06 00:00
  Al Hidd
  Al-Shabbab
  ? - ?
  Vòng 21
 • 20/06 00:00
  Bahrain SC
  Sitra
  ? - ?
  Vòng 21
 • 20/06 00:00
  Al-Budaiya
  Al Khaldiya
  ? - ?
  Vòng 21
Cập nhật: