Kết quả bóng đá Việt Nam

 • 23/03 02:45
  U23 Iraq
  U23 Việt Nam1
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 11/03 18:00
  U20 Nữ Việt Nam
  U20 Nữ Ấn Độ
  1 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 09/03 18:00
  U20 Nữ Singapore
  U20 Nữ Việt Nam
  0 - 4
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 07/03 18:00
  U20 Nữ Việt Nam
  U20 Nữ Indonesia
  3 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 07/03 17:00
  U20 Việt Nam
  U20 Iran
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 19/02 19:15
  Viettel FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 19/02 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 4
 • 18/02 19:15
  Hải Phòng FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 3
  Vòng 4
 • 18/02 17:00
  Đà Nẵng FC
  Bình Định FC1
  2 - 1
  Vòng 4
 • 17/02 19:15
  Hà Nội FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 17/02 17:00
  Becamex Bình Dương
  TP Hồ Chí Minh FC
  1 - 2
  Vòng 4
 • 17/02 17:00
  Khánh Hòa FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 1
  Vòng 4
 • 14/02 19:30
  Công An Hà Nội
  Viettel FC
  0 - 1
  Vòng 3
 • 14/02 18:00
  Nam Định FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 0
  Vòng 3
 • 13/02 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 1
  Vòng 3
 • 13/02 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hà Nội FC
  1 - 2
  Vòng 3
 • 12/02 18:00
  Bình Định FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng 3
 • 12/02 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hải Phòng FC
  1 - 1
  Vòng 3
 • 12/02 18:00
  Thanh Hóa FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 09/02 19:15
  Hà Nội FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 2
 • 09/02 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 08/02 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng 2
 • 08/02 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 2
 • 08/02 17:00
  Đà Nẵng FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 07/02 18:00
  Bình Định FC
  Khánh Hòa FC1
  0 - 0
  Vòng 2
 • 07/02 18:00
  Thanh Hóa FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 2
 • 05/02 19:15
  Viettel FC
  Hà Nội FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 04/02 19:15
  Hải Phòng FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 1
  Vòng 1
 • 04/02 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng 1
 • 03/02 19:15
  Công An Hà Nội
  Bình Định FC
  2 - 0
  Vòng 1
 • 03/02 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Đà Nẵng FC
  1 - 1
  Vòng 1
 • 03/02 17:00
  Khánh Hòa FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 1
  Vòng 1
 • 03/02 17:00
  Nam Định FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 19/11 17:00
  Bình Định FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Thanh Hóa FC
  2 - 1
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Sài Gòn FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 0
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Sông Lam Nghệ An
  Nam Định FC
  1 - 1
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Viettel FC
  Đà Nẵng FC
  2 - 0
  Vòng 26
 • 13/11 17:00
  Đà Nẵng FC
  Bình Định FC
  0 - 0
  Vòng 25
 • 13/11 17:00
  Hải Phòng FC
  Sông Lam Nghệ An
  3 - 0
  Vòng 25
 • 30/12 16:00
  U21 Hà Nội FC
  U21 Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng Chung kết
 • 28/12 17:30
  U21 Becamex Bình Dương
  U21 Thanh Hóa FC
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 28/12 15:00
  U21 Viettel
  U21 Hà Nội FC1
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 26/12 15:55
  U21 Thanh Hóa FC
  U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [0-0], Penalty [3-1]
 • 25/12 17:30
  U21 Becamex Bình Dương
  U21 Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [0-0], Penalty [4-1]
 • 25/12 15:00
  U21 Đà Nẵng FC
  U21 Viettel
  0 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 22/12 17:30
  U21 Hà Nội FC
  U21 Becamex Bình Dương
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 22/12 17:30
  U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  U21 Gia Định FC
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 22/12 15:00
  U21 Đồng Tháp FC
  U21 Viettel
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 22/12 15:00
  U21 Học viện JMG
  U21 Khánh Hòa FC
  3 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 21/12 15:00
  U21 Đà Nẵng FC
  U21 Thanh Hóa FC
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/12 15:00
  U21 Sông Lam Nghệ An
  U21 Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/12 17:30
  U21 Học viện JMG
  U21 Becamex Bình Dương
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/12 17:30
  U21 Viettel
  U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 20/12 15:00
  U21 Khánh Hòa FC
  U21 Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/12 15:00
  U21 Đồng Tháp FC
  U21 Gia Định FC
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 19/12 17:30
  U21 Thanh Hóa FC
  U21 Sông Lam Nghệ An
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 19/12 15:00
  U21 Đà Nẵng FC
  U21 Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/12 17:30
  U21 Becamex Bình Dương
  U21 Khánh Hòa FC
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 18/12 17:30
  U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  U21 Đồng Tháp FC
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 18/12 15:00
  1U21 Hà Nội FC
  U21 Học viện JMG
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 18/12 15:00
  U21 Gia Định FC
  U21 Viettel
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 17/12 17:15
  U21 Sông Lam Nghệ An
  U21 Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 17/12 14:30
  1U21 Hoàng Anh Gia Lai
  U21 Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/11 15:30
  U21 Bền Tre FC
  U21 Đồng Tháp FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 18/11 15:00
  U21 Viettel
  U21 Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 18/11 15:00
  U21 Quảng Ngãi FC
  U21 Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 18/11 15:00
  U21 Hoàng Anh Gia Lai
  U21 Phú Yên FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 18/11 15:00
  U21 Becamex Bình Dương
  U21 Gia Định FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 18/11 13:30
  U21 Học viện JMG
  U21 Cần Thơ FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 18/11 13:30
  1U21 Tiền Giang FC
  U21 Đồng Nai FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 18/11 13:00
  1U21 Công An Hà Nội
  U21 Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 18/11 13:00
  U21 Đồng Tâm Long An FC
  U21 Tây Ninh FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 18/11 13:00
  U21 Hải Phòng FC
  U21 Phố Hiến
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 16/11 15:45
  U21 Becamex Bình Dương
  U21 Tiền Giang FC
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 16/11 15:30
  U21 Cần Thơ FC
  U21 Bền Tre FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 16/11 15:00
  U21 Viettel
  U21 Hải Phòng FC
  2 - 2
  Vòng Loại / Bảng A
 • 16/11 15:00
  U21 Hà Nội FC
  U21 Thanh Hóa FC
  2 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 16/11 14:50
  U21 Đà Nẵng FC
  U21 Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 2
  Vòng Loại / Bảng B
 • 16/11 14:50
  U21 Quảng Ngãi FC
  U21 Khánh Hòa FC
  0 - 4
  Vòng Loại / Bảng B
 • 16/11 14:50
  U21 Đồng Nai FC
  U21 Đồng Tâm Long An FC
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 16/11 13:30
  U21 Tây Ninh FC
  U21 Gia Định FC
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 16/11 13:20
  U21 Học viện JMG
  U21 TP Hồ Chí Minh FC
  1 - 1
  Vòng Loại / Bảng D
 • 16/11 13:00
  U21 Phố Hiến
  U21 Công An Hà Nội
  1 - 2
  Vòng Loại / Bảng A
Cập nhật: