Kết quả bóng đá Việt Nam

 • 27/09 19:00
  Việt Nam
  Ấn Độ
  1 - 0
  Vòng Tháng 9
 • 21/09 19:00
  Việt Nam
  Singapore
  1 - 0
  Vòng Tháng 9
 • 18/09 20:00
  U20 Indonesia
  U20 Việt Nam
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 16/09 16:00
  U20 Đông Timor
  U20 Việt Nam
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng F
 • 14/09 16:00
  U20 Việt Nam
  U20 Hồng Kông
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 28/09 18:00
  Cần Thơ FC
  Phố Hiến FC
  0 - 2
  Vòng 16
 • 28/09 17:00
  Bình Phước FC
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 28/09 16:30
  Công An Nhân Dân FC
  Phù Đổng FC
  1 - 2
  Vòng 16
 • 27/09 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 24/09 18:00
  Phố Hiến FC
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 24/09 17:00
  Khánh Hòa FC
  Công An Nhân Dân FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 23/09 18:00
  Cần Thơ FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 2
  Vòng 15
 • 23/09 17:00
  Quảng Nam FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  2 - 1
  Vòng 15
 • 23/09 16:00
  Phú Thọ FC
  Bình Phước FC
  1 - 0
  Vòng 15
 • 23/09 16:00
  Phù Đổng FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 15
 • 04/09 17:00
  1Đồng Tâm Long An
  Phù Đổng FC
  4 - 1
  Vòng 14
 • 04/09 16:00
  Huế FC
  Cần Thơ FC
  0 - 1
  Vòng 14
 • 03/09 16:30
  Công An Nhân Dân FC
  Phú Thọ FC
  2 - 0
  Vòng 14
 • 03/09 15:30
  Đắc Lắc FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 14
 • 02/09 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Phố Hiến FC
  0 - 1
  Vòng 14
 • 02/09 17:00
  Bình Phước FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 14
 • 28/08 18:00
  Phố Hiến FC
  Bình Phước FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 28/08 15:30
  Đắc Lắc FC
  Phù Đổng FC
  0 - 2
  Vòng 13
 • 27/08 17:00
  Quảng Nam FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 13
 • 27/08 16:30
  Công An Nhân Dân FC
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/08 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/08 16:00
  1Phú Thọ FC
  Cần Thơ FC
  1 - 0
  Vòng 13
 • 21/08 18:00
  Cần Thơ FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 0
  Vòng 12
 • 21/08 17:00
  Khánh Hòa FC
  Đắc Lắc FC
  2 - 0
  Vòng 12
 • 21/08 17:00
  Bình Phước FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 21/08 16:00
  Huế FC
  Phố Hiến FC1
  1 - 0
  Vòng 12
 • 20/08 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Công An Nhân Dân FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 20/08 16:00
  Phù Đổng FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 12
 • 13/08 17:00
  Bình Phước FC
  Phú Thọ FC1
  0 - 2
  Vòng 11
 • 13/08 16:30
  Công An Nhân Dân FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 13/08 16:00
  Huế FC
  Phù Đổng FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 24/09 18:30
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  2 - 0
  Vòng
 • 24/09 16:00
  Nữ TNG
  Nữ Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng
 • 23/09 16:00
  Nữ TKS Việt Nam
  Nữ Hà Nội 2
  1 - 0
  Vòng
 • 20/09 18:30
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  Nữ Hà Nội FC
  0 - 2
  Vòng
 • 20/09 16:00
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  Nữ TNG
  1 - 0
  Vòng
 • 19/09 16:00
  Nữ TKS Việt Nam
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  0 - 0
  Vòng
 • 16/09 16:00
  Nữ Hà Nội FC
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  0 - 0
  Vòng
 • 15/09 18:30
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  Nữ TNG
  0 - 0
  Vòng
 • 15/09 16:00
  Nữ Hà Nội 2
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  1 - 0
  Vòng
 • 12/09 16:00
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  Nữ TKS Việt Nam
  2 - 1
  Vòng
 • 11/09 18:30
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  Nữ TNG
  0 - 1
  Vòng
 • 11/09 16:00
  Nữ Hà Nội 2
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  0 - 1
  Vòng
 • 08/09 16:00
  Nữ TKS Việt Nam
  Nữ Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng
 • 07/09 18:30
  Nữ TNG
  Nữ Hà Nội 2
  1 - 0
  Vòng
 • 07/09 16:00
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  0 - 0
  Vòng
 • 03/09 16:00
  Nữ TNG
  Nữ TKS Việt Nam
  2 - 0
  Vòng
 • 31/08 16:00
  Nữ Hà Nội FC
  Nữ TP Ho Chi Minh B
  2 - 0
  Vòng
 • 30/08 18:30
  Nữ Phong Phú Hà Nam
  Nữ TKS Việt Nam
  0 - 1
  Vòng
 • 30/08 16:00
  Nữ Hà Nội 2
  Nữ TP Hồ Chí Minh
  0 - 2
  Vòng
 • 14/09 19:15
  Viettel FC
  Nam Định FC
  2 - 0
  Vòng 16
 • 14/09 18:00
  1Bình Định FC
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 14/09 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  TP Hồ Chí Minh FC
  1 - 0
  Vòng 16
 • 13/09 19:15
  Sài Gòn FC
  Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng 16
 • 13/09 18:00
  1Sông Lam Nghệ An
  Đà Nẵng FC
  1 - 2
  Vòng 16
 • 13/09 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 1
  Vòng 16
 • 04/09 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Nam Định FC
  0 - 1
  Vòng 15
 • 04/09 17:00
  Đà Nẵng FC
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 03/09 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Sài Gòn FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 03/09 17:00
  Thanh Hóa FC
  Sông Lam Nghệ An
  1 - 0
  Vòng 15
 • 02/09 19:15
  1Hà Nội FC
  Bình Định FC1
  0 - 0
  Vòng 15
 • 02/09 17:00
  Becamex Bình Dương
  Viettel FC
  2 - 1
  Vòng 15
 • 28/08 19:15
  Viettel FC
  Thanh Hóa FC
  1 - 1
  Vòng 14
 • 28/08 18:00
  Bình Định FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 0
  Vòng 14
 • 27/08 19:15
  Sài Gòn FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  2 - 1
  Vòng 14
 • 27/08 18:00
  Nam Định FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 1
  Vòng 14
 • 26/08 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng 14
 • 26/08 18:00
  Hải Phòng FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  2 - 0
  Vòng 14
 • 20/08 19:15
  Sài Gòn FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 20/08 18:00
  Bình Định FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 20/08 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 19/08 19:15
  Viettel FC
  Sông Lam Nghệ An
  1 - 0
  Vòng 13
 • 19/08 18:15
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Nam Định FC
  1 - 0
  Vòng 13
 • 19/08 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 14/08 19:15
  Hà Nội FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 12
 • 14/08 17:00
  Đà Nẵng FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 13/08 18:00
  Nam Định FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 12
 • 13/08 17:00
  Becamex Bình Dương
  Sài Gòn FC
  2 - 0
  Vòng 12
 • 12/08 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Bình Định FC
  1 - 0
  Vòng 12
 • 12/08 18:00
  Thanh Hóa FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng 12
 • 08/09 19:15
  Viettel FC
  Bình Định FC
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [0-0], Penalty [3-5],
 • 08/09 17:00
  Bình Phước FC
  Hà Nội FC
  0 - 2
  Vòng Tứ kết
 • 07/09 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Sài Gòn FC
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], Penalty [5-3]
 • 07/09 17:00
  Thanh Hóa FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
Cập nhật: