Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ

 • 01/04 04:30
  U17 Bolivia
  U17 Peru
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/04 07:00
  U17 Argentina
  U17 Venezuela
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 02/04 04:30
  U17 Brazil
  U17 Chile
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 02/04 07:00
  U17 Ecuador
  U17 Colombia
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 03/04 04:30
  U17 Venezuela
  U17 Paraguay
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 03/04 07:00
  U17 Bolivia
  U17 Argentina
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 04/04 04:30
  U17 Chile
  U17 Uruguay
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 04/04 07:00
  U17 Brazil
  U17 Colombia
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 05/04 04:30
  U17 Venezuela
  U17 Bolivia
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 05/04 07:00
  U17 Paraguay
  U17 Peru
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 06/04 04:30
  U17 Chile
  U17 Colombia
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 06/04 07:00
  U17 Ecuador
  U17 Uruguay
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 07/04 04:30
  U17 Paraguay
  U17 Bolivia
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 07/04 07:00
  U17 Peru
  U17 Argentina
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 08/04 07:00
  U17 Ecuador
  U17 Chile
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/04 07:00
  U17 Uruguay
  U17 Brazil
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 09/04 07:00
  U17 Peru
  U17 Venezuela
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 09/04 07:00
  U17 Argentina
  U17 Paraguay
  ? - ?
  Vòng Bảng / Bảng B
Cập nhật: