Kết quả bóng đá Bahrain

 • 29/03 01:45
  Bahrain
  Syria
  ? - ?
  Vòng Tháng 3
 • 27/03 01:30
  1U21 Bahrain1
  U21 Estonia
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 26/03 01:30
  Bahrain
  Palestine
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 22/03 20:30
  Iran Beach Soccer
  Bahrain Beach Soccer
  5 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 21/03 22:00
  U17 Nữ Bahrain
  U17 Nữ Jordan
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 20/03 20:30
  Thái Lan Beach Soccer
  Bahrain Beach Soccer
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 15/03 22:30
  Al Khaldiya
  Sitra
  1 - 1
  Vòng 17
 • 15/03 22:30
  Al-Shabbab
  East Riffa
  0 - 0
  Vòng 17
 • 13/03 22:30
  Al Hala
  Al-Ahli BHR
  0 - 2
  Vòng 17
 • 13/03 22:30
  Al Riffa Club
  Al Hidd
  1 - 1
  Vòng 17
 • 09/03 22:30
  Al-Budaiya
  Al-Muharraq
  1 - 4
  Vòng 16
 • 09/03 22:30
  1East Riffa
  Sitra
  0 - 2
  Vòng 16
 • 08/03 22:30
  Al Hala
  Manama Club
  0 - 1
  Vòng 16
 • 08/03 22:30
  Bahrain SC
  Al-Shabbab
  1 - 2
  Vòng 16
 • 07/03 22:30
  Al Riffa Club
  Al-Ahli BHR
  1 - 1
  Vòng 16
 • 07/03 22:30
  Al Hidd
  Al Khaldiya
  1 - 2
  Vòng 16
 • 03/03 22:30
  Al-Muharraq
  Al Hala
  0 - 0
  Vòng 15
 • 03/03 22:30
  Bahrain SC
  East Riffa
  2 - 1
  Vòng 15
 • 02/03 22:30
  Al-Shabbab
  Al-Budaiya
  0 - 0
  Vòng 15
 • 02/03 22:30
  Al-Ahli BHR
  Al Khaldiya
  0 - 1
  Vòng 15
 • 01/03 22:30
  Al Hidd
  Sitra
  0 - 1
  Vòng 15
 • 01/03 22:30
  Manama Club
  Al Riffa Club
  1 - 0
  Vòng 15
 • 25/02 23:50
  1Al-Budaiya
  Bahrain SC
  1 - 0
  Vòng 14
 • 25/02 20:50
  Al-Shabbab
  Al Hala
  1 - 0
  Vòng 14
 • 25/02 20:50
  Sitra
  Al-Ahli (BHR)
  0 - 0
  Vòng 14
 • 24/02 23:50
  Al-Muharraq
  Al Riffa Club
  0 - 0
  Vòng 14
 • 24/02 20:50
  Al Hidd
  East Riffa
  0 - 0
  Vòng 14
 • 24/02 20:50
  Al Khaldiya
  Manama Club
  0 - 0
  Vòng 14
 • 20/02 00:50
  Al Khaldiya
  Al-Muharraq
  1 - 0
  Vòng 13
 • 20/02 00:50
  Al-Shabbab
  Al Riffa Club
  1 - 0
  Vòng 13
 • 19/02 21:50
  Al Hidd
  Al-Ahli BHR
  1 - 0
  Vòng 13
 • 19/02 21:50
  Sitra
  Manama Club
  2 - 0
  Vòng 13
 • 18/02 23:45
  Bahrain SC
  Al Hala
  0 - 0
  Vòng 13
 • 18/02 20:45
  East Riffa
  Al-Budaiya
  0 - 0
  Vòng 13
 • 09/02 00:45
  Al-Ahli (BHR)
  East Riffa
  0 - 0
  Vòng 12
 • 08/02 21:45
  Sitra
  Al-Muharraq1
  0 - 0
  Vòng 12
 • 08/02 21:45
  Al Riffa Club
  Bahrain SC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 08/02 00:45
  Manama Club
  Al Hidd
  0 - 0
  Vòng 12
 • 07/02 21:45
  Al-Budaiya
  Al Hala
  0 - 0
  Vòng 12
 • 07/02 21:45
  Al Khaldiya
  Al-Shabbab
  0 - 0
  Vòng 12
 • 16/03 22:40
  Al-Ittihad BHR
  Busaiteen
  2 - 0
  Vòng 15
 • 16/03 22:30
  Al Najma Club
  Um Alhassam
  1 - 0
  Vòng 15
 • 16/03 22:30
  AAli
  Qalali
  0 - 0
  Vòng 15
 • 16/03 22:30
  Etehad Alreef
  Buri
  0 - 0
  Vòng 15
 • 15/03 22:30
  Isa Town
  Al-Ittifaq
  1 - 2
  Vòng 15
 • 15/03 22:30
  Al-Tadhmon
  Malkiya
  0 - 0
  Vòng 15
 • 11/03 22:30
  1Isa Town
  Qalali
  0 - 1
  Vòng 14
 • 11/03 22:30
  Al-Ittifaq
  Al-Ittihad BHR1
  0 - 1
  Vòng 14
 • 11/03 22:30
  Malkiya
  Busaiteen
  1 - 0
  Vòng 14
 • 10/03 22:30
  Buri
  Al-Tadhmon
  1 - 1
  Vòng 14
 • 10/03 22:30
  Etehad Alreef
  Al Najma Club
  0 - 0
  Vòng 14
 • 10/03 22:30
  Um Alhassam
  AAli
  1 - 0
  Vòng 14
 • 27/02 22:50
  Malkiya
  Al-Ittifaq
  1 - 0
  Vòng 13
 • 27/02 22:30
  Buri
  Busaiteen
  1 - 0
  Vòng 13
 • 27/02 22:30
  Qalali
  Al-Ittihad BHR
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/02 22:45
  Al Najma Club
  AAli
  1 - 1
  Vòng 13
 • 26/02 22:30
  Al-Tadhmon
  Etehad Alreef
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/02 22:30
  Um Alhassam
  Isa Town
  0 - 0
  Vòng 13
 • 21/02 22:45
  Al-Ittifaq
  Buri
  0 - 0
  Vòng 12
 • 21/02 22:30
  Qalali
  Malkiya
  1 - 0
  Vòng 12
 • 21/02 22:30
  1Um Alhassam
  Al-Ittihad BHR
  0 - 0
  Vòng 12
 • 20/02 22:30
  Isa Town
  AAli
  1 - 0
  Vòng 12
 • 20/02 22:30
  Busaiteen
  Etehad Alreef
  1 - 0
  Vòng 12
 • 20/02 22:30
  Al Najma Club
  Al-Tadhmon
  0 - 1
  Vòng 12
 • 10/02 22:30
  Al-Tadhmon
  Buri
  0 - 0
  Vòng 11
 • 10/02 22:30
  Busaiteen
  AAli
  0 - 1
  Vòng 11
 • 10/02 22:30
  Al-Ittifaq
  Um Alhassam
  1 - 1
  Vòng 11
 • 09/02 22:30
  Al-Ittihad BHR
  Qalali
  1 - 1
  Vòng 11
 • 09/02 22:30
  Malkiya
  Etehad Alreef
  3 - 0
  Vòng 11
 • 09/02 22:30
  Al Najma Club
  Isa Town
  2 - 0
  Vòng 11
 • 28/03 01:45
  Al Khaldiya
  Manama Club
  2 - 1
  Vòng Chung kết
 • 90 phút [2-2], Penalty [4-5],
 • 24/03 01:45
  Al Hidd
  Al Khaldiya
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 24/03 01:45
  Manama Club
  Bahrain SC
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], Penalty [4-2]
 • 20/03 22:30
  Al-Ahli BHR
  Al-Ittifaq
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 22:30
  AAli
  Al Riffa Club
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/03 22:30
  Al Hala
  Malkiya
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 20/03 22:30
  Al-Budaiya
  Al-Ittihad BHR1
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/03 22:30
  Busaiteen
  Al Najma Club
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 22:30
  Qalali
  Al-Shabbab
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 19/03 22:30
  Buri
  Al-Muharraq
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 19/03 22:30
  Etehad Alreef
  Manama Club
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 19/03 22:30
  Al-Tadhmon
  Bahrain SC
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 19/03 22:30
  Isa Town
  Al Hidd
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 19/03 22:30
  East Riffa
  Sitra
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 19/03 22:30
  Um Alhassam
  Al Khaldiya
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 14/02 22:30
  1Al Riffa Club
  Al-Ahli BHR
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [2-2], 120 phút [2-2], Penalty [1-4],
 • 13/02 22:30
  Manama Club
  Al Hala1
  1 - 1
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-2]
 • 04/02 00:15
  Al-Muharraq
  Al Riffa Club
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [0-3]
 • 03/02 20:30
  Al-Ahli BHR
  Al Najma Club
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [4-2]
 • 03/02 00:15
  Al Hidd
  Al Hala
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [2-4]
Cập nhật: