Kết quả bóng đá Châu Đại Dương

 • 28/01 14:00
  U17 New Caledonia
  U17 New Zealand1
  0 - 1
  Vòng Chung kết
 • 28/01 11:00
  U17 Fiji
  U17 Tahiti
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 25/01 14:00
  U17 Fiji
  U17 New Zealand
  1 - 1
  Vòng Bán kết
 • 25/01 11:00
  U17 New Caledonia
  U17 Tahiti
  1 - 1
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], Penalty [3-2]
 • 22/01 14:00
  U17 New Zealand
  U17 Vanuatu1
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 22/01 11:00
  U17 Fiji
  U17 Cook Islands
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 21/01 14:00
  U17 Tahiti
  U17 Tonga
  2 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 21/01 11:00
  1U17 New Caledonia
  U17 Samoa
  2 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 18/01 14:45
  U17 Tonga
  U17 Fiji1
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 17/01 14:00
  U17 Vanuatu
  U17 Cook Islands
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 17/01 10:00
  U17 New Caledonia
  U17 American Samoa
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 15/01 11:00
  U17 Tonga
  U17 Samoa
  0 - 4
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 14/01 14:00
  U17 Tahiti
  U17 Cook Islands
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 14/01 10:00
  U17 New Zealand
  U17 American Samoa
  5 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/01 14:00
  U17 Fiji
  U17 Samoa
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 11/01 14:00
  U17 Tahiti
  U17 Vanuatu
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 11/01 10:00
  U17 New Zealand
  U17 New Caledonia
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/05 10:00
  1Auckland City
  Suva
  2 - 0
  Vòng Chung kết
 • 90 phút [2-2], 120 phút [4-2],
 • 24/05 11:15
  AS Pirae
  Suva1
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [2-2], 120 phút [2-4]
 • 24/05 07:30
  Ifira Black Bird
  Auckland City
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [2-2], 120 phút [2-2], Penalty [4-5]
 • 21/05 11:00
  AS Tiga Sport
  Ifira Black Bird
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 21/05 08:00
  PRK Hekari United
  AS Pirae
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/05 11:00
  Solomon Warriors
  Suva
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/05 08:00
  Lupe Ole Soaga
  Auckland City
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/05 11:00
  1Ifira Black Bird
  AS Pirae
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 18/05 08:00
  AS Tiga Sport
  PRK Hekari United
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 17/05 11:00
  Suva
  Auckland City
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 17/05 08:00
  Solomon Warriors
  Lupe Ole Soaga
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 15/05 11:00
  Ifira Black Bird
  PRK Hekari United
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 15/05 08:00
  AS Pirae
  AS Tiga Sport
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 14/05 11:00
  Suva
  Lupe Ole Soaga1
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 14/05 08:00
  Auckland City
  Solomon Warriors1
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/03 10:00
  Auckland City
  Wellington Olympic1
  1 - 2
  Vòng Play-Off
 • 11/03 08:00
  Wellington Olympic
  Auckland City
  1 - 0
  Vòng Play-Off
 • 28/02 11:00
  Solomon Warriors
  Kossa
  1 - 1
  Vòng Play-Off
 • 26/02 10:00
  Rewa
  Suva
  0 - 0
  Vòng Play-Off
 • 25/02 13:00
  AS Pirae
  AS Dragon
  3 - 0
  Vòng Play-Off
 • 25/02 10:00
  Ifira Black Bird
  U20 NWS Spirit
  1 - 0
  Vòng Play-Off
 • 24/02 09:00
  1Lupe Ole Soaga
  Tupapa Maraerenga
  1 - 0
  Vòng Sơ loại
 • 23/02 14:00
  Suva
  Rewa
  0 - 0
  Vòng Play-Off
 • 22/02 13:00
  U20 NWS Spirit
  Ifira Black Bird
  0 - 0
  Vòng Play-Off
 • 22/02 11:00
  Kossa
  Solomon Warriors1
  1 - 0
  Vòng Play-Off
 • 21/02 10:00
  Lupe Ole Soaga
  Veitongo
  4 - 0
  Vòng Sơ loại
 • 21/02 07:00
  Tupapa Maraerenga
  Ilaoa and Toomata
  6 - 0
  Vòng Sơ loại
 • 18/02 13:00
  AS Dragon
  AS Pirae
  0 - 0
  Vòng Play-Off
 • 18/02 12:00
  Lae City
  PRK Hekari United
  0 - 0
  Vòng Play-Off
 • 18/02 12:00
  AS Tiga Sport
  Hienghene Sport1
  2 - 0
  Vòng Play-Off
 • 18/02 10:00
  Ilaoa and Toomata
  Lupe Ole Soaga
  0 - 5
  Vòng Sơ loại
 • 18/02 07:00
  Tupapa Maraerenga
  Veitongo1
  1 - 0
  Vòng Sơ loại
 • 11/02 12:00
  PRK Hekari United
  Lae City
  0 - 1
  Vòng Play-Off
 • 11/02 12:00
  Hienghene Sport
  AS Tiga Sport
  1 - 2
  Vòng Play-Off
 • 17/08 09:00
  Auckland City
  Association Sportive Venus
  2 - 0
  Vòng Chung kết
 • 14/08 09:30
  Auckland City
  Central Coast
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 14/08 06:30
  Association Sportive Venus
  Hienghene Sport
  3 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 11/08 10:00
  Nikao Sokattak
  Auckland City
  1 - 1
  Vòng Sơ loại / Bảng B
 • 11/08 07:00
  Hienghene Sport
  Rewa
  0 - 0
  Vòng Sơ loại / Bảng B
 • 10/08 10:00
  Association Sportive Venus
  ABM Galaxy1
  0 - 0
  Vòng Sơ loại / Bảng A
 • 10/08 07:00
  Lae City
  Central Coast
  1 - 3
  Vòng Sơ loại / Bảng A
 • 08/08 10:00
  Nikao Sokattak
  Hienghene Sport
  0 - 0
  Vòng Sơ loại / Bảng B
 • 08/08 07:00
  Rewa
  Auckland City
  0 - 2
  Vòng Sơ loại / Bảng B
 • 07/08 10:00
  Association Sportive Venus
  Lae City1
  0 - 0
  Vòng Sơ loại / Bảng A
 • 25/09 13:00
  U19 Fiji
  U19 New Zealand
  0 - 2
  Vòng Chung kết
 • 25/09 10:00
  U19 New Caledonia
  U19 Tahiti
  0 - 1
  Vòng Hạng 3
 • 90 phút [1-1], Penalty [5-4],
 • 22/09 13:00
  U19 New Zealand
  U19 Tahiti
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 22/09 09:30
  U19 Fiji
  U19 New Caledonia
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 19/09 13:00
  U19 Tahiti
  U19 Vanuatu1
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 19/09 09:30
  U19 New Zealand
  U19 Papua New Guinea1
  2 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 19/09 06:00
  U19 New Caledonia
  U19 Solomon Islands1
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 19/09 02:30
  U19 Fiji
  U19 Samoa
  2 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 16/09 08:00
  U19 Papua New Guinea
  U19 Tonga
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 15/09 13:00
  U19 Tahiti
  U19 Fiji
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 15/09 07:00
  U19 Samoa
  U19 New Caledonia
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 14/09 08:00
  U19 New Zealand
  U19 Solomon Islands
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 14/09 05:00
  U19 American Samoa
  U19 Cook Islands
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 12/09 13:00
  U19 Tahiti
  U19 Papua New Guinea
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/09 10:00
  U19 Tonga
  U19 Fiji
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/09 07:00
  U19 Vanuatu
  U19 Samoa
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 11/09 08:00
  U19 New Zealand
  U19 American Samoa
  4 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 11/09 05:00
  U19 Cook Islands
  U19 Solomon Islands
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 09/09 13:00
  U19 Tonga
  U19 Tahiti
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 09/09 10:00
  U19 Fiji
  U19 Papua New Guinea
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 09/09 07:00
  U19 New Caledonia
  U19 Vanuatu
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 08/09 08:00
  U19 Cook Islands
  U19 New Zealand
  0 - 5
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/09 05:00
  U19 Solomon Islands
  U19 American Samoa
  4 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
Cập nhật: