Kết quả bóng đá Đông Nam Á

 • 16/01 19:30
  1Thái Lan
  Việt Nam
  1 - 0
  Vòng Chung kết
 • 13/01 19:30
  Việt Nam
  Thái Lan
  1 - 0
  Vòng Chung kết
 • 10/01 19:30
  Thái Lan
  Malaysia
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 09/01 19:30
  Việt Nam
  Indonesia
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 07/01 19:30
  Malaysia
  Thái Lan
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 06/01 16:30
  Indonesia
  Việt Nam
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 03/01 19:30
  Malaysia
  Singapore
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 03/01 19:30
  Việt Nam
  Myanmar
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 02/01 19:30
  Philippines
  Indonesia
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 02/01 19:30
  Thái Lan
  Campuchia
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 30/12 19:30
  Singapore
  Việt Nam
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 30/12 17:00
  Myanmar
  Lào
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 29/12 17:00
  Campuchia
  Brunei
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 29/12 16:30
  Indonesia
  Thái Lan1
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 27/12 19:30
  1Việt Nam
  Malaysia1
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 27/12 17:00
  Lào
  Singapore
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 26/12 19:30
  Thái Lan
  Philippines
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/12 17:00
  1Brunei
  Indonesia
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 24/12 19:30
  Malaysia
  Lào
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 24/12 17:00
  Singapore
  Myanmar1
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 23/12 17:00
  Philippines
  Brunei
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 23/12 16:30
  Indonesia
  Campuchia
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 21/12 19:30
  Lào
  Việt Nam
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 21/12 17:00
  Myanmar
  Malaysia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/12 19:30
  Brunei
  Thái Lan
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/12 17:00
  Campuchia
  Philippines
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/11 13:30
  Đông Timor
  Brunei
  1 - 0
  Vòng Loại
 • 05/11 14:45
  Brunei
  Đông Timor
  2 - 1
  Vòng Loại
 • 17/07 18:30
  Nữ Philippines
  Nữ Thái Lan
  2 - 0
  Vòng Chung kết
 • 17/07 15:00
  Nữ Myanmar
  Nữ Việt Nam
  1 - 2
  Vòng Hạng 3
 • 15/07 19:00
  Nữ Việt Nam
  Nữ Philippines
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 15/07 15:00
  Nữ Thái Lan
  Nữ Myanmar
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 13/07 18:00
  Nữ Campuchia
  Nữ Đông Timor
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 13/07 18:00
  Nữ Việt Nam
  Nữ Myanmar
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/07 18:00
  Nữ Thái Lan
  Nữ Philippines
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 12/07 18:00
  Nữ Indonesia
  Nữ Singapore
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 12/07 18:00
  Nữ Australia
  Nữ Malaysia
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 11/07 18:30
  Nữ Đông Timor
  Nữ Việt Nam
  0 - 4
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 11/07 15:30
  Nữ Myanmar
  Nữ Lào
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 10/07 18:00
  Nữ Philippines
  Nữ Indonesia
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 10/07 18:00
  Nữ Malaysia
  Nữ Thái Lan
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 10/07 15:00
  Nữ Singapore
  Nữ Australia
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 09/07 18:00
  Nữ Việt Nam
  Nữ Lào
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 09/07 15:00
  Nữ Myanmar
  Nữ Campuchia
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 08/07 18:00
  Nữ Malaysia
  Nữ Philippines
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/07 18:00
  Nữ Thái Lan
  Nữ Singapore
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/07 15:00
  Nữ Australia
  Nữ Indonesia
  4 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 15/07 20:00
  U19 Malaysia
  U19 Lào
  1 - 0
  Vòng Chung kết
 • 15/07 15:30
  U19 Việt Nam
  U19 Thái Lan
  0 - 1
  Vòng Hạng 3
 • 90 phút [1-1], Penalty [5-3]
 • 13/07 20:00
  U19 Lào
  U19 Thái Lan
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 13/07 15:30
  U19 Việt Nam
  U19 Malaysia
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 11/07 15:00
  U19 Cambodia
  U19 Đông Timor
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 11/07 15:00
  U19 Malaysia
  U19 Lào
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 10/07 20:00
  U19 Indonesia
  U19 Myanmar
  4 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 10/07 20:00
  U19 Việt Nam
  U19 Thái Lan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 10/07 17:00
  U19 Brunei
  U19 Philippines
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 09/07 19:00
  U19 Đông Timor
  U19 Malaysia1
  1 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 09/07 15:00
  U19 Lào
  U19 Singapore
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 08/07 20:00
  U19 Philippines
  U19 Indonesia
  1 - 3
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/07 17:00
  U19 Thái Lan
  U19 Brunei
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 08/07 15:00
  U19 Myanmar
  U19 Việt Nam
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 07/07 19:00
  U19 Lào
  U19 Cambodia
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/08 20:00
  U16 Indonesia
  U16 Việt Nam
  1 - 0
  Vòng Chung kết
 • 12/08 15:30
  U16 Thái Lan
  U16 Myanmar
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 10/08 20:00
  U16 Indonesia
  U16 Myanmar
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], Penalty [5-4]
 • 10/08 15:30
  U16 Thái Lan
  U16 Việt Nam
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 08/08 15:00
  U16 Malaysia
  U16 Australia
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 08/08 15:00
  U16 Myanmar
  U16 Campuchia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 07/08 15:00
  U16 Lào
  U16 Brunei
  4 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 07/08 15:00
  U16 Thái Lan
  U16 Đông Timor
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 06/08 20:00
  U16 Indonesia
  U16 Việt Nam
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 06/08 17:00
  U16 Singapore
  U16 Philippines
  1 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 05/08 19:00
  U16 Myanmar
  U16 Malaysia
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 05/08 15:00
  U16 Campuchia
  U16 Australia
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 04/08 19:00
  U16 Lào
  U16 Thái Lan
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 04/08 15:00
  U16 Brunei
  U16 Đông Timor
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 03/08 20:00
  U16 Indonesia
  U16 Singapore
  6 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 03/08 15:00
  U16 Philippines
  U16 Việt Nam
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 02/08 19:00
  U16 Malaysia
  U16 Campuchia
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 02/08 15:00
  U16 Australia
  U16 Myanmar
  2 - 2
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 01/08 19:00
  U16 Thái Lan
  U16 Brunei
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 01/08 15:00
  U16 Đông Timor
  U16 Lào
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 31/07 20:00
  U16 Indonesia
  U16 Philippines
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 31/07 15:00
  U16 Việt Nam
  U16 Singapore
  3 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
Cập nhật: