Kết quả Giao hữu ĐTQG

KQBD Giao hữu ĐTQG mùa giải 2022 - vòng

 • 22/03 02:45
  Anh C
  Xứ Wales C
  ? - ?
  Vòng Tháng 3
 • 21/03 22:00
  U17 Nữ Bahrain
  U17 Nữ Jordan
  ? - ?
  Vòng Tháng 3
 • 21/03 21:00
  U16 Bulgaria
  U16 Kosovo
  ? - ?
  Vòng Tháng 3
 • 21/03 18:00
  Maldives
  Pakistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 21/03 16:00
  U16 Bắc Macedonia
  U16 Gibraltar
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 90 phút [0-0], Penalty [4-3],
 • 21/03 13:00
  Tahiti
  New Caledonia
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 20/03 20:15
  U17 Nữ Bangladesh
  U17 Nữ Bhutan
  4 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 20/03 16:15
  U17 Nữ Nepal
  U17 Nữ Ấn Độ
  0 - 3
  Vòng Tháng 3
 • 20/03 12:00
  Fiji
  Vanuatu
  1 - 2
  Vòng Tháng 3
 • 20/03 09:00
  U20 Fiji
  Solomon Islands
  1 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 19/03 20:00
  Nữ Jordan
  Nữ Ấn Độ
  2 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 19/03 19:30
  Ethiopia
  Rwanda
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 19/03 16:00
  U16 Nữ Bulgaria
  U17 Nữ Bắc Macedonia
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 19/03 15:00
  U16 Nữ Montenegro
  U16 Nữ Bắc Ailen
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 19/03 15:00
  Nữ Sichuan
  Nữ Myanmar
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 18/03 23:00
  U23 Ai Cập
  U23 Sudan
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 18/03 22:00
  U17 Nữ Bahrain
  U17 Nữ Jordan
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 18/03 21:00
  U20 Nữ Tuynidi
  U20 Nữ Angiêri
  1 - 3
  Vòng Tháng 3
 • 18/03 18:00
  U20 Nữ Ai Cập
  U20 Nữ Marốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 18/03 03:00
  U17 Paraguay
  U17 Argentina
  0 - 3
  Vòng Tháng 3
 • 17/03 15:00
  Nữ Myanmar
  Nữ Campuchia
  3 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 16/03 20:00
  U16 Nữ Bulgaria
  U16 Nữ Montenegro
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 16/03 20:00
  U20 Nữ Angiêri
  U20 Nữ Ai Cập
  0 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 16/03 17:00
  1U20 Nữ Tuynidi1
  U20 Nữ Marốc
  0 - 2
  Vòng Tháng 3
 • 16/03 16:00
  U16 Nữ Bắc Ailen
  U17 Nữ Bắc Macedonia
  2 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 15/03 20:30
  Bangladesh
  Malawi
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 15/03 17:30
  U19 Luxembourg
  U19 Hungary
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 15/03 07:00
  Jamaica
  Trinidad và Tobago
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 14/03 20:00
  U20 Nữ Marốc
  U20 Nữ Angiêri
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 14/03 20:00
  U17 Nữ Bắc Macedonia
  U16 Nữ Montenegro
  1 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 90 phút [2-2], Penalty [5-4],
 • 14/03 17:00
  U20 Nữ Tuynidi
  U20 Nữ Ai Cập
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 14/03 16:00
  U16 Nữ Bulgaria
  U16 Nữ Bắc Ailen
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 13/03 06:30
  Guatemala
  Panama
  0 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 13/03 03:00
  Grenada
  La Horquetta Rangers
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 12/03 06:00
  Jamaica
  Trinidad và Tobago
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 11/03 17:30
  U16 Nữ Pháp
  U16 Nữ Italia
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 11/03 06:00
  Grenada
  La Horquetta Rangers
  0 - 2
  Vòng Tháng 3
 • 10/03 19:30
  U17 Argentina
  U17 Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 10/03 17:00
  U16 Pháp
  U16 Luxembourg
  0 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 09/03 22:00
  U16 Nữ Pháp
  U16 Nữ Italia
  0 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 09/03 08:15
  Barbados
  St Vincent và Grenadines
  ? - ?
  Vòng Tháng 3
 • 09/03 02:30
  U17 Argentina
  U17 Uzbekistan
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 08/03 21:30
  U16 Pháp
  U16 Luxembourg
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 08/03 21:00
  U17 Hungary
  U17 Na Uy
  0 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 08/03 21:00
  U17 Nữ Kuwait
  U17 Nữ Ả Rập Xê-út
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 07/03 03:00
  U17 Uruguay
  U17 Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 05/03 01:00
  Anguilla
  Saint-Martin
  2 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 02/03 20:30
  U17 Montenegro
  U17 Serbia
  1 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 02/03 18:00
  Nữ U17 Croatia
  Nữ U17 Hungary
  1 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 02/03 17:00
  U16 Hungary
  U16 Bỉ
  0 - 4
  Vòng Tháng 3
 • 02/03 16:30
  U19 Hy Lạp
  U19 Israel
  ? - ?
  Vòng Tháng 3
 • 28/02 21:00
  Nữ U17 Hà Lan
  Nữ U17 Đan Mạch
  0 - 0
  Vòng Tháng 3
 • 28/02 21:00
  U17 Qatar
  U17 Ấn Độ
  0 - 2
  Vòng Tháng 3
 • 28/02 20:00
  U19 Hy Lạp
  U19 Israel
  0 - 1
  Vòng Tháng 3
 • 27/02 19:00
  Nữ U17 Thụy Sỹ
  Nữ U17 Ailen
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 26/02 22:00
  Nữ Ả Rập Xê-út
  Nữ Indonesia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 26/02 20:30
  U16 Israel
  U16 Chile
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 90 phút [2-2], Penalty [4-5],
 • 26/02 20:30
  U20 UAE
  U20 Ả Rập Xê-út
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 26/02 16:00
  U16 Anh
  U16 Đan Mạch
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 26/02 16:00
  U16 Đảo Sip
  U16 Scotland
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 90 phút [1-1], Penalty [6-5],
 • 26/02 15:00
  U16 Séc
  U16 Romania
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 26/02 04:30
  French Guiana
  Martinique
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 26/02 00:30
  Nữ U17 Hà Lan
  Nữ U17 Đan Mạch
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 25/02 20:00
  Malawi
  Lesotho
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 25/02 19:00
  U17 Qatar
  U17 Ấn Độ
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 25/02 06:00
  Grenada
  Barbados
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 24/02 21:00
  Nữ U17 Thụy Sỹ
  Nữ U17 Ailen
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 24/02 18:00
  U20 Tajikistan
  U20 Syria
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 24/02 05:45
  French Guiana
  Martinique
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 21:00
  U19 Estonia
  U19 Hungary
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 21:00
  U20 Qatar
  U20 Ả Rập Xê-út
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 20:30
  U16 Israel
  U16 Romania
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 19:00
  U17 Nữ Bắc Macedonia
  Nữ U17 Montenegro
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 18:30
  Dubai City
  U20 Việt Nam
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 18:00
  U16 Albania
  U16 Italia
  0 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 17:00
  U16 Tây Ban Nha
  U16 Áo
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 17:00
  U17 Pháp
  U17 Italia1
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 17:00
  U19 Tây Ban Nha
  U19 Na Uy
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 16:00
  U16 Đảo Sip
  U16 Đan Mạch
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 16:00
  U16 Chile
  U16 Séc
  1 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 16:00
  U16 Anh
  U16 Scotland
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 13:00
  Nữ New Zealand
  Nữ Argentina
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 07:00
  Nữ Mỹ
  Nữ Brazil
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 07:00
  Nữ Đài Loan
  Nữ Papua New Guinea
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 06:00
  Grenada
  Barbados
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 04:00
  Nữ Canada
  Nữ Nhật Bản
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 23/02 02:45
  Nữ Anh
  Nữ Bỉ
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 23:45
  Nữ Hàn Quốc
  Nữ Italia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 23:00
  Nữ Hungary
  Nữ Croatia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 22:00
  Nữ U17 Xứ Wales
  Nữ U17 Serbia
  2 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 22:00
  Nữ Benin
  Nữ Togo
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 22:00
  Nữ Ả Rập Xê-út
  Nữ Indonesia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 22:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  Nữ U17 Séc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 20:00
  Nữ Trung Quốc
  Nữ Ailen
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 19:00
  Nữ Li Băng
  Nữ Ai Cập
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 18:00
  Nữ Phần Lan
  Nữ Romania
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 15:10
  Nữ Australia
  Nữ Jamaica
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 10:30
  1Nữ Séc1
  Nữ Tây Ban Nha
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 09:00
  Nữ Mexico
  Nữ Colombia
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 06:00
  Nữ Nigeria
  Nữ Costa Rica
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 03:10
  Nữ Pháp
  Nữ Na Uy
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 02:30
  Nữ Philippines
  Nữ Iceland
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 02:00
  U19 Nữ Đức
  U19 Nữ Thụy Điển
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 01:30
  U19 Nữ Bồ Đào Nha
  U19 Nữ Ba Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 00:15
  Nữ Đức
  Nữ Thụy Điển
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 00:00
  Nữ Đan Mạch
  Nữ Uruguay
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 00:00
  Nữ Hà Lan
  Nữ Áo
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 00:00
  U19 Tây Ban Nha
  U19 Na Uy
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 00:00
  U19 Nữ Đan Mạch
  U19 Nữ Italia
  2 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 22/02 00:00
  U19 Malta
  U19 Montenegro
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 23:00
  U16 Albania
  U16 Italia
  1 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 22:00
  Nữ Thụy Sỹ
  Nữ Ba Lan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 22:00
  U19 Nữ Na Uy
  U19 Nữ Pháp
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 22:00
  U17 Pháp
  U17 Italia
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 22:00
  U16 Tây Ban Nha
  U16 Áo
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 90 phút [2-2], Penalty [2-3],
 • 21/02 21:00
  Nữ Scotland
  Nữ Xứ Wales
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 21:00
  U19 Nữ Xứ Wales
  U19 Nữ Iceland
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 21:00
  Nữ Bosnia-Herzegovina
  Nữ Marốc
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 21:00
  U23 Nữ Phần Lan
  U23 Nữ Đan Mạch
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 21:00
  U19 Hungary
  U19 Estonia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 20:30
  U16 Israel
  U16 Séc
  1 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 20:00
  U16 Đảo Sip
  U16 Anh
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 20:00
  U19 Nữ Anh
  U19 Nữ Thụy Sỹ
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 20:00
  U16 Đan Mạch
  U16 Scotland
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 19:30
  U20 Indonesia
  U20 Guatemala1
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 19:00
  Nữ Estonia
  Nữ Bắc Macedonia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 19:00
  Nữ Slovakia
  Nữ Serbia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 19:00
  U23 Nữ Bồ Đào Nha
  U23 Nữ Na Uy
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 19:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Oman
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 18:30
  Nữ Slovenia
  Nữ Nam Phi
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 18:00
  U19 Nữ Tây Ban Nha
  U19 Nữ Hà Lan
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 18:00
  U20 Syria
  U20 Tajikistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 17:00
  U17 Nữ Italia
  U17 Nữ Slovenia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 16:30
  U20 Fiji
  U20 New Zealand
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 16:00
  U16 Romania
  U16 Chile
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 16:00
  U19 Nữ Hy Lạp
  U19 Nữ Serbia
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 15:00
  Nữ Kosovo
  Nữ Bulgaria
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 15:00
  Nữ Uzbekistan
  Nữ Zambia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 13:00
  Nữ Thái Lan
  Nữ Senegal
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 03:00
  Nữ Bolivia
  Nữ Ecuador
  1 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 21/02 02:00
  U23 Nữ Anh
  U23 Nữ Bỉ
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 22:00
  U18 Nữ Thụy Điển
  U19 Nữ Hungary
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 90 phút [1-1], Penalty [4-5],
 • 20/02 20:30
  U23 Nữ Italia
  U23 Nữ Thụy Điển
  2 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 17:00
  Nữ U23 Pháp
  U23 Nữ Mỹ
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 17:00
  U19 Nữ Scotland
  U19 Nữ Séc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 17:00
  U23 Nữ Tây Ban Nha
  U23 Nữ Hà Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 16:00
  Nữ Armenia
  Nữ Lítva
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 13:00
  Nữ New Zealand
  Nữ Argentina
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 06:30
  Nữ Brazil
  Nữ Canada
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 03:30
  Nữ Mỹ
  Nữ Nhật Bản
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 01:15
  Nữ Bỉ
  Nữ Hàn Quốc
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 20/02 00:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  Nữ U17 Xứ Wales
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 23:00
  Nữ Romania
  Nữ Croatia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 22:15
  Nữ Anh
  Nữ Italia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 22:00
  Nữ Benin
  Nữ Ghana
  0 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 22:00
  Nữ U17 Thụy Điển
  Nữ U17 Hungary
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 22:00
  U20 Nữ Jordan
  U20 Nữ Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 20:30
  U17 Nữ Italia
  U17 Nữ Slovenia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 19:30
  U20 Indonesia
  U20 New Zealand
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 19:00
  Nữ U17 Serbia
  Nữ U17 Séc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 18:00
  Nữ Phần Lan
  Nữ Hungary
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 17:00
  U20 Guinea Women
  U20 Nữ Marốc
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 17:00
  U19 Nữ Croatia
  U19 Nữ Romania
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 16:30
  1U20 Fiji1
  U20 Guatemala
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 16:00
  Nữ Li Băng
  Nữ Ai Cập
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 14:00
  Nữ Australia
  Nữ Tây Ban Nha
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 10:50
  Nữ Jamaica
  Nữ Séc
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 05:00
  Nữ Mexico
  Nữ Costa Rica
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 03:10
  Nữ Pháp
  Nữ Uruguay
  3 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 02:30
  Nữ Iceland
  Nữ Xứ Wales
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 02:00
  Nữ Colombia
  Nữ Nigeria
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 00:00
  Nữ Đan Mạch
  Nữ Na Uy
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 00:00
  U19 Nữ Bồ Đào Nha
  U19 Nữ Iceland
  2 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 19/02 00:00
  U19 Nữ Tây Ban Nha
  U19 Nữ Pháp
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 23:00
  Nữ Nam Phi
  Nữ Uzbekistan
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 23:00
  Nữ Zambia
  Nữ Slovenia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 22:30
  Nữ Jordan
  Nữ Estonia
  ? - ?
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 22:00
  U19 Nữ Thụy Sỹ
  U19 Nữ Thụy Điển
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 21:00
  Nữ Scotland
  Nữ Philippines
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 21:00
  U19 Nữ Ba Lan
  U19 Nữ Xứ Wales
  4 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 20:30
  Nữ Ấn Độ
  Nữ Nepal
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 20:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Việt Nam
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 19:00
  Nữ Bắc Macedonia
  Nữ Bulgaria
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 19:00
  1U19 Nữ Italia1
  U19 Nữ Đức
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 90 phút [3-3], Penalty [4-2],
 • 18/02 19:00
  U23 Nữ Phần Lan
  U23 Nữ Đan Mạch
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 18:00
  Nữ Montenegro
  Nữ Moldova
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 17:00
  U19 Nữ Áo
  U19 Nữ Phần Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 17:00
  U19 Nữ Hy Lạp
  U19 Nữ Serbia
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 15:00
  Nữ Hồng Kông
  Nữ Kosovo
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 15:00
  Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
  Nữ Venezuela
  ? - ?
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 04:00
  Nữ Bolivia
  Nữ Ecuador
  ? - ?
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 00:00
  Nữ Hà Lan
  Nữ Áo
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 18/02 00:00
  Nữ Malta
  Nữ Luxembourg
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 22:00
  U18 Nữ Thụy Điển
  U19 Nữ Séc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 90 phút [1-1], Penalty [13-12],
 • 17/02 22:00
  U20 Nữ Uzbekistan
  U20 Nữ Iran
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 21:30
  Nữ Ba Lan
  Nữ Thụy Sỹ
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 21:00
  Nữ Slovakia
  Nữ Marốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 21:00
  Nữ U23 Pháp
  U23 Nữ Mỹ
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 19:30
  1U20 Indonesia1
  U20 Fiji3
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 19:00
  Nữ Serbia
  Nữ Bosnia-Herzegovina
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 19:00
  U17 Scotland
  U17 Thụy Sỹ
  4 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 17:00
  U19 Nữ Hungary
  U19 Nữ Scotland
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 17:00
  U19 Nữ Croatia
  U19 Nữ Romania
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 16:30
  U20 New Zealand
  U20 Guatemala
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 16:00
  Nữ Armenia
  Nữ Lítva
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 13:30
  Nữ Argentina
  Nữ Chile
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 13:00
  Nữ New Zealand
  Nữ Bồ Đào Nha
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 07:10
  Nữ Mỹ
  Nữ Canada
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 04:00
  Nữ Nhật Bản
  Nữ Brazil
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 02:45
  Nữ Anh
  Nữ Hàn Quốc
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 02:00
  U19 Nữ Hà Lan
  U19 Nữ Thụy Sỹ1
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 00:30
  Nữ Thụy Điển
  Nữ Trung Quốc
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 00:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  Nữ U17 Serbia
  5 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 17/02 00:00
  U19 Nữ Anh
  U19 Nữ Đức
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 23:45
  Nữ Italia
  Nữ Bỉ
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 23:00
  U20 Guinea Women
  U20 Nữ Marốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 22:15
  U19 Nữ Na Uy
  U19 Nữ Italia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 22:00
  Nữ Croatia
  Nữ Phần Lan
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 22:00
  Nữ U17 Hungary
  Nữ U17 Thụy Điển
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 21:00
  Nữ U17 Séc
  Nữ U17 Xứ Wales
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 20:50
  U20 Qatar
  U20 Oman
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 20:30
  U23 Nữ Anh
  U23 Nữ Tây Ban Nha
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 20:00
  U23 Nữ Thụy Điển
  U23 Nữ Hà Lan
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 20:00
  U19 Nữ Tây Ban Nha
  U19 Nữ Thụy Điển
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 18:00
  U19 Nữ Pháp
  U19 Nữ Đan Mạch
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 17:00
  U17 Israel
  U17 Xứ Wales
  1 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 17:00
  Nữ Romania
  Nữ Hungary
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 17:00
  U17 Slovenia
  U17 Slovakia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 17:00
  U23 Nữ Bỉ
  U23 Nữ Bồ Đào Nha
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 15:10
  Nữ Australia
  Nữ Séc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 15:00
  U17 Séc
  U17 Marốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 12:10
  Nữ Tây Ban Nha
  Nữ Jamaica
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 05:00
  Nữ Mexico
  Nữ Nigeria
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 03:10
  Nữ Pháp
  Nữ Đan Mạch
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 02:30
  Nữ Xứ Wales
  Nữ Philippines
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 02:00
  Nữ Costa Rica
  Nữ Colombia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 01:00
  U19 Nữ Bồ Đào Nha
  U19 Nữ Xứ Wales
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 16/02 00:00
  Nữ Na Uy
  Nữ Uruguay
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 23:15
  Nữ Slovenia
  Nữ Uzbekistan
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 23:00
  U20 Nữ Jordan
  U20 Nữ Iran
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 22:30
  Nữ Estonia
  Nữ Kosovo
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 21:30
  Nữ U17 Thụy Sỹ
  Nữ U17 Scotland
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 21:30
  U17 Thụy Sỹ
  U17 Scotland
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 21:00
  Nữ Iceland
  Nữ Scotland
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 21:00
  U19 Nữ Ba Lan
  U19 Nữ Iceland
  1 - 3
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 21:00
  Nữ Ấn Độ
  Nữ Nepal
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 19:30
  U17 Đảo Sip
  U17 Áo
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 19:10
  Nữ Bắc Macedonia
  Nữ Zambia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 19:00
  Nữ Montenegro
  Nữ Moldova
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 19:00
  Nữ Bulgaria
  Nữ Hồng Kông
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 19:00
  U19 Slovenia
  U19 Trung Quốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 19:00
  U17 Uzbekistan
  U17 Australia
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 18:00
  U19 Croatia
  U19 Latvia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 15/02 16:00
  U19 Nữ Phần Lan
  U19 Nữ Áo
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 22:15
  U17 Bồ Đào Nha
  U17 Tây Ban Nha
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 22:00
  U19 Nữ Hungary
  U19 Nữ Séc
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 19:00
  U20 Tuynidi
  U20 Senegal
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 18:30
  U17 Croatia
  U17 Thổ Nhĩ Kỳ
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 18:00
  U17 Hà Lan
  U17 Đức
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 18:00
  Nữ Real Betis
  Nữ Trung Quốc
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 17:00
  U17 Slovenia
  U17 Slovakia
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 16:00
  U17 Đan Mạch
  U17 Hàn Quốc
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 01:00
  Nữ U17 Scotland
  Nữ U17 Hungary
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 14/02 01:00
  U17 Scotland
  U17 Hungary
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 23:00
  U19 Nữ UAE
  U19 Nữ Li Băng
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 21:00
  U16 Bồ Đào Nha
  U16 Pháp
  2 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 20:50
  U20 Qatar
  U20 Oman
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 19:00
  U17 Séc
  U17 Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 18:00
  U16 Đức
  U16 Hà Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 15:00
  U17 Australia
  U17 Marốc
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 13/02 00:00
  U17 Bồ Đào Nha
  U17 Hà Lan1
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 12/02 23:30
  U19 Latvia
  U19 Slovenia
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 12/02 20:30
  U19 Croatia
  U19 Trung Quốc
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 12/02 20:00
  U17 Đức
  U17 Tây Ban Nha
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 11/02 23:00
  U19 Nữ UAE
  U19 Nữ Li Băng
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 11/02 20:00
  U17 Hungary
  U17 Ailen
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 11/02 20:00
  U19 Azerbaijan
  U17 Ả Rập Xê-út
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 11/02 19:00
  Nữ Ljuboten
  Nữ Bắc Macedonia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 11/02 18:30
  U17 Croatia
  U17 Đan Mạch
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 11/02 16:00
  Nữ U17 Hy Lạp
  Nữ U17 Scotland
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 23:00
  U16 Pháp
  U16 Hà Lan
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 22:00
  U17 Bồ Đào Nha
  U17 Đức
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 22:00
  U17 Marốc
  U17 Uzbekistan
  ? - ?
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 20:00
  U16 Bồ Đào Nha
  U16 Đức
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 19:00
  U17 Séc
  U17 Australia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 18:00
  U17 Tây Ban Nha
  U17 Hà Lan
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 10/02 18:00
  U19 Croatia
  U19 Slovenia
  ? - ?
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 22:30
  U17 Bỉ
  U17 Na Uy
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 20:00
  U17 Ailen
  U17 Hungary
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 20:00
  U19 Latvia
  U19 Trung Quốc
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 19:00
  U17 Nữ Jordan
  U17 Nữ Ấn Độ
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 19:00
  U20 Nữ Bangladesh
  U20 Nữ Nepal
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 18:30
  1U17 Thụy Điển1
  U17 Ba Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 17:00
  Cartagena 2
  U20 Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 09/02 16:00
  U17 Đảo Sip
  U18 Montenegro
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 23:00
  U16 Bồ Đào Nha
  U16 Hà Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 22:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  Nữ U17 Slovakia
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 20:00
  U19 Azerbaijan
  U17 Ả Rập Xê-út
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 20:00
  U16 Pháp
  U16 Đức
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 19:00
  U19 Ba Lan
  U19 Séc
  2 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 17:00
  Nữ U17 Hy Lạp
  Nữ U17 Scotland
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 08/02 00:00
  U17 Ba Lan
  U17 Bỉ1
  3 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 07/02 23:30
  Nữ U17 Iceland
  Nữ U17 Phần Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 07/02 20:00
  U20 Nữ Bangladesh
  U20 Nữ Bhutan
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 07/02 18:30
  U17 Na Uy
  U17 Thụy Điển
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 07/02 18:00
  Athletic Torrellano
  U20 Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 07/02 17:00
  U18 Đảo Sip
  U18 Montenegro
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 07/02 16:00
  U20 Nữ Ấn Độ
  U20 Nữ Nepal
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 06/02 20:00
  U19 Azerbaijan
  U20 Tajikistan
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 06/02 20:00
  Nữ U16 Đức
  U16 Nữ Hà Lan
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 06/02 17:00
  U16 Nữ Italia
  Nữ U16 Anh
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 06/02 17:00
  U17 Nữ Jordan
  U17 Nữ Ấn Độ
  0 - 4
  Vòng Tháng 2
 • 06/02 00:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  Nữ U17 Phần Lan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 05/02 22:30
  U17 Thụy Điển
  U17 Bỉ
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 05/02 21:00
  Nữ U17 Slovakia
  Nữ U17 Iceland
  0 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 05/02 20:00
  U20 Nữ Bangladesh
  U20 Nữ Ấn Độ
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 05/02 18:30
  U17 Na Uy
  U17 Ba Lan
  2 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 05/02 16:00
  U20 Nữ Bhutan
  U20 Nữ Nepal
  0 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 04/02 22:30
  U17 El Salvador
  U17 Nicaragua
  1 - 2
  Vòng Tháng 2
 • 04/02 19:00
  U20 Jordan
  U20 Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 04/02 03:00
  Nữ Chile
  Nữ Panama
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 03/02 20:00
  U20 Qatar
  U20 Syria
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 03/02 20:00
  U20 Nữ Bangladesh
  U20 Nữ Nepal
  2 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 03/02 16:00
  U20 Nữ Ấn Độ
  U20 Nữ Bhutan
  4 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 03/02 00:15
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  Nữ U17 Iceland
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 02/02 21:00
  Nữ U17 Phần Lan
  Nữ U17 Slovakia
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 02/02 19:30
  U19 Đảo Sip
  U19 Romania
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 02/02 17:00
  U19 Israel
  U19 Hungary
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 31/01 23:00
  U20 Qatar
  U20 Syria
  1 - 1
  Vòng Tháng 2
 • 31/01 21:30
  U19 Israel
  U19 Hungary
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 31/01 20:00
  U21 Tajikistan
  LKS Lodz
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 31/01 19:00
  U20 Jordan
  U20 Kyrgyzstan
  0 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 31/01 17:30
  U16 Nữ Bồ Đào Nha
  U16 Nữ Liechtenstein
  2 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 31/01 17:00
  U16 Nữ Scotland
  U16 Nữ Ba Lan
  1 - 0
  Vòng Tháng 2
 • 30/01 20:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Uzbekistan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 30/01 05:00
  Trinidad và Tobago
  Saint-Martin
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 29/01 19:00
  U20 Jordan
  U20 Iraq
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 29/01 07:30
  Mỹ
  Colombia
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 28/01 23:00
  U16 Nữ Bồ Đào Nha
  U16 Nữ Ba Lan
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 90 phút [0-0], Penalty [3-2],
 • 28/01 21:00
  U16 Nữ Scotland
  U16 Nữ Liechtenstein
  3 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 28/01 19:00
  U20 Syria
  U20 Trung Quốc
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 27/01 17:00
  U17 Nữ Italia
  Nữ U17 Na Uy
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 27/01 00:00
  U16 Nữ Bồ Đào Nha
  U16 Nữ Scotland
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 27/01 00:00
  U16 Nữ Ba Lan
  U16 Nữ Liechtenstein
  2 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 26/01 20:30
  U17 Phần Lan
  U17 Bỉ
  2 - 2
  Vòng Tháng 1
 • 26/01 19:15
  U20 Iraq
  U20 Kyrgyzstan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 26/01 10:05
  Mỹ
  Serbia
  1 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 25/01 20:30
  U17 Nữ Italia
  Nữ U17 Na Uy
  2 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 25/01 20:30
  U17 Italia
  U17 Tây Ban Nha
  1 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 25/01 19:15
  U20 Syria
  U20 Trung Quốc
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 24/01 23:00
  U17 Phần Lan
  U17 Bỉ
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 24/01 22:00
  U17 Ấn Độ
  U17 Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 23/01 19:00
  U20 Oman
  U20 Trung Quốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 22/01 23:00
  U17 Guatemala
  U17 El Salvador
  2 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 22/01 20:00
  2U20 Jordan2
  U20 Iran
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 22/01 17:00
  U17 Ấn Độ
  U17 Uzbekistan
  2 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 21/01 10:05
  Nữ New Zealand
  Nữ Mỹ
  0 - 2
  Vòng Tháng 1
 • 20/01 22:00
  U17 Marốc
  U17 Pháp
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 20/01 20:00
  U20 UAE
  U20 Trung Quốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 20/01 00:30
  Nữ Ả Rập Xê-út
  Nữ Pakistan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 19/01 20:30
  Nữ Comoros
  Nữ Mauritius
  2 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 19/01 20:00
  U20 Jordan
  U20 Iran
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 18/01 23:00
  1U19 Tây Ban Nha1
  U19 Italia
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 18/01 23:00
  U19 UAE
  U19 Trung Quốc
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 18/01 22:00
  U17 Marốc
  U17 Pháp
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 18/01 20:30
  U18 Italia
  U18 Tây Ban Nha
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 18/01 16:00
  Nữ Thái Lan
  Nữ Đài Loan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 18/01 10:05
  Nữ New Zealand
  Nữ Mỹ
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 16/01 20:00
  U19 UAE
  U19 Ấn Độ
  ? - ?
  Vòng Tháng 1
 • 16/01 00:30
  Nữ Ả Rập Xê-út
  Nữ Comoros
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 15/01 21:30
  U23 Bahrain
  U23 Jordan
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 15/01 20:30
  Nữ Mauritius
  Nữ Pakistan
  1 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 14/01 23:00
  Mauritania
  Niger
  2 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 14/01 21:00
  U17 Đức
  U17 Anh
  0 - 2
  Vòng Tháng 1
 • 13/01 22:00
  U16 Đức
  U16 Costa Rica
  1 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 13/01 01:00
  Thụy Điển
  Iceland
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 12/01 23:00
  Phần Lan
  Estonia
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 12/01 22:30
  U23 Bahrain
  U23 Jordan
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 12/01 17:30
  U18 Nữ Bồ Đào Nha
  U18 Nữ Phần Lan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 12/01 17:00
  U17 Nữ Tây Ban Nha
  U17 Nữ Đức
  4 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 12/01 00:30
  Nữ Ả Rập Xê-út
  Nữ Mauritius
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 12/01 00:00
  U17 Đức
  U17 Anh
  3 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 11/01 20:30
  Nữ Pakistan
  Nữ Comoros
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 10/01 20:15
  Mali
  Congo DR
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 10/01 01:45
  Thụy Điển
  Phần Lan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 09/01 23:00
  Bờ Biển Ngà
  Mauritania
  0 - 2
  Vòng Tháng 1
 • 09/01 21:00
  Cameroon
  Sudan
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 09/01 20:00
  Senegal
  Congo
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 09/01 00:00
  Iceland
  Estonia
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 08/01 23:00
  U16 Nữ Jordan
  U16 Nữ Li Băng
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 08/01 20:00
  U16 Nữ Bahrain
  U16 Nữ Palestine
  0 - 1
  Vòng Tháng 1
 • 07/01 23:00
  Angiêri
  Ghana
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 07/01 21:15
  Bờ Biển Ngà
  Cameroon
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 06/01 23:00
  U16 Nữ Jordan
  U16 Nữ Bahrain
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 06/01 20:00
  U16 Nữ Li Băng
  U16 Nữ Palestine
  4 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 04/01 23:00
  U16 Nữ Jordan
  U16 Nữ Palestine
  0 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 04/01 20:00
  U16 Nữ Li Băng
  U16 Nữ Bahrain
  1 - 0
  Vòng Tháng 1
 • 30/12 22:30
  UAE
  Li Băng
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 30/12 21:00
  1Syria1
  Oman
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 30/12 19:00
  Iraq
  Kuwait
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 29/12 17:00
  U20 Jordan
  U20 Syria2
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 26/12 20:00
  U20 Jordan
  U20 Syria
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 23/12 23:30
  Oman
  Syria
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 23/12 20:00
  U23 Jordan
  U23 Palestine
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 21/12 23:00
  Marốc
  Senegal
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 21/12 21:00
  Ajaccio
  Niger
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 21/12 01:00
  Nữ Xứ Basque
  Nữ Chile
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 20/12 20:00
  U23 Jordan
  U23 Palestine
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 18/12 00:30
  Angiêri
  Senegal
  1 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 17/12 17:00
  Singapore
  Maldives
  1 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 17/12 03:00
  U20 Uruguay
  U20 Chile1
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 16/12 17:00
  U17 Croatia
  U17 Montenegro
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 16/12 07:45
  U20 Bolivia
  U20 Venezuela1
  0 - 2
  Vòng Tháng 12
 • 16/12 05:00
  U17 Bolivia
  U17 Venezuela
  1 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 15/12 17:00
  U16 Italia
  U16 Áo
  0 - 3
  Vòng Tháng 12
 • 15/12 15:00
  Nữ Philippines
  Nữ Papua New Guinea
  2 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 15/12 06:30
  U20 Uruguay
  U20 Chile1
  1 - 2
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 23:00
  Angiêri
  Mauritania
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 20:30
  Thái Lan
  Đài Loan
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 20:00
  Malaysia
  Maldives
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 18:00
  Việt Nam
  Philippines
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 17:30
  U23 Thái Lan
  Lào
  3 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 17:00
  U17 Croatia
  U17 Montenegro
  1 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 08:00
  U20 Bolivia
  U20 Venezuela
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 14/12 05:40
  U17 Argentina
  U17 Venezuela
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 13/12 21:00
  U16 Italia
  U16 Áo
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 13/12 19:40
  U20 Oman
  U20 Iran
  1 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 11/12 20:30
  Thái Lan
  Myanmar
  4 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 11/12 19:30
  U17 Nữ Zambia
  U17 Nữ Nam Phi
  2 - 2
  Vòng Tháng 12
 • 11/12 17:30
  U23 Thái Lan
  Lào
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 11/12 15:00
  Nữ Philippines
  Nữ Papua New Guinea
  2 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 11/12 06:05
  U17 Bolivia
  U17 Argentina
  0 - 2
  Vòng Tháng 12
 • 10/12 23:00
  U20 Peru
  U20 Uruguay
  1 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 09/12 20:00
  Malaysia
  Campuchia
  3 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 09/12 18:00
  U16 Albania
  U16 Montenegro
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 07/12 18:00
  U16 Montenegro
  U16 Albania
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 04/12 04:30
  Deportes Linares
  U23 Chile
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 01/12 17:00
  U17 Hungary
  U17 Italia
  0 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 01/12 00:30
  Nữ U17 Hà Lan
  U17 Nữ Pháp
  2 - 2
  Vòng Tháng 12
 • 90 phút [4-4], Penalty [4-5],
 • 30/11 19:00
  Việt Nam
  Borussia Dortmund
  1 - 1
  Vòng Tháng 12
 • 30/11 19:00
  U18 Montenegro
  U18 Hungary
  0 - 0
  Vòng Tháng 12
 • 30/11 00:00
  U19 Đức
  U19 Bồ Đào Nha1
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 29/11 22:00
  U18 Israel
  U18 Đức
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 29/11 21:00
  U17 Hungary
  U17 Italia
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 29/11 18:30
  U19 Malta
  U19 Ba Lan
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 29/11 16:00
  1U18 Séc1
  U18 UAE
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 28/11 20:00
  U17 Thổ Nhĩ Kỳ
  U17 Đức
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 23:00
  U18 Israel
  U18 Séc
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 23:00
  1U20 Colombia1
  U20 Ecuador2
  1 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 22:00
  U16 Nhật Bản
  U16 Mexico
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 21:00
  U16 Mỹ
  U16 Anh
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 18:00
  U16 Xứ Wales
  U16 Đức
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 90 phút [1-1], Penalty [1-4],
 • 27/11 17:00
  U16 Tây Ban Nha
  U16 Bỉ
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 16:00
  U18 Đức
  U18 UAE
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 08:10
  Curacao
  Suriname
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 90 phút [2-2], Penalty [6-5],
 • 27/11 06:00
  Bonaire
  Aruba
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 27/11 01:00
  U19 Ba Lan
  U19 Bồ Đào Nha
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 26/11 22:00
  U19 Malta
  U19 Đức
  0 - 3
  Vòng Tháng 11
 • 26/11 00:00
  U16 Bỉ
  U16 Mexico
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 23:00
  U21 Bulgaria
  U21 Bosnia-Herzegovina
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 22:00
  U16 Mỹ
  U16 Xứ Wales
  3 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 22:00
  U16 Anh
  U16 Đức
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 22:00
  Kuwait
  Angiêri
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 20:00
  U17 Thổ Nhĩ Kỳ
  U17 Đức
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 18:00
  U18 Israel
  U18 UAE
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 18:00
  U16 Tây Ban Nha
  U16 Nhật Bản
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 90 phút [0-0], Penalty [3-1],
 • 25/11 16:00
  U18 Đức
  U18 Séc
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 08:15
  Curacao
  Aruba
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 90 phút [2-2], Penalty [5-3],
 • 25/11 06:00
  Suriname
  Bonaire
  3 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 25/11 03:00
  U20 Colombia
  U20 Ecuador
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 24/11 16:00
  U16 Bắc Macedonia
  U16 Romania1
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 24/11 00:15
  U16 Nhật Bản
  U16 Xứ Wales
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 24/11 00:00
  U19 Malta
  U19 Bồ Đào Nha
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 23/11 22:00
  U16 Bỉ
  U16 Anh
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 23/11 20:00
  U21 Malta
  U21 Andorra
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 23/11 17:00
  U19 Ba Lan
  U19 Đức
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 23/11 17:00
  U16 Tây Ban Nha
  U16 Mỹ
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 90 phút [2-2], Penalty [4-2],
 • 23/11 17:00
  U16 Mexico
  U16 Đức
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 90 phút [1-1], Penalty [4-2],
 • 23/11 02:15
  U21 Bồ Đào Nha
  U21 Nhật Bản
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 22/11 20:30
  U21 Séc
  U21 Na Uy
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 22/11 20:00
  U20 Bỉ
  U20 Na Uy
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 22/11 19:30
  U21 Serbia
  U21 Bắc Macedonia
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 22/11 18:00
  U16 Bắc Macedonia
  U16 Romania
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 22/11 00:00
  U20 Pháp
  U20 Nhật Bản
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 22/11 00:00
  U21 Croatia
  U21 Áo
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 23:30
  U21 Slovenia
  U21 Bulgaria
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 23:00
  U18 Bồ Đào Nha
  U18 Thụy Điển
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 21:00
  U21 Georgia
  U21 Ukraine
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 20:00
  U19 Đan Mạch
  U19 Séc
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 19:00
  1U21 Thổ Nhĩ Kỳ1
  U21 Ba Lan
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 18:30
  U18 Đan Mạch
  U18 Nhật Bản
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 18:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Slovakia
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 18:00
  Arges Pitesti
  U21 Romania
  1 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 16:30
  U18 Croatia
  U18 Ailen
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 05:00
  U20 Chile
  U20 Brazil
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 03:00
  1Saint Lucia1
  San Marino
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 02:45
  Áo
  Italia
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 02:15
  Hungary
  Hy Lạp
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 02:00
  Malta
  Ailen
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 01:30
  Moldova
  Romania
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 21/11 00:00
  Venezuela
  Syria
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 23:30
  Israel
  Đảo Síp
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 23:00
  Gabon
  Niger
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 22:30
  U23 UAE
  U23 Hàn Quốc
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 22:00
  U21 Thụy Điển
  U21 Azerbaijan
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 21:00
  Slovenia
  Montenegro
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 21:00
  1Luxembourg1
  Bulgaria
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 21:00
  Oman
  Belarus
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 20:00
  Nam Phi
  Angola
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 20:00
  U21 Đan Mạch
  U21 Hungary
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 20:00
  Na Uy
  Phần Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 20:00
  1Bắc Macedonia1
  Azerbaijan1
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:30
  1U20 Ai Cập1
  U20 Benin
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:30
  U21 Đảo Sip
  U21 Serbia
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:30
  Slovakia
  Chile
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:30
  U20 UAE
  U20 Oman
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:00
  Guinea-Bissau
  Gambia
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:00
  U21 Montenegro
  U21 Albania1
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 19:00
  Uzbekistan
  Nga
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 18:00
  U16 Áo
  U16 Slovakia
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 17:00
  U18 Pháp
  U18 Italia
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 10:07
  Guatemala
  Nicaragua
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 09:15
  Peru
  Bolivia
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 08:20
  Colombia
  Paraguay
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 03:00
  U21 Pháp
  U21 Na Uy
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 02:30
  Thụy Điển
  Angiêri1
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 02:00
  U23 Guinea
  Burundi
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 00:00
  Thổ Nhĩ Kỳ
  Séc
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 00:00
  Gibraltar
  Andorra
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 00:00
  Kosovo
  Quần đảo Faroe
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 20/11 00:00
  U20 Bỉ
  U20 Bồ Đào Nha
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 23:30
  Albania
  Armenia
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 23:30
  2U21 Italia2
  U21 Đức
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 23:00
  1Burkina Faso1
  Bờ Biển Ngà
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 22:30
  UAE
  Kazakhstan1
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 22:00
  Kuwait
  Li Băng
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 21:00
  U20 Pháp
  U20 Ả Rập Xê-út
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 21:00
  Sudan
  Rwanda
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 21:00
  U21 Israel
  U21 Ukraine1
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 19:00
  U18 Bắc Macedonia
  U18 Slovakia
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 18:00
  1U20 Indonesia1
  U20 Slovakia
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 17:00
  U19 Tây Ban Nha
  U20 Nhật Bản1
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 17:00
  U19 Italia
  U19 Hungary
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 06:00
  Cộng hoà Dominica
  Cuba
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 02:15
  U21 Bồ Đào Nha
  U21 Séc
  3 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 19/11 02:00
  U21 Tây Ban Nha
  U21 Nhật Bản
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 23:30
  U18 Đan Mạch
  U18 Ailen
  2 - 3
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 23:00
  U23 UAE
  U23 Hàn Quốc
  ? - ?
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 22:30
  Bahrain
  Serbia
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 22:00
  Bỉ
  Ai Cập
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 20:45
  U20 UAE
  U20 Oman
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 20:00
  U19 Séc
  U19 Đan Mạch
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 19:30
  U18 Nhật Bản
  U18 Thụy Điển
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 19:30
  Nữ U17 Phần Lan
  U17 Nữ Estonia1
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 18:30
  U18 Croatia
  U18 Bồ Đào Nha
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 17:00
  Cameroon
  Panama
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 17:00
  U19 Estonia
  U19 Slovakia
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 05:00
  Saint Lucia
  San Marino
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 05:00
  U20 Chile
  U20 Brazil
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 02:45
  Ailen
  Na Uy
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 02:00
  Luxembourg
  Hungary
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 02:00
  U21 Scotland
  U21 Iceland
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 01:45
  Bồ Đào Nha
  Nigeria
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 01:30
  Nam Phi
  Mozambique
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 01:30
  Israel
  Zambia
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 01:00
  U18 Bắc Ailen
  U18 Áo
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 00:00
  Montenegro
  Slovakia1
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 00:00
  Bắc Macedonia
  Phần Lan
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 00:00
  U21 Croatia
  U21 Ba Lan
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 00:00
  U20 Pháp
  U20 Indonesia
  3 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 00:00
  Malta
  Hy Lạp1
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 18/11 00:00
  Gabon
  Guinea-Bissau
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 23:30
  Romania
  Slovenia
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 23:00
  Jordan
  Tây Ban Nha
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 23:00
  Marốc
  Georgia
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 23:00
  Syria
  Belarus
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 23:00
  Rwanda
  Sudan
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 22:00
  Tajikistan
  Nga
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 22:00
  U21 Azerbaijan
  U21 Hungary
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 21:00
  Iraq
  Costa Rica
  ? - ?
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 21:00
  U21 Montenegro
  U21 Slovenia
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 21:00
  U18 Pháp
  U18 Italia
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 21:00
  U20 Nhật Bản
  U20 Slovakia
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 20:45
  U21 Áo
  U21 Thổ Nhĩ Kỳ
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 20:40
  Nhật Bản
  Canada
  1 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 20:00
  Angola
  Botswana
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 19:30
  U21 Đảo Sip
  U21 Bắc Macedonia1
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 19:00
  Libi
  Niger
  2 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 18:00
  U16 Áo
  U16 Slovakia
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 17:00
  Ghana
  Thụy Sỹ
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 17:00
  U19 Slovenia
  U19 Romania
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 09:00
  Nicaragua
  El Salvador
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 08:00
  1Peru1
  Paraguay1
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 02:45
  Albania
  Italia
  1 - 2
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 02:30
  Mexico
  Thụy Điển
  0 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 02:30
  Angiêri
  Mali
  1 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 01:00
  Gibraltar
  Liechtenstein1
  2 - 0
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 01:00
  Đảo Síp
  Bulgaria
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 00:00
  Kosovo
  Armenia
  0 - 1
  Vòng Tháng 11
 • 17/11 00:00
  Moldova
  Azerbaijan
  0 - 2
  Vòng Tháng 11
Cập nhật:

Giao hữu ĐTQG