Lịch thi đấu VĐQG Iceland nữ

Lịch thi đấu VĐQG Iceland nữ 2023 - vòng 6

123456789101112131415161718
 • 26/04 01:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ UMF Selfoss
  1 - 0
  Vòng 1
 • 26/04 01:00
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ Keflavik
  0 - 0
  Vòng 1
 • 26/04 02:15
  Nữ Valur
  Nữ Breidablik
  0 - 0
  Vòng 1
 • 27/04 01:00
  Nữ Stjarnan
  Thor KA Akureyri Woman
  0 - 1
  Vòng 1
 • 27/04 02:15
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ Hafnarfjordur
  2 - 0
  Vòng 1
 • 01/05 23:00
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Keflavik
  0 - 1
  Vòng 2
 • 03/05 00:30
  Nữ Valur
  Nữ Hafnarfjordur
  2 - 0
  Vòng 2
 • 03/05 01:00
  Nữ Stjarnan
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  1 - 0
  Vòng 2
 • 03/05 02:15
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ Breidablik
  0 - 2
  Vòng 2
 • 05/05 02:15
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Throttur Reykjavik
  1 - 1
  Vòng 2
 • 07/05 21:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Thor KA Akureyri Woman
  0 - 1
  Vòng 3
 • 07/05 23:00
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ Hafnarfjordur
  1 - 1
  Vòng 3
 • 10/05 02:15
  Nữ Keflavik
  Nữ Breidablik
  0 - 4
  Vòng 3
 • 11/05 02:15
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ Stjarnan
  0 - 1
  Vòng 3
 • 11/05 02:15
  Nữ Valur
  Nữ UMF Selfoss
  0 - 0
  Vòng 3
 • 16/05 01:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Throttur Reykjavik
  3 - 0
  Vòng 4
 • 16/05 01:00
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Breidablik
  1 - 0
  Vòng 4
 • 17/05 02:15
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Tindastoll Neisti
  2 - 1
  Vòng 4
 • 17/05 02:15
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ Keflavik
  2 - 0
  Vòng 4
 • 17/05 02:15
  Nữ Stjarnan
  Nữ Valur
  2 - 0
  Vòng 4
 • 23/05 01:00
  Nữ Throttur Reykjavik
  Thor KA Akureyri Woman
  0 - 0
  Vòng 5
 • 23/05 01:00
  Nữ Valur
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  1 - 0
  Vòng 5
 • 23/05 02:15
  Nữ Keflavik
  Nữ UMF Selfoss
  1 - 0
  Vòng 5
 • 25/05 02:15
  Nữ Breidablik
  Nữ Hafnarfjordur
  1 - 1
  Vòng 5
 • 25/05 02:15
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ Stjarnan
  0 - 0
  Vòng 5
 • 01/06 00:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Tindastoll Neisti
  1 - 1
  Vòng 6
 • 01/06 02:15
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Breidablik
  0 - 3
  Vòng 6
 • 01/06 02:15
  Nữ Stjarnan
  Nữ Keflavik
  2 - 0
  Vòng 6
 • 01/06 02:15
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ Valur
  0 - 2
  Vòng 6
 • 02/06 01:30
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Hafnarfjordur
  0 - 1
  Vòng 6
 • 07/06 01:00
  Nữ Keflavik
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 7
 • 07/06 02:15
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ UMF Selfoss
  ? - ?
  Vòng 7
 • 07/06 02:15
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 7
 • 07/06 02:15
  Nữ Valur
  Thor KA Akureyri Woman
  ? - ?
  Vòng 7
 • 08/06 02:15
  Nữ Breidablik
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 7
 • 11/06 23:00
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ UMF Selfoss
  ? - ?
  Vòng 8
 • 13/06 01:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Breidablik
  ? - ?
  Vòng 8
 • 13/06 02:15
  Nữ Stjarnan
  Nữ Hafnarfjordur
  ? - ?
  Vòng 8
 • 13/06 02:15
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ Keflavik
  ? - ?
  Vòng 8
 • 13/06 02:15
  Nữ Valur
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 8
 • 22/06 01:00
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 9
 • 22/06 02:15
  Nữ Breidablik
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 9
 • 22/06 02:15
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 9
 • 22/06 02:15
  Nữ Tindastoll Neisti
  Thor KA Akureyri Woman
  ? - ?
  Vòng 9
 • 23/06 02:15
  Nữ Keflavik
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 9
 • 25/06 23:00
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 10
 • 26/06 02:15
  Nữ Breidablik
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 10
 • 27/06 01:00
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 10
 • 27/06 02:15
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 10
 • 27/06 02:15
  Nữ Keflavik
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 10
 • 05/07 01:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 11
 • 05/07 02:15
  Nữ Breidablik
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 11
 • 05/07 02:15
  Nữ Keflavik
  Thor KA Akureyri Woman
  ? - ?
  Vòng 11
 • 05/07 02:15
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ UMF Selfoss
  ? - ?
  Vòng 11
 • 05/07 02:15
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 11
 • 08/07 21:00
  Nữ Breidablik
  Nữ Keflavik
  ? - ?
  Vòng 12
 • 09/07 00:00
  Nữ Stjarnan
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 12
 • 09/07 21:00
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 12
 • 09/07 21:00
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 12
 • 09/07 21:00
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/07 01:00
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 13
 • 22/07 02:15
  Nữ Breidablik
  Thor KA Akureyri Woman
  ? - ?
  Vòng 13
 • 22/07 02:15
  Nữ Keflavik
  Nữ Hafnarfjordur
  ? - ?
  Vòng 13
 • 22/07 02:15
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ UMF Selfoss
  ? - ?
  Vòng 13
 • 22/07 02:15
  Nữ Valur
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 13
 • 27/07 01:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/07 02:15
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ Breidablik
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/07 02:15
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Keflavik
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/07 02:15
  Nữ Stjarnan
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/07 02:15
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 14
 • 02/08 01:00
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/08 02:15
  Nữ Breidablik
  Nữ UMF Selfoss
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/08 02:15
  Nữ Hafnarfjordur
  Thor KA Akureyri Woman
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/08 02:15
  Nữ Keflavik
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/08 02:15
  Nữ Valur
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 15
 • 16/08 01:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Keflavik
  ? - ?
  Vòng 16
 • 16/08 02:15
  Nữ UMF Selfoss
  Nữ Hafnarfjordur
  ? - ?
  Vòng 16
 • 16/08 02:15
  Nữ Stjarnan
  Nữ Breidablik
  ? - ?
  Vòng 16
 • 16/08 02:15
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 16
 • 16/08 02:15
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 16
 • 20/08 21:00
  Nữ Breidablik
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  ? - ?
  Vòng 17
 • 20/08 21:00
  Nữ Hafnarfjordur
  Nữ Stjarnan
  ? - ?
  Vòng 17
 • 20/08 21:00
  Nữ Keflavik
  Nữ Throttur Reykjavik
  ? - ?
  Vòng 17
 • 20/08 21:00
  Nữ UMF Selfoss
  Thor KA Akureyri Woman
  ? - ?
  Vòng 17
 • 20/08 22:00
  Nữ Tindastoll Neisti
  Nữ Valur
  ? - ?
  Vòng 17
 • 27/08 21:00
  Nữ IBV Vestmannaeyjar
  Nữ Hafnarfjordur
  ? - ?
  Vòng 18
 • 27/08 21:00
  Nữ Stjarnan
  Nữ UMF Selfoss
  ? - ?
  Vòng 18
 • 27/08 21:00
  Thor KA Akureyri Woman
  Nữ Tindastoll Neisti
  ? - ?
  Vòng 18
 • 27/08 21:00
  Nữ Throttur Reykjavik
  Nữ Breidablik
  ? - ?
  Vòng 18
 • 27/08 21:00
  Nữ Valur
  Nữ Keflavik
  ? - ?
  Vòng 18
Cập nhật:

VĐQG Iceland nữ