Lịch thi đấu VĐQG Italia nữ

Lịch thi đấu VĐQG Italia nữ 2023-2024 - vòng 1

123456789101112131415161718
 • 16/09 20:00
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ Juventus
  2 - 2
  Vòng 1
 • 16/09 23:00
  Nữ Fiorentina
  Nữ US Sassuolo
  1 - 1
  Vòng 1
 • 17/09 17:30
  Nữ Como 2000
  Nữ Napoli
  1 - 0
  Vòng 1
 • 17/09 20:00
  Nữ AC Milan
  Nữ AS Roma
  0 - 2
  Vòng 1
 • 17/09 23:00
  Nữ Sampdoria
  Nữ Inter Milan
  0 - 2
  Vòng 1
 • 30/09 19:30
  Nữ AS Roma
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 2
 • 30/09 19:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 2
 • 30/09 19:30
  Nữ Juventus
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 2
 • 30/09 19:30
  Nữ Napoli
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 2
 • 30/09 19:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 2
 • 07/10 19:30
  Nữ AC Milan
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 3
 • 07/10 19:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 3
 • 07/10 19:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 3
 • 07/10 19:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 3
 • 07/10 19:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 3
 • 14/10 19:30
  Nữ AS Roma
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 4
 • 14/10 19:30
  Nữ Como 2000
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 4
 • 14/10 19:30
  Nữ Juventus
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 4
 • 14/10 19:30
  Nữ Napoli
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 4
 • 14/10 19:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 4
 • 21/10 19:30
  Nữ AC Milan
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 5
 • 21/10 19:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 5
 • 21/10 19:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 5
 • 21/10 19:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 5
 • 21/10 19:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 5
 • 04/11 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 6
 • 04/11 20:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 6
 • 04/11 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 6
 • 04/11 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 6
 • 04/11 20:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 6
 • 11/11 20:30
  Nữ AC Milan
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 7
 • 11/11 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 7
 • 11/11 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 7
 • 11/11 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 7
 • 11/11 20:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 7
 • 18/11 20:30
  Nữ AC Milan
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 8
 • 18/11 20:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 8
 • 18/11 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 8
 • 18/11 20:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 8
 • 18/11 20:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 8
 • 25/11 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 9
 • 25/11 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 9
 • 25/11 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 9
 • 25/11 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 9
 • 25/11 20:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 9
 • 09/12 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 10
 • 09/12 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 10
 • 09/12 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 10
 • 09/12 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 10
 • 09/12 20:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 10
 • 16/12 20:30
  Nữ AC Milan
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 11
 • 16/12 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 11
 • 16/12 20:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 11
 • 16/12 20:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 11
 • 16/12 20:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 11
 • 13/01 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 12
 • 13/01 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 12
 • 13/01 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 12
 • 13/01 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 12
 • 13/01 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 12
 • 20/01 20:30
  Nữ AC Milan
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 13
 • 20/01 20:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 13
 • 20/01 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 13
 • 20/01 20:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 13
 • 20/01 20:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 13
 • 27/01 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/01 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/01 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/01 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 14
 • 27/01 20:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 14
 • 03/02 20:30
  Nữ AC Milan
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/02 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/02 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/02 20:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 15
 • 03/02 20:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 15
 • 10/02 20:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 16
 • 10/02 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 16
 • 10/02 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 16
 • 10/02 20:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 16
 • 10/02 20:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 16
 • 14/02 20:30
  Nữ AS Roma
  Nữ US Sassuolo
  ? - ?
  Vòng 17
 • 14/02 20:30
  Nữ Como 2000
  Nữ Fiorentina
  ? - ?
  Vòng 17
 • 14/02 20:30
  Nữ Inter Milan
  Nữ Juventus
  ? - ?
  Vòng 17
 • 14/02 20:30
  Nữ Napoli
  Nữ ASDC Pomigliano
  ? - ?
  Vòng 17
 • 14/02 20:30
  Nữ Sampdoria
  Nữ AC Milan
  ? - ?
  Vòng 17
 • 17/02 20:30
  Nữ AC Milan
  Nữ Inter Milan
  ? - ?
  Vòng 18
 • 17/02 20:30
  Nữ Fiorentina
  Nữ AS Roma
  ? - ?
  Vòng 18
 • 17/02 20:30
  Nữ Juventus
  Nữ Napoli
  ? - ?
  Vòng 18
 • 17/02 20:30
  Nữ ASDC Pomigliano
  Nữ Como 2000
  ? - ?
  Vòng 18
 • 17/02 20:30
  Nữ US Sassuolo
  Nữ Sampdoria
  ? - ?
  Vòng 18
Cập nhật:

VĐQG Italia nữ