Lịch thi đấu VĐQG Oman

LỊCH THI ĐẤU VĐQG Oman mùa giải 2023-2024 - vòng 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 • 05/03 20:20
  Sur Club
  Dhufar
  -
  Vòng 13
 • 05/03 22:45
  Bahla
  Oman Club
  -
  Vòng 13
 • 06/03 20:20
  Al Wehda(OMA)
  Al-Nahda Muscat
  -
  Vòng 13
 • 06/03 20:45
  Al-Nasr(OMA)
  Al-Seeb
  -
  Vòng 13
 • 07/03 20:30
  Al Shabab(OMA)
  ibri
  -
  Vòng 13
 • 07/03 22:59
  Sohar Club
  Al Rustaq
  -
  Vòng 13
 • 31/03 01:00
  Al Wehda(OMA)
  Sur Club
  -
  Vòng 14
 • 31/03 01:00
  Al Rustaq
  Bahla
  -
  Vòng 14
 • 01/04 01:00
  Al Shabab(OMA)
  Al-Nasr(OMA)
  -
  Vòng 14
 • 01/04 01:00
  ibri
  Al-Nahda Muscat
  -
  Vòng 14
 • 01/04 01:00
  Al-Seeb
  Oman Club
  -
  Vòng 14
 • 01/04 01:00
  Dhufar
  Sohar Club
  -
  Vòng 14
 • 05/04 01:00
  Bahla
  Dhufar
  -
  Vòng 15
 • 05/04 01:00
  Sohar Club
  Al Wehda(OMA)
  -
  Vòng 15
 • 05/04 01:00
  Al-Nasr(OMA)
  ibri
  -
  Vòng 15
 • 05/04 01:00
  Oman Club
  Al Shabab(OMA)
  -
  Vòng 15
 • 05/04 01:00
  Al-Nahda Muscat
  Sur Club
  -
  Vòng 15
 • 05/04 01:00
  Al-Seeb
  Al Rustaq
  -
  Vòng 15
 • 09/04 01:00
  ibri
  Oman Club
  -
  Vòng 16
 • 09/04 01:00
  Al Shabab(OMA)
  Al Rustaq
  -
  Vòng 16
 • 09/04 01:00
  Dhufar
  Al-Seeb
  -
  Vòng 16
 • 09/04 01:00
  Sur Club
  Sohar Club
  -
  Vòng 16
 • 09/04 01:00
  Al-Nahda Muscat
  Al-Nasr(OMA)
  -
  Vòng 16
 • 09/04 01:00
  Al Wehda(OMA)
  Bahla
  -
  Vòng 16
 • 15/04 20:45
  Al-Seeb
  Al Wehda(OMA)
  -
  Vòng 17
 • 15/04 23:15
  Al Rustaq
  ibri
  -
  Vòng 17
 • 16/04 20:45
  Al Shabab(OMA)
  Dhufar
  -
  Vòng 17
 • 16/04 20:55
  Al-Nasr(OMA)
  Oman Club
  -
  Vòng 17
 • 16/04 23:10
  Bahla
  Sur Club
  -
  Vòng 17
 • 21/04 20:50
  ibri
  Dhufar
  -
  Vòng 18
 • 21/04 20:55
  Al-Nasr(OMA)
  Al Rustaq
  -
  Vòng 18
 • 21/04 23:15
  Sohar Club
  Bahla
  -
  Vòng 18
 • 21/04 23:15
  Sur Club
  Al-Seeb
  -
  Vòng 18
 • 22/04 20:40
  Al Wehda(OMA)
  Al Shabab(OMA)
  -
  Vòng 18
 • 27/04 20:55
  Al-Nahda Muscat
  Bahla
  -
  Vòng 19
 • 27/04 22:05
  Al Rustaq
  Oman Club
  -
  Vòng 19
 • 27/04 23:15
  Al-Seeb
  Sohar Club
  -
  Vòng 19
 • 28/04 20:50
  Al Shabab(OMA)
  Sur Club
  -
  Vòng 19
 • 28/04 20:55
  ibri
  Al Wehda(OMA)
  -
  Vòng 19
 • 28/04 23:30
  Dhufar
  Al-Nasr(OMA)
  -
  Vòng 19
 • 01/05 22:15
  Sohar Club
  Al-Nahda Muscat
  -
  Vòng 17
 • 07/05 21:00
  Al-Nasr(OMA)
  Al Wehda(OMA)
  -
  Vòng 20
 • 07/05 23:20
  Bahla
  Al-Seeb
  -
  Vòng 20
 • 08/05 20:45
  Sur Club
  ibri
  -
  Vòng 20
 • 08/05 20:50
  Oman Club
  Dhufar
  -
  Vòng 20
 • 09/05 21:05
  Al-Nahda Muscat
  Al Rustaq
  -
  Vòng 20
 • 09/05 23:30
  Sohar Club
  Al Shabab(OMA)
  -
  Vòng 20
 • 13/05 20:55
  Oman Club
  Al-Nahda Muscat
  -
  Vòng 18
 • 21/05 21:45
  Al-Seeb
  Al-Nahda Muscat
  -
  Vòng 21
 • 21/05 22:15
  Al Rustaq
  Dhufar
  -
  Vòng 21
 • 21/05 22:15
  Al Shabab(OMA)
  Bahla
  -
  Vòng 21
 • 21/05 22:15
  ibri
  Sohar Club
  -
  Vòng 21
 • 21/05 22:15
  Al-Nasr(OMA)
  Sur Club
  -
  Vòng 21
 • 21/05 22:15
  Al Wehda(OMA)
  Oman Club
  -
  Vòng 21
 • 25/05 22:15
  Al-Seeb
  Al Shabab(OMA)
  -
  Vòng 22
 • 25/05 22:15
  Dhufar
  Al-Nahda Muscat
  -
  Vòng 22
 • 25/05 22:15
  Sohar Club
  Al-Nasr(OMA)
  -
  Vòng 22
 • 25/05 22:15
  Al Rustaq
  Al Wehda(OMA)
  -
  Vòng 22
 • 25/05 22:15
  Bahla
  ibri
  -
  Vòng 22
 • 25/05 22:15
  Oman Club
  Sur Club
  -
  Vòng 22
Cập nhật: