Kết quả bóng đá Châu Á

 • 18/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Iraq
  0 - 0
  Vòng Chung kết
 • 15/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [3-1]
 • 15/03 17:00
  U20 Iraq
  U20 Nhật Bản
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [2-2], Penalty [5-3]
 • 12/03 21:00
  U20 Nhật Bản
  U20 Jordan
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 12/03 17:00
  U20 Hàn Quốc
  U20 Trung Quốc
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [3-1]
 • 11/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Australia
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [5-4]
 • 11/03 17:00
  U20 Iran
  U20 Iraq
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 09/03 19:00
  U20 Trung Quốc
  U20 Kyrgyzstan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 09/03 19:00
  U20 Ả Rập Xê-út
  U20 Nhật Bản
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 08/03 19:00
  U20 Hàn Quốc
  U20 Tajikistan
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 08/03 19:00
  U20 Jordan
  U20 Oman
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 07/03 21:00
  U20 Iraq
  U20 Syria
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 07/03 21:00
  U20 Uzbekistan
  U20 Indonesia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 07/03 17:00
  U20 Qatar
  U20 Australia
  1 - 4
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 07/03 17:00
  U20 Việt Nam
  U20 Iran
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/03 23:00
  U20 Nữ Li Băng
  U20 Nữ Jordan
  0 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng D
 • 12/03 20:30
  U20 Nữ Thái Lan
  U20 Nữ Đài Loan
  0 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng E
 • 12/03 20:00
  U20 Nữ Nepal
  U20 Nữ Northern Mariana Island
  5 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng B
 • 12/03 19:30
  U20 Nữ Trung Quốc
  U20 Nữ Lào
  5 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng A
 • 12/03 19:00
  U20 Nữ Mông Cổ
  U20 Nữ Bhutan
  0 - 2
  Vòng loại r1 / Bảng D
 • 12/03 18:00
  U20 Nữ Iran
  U20 Nữ Bangladesh
  0 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng H
 • 12/03 16:30
  U20 Nữ Tajikistan
  U20 Nữ Uzbekistan
  0 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng E
 • 12/03 16:00
  U20 Nữ Hồng Kông
  U20 Nữ Philippines
  2 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng A
 • 12/03 16:00
  U20 Nữ Myanmar
  U20 Nữ Malaysia
  1 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng G
 • 11/03 18:00
  U20 Nữ Việt Nam
  U20 Nữ Ấn Độ
  1 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 11/03 15:00
  U20 Nữ Singapore
  U20 Nữ Indonesia
  0 - 2
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 10/03 23:00
  U20 Nữ Bhutan
  U20 Nữ Jordan
  0 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng D
 • 10/03 21:00
  U20 Nữ Australia
  Nữ U20 Kyrgyzstan
  5 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng C
 • 10/03 20:30
  U20 Nữ Tajikistan
  U20 Nữ Thái Lan
  0 - 3
  Vòng loại r1 / Bảng E
 • 10/03 20:00
  U20 Nữ Northern Mariana Island
  U20 Nữ Palestine
  0 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng B
 • 10/03 19:30
  U20 Nữ Philippines
  U20 Nữ Lào
  1 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng A
 • 10/03 19:00
  U20 Nữ Mông Cổ
  U20 Nữ Li Băng
  0 - 6
  Vòng loại r1 / Bảng D
 • 10/03 18:00
  U20 Nữ Bangladesh
  U20 Nữ Turkmenistan
  1 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng H
 • 10/03 16:30
  U20 Nữ Uzbekistan
  U20 Nữ Đài Loan
  0 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng E
 • 10/03 16:00
  U20 Nữ Hồng Kông
  U20 Nữ Trung Quốc
  0 - 2
  Vòng loại r1 / Bảng A
 • 10/03 16:00
  U20 Nữ Malaysia
  U20 Nữ Campuchia
  0 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng G
 • 09/03 18:00
  U20 Nữ Singapore
  U20 Nữ Việt Nam
  0 - 4
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 09/03 15:00
  U20 Nữ Indonesia
  U20 Nữ Ấn Độ
  0 - 3
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 08/03 23:00
  U20 Nữ Jordan
  U20 Nữ Mông Cổ
  3 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng D
 • 08/03 21:00
  Nữ U20 Kyrgyzstan
  U20 Nữ Guam
  2 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng C
 • 08/03 20:30
  U20 Nữ Thái Lan
  U20 Nữ Uzbekistan
  0 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng E
 • 08/03 20:00
  U20 Nữ Palestine
  U20 Nữ Nepal
  0 - 2
  Vòng loại r1 / Bảng B
 • 08/03 19:30
  U20 Nữ Lào
  U20 Nữ Hồng Kông
  1 - 1
  Vòng loại r1 / Bảng A
 • 08/03 19:00
  U20 Nữ Li Băng
  U20 Nữ Bhutan
  3 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng D
 • 08/03 18:00
  U20 Nữ Turkmenistan
  U20 Nữ Iran
  0 - 4
  Vòng loại r1 / Bảng H
 • 08/03 16:30
  U20 Nữ Đài Loan
  U20 Nữ Tajikistan
  8 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng E
 • 08/03 16:00
  U20 Nữ Trung Quốc
  U20 Nữ Philippines
  3 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng A
 • 08/03 16:00
  U20 Nữ Campuchia
  U20 Nữ Myanmar
  0 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng G
 • 07/03 18:00
  U20 Nữ Việt Nam
  U20 Nữ Indonesia
  3 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 07/03 15:00
  U20 Nữ Ấn Độ
  U20 Nữ Singapore
  6 - 0
  Vòng loại r1 / Bảng F
 • 26/03 20:30
  Nhật Bản Beach Soccer
  Iran Beach Soccer
  0 - 3
  Vòng Chung kết
 • 26/03 18:30
  UAE Beach Soccer
  Oman Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 25/03 20:30
  Iran Beach Soccer
  Oman Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 25/03 18:30
  UAE Beach Soccer
  Nhật Bản Beach Soccer
  1 - 2
  Vòng Bán kết
 • 23/03 20:30
  Oman Beach Soccer
  Trung Quốc Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 23/03 18:30
  Nhật Bản Beach Soccer
  Kuwait Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 22/03 20:30
  Iran Beach Soccer
  Bahrain Beach Soccer
  5 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 22/03 18:30
  Thái Lan Beach Soccer
  UAE Beach Soccer
  1 - 3
  Vòng Tứ kết
 • 21/03 20:30
  Oman Beach Soccer
  Palestine Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 21/03 18:30
  Nhật Bản Beach Soccer
  Li Băng Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 21/03 17:00
  Kuwait Beach Soccer
  Kyrgyzstan Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 36 minutes [4-4], Extra time [0-0], Penalty shoot-out [3-2]
 • 21/03 15:30
  Trung Quốc Beach Soccer
  Indonesia Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 20/03 20:30
  Thái Lan Beach Soccer
  Bahrain Beach Soccer
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 20/03 18:30
  UAE Beach Soccer
  Iran Beach Soccer
  2 - 7
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 20/03 17:00
  Afghanistan Beach Soccer
  Ả Rập Xê-út Beach Soccer
  4 - 4
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 36 minutes [4-4], Extra time [0-0], Penalty shoot-out [4-5]
 • 20/03 15:30
  Malaysia Beach Soccer
  Uzbekistan Beach Soccer
  2 - 6
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 19/03 20:00
  Kuwait Beach Soccer
  Oman Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 19/03 18:30
  Trung Quốc Beach Soccer
  Nhật Bản Beach Soccer
  1 - 3
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 19/03 17:00
  Kyrgyzstan Beach Soccer
  Palestine Beach Soccer
  1 - 2
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 19/03 15:30
  Indonesia Beach Soccer
  Li Băng Beach Soccer
  0 - 12
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 18/03 20:00
  Afghanistan Beach Soccer
  Thái Lan Beach Soccer
  1 - 4
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/03 18:30
  Malaysia Beach Soccer
  UAE Beach Soccer
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 18/03 17:00
  Ả Rập Xê-út Beach Soccer
  Bahrain Beach Soccer
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 18/03 15:30
  Uzbekistan Beach Soccer
  Iran Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 17/03 20:00
  Palestine Beach Soccer
  Kuwait Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 17/03 17:00
  Oman Beach Soccer
  Kyrgyzstan Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 17/03 15:30
  Li Băng Beach Soccer
  Trung Quốc Beach Soccer
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 17/03 15:30
  Nhật Bản Beach Soccer
  Indonesia Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 16/03 20:00
  Thái Lan Beach Soccer
  Ả Rập Xê-út Beach Soccer
  2 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 16/03 18:30
  UAE Beach Soccer
  Uzbekistan Beach Soccer
  4 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 16/03 17:00
  Bahrain Beach Soccer
  Afghanistan Beach Soccer
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 16/03 15:30
  Iran Beach Soccer
  Malaysia Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
Cập nhật: