Kết quả VĐQG Đan Mạch

KQBD VĐQG Đan Mạch mùa giải 2023-2024 - vòng 8

22212019181716151413121110987654321
 • 18/03 00:00
  Aarhus AGF
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 22
 • 18/03 00:00
  Brondby
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 22
 • 18/03 00:00
  Lyngby
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 22
 • 18/03 00:00
  Midtjylland
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 22
 • 18/03 00:00
  Nordsjaelland
  Randers
  ? - ?
  Vòng 22
 • 18/03 00:00
  Odense BK
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 22
 • 11/03 00:00
  Copenhagen
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/03 00:00
  Hvidovre IF
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/03 00:00
  Randers
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/03 00:00
  Silkeborg IF
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/03 00:00
  Vejle
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/03 00:00
  Viborg
  Brondby
  ? - ?
  Vòng 21
 • 04/03 00:00
  Aarhus AGF
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 20
 • 04/03 00:00
  Brondby
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 20
 • 04/03 00:00
  Lyngby
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 20
 • 04/03 00:00
  Midtjylland
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 20
 • 04/03 00:00
  Nordsjaelland
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 20
 • 04/03 00:00
  Viborg
  Randers
  ? - ?
  Vòng 20
 • 26/02 00:00
  Aarhus AGF
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 19
 • 26/02 00:00
  Copenhagen
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 19
 • 26/02 00:00
  Hvidovre IF
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 19
 • 26/02 00:00
  Odense BK
  Brondby
  ? - ?
  Vòng 19
 • 26/02 00:00
  Randers
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 19
 • 26/02 00:00
  Vejle
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 19
 • 19/02 00:00
  Brondby
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 18
 • 19/02 00:00
  Hvidovre IF
  Randers
  ? - ?
  Vòng 18
 • 19/02 00:00
  Nordsjaelland
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 18
 • 19/02 00:00
  Silkeborg IF
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 18
 • 19/02 00:00
  Vejle
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 18
 • 19/02 00:00
  Viborg
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 18
 • 05/12 01:00
  Midtjylland
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 17
 • 04/12 00:00
  Copenhagen
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 17
 • 03/12 22:00
  Brondby
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 17
 • 03/12 20:00
  Lyngby
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 17
 • 03/12 20:00
  Odense BK
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 17
 • 02/12 01:00
  Randers
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 17
 • 28/11 01:00
  Silkeborg IF
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 16
 • 27/11 00:00
  Lyngby
  Brondby
  ? - ?
  Vòng 16
 • 26/11 22:00
  Randers
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 16
 • 26/11 20:00
  Nordsjaelland
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 16
 • 26/11 01:00
  Viborg
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 16
 • 25/11 01:00
  Hvidovre IF
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 16
 • 13/11 02:00
  Aarhus AGF
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 15
 • 13/11 00:00
  Odense BK
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 15
 • 12/11 22:00
  Midtjylland
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 15
 • 12/11 20:00
  Vejle
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 15
 • 12/11 18:00
  Copenhagen
  Brondby
  ? - ?
  Vòng 15
 • 11/11 01:00
  Silkeborg IF
  Randers
  ? - ?
  Vòng 15
 • 07/11 01:00
  Brondby
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 14
 • 06/11 00:00
  Hvidovre IF
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 14
 • 05/11 22:00
  Randers
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 14
 • 05/11 20:00
  Nordsjaelland
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 14
 • 05/11 20:00
  Viborg
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 14
 • 04/11 01:00
  Lyngby
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 14
 • 31/10 01:00
  Aarhus AGF
  Randers
  ? - ?
  Vòng 13
 • 30/10 00:00
  Brondby
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 13
 • 29/10 22:00
  Silkeborg IF
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 13
 • 29/10 20:00
  Vejle
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 13
 • 28/10 22:00
  Copenhagen
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 13
 • 28/10 00:00
  Midtjylland
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 13
 • 24/10 00:00
  Odense BK
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/10 23:00
  Randers
  Brondby
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/10 21:00
  Viborg
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 12
 • 22/10 19:00
  Lyngby
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 12
 • 21/10 22:00
  Copenhagen
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 12
 • 21/10 00:00
  Hvidovre IF
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 12
 • 09/10 01:00
  Aarhus AGF
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 11
 • 08/10 23:00
  Midtjylland
  Randers
  ? - ?
  Vòng 11
 • 08/10 21:00
  Brondby
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 11
 • 08/10 19:00
  Nordsjaelland
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 11
 • 08/10 19:00
  Vejle
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 11
 • 07/10 00:00
  Silkeborg IF
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 11
 • 03/10 00:00
  Odense BK
  Lyngby
  ? - ?
  Vòng 10
 • 01/10 23:00
  Viborg
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 10
 • 01/10 21:00
  Hvidovre IF
  Brondby
  ? - ?
  Vòng 10
 • 01/10 19:00
  Randers
  Silkeborg IF
  ? - ?
  Vòng 10
 • 01/10 19:00
  Vejle
  Nordsjaelland
  ? - ?
  Vòng 10
 • 30/09 20:00
  Copenhagen
  Midtjylland
  ? - ?
  Vòng 10
 • 26/09 00:00
  Nordsjaelland
  Hvidovre IF
  ? - ?
  Vòng 9
 • 24/09 23:00
  Midtjylland
  Odense BK
  ? - ?
  Vòng 9
 • 24/09 21:00
  Randers
  Aarhus AGF
  ? - ?
  Vòng 9
 • 24/09 19:00
  Brondby
  Copenhagen
  ? - ?
  Vòng 9
 • 24/09 19:00
  Silkeborg IF
  Viborg
  ? - ?
  Vòng 9
 • 23/09 00:00
  Lyngby
  Vejle
  ? - ?
  Vòng 9
 • 19/09 00:00
  Odense BK
  Silkeborg IF
  0 - 1
  Vòng 8
 • 17/09 23:00
  1Aarhus AGF1
  Brondby
  0 - 2
  Vòng 8
 • 17/09 21:00
  Hvidovre IF
  Lyngby
  0 - 0
  Vòng 8
 • 17/09 19:00
  Vejle
  Randers
  0 - 0
  Vòng 8
 • 16/09 21:00
  Nordsjaelland
  Copenhagen
  1 - 1
  Vòng 8
 • 16/09 00:00
  Viborg
  Midtjylland
  0 - 0
  Vòng 8
 • 04/09 01:00
  Midtjylland
  Aarhus AGF
  1 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 23:00
  Copenhagen
  Viborg
  1 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 21:00
  Brondby
  Randers
  3 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 19:00
  Lyngby
  Nordsjaelland
  1 - 0
  Vòng 7
 • 03/09 19:00
  Silkeborg IF
  Hvidovre IF
  0 - 0
  Vòng 7
 • 02/09 00:00
  Odense BK
  Vejle
  1 - 1
  Vòng 7
 • 29/08 00:00
  Vejle
  Brondby
  0 - 0
  Vòng 6
 • 27/08 23:00
  Nordsjaelland
  Midtjylland
  1 - 0
  Vòng 6
 • 27/08 21:00
  Hvidovre IF
  Odense BK
  0 - 1
  Vòng 6
 • 27/08 19:00
  Aarhus AGF
  Lyngby
  1 - 0
  Vòng 6
 • 26/08 21:00
  Copenhagen
  Silkeborg IF
  1 - 1
  Vòng 6
 • 25/08 23:30
  Randers
  Viborg
  1 - 0
  Vòng 6
 • 22/08 00:00
  Viborg
  Vejle
  0 - 0
  Vòng 5
 • 21/08 01:00
  Odense BK
  Aarhus AGF
  1 - 1
  Vòng 5
 • 20/08 23:00
  Midtjylland
  Brondby
  0 - 0
  Vòng 5
 • 20/08 21:00
  Lyngby
  Randers
  0 - 0
  Vòng 5
 • 20/08 19:00
  Silkeborg IF
  Nordsjaelland
  0 - 0
  Vòng 5
 • 19/08 00:00
  Hvidovre IF
  Copenhagen
  0 - 1
  Vòng 5
 • 15/08 00:00
  Viborg
  Hvidovre IF
  0 - 0
  Vòng 4
 • 13/08 23:00
  Aarhus AGF
  Silkeborg IF
  1 - 0
  Vòng 4
 • 13/08 21:00
  Brondby
  Lyngby1
  1 - 0
  Vòng 4
 • 13/08 19:00
  Randers
  Nordsjaelland
  0 - 1
  Vòng 4
 • 13/08 19:00
  Vejle
  Midtjylland1
  0 - 0
  Vòng 4
 • 12/08 00:00
  Copenhagen
  Odense BK
  0 - 0
  Vòng 4
 • 08/08 00:00
  Odense BK
  Viborg
  0 - 1
  Vòng 3
 • 06/08 23:00
  Nordsjaelland
  Brondby
  0 - 1
  Vòng 3
 • 06/08 21:00
  Lyngby
  Midtjylland1
  2 - 0
  Vòng 3
 • 06/08 19:00
  Hvidovre IF
  Aarhus AGF
  0 - 1
  Vòng 3
 • 05/08 21:00
  Copenhagen
  Randers
  3 - 0
  Vòng 3
 • 05/08 00:00
  Silkeborg IF
  Vejle
  0 - 0
  Vòng 3
 • 01/08 00:00
  Aarhus AGF
  Nordsjaelland
  1 - 1
  Vòng 2
 • 30/07 23:00
  Brondby
  Odense BK
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/07 21:00
  Randers
  Hvidovre IF
  2 - 1
  Vòng 2
 • 30/07 19:00
  Midtjylland
  Silkeborg IF
  2 - 0
  Vòng 2
 • 29/07 21:00
  Vejle
  Copenhagen
  1 - 2
  Vòng 2
 • 29/07 00:00
  Viborg
  Lyngby
  1 - 2
  Vòng 2
 • 25/07 00:00
  Nordsjaelland
  Viborg
  2 - 1
  Vòng 1
 • 23/07 23:00
  Silkeborg IF
  Brondby
  1 - 1
  Vòng 1
 • 23/07 21:00
  Odense BK
  Randers
  2 - 1
  Vòng 1
 • 23/07 19:00
  Aarhus AGF
  Vejle1
  1 - 0
  Vòng 1
 • 22/07 21:00
  Lyngby
  Copenhagen
  0 - 1
  Vòng 1
 • 22/07 00:00
  Midtjylland
  Hvidovre IF
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật:

VĐQG Đan Mạch