Kết quả VĐQG Indonesia

KQBD VĐQG Indonesia mùa giải 2022-2023 - vòng 28

34333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
 • 15/04 20:30
  Arema Malang
  Bhayangkara
  ? - ?
  Vòng 34
 • 15/04 20:30
  PSM Makassar
  Borneo FC
  ? - ?
  Vòng 34
 • 15/04 20:30
  Persebaya Surabaya
  Martapura
  ? - ?
  Vòng 34
 • 15/04 20:30
  Persib Bandung
  TIRA Persikabo
  ? - ?
  Vòng 34
 • 15/04 20:30
  Persija Jakarta
  PSS Sleman
  ? - ?
  Vòng 34
 • 14/04 20:30
  Barito Putera
  Persita Tangerang
  ? - ?
  Vòng 34
 • 13/04 20:30
  Cilegon United
  Madura United
  ? - ?
  Vòng 34
 • 13/04 20:30
  Persis Solo
  Persik Kediri
  ? - ?
  Vòng 34
 • 12/04 20:30
  Bali United
  PSIS Semarang
  ? - ?
  Vòng 34
 • 11/04 20:30
  Persebaya Surabaya
  Arema Malang
  ? - ?
  Vòng 28
 • 10/04 20:30
  Martapura
  Persija Jakarta
  ? - ?
  Vòng 33
 • 09/04 20:30
  Persita Tangerang
  Persib Bandung
  ? - ?
  Vòng 33
 • 09/04 20:30
  Borneo FC
  Cilegon United
  ? - ?
  Vòng 33
 • 08/04 20:30
  Persis Solo
  Persebaya Surabaya
  ? - ?
  Vòng 33
 • 07/04 20:30
  Madura United
  Arema Malang
  ? - ?
  Vòng 33
 • 07/04 20:30
  Persik Kediri
  TIRA Persikabo
  ? - ?
  Vòng 33
 • 07/04 20:30
  PSS Sleman
  Bali United
  ? - ?
  Vòng 33
 • 06/04 20:30
  PSIS Semarang
  PSM Makassar
  ? - ?
  Vòng 33
 • 05/04 20:30
  Persebaya Surabaya
  Persija Jakarta
  ? - ?
  Vòng 32
 • 05/04 20:30
  Bhayangkara
  Barito Putera
  ? - ?
  Vòng 33
 • 04/04 20:30
  Persib Bandung
  Persis Solo
  ? - ?
  Vòng 32
 • 03/04 20:30
  Borneo FC
  Bali United
  ? - ?
  Vòng 32
 • 02/04 20:30
  PSIS Semarang
  PSS Sleman
  ? - ?
  Vòng 32
 • 01/04 20:30
  Persita Tangerang
  Arema Malang
  ? - ?
  Vòng 32
 • 31/03 20:30
  Persija Jakarta
  Persib Bandung
  1 - 0
  Vòng 28
 • 31/03 20:30
  Madura United
  PSM Makassar
  0 - 2
  Vòng 32
 • 31/03 20:30
  TIRA Persikabo
  Barito Putera1
  2 - 1
  Vòng 32
 • 30/03 20:30
  Bhayangkara
  Cilegon United
  4 - 0
  Vòng 32
 • 30/03 20:30
  Martapura
  Persik Kediri
  1 - 1
  Vòng 32
 • 29/03 20:30
  PSIS Semarang
  Persebaya Surabaya
  1 - 1
  Vòng 23
 • 28/03 20:30
  Persita Tangerang
  Persija Jakarta
  0 - 0
  Vòng 23
 • 27/03 20:30
  Arema Malang
  Bali United1
  0 - 1
  Vòng 21
 • 26/03 20:30
  Barito Putera
  PSIS Semarang
  2 - 0
  Vòng 20
 • 25/03 20:30
  1Persebaya Surabaya1
  TIRA Persikabo
  1 - 1
  Vòng 18
 • 24/03 20:30
  Arema Malang
  Borneo FC
  0 - 0
  Vòng 18
 • 24/03 20:30
  Persik Kediri
  Persita Tangerang
  1 - 0
  Vòng 18
 • 24/03 20:30
  Persib Bandung
  Bhayangkara
  1 - 0
  Vòng 18
 • 21/03 15:00
  Barito Putera
  Persis Solo
  1 - 1
  Vòng 31
 • 20/03 15:00
  Persib Bandung
  Martapura1
  1 - 1
  Vòng 31
 • 19/03 17:00
  Cilegon United
  Persita Tangerang
  0 - 0
  Vòng 31
 • 19/03 15:00
  Arema Malang
  TIRA Persikabo
  0 - 1
  Vòng 31
 • 18/03 15:00
  Persik Kediri
  Persebaya Surabaya
  0 - 0
  Vòng 31
 • 18/03 15:00
  PSS Sleman
  Borneo FC
  0 - 0
  Vòng 31
 • 17/03 15:00
  PSM Makassar
  Bhayangkara
  1 - 0
  Vòng 31
 • 16/03 17:00
  Bali United
  Madura United
  1 - 0
  Vòng 31
 • 16/03 15:00
  Persija Jakarta
  PSIS Semarang
  1 - 0
  Vòng 31
 • 15/03 15:00
  1Persis Solo1
  Arema Malang
  0 - 1
  Vòng 30
 • 14/03 17:00
  TIRA Persikabo
  Cilegon United
  1 - 0
  Vòng 30
 • 14/03 15:00
  Martapura
  Barito Putera
  1 - 1
  Vòng 30
 • 13/03 15:00
  Persebaya Surabaya
  Persib Bandung
  2 - 0
  Vòng 30
 • 13/03 15:00
  Persita Tangerang
  PSM Makassar1
  0 - 0
  Vòng 30
 • 12/03 17:00
  Borneo FC
  PSIS Semarang
  4 - 0
  Vòng 30
 • 12/03 15:00
  Persik Kediri
  Persija Jakarta
  1 - 0
  Vòng 30
 • 11/03 17:00
  Bhayangkara
  Bali United
  1 - 1
  Vòng 30
 • 11/03 15:00
  Madura United
  PSS Sleman
  2 - 0
  Vòng 30
 • 10/03 17:30
  Cilegon United
  Persis Solo1
  1 - 0
  Vòng 29
 • 10/03 15:00
  Arema Malang
  Martapura
  0 - 0
  Vòng 29
 • 09/03 17:00
  TIRA Persikabo
  PSM Makassar
  0 - 0
  Vòng 29
 • 09/03 15:00
  Barito Putera
  Persebaya Surabaya
  1 - 0
  Vòng 29
 • 08/03 17:00
  Borneo FC
  Persija Jakarta
  1 - 0
  Vòng 29
 • 08/03 15:00
  Persib Bandung
  Persik Kediri
  0 - 1
  Vòng 29
 • 07/03 17:00
  Bali United
  Persita Tangerang
  1 - 1
  Vòng 29
 • 07/03 15:00
  PSIS Semarang
  Madura United
  0 - 1
  Vòng 29
 • 06/03 15:00
  PSS Sleman
  Bhayangkara1
  0 - 0
  Vòng 29
 • 05/03 17:00
  Cilegon United
  Martapura
  0 - 1
  Vòng 28
 • 05/03 15:00
  PSM Makassar
  Persis Solo
  0 - 1
  Vòng 28
 • 04/03 15:00
  Persik Kediri
  Barito Putera1
  2 - 0
  Vòng 28
 • 03/03 17:00
  TIRA Persikabo
  Bali United1
  1 - 0
  Vòng 28
 • 03/03 15:00
  Madura United
  Borneo FC
  0 - 1
  Vòng 28
 • 02/03 15:00
  Persita Tangerang
  PSS Sleman
  2 - 1
  Vòng 28
 • 01/03 17:00
  1Bhayangkara1
  PSIS Semarang
  2 - 2
  Vòng 28
 • 01/03 15:00
  PSM Makassar
  Martapura
  2 - 0
  Vòng 27
 • 28/02 17:00
  Arema Malang
  Persik Kediri
  0 - 3
  Vòng 27
 • 28/02 15:00
  Cilegon United
  Persebaya Surabaya
  0 - 0
  Vòng 27
 • 27/02 17:00
  Bali United
  Persis Solo1
  1 - 0
  Vòng 27
 • 27/02 15:00
  Barito Putera
  Persib Bandung1
  0 - 1
  Vòng 27
 • 26/02 17:00
  PSS Sleman
  TIRA Persikabo
  1 - 0
  Vòng 27
 • 26/02 15:00
  Madura United
  Persija Jakarta
  0 - 0
  Vòng 27
 • 25/02 17:00
  Borneo FC
  Bhayangkara
  1 - 1
  Vòng 27
 • 25/02 15:00
  PSIS Semarang
  Persita Tangerang1
  0 - 0
  Vòng 27
 • 24/02 15:00
  Persebaya Surabaya
  PSM Makassar
  0 - 0
  Vòng 26
 • 23/02 15:00
  Persik Kediri
  Cilegon United
  1 - 1
  Vòng 26
 • 23/02 15:00
  Persib Bandung
  Arema Malang
  0 - 0
  Vòng 26
 • 22/02 15:00
  Martapura
  Bali United
  0 - 2
  Vòng 26
 • 22/02 15:00
  Persija Jakarta
  Barito Putera
  1 - 1
  Vòng 26
 • 21/02 17:00
  TIRA Persikabo
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 26
 • 21/02 15:00
  Persis Solo
  PSS Sleman
  0 - 1
  Vòng 26
 • 20/02 17:00
  Bhayangkara
  Madura United
  1 - 0
  Vòng 26
 • 20/02 15:00
  1Persita Tangerang1
  Borneo FC
  0 - 1
  Vòng 26
 • 19/02 15:00
  PSM Makassar
  Persik Kediri
  1 - 1
  Vòng 25
 • 19/02 15:00
  Cilegon United
  Persib Bandung
  0 - 2
  Vòng 25
 • 18/02 16:00
  Bali United
  Persebaya Surabaya
  2 - 0
  Vòng 25
 • 18/02 15:00
  Arema Malang
  Barito Putera
  0 - 0
  Vòng 25
 • 17/02 17:00
  PSS Sleman
  Martapura
  1 - 1
  Vòng 25
 • 17/02 15:00
  PSIS Semarang
  Persis Solo1
  0 - 0
  Vòng 25
 • 16/02 17:00
  Borneo FC
  TIRA Persikabo
  1 - 1
  Vòng 25
 • 16/02 15:00
  Bhayangkara
  Persija Jakarta
  0 - 1
  Vòng 25
 • 15/02 15:00
  Madura United
  Persita Tangerang1
  0 - 0
  Vòng 25
 • 14/02 15:00
  Persik Kediri
  Bali United
  0 - 0
  Vòng 24
 • 14/02 15:00
  Barito Putera
  Cilegon United
  2 - 0
  Vòng 24
 • 14/02 15:00
  Persib Bandung
  PSM Makassar
  1 - 0
  Vòng 24
 • 13/02 16:30
  PSIS Semarang
  Martapura
  2 - 0
  Vòng 24
 • 13/02 15:00
  Persebaya Surabaya
  PSS Sleman
  1 - 0
  Vòng 24
 • 12/02 17:00
  Persis Solo
  Borneo FC
  1 - 0
  Vòng 24
 • 12/02 15:00
  Persija Jakarta
  Arema Malang
  1 - 0
  Vòng 24
 • 11/02 17:00
  TIRA Persikabo
  Madura United
  0 - 1
  Vòng 24
 • 11/02 15:00
  Persita Tangerang
  Bhayangkara
  1 - 0
  Vòng 24
 • 10/02 17:00
  Bali United
  Persib Bandung
  0 - 0
  Vòng 23
 • 09/02 17:00
  PSS Sleman
  Persik Kediri
  2 - 0
  Vòng 23
 • 09/02 15:00
  PSM Makassar
  Barito Putera
  1 - 1
  Vòng 23
 • 08/02 15:00
  Martapura
  Borneo FC
  1 - 0
  Vòng 23
 • 08/02 15:00
  Cilegon United
  Arema Malang
  0 - 0
  Vòng 23
 • 07/02 17:00
  Bhayangkara
  TIRA Persikabo
  0 - 1
  Vòng 23
 • 06/02 15:00
  1Madura United1
  Persis Solo
  1 - 1
  Vòng 23
 • 05/02 18:30
  Bali United
  Barito Putera
  1 - 1
  Vòng 22
 • 05/02 15:00
  Persib Bandung
  PSS Sleman
  2 - 0
  Vòng 22
 • 04/02 16:00
  Persik Kediri
  PSIS Semarang
  1 - 1
  Vòng 22
 • 04/02 15:30
  1Arema Malang1
  PSM Makassar1
  0 - 0
  Vòng 22
 • 03/02 16:00
  Persebaya Surabaya
  Borneo FC
  0 - 0
  Vòng 22
 • 03/02 15:30
  Persija Jakarta
  Cilegon United
  2 - 1
  Vòng 22
 • 02/02 16:00
  Persis Solo
  Bhayangkara
  0 - 1
  Vòng 22
 • 02/02 15:00
  Martapura
  Madura United
  1 - 1
  Vòng 22
 • 02/02 15:00
  TIRA Persikabo
  Persita Tangerang
  1 - 0
  Vòng 22
 • 31/01 16:30
  PSIS Semarang
  Persib Bandung
  0 - 2
  Vòng 21
 • 31/01 15:00
  Barito Putera
  PSS Sleman1
  0 - 1
  Vòng 21
 • 30/01 18:15
  Borneo FC
  Persik Kediri
  0 - 0
  Vòng 21
 • 30/01 15:00
  PSM Makassar
  Cilegon United
  0 - 1
  Vòng 21
 • 29/01 16:00
  Madura United
  Persebaya Surabaya
  0 - 0
  Vòng 21
 • 29/01 15:30
  Persija Jakarta
  TIRA Persikabo
  0 - 0
  Vòng 21
 • 28/01 16:00
  Bhayangkara
  Martapura
  0 - 0
  Vòng 21
 • 28/01 15:00
  Persita Tangerang
  Persis Solo1
  0 - 0
  Vòng 21
 • 26/01 16:00
  PSS Sleman
  Arema Malang
  1 - 0
  Vòng 20
 • 26/01 15:30
  1Persib Bandung1
  Borneo FC1
  1 - 0
  Vòng 20
 • 25/01 18:30
  Cilegon United
  Bali United1
  3 - 3
  Vòng 20
 • 25/01 15:30
  Persija Jakarta
  PSM Makassar
  2 - 0
  Vòng 20
 • 24/01 16:30
  Persik Kediri
  Madura United
  1 - 0
  Vòng 20
 • 23/01 18:30
  Persis Solo
  TIRA Persikabo
  0 - 1
  Vòng 20
 • 23/01 16:00
  Persebaya Surabaya
  Bhayangkara
  1 - 1
  Vòng 20
 • 22/01 16:00
  Martapura
  Persita Tangerang
  1 - 1
  Vòng 20
 • 21/01 18:30
  Borneo FC
  Barito Putera
  0 - 0
  Vòng 19
 • 21/01 18:15
  PSS Sleman
  Cilegon United1
  1 - 0
  Vòng 19
 • 21/01 16:00
  PSIS Semarang
  Arema Malang
  0 - 0
  Vòng 19
 • 20/01 18:30
  Madura United
  Persib Bandung1
  0 - 0
  Vòng 19
 • 20/01 16:00
  1Bali United1
  PSM Makassar
  1 - 0
  Vòng 19
 • 19/01 18:30
  Persis Solo
  Persija Jakarta
  1 - 0
  Vòng 19
 • 19/01 16:00
  Bhayangkara
  Persik Kediri
  2 - 2
  Vòng 19
 • 18/01 16:00
  TIRA Persikabo
  Martapura
  0 - 2
  Vòng 19
 • 18/01 15:00
  Persita Tangerang
  Persebaya Surabaya
  0 - 1
  Vòng 19
 • 16/01 15:00
  Cilegon United
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 18
 • 15/01 15:30
  Persija Jakarta
  Bali United
  1 - 2
  Vòng 18
 • 14/01 18:30
  Martapura
  Persis Solo
  0 - 1
  Vòng 18
 • 14/01 15:00
  Barito Putera
  Madura United
  1 - 1
  Vòng 18
 • 14/01 15:00
  PSM Makassar
  PSS Sleman
  2 - 0
  Vòng 18
 • 11/01 15:30
  Persib Bandung
  Persija Jakarta
  0 - 0
  Vòng 11
 • 10/01 15:00
  Barito Putera
  PSM Makassar
  0 - 1
  Vòng 6
 • 09/01 16:30
  PSIS Semarang
  Bhayangkara
  0 - 0
  Vòng 11
 • 08/01 16:30
  PSS Sleman
  Persija Jakarta
  0 - 0
  Vòng 17
 • 24/12 18:00
  Persik Kediri
  Persis Solo
  1 - 1
  Vòng 17
 • 24/12 18:00
  TIRA Persikabo
  Persib Bandung
  0 - 0
  Vòng 17
 • 24/12 15:00
  Persita Tangerang
  Barito Putera
  0 - 2
  Vòng 17
 • 24/12 15:00
  Martapura
  Persebaya Surabaya
  1 - 2
  Vòng 17
 • 23/12 20:15
  Borneo FC
  PSM Makassar1
  0 - 0
  Vòng 17
 • 23/12 18:00
  Bhayangkara
  Arema Malang
  1 - 0
  Vòng 17
 • 23/12 15:00
  Madura United
  Cilegon United
  0 - 0
  Vòng 17
 • 22/12 18:30
  PSIS Semarang
  Bali United
  0 - 2
  Vòng 17
 • 21/12 20:15
  1TIRA Persikabo1
  Persik Kediri
  0 - 0
  Vòng 16
 • 21/12 18:00
  Persib Bandung
  Persita Tangerang
  1 - 0
  Vòng 16
 • 21/12 15:00
  Persebaya Surabaya
  Persis Solo
  0 - 0
  Vòng 16
 • 20/12 20:15
  Persija Jakarta
  Martapura
  1 - 2
  Vòng 16
 • 20/12 18:00
  Barito Putera
  Bhayangkara
  1 - 0
  Vòng 16
 • 20/12 15:00
  Arema Malang
  Madura United
  0 - 0
  Vòng 16
 • 19/12 20:15
  1Bali United1
  PSS Sleman
  0 - 0
  Vòng 16
 • 19/12 18:00
  PSM Makassar
  PSIS Semarang
  1 - 0
  Vòng 16
 • 19/12 15:00
  Cilegon United
  Borneo FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 18/12 16:15
  Persis Solo
  Persib Bandung
  0 - 0
  Vòng 15
 • 17/12 18:15
  Barito Putera
  TIRA Persikabo
  0 - 1
  Vòng 15
 • 17/12 15:15
  Arema Malang
  Persita Tangerang
  1 - 0
  Vòng 15
 • 17/12 15:15
  Persik Kediri
  Martapura
  1 - 0
  Vòng 15
 • 16/12 18:00
  Cilegon United
  Bhayangkara
  0 - 1
  Vòng 15
 • 16/12 18:00
  PSS Sleman
  PSIS Semarang1
  0 - 1
  Vòng 15
 • 16/12 15:00
  Persija Jakarta
  Persebaya Surabaya
  0 - 0
  Vòng 15
 • 15/12 18:15
  PSM Makassar
  Madura United
  0 - 1
  Vòng 15
 • 15/12 15:15
  Bali United
  Borneo FC1
  0 - 0
  Vòng 15
 • 14/12 20:15
  Martapura
  Persib Bandung
  1 - 0
  Vòng 14
 • 14/12 18:00
  Persis Solo
  Barito Putera
  0 - 0
  Vòng 14
 • 14/12 15:00
  TIRA Persikabo
  Arema Malang
  0 - 1
  Vòng 14
 • 13/12 20:15
  1PSIS Semarang1
  Persija Jakarta
  2 - 0
  Vòng 14
 • 13/12 18:00
  Persita Tangerang
  Cilegon United
  3 - 0
  Vòng 14
 • 13/12 15:00
  1Persebaya Surabaya1
  Persik Kediri
  0 - 1
  Vòng 14
 • 12/12 18:15
  Madura United
  Bali United
  1 - 1
  Vòng 14
 • 12/12 15:15
  Bhayangkara
  PSM Makassar
  0 - 0
  Vòng 14
 • 12/12 15:15
  Borneo FC
  PSS Sleman
  0 - 0
  Vòng 14
 • 11/12 18:15
  Barito Putera
  Martapura
  0 - 0
  Vòng 13
 • 11/12 15:15
  Arema Malang
  Persis Solo
  1 - 1
  Vòng 13
 • 10/12 18:00
  Persija Jakarta
  Persik Kediri
  1 - 1
  Vòng 13
 • 10/12 15:15
  Persib Bandung
  Persebaya Surabaya
  0 - 1
  Vòng 13
 • 09/12 18:15
  1PSIS Semarang1
  Borneo FC
  1 - 3
  Vòng 13
 • 09/12 15:15
  Cilegon United
  TIRA Persikabo
  1 - 1
  Vòng 13
 • 08/12 18:15
  Bali United
  Bhayangkara
  3 - 0
  Vòng 13
 • 08/12 15:15
  PSM Makassar
  Persita Tangerang
  1 - 1
  Vòng 13
 • 08/12 15:15
  PSS Sleman
  Madura United
  0 - 0
  Vòng 13
 • 07/12 18:15
  Persik Kediri
  Persib Bandung
  0 - 2
  Vòng 12
 • 07/12 15:15
  Martapura
  Arema Malang
  0 - 1
  Vòng 12
 • 06/12 18:30
  Persis Solo
  Cilegon United
  4 - 0
  Vòng 12
 • 06/12 18:30
  Persija Jakarta
  Borneo FC1
  0 - 0
  Vòng 12
 • 06/12 15:30
  Persebaya Surabaya
  Barito Putera
  0 - 1
  Vòng 12
 • 05/12 18:50
  Persita Tangerang
  Bali United
  0 - 1
  Vòng 12
 • 05/12 16:15
  PSM Makassar
  TIRA Persikabo
  0 - 0
  Vòng 12
 • 05/12 16:15
  1Madura United1
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 12
 • 05/12 16:15
  Bhayangkara
  PSS Sleman1
  1 - 0
  Vòng 12
 • 01/10 20:00
  Arema Malang
  Persebaya Surabaya
  2 - 2
  Vòng 11
 • 01/10 16:00
  Martapura
  Cilegon United
  1 - 2
  Vòng 11
 • 01/10 15:30
  Borneo FC
  Madura United
  2 - 0
  Vòng 11
 • 30/09 20:30
  Bali United
  TIRA Persikabo
  1 - 0
  Vòng 11
 • 29/09 20:30
  PSS Sleman
  Persita Tangerang
  1 - 1
  Vòng 11
 • 29/09 16:00
  1Persis Solo1
  PSM Makassar
  1 - 1
  Vòng 11
 • 29/09 16:00
  Barito Putera
  Persik Kediri
  1 - 1
  Vòng 11
 • 17/09 20:30
  Persija Jakarta
  Madura United
  0 - 0
  Vòng 10
 • 17/09 16:00
  Persik Kediri
  Arema Malang
  0 - 0
  Vòng 10
 • 16/09 15:30
  Persib Bandung
  Barito Putera
  4 - 0
  Vòng 10
 • 15/09 20:30
  Persis Solo
  Bali United1
  1 - 0
  Vòng 10
 • 15/09 18:15
  Martapura
  PSM Makassar
  0 - 1
  Vòng 10
 • 15/09 16:00
  TIRA Persikabo
  PSS Sleman
  2 - 0
  Vòng 10
 • 15/09 16:00
  Persebaya Surabaya
  Cilegon United
  1 - 0
  Vòng 10
 • 14/09 15:30
  Persita Tangerang
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 10
 • 13/09 16:00
  Bhayangkara
  Borneo FC
  0 - 1
  Vòng 10
 • 11/09 20:00
  Barito Putera
  Persija Jakarta
  0 - 0
  Vòng 9
 • 11/09 15:30
  Arema Malang
  Persib Bandung
  1 - 0
  Vòng 9
 • 10/09 20:00
  PSM Makassar
  Persebaya Surabaya
  2 - 0
  Vòng 9
 • 10/09 18:15
  PSS Sleman
  Persis Solo
  0 - 0
  Vòng 9
 • 10/09 18:15
  Cilegon United
  Persik Kediri
  1 - 0
  Vòng 9
 • 10/09 15:30
  Bali United
  Martapura
  3 - 0
  Vòng 9
 • 09/09 18:15
  Borneo FC
  Persita Tangerang
  1 - 1
  Vòng 9
 • 09/09 15:00
  PSIS Semarang
  TIRA Persikabo
  2 - 1
  Vòng 9
 • 08/09 16:00
  Madura United
  Bhayangkara
  1 - 0
  Vòng 9
 • 04/09 20:00
  Barito Putera
  Arema Malang
  1 - 0
  Vòng 8
 • 04/09 18:15
  Martapura
  PSS Sleman
  0 - 0
  Vòng 8
 • 04/09 15:30
  Persib Bandung
  Cilegon United
  2 - 0
  Vòng 8
 • 03/09 20:30
  Persija Jakarta
  Bhayangkara
  1 - 1
  Vòng 8
 • 03/09 18:15
  TIRA Persikabo
  Borneo FC
  1 - 0
  Vòng 8
 • 03/09 16:00
  Persis Solo
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 8
 • 02/09 20:30
  1Persik Kediri1
  PSM Makassar1
  0 - 0
  Vòng 8
 • 02/09 18:15
  Persita Tangerang
  Madura United
  0 - 1
  Vòng 8
 • 02/09 16:00
  Persebaya Surabaya
  Bali United
  0 - 1
  Vòng 8
 • 29/08 20:00
  PSM Makassar
  Persib Bandung
  3 - 1
  Vòng 7
 • 29/08 16:00
  Cilegon United
  Barito Putera1
  1 - 1
  Vòng 7
 • 29/08 15:30
  1Martapura1
  PSIS Semarang
  1 - 0
  Vòng 7
 • 28/08 20:30
  Arema Malang
  Persija Jakarta
  0 - 1
  Vòng 7
 • 28/08 18:15
  Borneo FC
  Persis Solo
  1 - 1
  Vòng 7
 • 28/08 16:00
  Bhayangkara
  Persita Tangerang
  1 - 1
  Vòng 7
 • 27/08 20:30
  PSS Sleman
  Persebaya Surabaya
  0 - 1
  Vòng 7
 • 27/08 18:15
  Madura United
  TIRA Persikabo
  1 - 1
  Vòng 7
 • 27/08 16:00
  Bali United
  Persik Kediri
  1 - 0
  Vòng 7
 • 24/08 20:00
  Persija Jakarta
  Persita Tangerang
  0 - 0
  Vòng 6
 • 24/08 15:30
  Arema Malang
  Cilegon United
  3 - 2
  Vòng 6
 • 23/08 20:00
  Persis Solo
  Madura United
  0 - 0
  Vòng 6
 • 23/08 18:15
  1Borneo FC1
  Martapura
  2 - 0
  Vòng 6
 • 23/08 18:15
  TIRA Persikabo
  Bhayangkara
  0 - 0
  Vòng 6
 • 23/08 15:30
  Persebaya Surabaya
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 6
 • 23/08 15:30
  Persik Kediri
  PSS Sleman
  0 - 1
  Vòng 6
 • 23/08 15:30
  Persib Bandung
  Bali United1
  0 - 2
  Vòng 6
 • 20/08 20:30
  Cilegon United
  Persija Jakarta
  0 - 3
  Vòng 5
 • 20/08 16:00
  PSM Makassar
  Arema Malang
  1 - 0
  Vòng 5
 • 19/08 20:30
  Persita Tangerang
  TIRA Persikabo
  3 - 1
  Vòng 5
 • 19/08 20:30
  PSS Sleman
  Persib Bandung
  0 - 1
  Vòng 5
 • 19/08 18:15
  Madura United
  Martapura
  1 - 0
  Vòng 5
 • 19/08 16:00
  Borneo FC
  Persebaya Surabaya1
  0 - 0
  Vòng 5
 • 19/08 15:30
  Bhayangkara
  Persis Solo
  0 - 0
  Vòng 5
 • 18/08 16:30
  Barito Putera
  Bali United
  0 - 1
  Vòng 5
 • 18/08 16:00
  PSIS Semarang
  Persik Kediri
  1 - 0
  Vòng 5
 • 15/08 18:15
  1Cilegon United1
  PSM Makassar
  1 - 0
  Vòng 4
 • 14/08 20:30
  TIRA Persikabo
  Persija Jakarta
  1 - 1
  Vòng 4
 • 14/08 18:15
  Persis Solo
  Persita Tangerang
  1 - 0
  Vòng 4
 • 14/08 16:00
  Persebaya Surabaya
  Madura United
  1 - 1
  Vòng 4
 • 14/08 15:15
  Martapura
  Bhayangkara
  1 - 0
  Vòng 4
 • 13/08 20:30
  Bali United
  Arema Malang
  1 - 1
  Vòng 4
 • 13/08 18:15
  PSS Sleman
  Barito Putera
  1 - 0
  Vòng 4
 • 13/08 16:00
  Persib Bandung
  PSIS Semarang
  1 - 1
  Vòng 4
 • 12/08 15:30
  Persik Kediri
  Borneo FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 07/08 20:30
  Bhayangkara
  Persebaya Surabaya
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/08 20:30
  Persita Tangerang
  Martapura
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/08 18:15
  TIRA Persikabo
  Persis Solo
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/08 16:00
  Borneo FC
  Persib Bandung
  2 - 1
  Vòng 3
 • 06/08 18:00
  Madura United
  Persik Kediri
  0 - 0
  Vòng 3
 • 06/08 15:30
  PSIS Semarang
  Barito Putera
  2 - 1
  Vòng 3
 • 05/08 20:30
  Arema Malang
  PSS Sleman
  0 - 0
  Vòng 3
 • 05/08 16:00
  PSM Makassar
  Persija Jakarta
  0 - 0
  Vòng 3
 • 04/08 20:30
  Bali United
  Cilegon United
  2 - 1
  Vòng 3
 • 01/08 20:30
  Persebaya Surabaya
  Persita Tangerang1
  1 - 0
  Vòng 2
 • 31/07 18:15
  Martapura
  TIRA Persikabo
  0 - 2
  Vòng 2
 • 31/07 15:30
  Persija Jakarta
  Persis Solo
  2 - 0
  Vòng 2
 • 31/07 15:15
  Persik Kediri
  Bhayangkara
  1 - 1
  Vòng 2
 • 30/07 18:15
  Arema Malang
  PSIS Semarang
  0 - 0
  Vòng 2
 • 30/07 18:15
  Barito Putera
  Borneo FC
  1 - 1
  Vòng 2
 • 30/07 15:30
  Persib Bandung
  Madura United
  1 - 0
  Vòng 2
 • 29/07 20:30
  Cilegon United
  PSS Sleman
  2 - 1
  Vòng 2
 • 29/07 16:00
  PSM Makassar
  Bali United
  1 - 0
  Vòng 2
 • 25/07 20:30
  TIRA Persikabo
  Persebaya Surabaya
  0 - 0
  Vòng 1
 • 25/07 18:15
  Persita Tangerang
  Persik Kediri
  1 - 0
  Vòng 1
 • 25/07 16:00
  Persis Solo
  Martapura
  1 - 1
  Vòng 1
 • 24/07 20:45
  Bhayangkara
  Persib Bandung
  1 - 1
  Vòng 1
 • 24/07 15:30
  1Borneo FC1
  Arema Malang1
  2 - 0
  Vòng 1
 • 23/07 20:15
  Bali United
  Persija Jakarta
  1 - 0
  Vòng 1
 • 23/07 18:15
  Madura United
  Barito Putera
  4 - 0
  Vòng 1
 • 23/07 18:15
  PSS Sleman
  PSM Makassar
  0 - 2
  Vòng 1
 • 23/07 15:00
  PSIS Semarang
  Cilegon United
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật:

VĐQG Indonesia