Kết quả Hạng nhất Iran

KQBD Hạng nhất Iran mùa giải 2022-2023 - vòng 14

34333231302928272625242322212019181716151413121110987654321
 • 20/05 17:30
  Pars Jonoubi Jam
  Shahrdari Astara
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Chooka Talesh
  Darya Babol
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Saipa
  Esteghlal Mollasani
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Mes Shahr-e Babak
  Fajr Sepasi
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Chadormalou Ardakan
  Khalij Fars
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Van Pars Isfahan
  Khooshe Talaee
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Kheybar Khorramabad
  Shahrdari Hamedan
  ? - ?
  Vòng 34
 • 20/05 17:30
  Esteghlal Khozestan
  Arman Gohar
  ? - ?
  Vòng 34
 • 13/05 17:30
  Khalij Fars
  Chooka Talesh
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Khooshe Talaee
  Esteghlal Khozestan
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Shahrdari Astara
  Kheybar Khorramabad
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Darya Babol
  Mes Shahr-e Babak
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Fajr Sepasi
  Pars Jonoubi Jam
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Shahrdari Hamedan
  Saipa
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Arman Gohar
  Baderan Tehran
  ? - ?
  Vòng 33
 • 13/05 17:30
  Esteghlal Mollasani
  Van Pars Isfahan
  ? - ?
  Vòng 33
 • 06/05 17:30
  Chadormalou Ardakan
  Chooka Talesh
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Kheybar Khorramabad
  Darya Babol
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Shahrdari Astara
  Fajr Sepasi
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Saipa
  Khooshe Talaee
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Van Pars Isfahan
  Arman Gohar
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Mes Shahr-e Babak
  Esteghlal Mollasani
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Baderan Tehran
  Khalij Fars
  ? - ?
  Vòng 32
 • 06/05 17:30
  Pars Jonoubi Jam
  Shahrdari Hamedan
  ? - ?
  Vòng 32
 • 29/04 17:30
  Arman Gohar
  Saipa
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Esteghlal Mollasani
  Shahrdari Astara
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Shahrdari Hamedan
  Fajr Sepasi
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Khalij Fars
  Mes Shahr-e Babak
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Chooka Talesh
  Baderan Tehran
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Chadormalou Ardakan
  Esteghlal Khozestan
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Darya Babol
  Pars Jonoubi Jam
  ? - ?
  Vòng 31
 • 29/04 17:30
  Khooshe Talaee
  Kheybar Khorramabad
  ? - ?
  Vòng 31
 • 21/04 23:15
  Baderan Tehran
  Chadormalou Ardakan
  ? - ?
  Vòng 30
 • 21/04 23:15
  Esteghlal Khozestan
  Khalij Fars
  ? - ?
  Vòng 30
 • 21/04 23:15
  Shahrdari Astara
  Shahrdari Hamedan
  ? - ?
  Vòng 30
 • 21/04 23:00
  Kheybar Khorramabad
  Arman Gohar
  ? - ?
  Vòng 30
 • 21/04 23:00
  Van Pars Isfahan
  Chooka Talesh
  ? - ?
  Vòng 30
 • 21/04 23:00
  Fajr Sepasi
  Darya Babol
  ? - ?
  Vòng 30
 • 21/04 22:45
  Mes Shahr-e Babak
  Khooshe Talaee
  ? - ?
  Vòng 30
 • 20/04 23:15
  Pars Jonoubi Jam
  Esteghlal Mollasani
  ? - ?
  Vòng 30
 • 15/04 23:00
  Khooshe Talaee
  Fajr Sepasi
  ? - ?
  Vòng 29
 • 15/04 23:00
  Chadormalou Ardakan
  Mes Shahr-e Babak
  ? - ?
  Vòng 29
 • 15/04 23:00
  Khalij Fars
  Saipa
  ? - ?
  Vòng 29
 • 15/04 23:00
  Baderan Tehran
  Van Pars Isfahan
  ? - ?
  Vòng 29
 • 15/04 23:00
  Chooka Talesh
  Esteghlal Khozestan
  ? - ?
  Vòng 29
 • 15/04 22:45
  Darya Babol
  Shahrdari Astara
  ? - ?
  Vòng 29
 • 15/04 22:45
  Arman Gohar
  Shahrdari Hamedan
  ? - ?
  Vòng 29
 • 14/04 23:00
  Esteghlal Mollasani
  Kheybar Khorramabad
  ? - ?
  Vòng 29
 • 05/04 23:00
  Shahrdari Hamedan
  Darya Babol
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 23:00
  Pars Jonoubi Jam
  Chadormalou Ardakan
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 23:00
  Shahrdari Astara
  Khooshe Talaee
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 23:00
  Saipa
  Chooka Talesh
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 23:00
  Esteghlal Khozestan
  Baderan Tehran
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 23:00
  Van Pars Isfahan
  Khalij Fars
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 22:45
  Fajr Sepasi
  Esteghlal Mollasani
  ? - ?
  Vòng 28
 • 05/04 22:30
  Mes Shahr-e Babak
  Arman Gohar
  ? - ?
  Vòng 28
 • 30/03 23:00
  Esteghlal Mollasani
  Shahrdari Hamedan
  1 - 0
  Vòng 27
 • 29/03 23:00
  Khalij Fars
  Fajr Sepasi
  0 - 1
  Vòng 27
 • 29/03 23:00
  Chooka Talesh
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 27
 • 29/03 23:00
  Baderan Tehran
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 27
 • 29/03 23:00
  Esteghlal Khozestan
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 27
 • 29/03 23:00
  Khooshe Talaee
  Pars Jonoubi Jam
  1 - 0
  Vòng 27
 • 29/03 22:45
  Chadormalou Ardakan
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 27
 • 29/03 22:30
  Arman Gohar
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 27
 • 17/03 19:00
  Pars Jonoubi Jam
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 26
 • 17/03 18:30
  1Shahrdari Astara1
  Arman Gohar
  0 - 0
  Vòng 26
 • 16/03 18:50
  Darya Babol
  Esteghlal Mollasani
  1 - 0
  Vòng 26
 • 16/03 18:30
  Van Pars Isfahan
  Chadormalou Ardakan
  0 - 1
  Vòng 26
 • 16/03 18:30
  Shahrdari Hamedan
  Khooshe Talaee
  0 - 1
  Vòng 26
 • 16/03 18:30
  Saipa
  Baderan Tehran
  0 - 1
  Vòng 26
 • 16/03 18:30
  Fajr Sepasi
  Chooka Talesh
  2 - 0
  Vòng 26
 • 16/03 18:15
  Kheybar Khorramabad
  Khalij Fars
  1 - 1
  Vòng 26
 • 11/03 18:15
  Arman Gohar
  Pars Jonoubi Jam
  2 - 1
  Vòng 25
 • 10/03 18:45
  Esteghlal Khozestan
  Shahrdari Astara2
  0 - 0
  Vòng 25
 • 10/03 18:15
  Khalij Fars
  Darya Babol1
  1 - 0
  Vòng 25
 • 10/03 18:15
  Baderan Tehran
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 25
 • 10/03 18:15
  Van Pars Isfahan
  Saipa
  3 - 0
  Vòng 25
 • 10/03 18:15
  Khooshe Talaee
  Esteghlal Mollasani1
  3 - 0
  Vòng 25
 • 10/03 18:15
  Chadormalou Ardakan
  Kheybar Khorramabad
  1 - 1
  Vòng 25
 • 10/03 18:15
  Chooka Talesh
  Shahrdari Hamedan
  0 - 1
  Vòng 25
 • 05/03 18:00
  Fajr Sepasi
  Arman Gohar
  2 - 1
  Vòng 24
 • 04/03 18:30
  Pars Jonoubi Jam
  Khalij Fars
  0 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 18:15
  Shahrdari Hamedan
  Chadormalou Ardakan1
  0 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 18:15
  Shahrdari Astara
  Baderan Tehran
  0 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 18:00
  Kheybar Khorramabad
  Chooka Talesh
  1 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 18:00
  Darya Babol
  Khooshe Talaee
  0 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 18:00
  Mes Shahr-e Babak
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 24
 • 04/03 18:00
  Saipa
  Esteghlal Khozestan
  1 - 0
  Vòng 24
 • 27/02 17:00
  Arman Gohar
  Esteghlal Mollasani
  0 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:15
  Van Pars Isfahan
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:15
  Esteghlal Khozestan
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:00
  Chooka Talesh
  Shahrdari Astara
  2 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:00
  Chadormalou Ardakan
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:00
  Saipa
  Mes Shahr-e Babak
  1 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:00
  Baderan Tehran
  Fajr Sepasi
  2 - 0
  Vòng 23
 • 25/02 18:00
  1Khalij Fars1
  Shahrdari Hamedan1
  0 - 0
  Vòng 23
 • 18/02 17:45
  Shahrdari Hamedan
  Baderan Tehran
  1 - 2
  Vòng 22
 • 13/02 18:30
  Kheybar Khorramabad
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 22
 • 13/02 18:00
  Esteghlal Mollasani
  Chadormalou Ardakan
  0 - 0
  Vòng 22
 • 13/02 18:00
  Pars Jonoubi Jam
  Chooka Talesh
  0 - 1
  Vòng 22
 • 13/02 17:45
  Mes Shahr-e Babak
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 22
 • 13/02 17:45
  Khooshe Talaee
  Arman Gohar
  0 - 0
  Vòng 22
 • 13/02 17:45
  Fajr Sepasi
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 22
 • 13/02 17:45
  Shahrdari Astara
  Khalij Fars
  1 - 0
  Vòng 22
 • 06/02 17:45
  Esteghlal Khozestan
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 21
 • 06/02 17:45
  Khalij Fars
  Arman Gohar
  2 - 0
  Vòng 21
 • 06/02 17:30
  Chadormalou Ardakan
  Fajr Sepasi
  0 - 0
  Vòng 21
 • 06/02 17:30
  Chooka Talesh
  Khooshe Talaee
  2 - 0
  Vòng 21
 • 06/02 17:30
  Mes Shahr-e Babak
  Kheybar Khorramabad
  0 - 1
  Vòng 21
 • 06/02 17:30
  Saipa
  Pars Jonoubi Jam
  2 - 0
  Vòng 21
 • 06/02 17:30
  Baderan Tehran
  Esteghlal Mollasani
  0 - 0
  Vòng 21
 • 06/02 17:30
  Van Pars Isfahan
  Shahrdari Astara
  2 - 0
  Vòng 21
 • 31/01 17:30
  Shahrdari Astara
  Chadormalou Ardakan
  0 - 1
  Vòng 20
 • 31/01 17:30
  Esteghlal Mollasani
  Chooka Talesh1
  1 - 0
  Vòng 20
 • 31/01 17:30
  Fajr Sepasi
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 20
 • 31/01 17:30
  Khooshe Talaee
  Khalij Fars
  0 - 0
  Vòng 20
 • 31/01 17:30
  Pars Jonoubi Jam
  Baderan Tehran
  0 - 0
  Vòng 20
 • 31/01 17:30
  Shahrdari Hamedan
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 20
 • 31/01 17:00
  Darya Babol
  Van Pars Isfahan
  0 - 1
  Vòng 20
 • 31/01 17:00
  Kheybar Khorramabad
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 20
 • 25/01 17:30
  Chadormalou Ardakan
  Khooshe Talaee
  2 - 1
  Vòng 19
 • 25/01 17:30
  Chooka Talesh
  Arman Gohar
  0 - 0
  Vòng 19
 • 25/01 17:30
  1Esteghlal Khozestan1
  Esteghlal Mollasani
  1 - 0
  Vòng 19
 • 25/01 17:30
  Kheybar Khorramabad
  Fajr Sepasi
  1 - 0
  Vòng 19
 • 25/01 17:30
  Mes Shahr-e Babak
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 0
  Vòng 19
 • 25/01 17:30
  1Saipa1
  Shahrdari Astara
  1 - 1
  Vòng 19
 • 25/01 17:30
  1Baderan Tehran1
  Darya Babol
  1 - 1
  Vòng 19
 • 24/01 17:30
  Van Pars Isfahan
  Shahrdari Hamedan
  3 - 0
  Vòng 19
 • 19/01 18:00
  Shahrdari Hamedan
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 18
 • 18/01 18:10
  Shahrdari Astara
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 18
 • 18/01 17:45
  Darya Babol
  Saipa
  1 - 0
  Vòng 18
 • 18/01 17:30
  Arman Gohar
  Chadormalou Ardakan
  0 - 0
  Vòng 18
 • 18/01 17:30
  Esteghlal Mollasani
  Khalij Fars
  1 - 1
  Vòng 18
 • 18/01 17:30
  Fajr Sepasi
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 18
 • 18/01 17:30
  Khooshe Talaee
  Baderan Tehran
  0 - 0
  Vòng 18
 • 18/01 17:30
  Pars Jonoubi Jam
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 18
 • 01/01 17:30
  Arman Gohar
  Esteghlal Khozestan
  0 - 1
  Vòng 17
 • 31/12 17:30
  Shahrdari Astara
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 0
  Vòng 17
 • 31/12 17:30
  Esteghlal Mollasani
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 17
 • 31/12 17:30
  Fajr Sepasi
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 1
  Vòng 17
 • 31/12 17:30
  Khalij Fars
  Chadormalou Ardakan
  0 - 0
  Vòng 17
 • 31/12 17:30
  Khooshe Talaee
  Van Pars Isfahan
  0 - 1
  Vòng 17
 • 31/12 17:30
  Shahrdari Hamedan
  Kheybar Khorramabad
  1 - 0
  Vòng 17
 • 31/12 17:15
  Darya Babol
  Chooka Talesh
  0 - 0
  Vòng 17
 • 25/12 18:55
  1Baderan Tehran1
  Arman Gohar1
  2 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Chooka Talesh
  Khalij Fars
  0 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Esteghlal Khozestan
  Khooshe Talaee
  1 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Kheybar Khorramabad
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Mes Shahr-e Babak
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Pars Jonoubi Jam
  Fajr Sepasi
  0 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Saipa
  Shahrdari Hamedan
  1 - 0
  Vòng 16
 • 25/12 17:30
  Van Pars Isfahan
  Esteghlal Mollasani
  0 - 0
  Vòng 16
 • 19/12 17:45
  Khalij Fars
  Baderan Tehran
  0 - 0
  Vòng 15
 • 19/12 17:45
  Shahrdari Hamedan
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 0
  Vòng 15
 • 19/12 17:30
  Chooka Talesh
  Chadormalou Ardakan
  1 - 0
  Vòng 15
 • 19/12 17:30
  Darya Babol
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 15
 • 19/12 17:30
  Fajr Sepasi
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 15
 • 19/12 17:30
  Khooshe Talaee
  Saipa
  0 - 1
  Vòng 15
 • 19/12 17:30
  Esteghlal Mollasani
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 15
 • 19/12 17:30
  Arman Gohar
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 15
 • 19/11 17:45
  Kheybar Khorramabad
  Khooshe Talaee
  0 - 0
  Vòng 14
 • 18/11 18:00
  Esteghlal Khozestan
  Chadormalou Ardakan1
  0 - 0
  Vòng 14
 • 18/11 18:00
  Pars Jonoubi Jam
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 14
 • 18/11 17:45
  Shahrdari Astara
  Esteghlal Mollasani
  1 - 0
  Vòng 14
 • 18/11 17:45
  Fajr Sepasi
  Shahrdari Hamedan
  0 - 0
  Vòng 14
 • 18/11 17:45
  Mes Shahr-e Babak
  Khalij Fars
  0 - 0
  Vòng 14
 • 18/11 17:45
  Baderan Tehran
  Chooka Talesh
  2 - 1
  Vòng 14
 • 18/11 17:15
  Saipa
  Arman Gohar
  0 - 0
  Vòng 14
 • 12/11 18:00
  Chadormalou Ardakan
  Baderan Tehran
  0 - 1
  Vòng 13
 • 12/11 18:00
  Chooka Talesh
  Van Pars Isfahan
  1 - 1
  Vòng 13
 • 12/11 18:00
  Darya Babol
  Fajr Sepasi
  2 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 18:00
  Esteghlal Mollasani
  Pars Jonoubi Jam1
  0 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 18:00
  Khalij Fars
  Esteghlal Khozestan1
  0 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 18:00
  Khooshe Talaee
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 18:00
  Shahrdari Hamedan
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 13
 • 12/11 17:45
  Arman Gohar
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 13
 • 06/11 18:30
  Esteghlal Khozestan
  Chooka Talesh
  5 - 0
  Vòng 12
 • 06/11 18:15
  Shahrdari Astara
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 12
 • 06/11 18:15
  Kheybar Khorramabad
  Esteghlal Mollasani
  1 - 0
  Vòng 12
 • 06/11 18:15
  Shahrdari Hamedan
  Arman Gohar
  1 - 0
  Vòng 12
 • 06/11 18:00
  Fajr Sepasi
  Khooshe Talaee
  1 - 1
  Vòng 12
 • 06/11 18:00
  Mes Shahr-e Babak
  Chadormalou Ardakan
  1 - 0
  Vòng 12
 • 06/11 18:00
  1Saipa1
  Khalij Fars
  1 - 0
  Vòng 12
 • 06/11 18:00
  1Van Pars Isfahan1
  Baderan Tehran1
  0 - 2
  Vòng 12
 • 31/10 19:00
  Esteghlal Mollasani
  Fajr Sepasi
  0 - 1
  Vòng 11
 • 31/10 18:45
  Khalij Fars
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 11
 • 31/10 18:15
  Chooka Talesh
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 11
 • 31/10 18:15
  Baderan Tehran
  Esteghlal Khozestan
  1 - 1
  Vòng 11
 • 31/10 18:00
  Chadormalou Ardakan
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 1
  Vòng 11
 • 31/10 18:00
  Khooshe Talaee
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 11
 • 31/10 17:45
  Arman Gohar
  Mes Shahr-e Babak
  1 - 2
  Vòng 11
 • 31/10 17:45
  Darya Babol
  Shahrdari Hamedan
  0 - 0
  Vòng 11
 • 25/10 19:00
  Pars Jonoubi Jam
  Khooshe Talaee
  1 - 0
  Vòng 10
 • 25/10 18:30
  Kheybar Khorramabad
  Baderan Tehran
  2 - 0
  Vòng 10
 • 25/10 18:30
  Saipa
  Chadormalou Ardakan
  1 - 0
  Vòng 10
 • 25/10 18:30
  Shahrdari Hamedan
  Esteghlal Mollasani
  0 - 0
  Vòng 10
 • 25/10 18:30
  Van Pars Isfahan
  Esteghlal Khozestan
  2 - 1
  Vòng 10
 • 25/10 18:15
  1Fajr Sepasi1
  Khalij Fars
  2 - 0
  Vòng 10
 • 25/10 18:15
  Mes Shahr-e Babak
  Chooka Talesh
  1 - 1
  Vòng 10
 • 25/10 17:30
  Darya Babol
  Arman Gohar
  0 - 0
  Vòng 10
 • 19/10 20:00
  1Esteghlal Khozestan1
  Pars Jonoubi Jam
  2 - 0
  Vòng 9
 • 19/10 18:30
  Arman Gohar
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 9
 • 18/10 20:00
  Esteghlal Mollasani
  Darya Babol
  1 - 0
  Vòng 9
 • 18/10 20:00
  Khalij Fars
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 9
 • 18/10 19:00
  Chooka Talesh
  Fajr Sepasi
  1 - 2
  Vòng 9
 • 18/10 18:45
  Chadormalou Ardakan
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 9
 • 18/10 18:45
  Khooshe Talaee
  Shahrdari Hamedan
  0 - 0
  Vòng 9
 • 18/10 18:45
  Baderan Tehran
  Saipa
  1 - 0
  Vòng 9
 • 12/10 19:15
  Shahrdari Hamedan
  Chooka Talesh
  0 - 0
  Vòng 8
 • 12/10 19:00
  Shahrdari Astara
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 8
 • 12/10 18:15
  Kheybar Khorramabad
  Chadormalou Ardakan
  0 - 0
  Vòng 8
 • 11/10 20:00
  Pars Jonoubi Jam
  Arman Gohar
  0 - 1
  Vòng 8
 • 11/10 20:00
  Esteghlal Mollasani
  Khooshe Talaee
  0 - 1
  Vòng 8
 • 11/10 18:45
  Darya Babol
  Khalij Fars
  1 - 0
  Vòng 8
 • 11/10 18:45
  Mes Shahr-e Babak
  Baderan Tehran
  0 - 1
  Vòng 8
 • 11/10 18:45
  Saipa
  Van Pars Isfahan
  1 - 0
  Vòng 8
 • 06/10 21:00
  Esteghlal Khozestan
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 7
 • 06/10 21:00
  Khalij Fars
  Pars Jonoubi Jam1
  0 - 2
  Vòng 7
 • 06/10 20:45
  Baderan Tehran
  Shahrdari Astara
  0 - 1
  Vòng 7
 • 06/10 20:45
  Van Pars Isfahan
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 7
 • 06/10 20:30
  Khooshe Talaee
  Darya Babol
  0 - 1
  Vòng 7
 • 06/10 20:15
  Arman Gohar
  Fajr Sepasi
  1 - 0
  Vòng 7
 • 06/10 20:15
  Chadormalou Ardakan
  Shahrdari Hamedan
  1 - 0
  Vòng 7
 • 06/10 19:30
  Chooka Talesh
  Kheybar Khorramabad
  0 - 1
  Vòng 7
 • 28/09 21:30
  Esteghlal Mollasani
  Arman Gohar1
  1 - 1
  Vòng 6
 • 28/09 21:00
  Kheybar Khorramabad
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 6
 • 28/09 21:00
  Shahrdari Hamedan
  Khalij Fars
  0 - 0
  Vòng 6
 • 28/09 20:45
  Mes Shahr-e Babak
  Saipa
  0 - 0
  Vòng 6
 • 28/09 20:45
  Fajr Sepasi
  Baderan Tehran
  0 - 0
  Vòng 6
 • 28/09 20:30
  Darya Babol
  Chadormalou Ardakan
  1 - 0
  Vòng 6
 • 28/09 20:10
  Pars Jonoubi Jam
  Van Pars Isfahan
  0 - 1
  Vòng 6
 • 28/09 19:45
  Shahrdari Astara
  Chooka Talesh
  1 - 1
  Vòng 6
 • 21/09 21:45
  Esteghlal Khozestan
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 5
 • 20/09 21:45
  Khalij Fars
  Shahrdari Astara
  1 - 1
  Vòng 5
 • 20/09 21:15
  Chooka Talesh
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 0
  Vòng 5
 • 20/09 21:15
  Baderan Tehran
  Shahrdari Hamedan
  1 - 0
  Vòng 5
 • 20/09 21:00
  Saipa
  Fajr Sepasi
  0 - 1
  Vòng 5
 • 20/09 21:00
  Van Pars Isfahan
  Kheybar Khorramabad
  0 - 1
  Vòng 5
 • 20/09 20:45
  Arman Gohar
  Khooshe Talaee
  1 - 0
  Vòng 5
 • 20/09 20:30
  1Chadormalou Ardakan1
  Esteghlal Mollasani
  0 - 0
  Vòng 5
 • 14/09 20:45
  Arman Gohar
  Khalij Fars
  1 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 22:00
  Esteghlal Mollasani
  Baderan Tehran
  0 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 21:45
  Pars Jonoubi Jam
  Saipa
  1 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 21:30
  1Khooshe Talaee1
  Chooka Talesh
  0 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 21:15
  Shahrdari Astara
  Van Pars Isfahan
  0 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 21:15
  Kheybar Khorramabad
  Mes Shahr-e Babak
  0 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 21:00
  Darya Babol
  Esteghlal Khozestan
  0 - 0
  Vòng 4
 • 13/09 21:00
  1Fajr Sepasi1
  Qashqai Shiraz
  1 - 0
  Vòng 4
 • 08/09 22:00
  1Khalij Fars1
  Khooshe Talaee
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/09 22:00
  Esteghlal Khozestan
  Fajr Sepasi
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/09 21:30
  Chooka Talesh
  Esteghlal Mollasani1
  0 - 1
  Vòng 3
 • 07/09 21:30
  Baderan Tehran
  Pars Jonoubi Jam
  2 - 0
  Vòng 3
 • 07/09 21:15
  1Saipa1
  Kheybar Khorramabad
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/09 21:15
  Van Pars Isfahan
  Darya Babol
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/09 21:00
  1Mes Shahr-e Babak1
  Shahrdari Hamedan
  0 - 0
  Vòng 3
 • 07/09 20:30
  Qashqai Shiraz
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 3
 • 02/09 22:00
  1Esteghlal Mollasani1
  Esteghlal Khozestan
  1 - 1
  Vòng 2
 • 02/09 21:45
  Pars Jonoubi Jam
  Mes Shahr-e Babak
  2 - 1
  Vòng 2
 • 02/09 21:30
  Fajr Sepasi
  Kheybar Khorramabad
  1 - 0
  Vòng 2
 • 02/09 21:30
  Khooshe Talaee
  Qashqai Shiraz
  0 - 0
  Vòng 2
 • 02/09 21:30
  Shahrdari Hamedan
  Van Pars Isfahan
  1 - 0
  Vòng 2
 • 02/09 21:30
  Shahrdari Astara
  Saipa
  0 - 1
  Vòng 2
 • 02/09 21:15
  Darya Babol
  Baderan Tehran
  1 - 1
  Vòng 2
 • 02/09 21:00
  Arman Gohar
  Chooka Talesh
  1 - 0
  Vòng 2
 • 28/08 22:00
  Esteghlal Khozestan
  Shahrdari Hamedan
  0 - 0
  Vòng 1
 • 28/08 22:00
  Khalij Fars
  Esteghlal Mollasani
  0 - 1
  Vòng 1
 • 28/08 21:45
  Saipa
  Darya Babol
  1 - 0
  Vòng 1
 • 28/08 21:30
  Qashqai Shiraz
  Arman Gohar
  0 - 1
  Vòng 1
 • 28/08 21:30
  Van Pars Isfahan
  Fajr Sepasi
  0 - 0
  Vòng 1
 • 27/08 21:45
  Kheybar Khorramabad
  Pars Jonoubi Jam
  0 - 0
  Vòng 1
 • 27/08 21:45
  Baderan Tehran
  Khooshe Talaee
  0 - 0
  Vòng 1
 • 27/08 21:15
  Mes Shahr-e Babak
  Shahrdari Astara
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật:

Hạng nhất Iran