Kết quả VĐQG Malaysia

KQBD VĐQG Malaysia mùa giải 2022 - vòng 20

22212019181716151413121110987654321
 • 15/10 20:00
  Johor Darul Takzim
  Sabah FA
  ? - ?
  Vòng 22
 • 15/10 20:00
  Kedah
  Terengganu
  ? - ?
  Vòng 22
 • 15/10 20:00
  Pulau Penang FA
  Selangor FA
  ? - ?
  Vòng 22
 • 15/10 20:00
  Petaling Jaya City
  Kuala Lumpur
  ? - ?
  Vòng 22
 • 15/10 20:00
  Sarawak
  Melaka
  ? - ?
  Vòng 22
 • 15/10 20:00
  PB Pahang
  Negeri Sembilan Matrix
  ? - ?
  Vòng 22
 • 11/10 20:00
  Kuala Lumpur
  Terengganu
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/10 20:00
  Petaling Jaya City
  Pulau Penang FA
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/10 20:00
  Johor Darul Takzim
  Kedah
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/10 19:15
  Negeri Sembilan Matrix
  Melaka
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/10 19:15
  PB Pahang
  Sabah FA
  ? - ?
  Vòng 21
 • 11/10 18:30
  Sarawak
  Selangor FA
  ? - ?
  Vòng 21
 • 07/10 20:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Kedah
  ? - ?
  Vòng 20
 • 07/10 20:00
  PB Pahang
  Johor Darul Takzim
  ? - ?
  Vòng 20
 • 07/10 19:15
  Petaling Jaya City
  Selangor FA
  ? - ?
  Vòng 20
 • 07/10 19:15
  Melaka
  Terengganu
  ? - ?
  Vòng 20
 • 07/10 18:30
  Sabah FA
  Pulau Penang FA
  ? - ?
  Vòng 20
 • 04/10 20:00
  Kedah
  Johor Darul Takzim
  ? - ?
  Vòng 10
 • 01/10 20:00
  Kedah
  Petaling Jaya City
  ? - ?
  Vòng 19
 • 01/10 20:00
  Selangor FA
  Melaka
  ? - ?
  Vòng 19
 • 01/10 20:00
  Terengganu
  Sabah FA
  ? - ?
  Vòng 19
 • 01/10 19:15
  Johor Darul Takzim
  Negeri Sembilan Matrix
  ? - ?
  Vòng 19
 • 01/10 19:15
  Sarawak
  PB Pahang
  ? - ?
  Vòng 19
 • 28/09 20:00
  Kuala Lumpur
  Sarawak
  3 - 0
  Vòng 20
 • 24/09 20:00
  Pulau Penang FA
  Kuala Lumpur
  0 - 0
  Vòng 19
 • 15/09 20:00
  Melaka
  Kuala Lumpur
  0 - 0
  Vòng 15
 • 15/09 20:00
  Petaling Jaya City
  Johor Darul Takzim
  0 - 0
  Vòng 18
 • 14/09 20:00
  Kedah
  Selangor FA
  2 - 1
  Vòng 15
 • 14/09 20:00
  Terengganu
  Pulau Penang FA
  2 - 0
  Vòng 18
 • 11/09 19:15
  PB Pahang
  Kuala Lumpur
  0 - 1
  Vòng 18
 • 10/09 18:00
  Sabah FA
  Selangor FA
  2 - 2
  Vòng 18
 • 09/09 19:15
  Negeri Sembilan Matrix
  Sarawak
  1 - 1
  Vòng 18
 • 09/09 19:15
  Melaka
  Kedah
  0 - 1
  Vòng 18
 • 03/09 20:00
  Terengganu
  Melaka
  1 - 0
  Vòng 9
 • 03/09 19:15
  Selangor FA
  Johor Darul Takzim
  0 - 1
  Vòng 16
 • 02/09 20:00
  Kedah
  Pulau Penang FA
  0 - 0
  Vòng 16
 • 01/09 18:45
  Sabah FA
  Kuala Lumpur
  0 - 1
  Vòng 16
 • 29/08 19:15
  Johor Darul Takzim
  Melaka
  3 - 0
  Vòng 17
 • 21/08 20:00
  Selangor FA
  Petaling Jaya City
  0 - 0
  Vòng 9
 • 21/08 19:15
  PB Pahang
  Terengganu
  0 - 0
  Vòng 1
 • 18/08 20:00
  Pulau Penang FA
  PB Pahang
  0 - 1
  Vòng 17
 • 18/08 19:15
  Kuala Lumpur
  Negeri Sembilan Matrix
  1 - 0
  Vòng 17
 • 17/08 20:00
  Selangor FA
  Terengganu
  0 - 2
  Vòng 17
 • 17/08 20:00
  Kedah
  Sabah FA
  1 - 0
  Vòng 17
 • 17/08 19:15
  Sarawak
  Petaling Jaya City
  0 - 0
  Vòng 17
 • 13/08 20:00
  Petaling Jaya City
  Negeri Sembilan Matrix
  0 - 1
  Vòng 16
 • 13/08 20:00
  Terengganu
  Sarawak
  0 - 0
  Vòng 16
 • 13/08 20:00
  Melaka
  PB Pahang
  1 - 0
  Vòng 16
 • 10/08 20:00
  Terengganu
  Johor Darul Takzim
  0 - 1
  Vòng 15
 • 09/08 20:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Pulau Penang FA
  1 - 1
  Vòng 15
 • 09/08 20:00
  Petaling Jaya City
  PB Pahang
  0 - 2
  Vòng 15
 • 09/08 19:15
  Sabah FA
  Sarawak
  0 - 0
  Vòng 15
 • 01/08 20:00
  PB Pahang
  Kedah
  1 - 0
  Vòng 14
 • 01/08 20:00
  Terengganu
  Petaling Jaya City
  0 - 0
  Vòng 14
 • 01/08 19:15
  Johor Darul Takzim
  Kuala Lumpur
  2 - 0
  Vòng 14
 • 31/07 20:00
  Pulau Penang FA
  Sarawak
  2 - 2
  Vòng 14
 • 31/07 20:00
  Selangor FA
  Negeri Sembilan Matrix
  2 - 0
  Vòng 14
 • 31/07 18:30
  1Sabah FA1
  Melaka1
  0 - 1
  Vòng 14
 • 27/07 20:00
  Kuala Lumpur
  Kedah
  0 - 1
  Vòng 13
 • 27/07 20:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Terengganu
  1 - 1
  Vòng 13
 • 27/07 19:15
  Sarawak
  Johor Darul Takzim
  0 - 2
  Vòng 13
 • 27/07 19:15
  PB Pahang
  Selangor FA
  2 - 0
  Vòng 13
 • 26/07 20:00
  Melaka
  Pulau Penang FA
  2 - 0
  Vòng 13
 • 26/07 19:15
  Petaling Jaya City
  Sabah FA
  1 - 0
  Vòng 13
 • 20/07 20:00
  Melaka
  Petaling Jaya City
  1 - 1
  Vòng 12
 • 20/07 20:00
  Pulau Penang FA
  Johor Darul Takzim
  0 - 0
  Vòng 12
 • 20/07 20:00
  1Selangor FA1
  Kuala Lumpur
  1 - 0
  Vòng 12
 • 19/07 20:00
  Kedah
  Sarawak
  1 - 0
  Vòng 12
 • 19/07 19:15
  Sabah FA
  Terengganu
  0 - 1
  Vòng 8
 • 16/07 20:00
  Selangor FA
  Pulau Penang FA1
  0 - 0
  Vòng 11
 • 16/07 19:15
  Kuala Lumpur
  Petaling Jaya City
  0 - 0
  Vòng 11
 • 15/07 20:00
  Terengganu
  Kedah
  1 - 0
  Vòng 11
 • 15/07 19:15
  Sabah FA
  Johor Darul Takzim
  1 - 1
  Vòng 11
 • 05/07 19:15
  Melaka
  Selangor FA
  1 - 0
  Vòng 8
 • 03/07 20:00
  Terengganu
  PB Pahang
  1 - 0
  Vòng 12
 • 03/07 19:15
  Negeri Sembilan Matrix
  Sabah FA
  0 - 0
  Vòng 12
 • 02/07 20:00
  Melaka
  Johor Darul Takzim
  1 - 1
  Vòng 6
 • 29/06 20:00
  Terengganu
  Negeri Sembilan Matrix
  0 - 0
  Vòng 2
 • 28/06 20:00
  Johor Darul Takzim
  Petaling Jaya City
  2 - 0
  Vòng 7
 • 28/06 20:00
  Selangor FA
  Sabah FA
  1 - 0
  Vòng 7
 • 25/06 20:00
  Melaka
  Sarawak
  2 - 1
  Vòng 11
 • 25/06 19:15
  Negeri Sembilan Matrix
  PB Pahang
  1 - 0
  Vòng 11
 • 24/06 19:15
  Johor Darul Takzim
  Selangor FA
  3 - 0
  Vòng 5
 • 22/06 20:00
  Pulau Penang FA
  Terengganu
  1 - 0
  Vòng 7
 • 19/06 20:00
  Selangor FA
  Sarawak
  3 - 0
  Vòng 10
 • 18/06 20:00
  Terengganu
  Kuala Lumpur
  0 - 0
  Vòng 10
 • 18/06 20:00
  Pulau Penang FA
  Petaling Jaya City
  0 - 1
  Vòng 10
 • 18/06 19:15
  Melaka
  Negeri Sembilan Matrix
  0 - 0
  Vòng 10
 • 18/06 19:15
  Sabah FA
  PB Pahang
  2 - 0
  Vòng 10
 • 18/05 19:15
  Johor Darul Takzim
  PB Pahang
  1 - 2
  Vòng 9
 • 17/05 20:00
  Kedah
  Negeri Sembilan Matrix
  0 - 0
  Vòng 9
 • 17/05 20:00
  Pulau Penang FA
  Sabah FA
  0 - 1
  Vòng 9
 • 17/05 19:15
  Sarawak
  Kuala Lumpur
  1 - 1
  Vòng 9
 • 11/05 20:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Johor Darul Takzim
  0 - 0
  Vòng 8
 • 11/05 19:15
  1PB Pahang1
  Sarawak
  1 - 0
  Vòng 8
 • 10/05 20:00
  Petaling Jaya City
  Kedah
  1 - 2
  Vòng 8
 • 10/05 19:15
  Kuala Lumpur
  Pulau Penang FA
  1 - 0
  Vòng 8
 • 07/05 19:15
  Kuala Lumpur
  PB Pahang
  0 - 1
  Vòng 7
 • 06/05 20:00
  Kedah
  Melaka
  2 - 1
  Vòng 7
 • 06/05 19:30
  1Sarawak1
  Negeri Sembilan Matrix
  0 - 0
  Vòng 7
 • 29/04 21:00
  Selangor FA
  PB Pahang
  1 - 0
  Vòng 2
 • 24/04 21:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Kuala Lumpur
  0 - 0
  Vòng 6
 • 24/04 20:15
  Sabah FA
  Kedah
  0 - 0
  Vòng 6
 • 23/04 21:00
  Petaling Jaya City
  Sarawak
  0 - 1
  Vòng 6
 • 23/04 21:00
  PB Pahang
  Pulau Penang FA
  1 - 1
  Vòng 6
 • 22/04 21:00
  Terengganu
  Selangor FA
  1 - 0
  Vòng 6
 • 17/04 21:00
  Pulau Penang FA
  Kedah
  1 - 0
  Vòng 5
 • 17/04 20:15
  Sarawak
  Terengganu1
  0 - 1
  Vòng 5
 • 16/04 21:00
  Kuala Lumpur
  Sabah FA
  1 - 0
  Vòng 5
 • 16/04 21:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Petaling Jaya City
  1 - 0
  Vòng 5
 • 16/04 21:00
  1PB Pahang1
  Melaka
  1 - 0
  Vòng 5
 • 10/04 21:00
  Johor Darul Takzim
  Terengganu
  2 - 1
  Vòng 4
 • 10/04 21:00
  Selangor FA
  Kedah
  2 - 0
  Vòng 4
 • 10/04 20:15
  Sarawak
  Sabah FA
  0 - 0
  Vòng 4
 • 09/04 21:00
  Kuala Lumpur
  Melaka
  2 - 0
  Vòng 4
 • 09/04 21:00
  Pulau Penang FA
  Negeri Sembilan Matrix
  1 - 1
  Vòng 4
 • 09/04 21:00
  PB Pahang
  Petaling Jaya City
  1 - 0
  Vòng 4
 • 06/04 21:00
  Kedah
  PB Pahang
  0 - 0
  Vòng 3
 • 06/04 21:00
  1Kuala Lumpur1
  Johor Darul Takzim
  0 - 1
  Vòng 3
 • 06/04 21:00
  Petaling Jaya City
  Terengganu
  3 - 0
  Vòng 3
 • 05/04 21:00
  Melaka
  Sabah FA
  0 - 1
  Vòng 3
 • 05/04 21:00
  Negeri Sembilan Matrix
  Selangor FA1
  0 - 1
  Vòng 3
 • 05/04 20:15
  Sarawak
  Pulau Penang FA
  0 - 0
  Vòng 3
 • 09/03 20:00
  Kedah
  Kuala Lumpur
  1 - 1
  Vòng 2
 • 09/03 19:15
  Johor Darul Takzim
  Sarawak1
  2 - 0
  Vòng 2
 • 09/03 18:30
  Sabah FA
  Petaling Jaya City
  2 - 1
  Vòng 2
 • 08/03 20:00
  Pulau Penang FA
  Melaka
  1 - 1
  Vòng 2
 • 05/03 20:00
  Petaling Jaya City
  Melaka
  1 - 0
  Vòng 1
 • 04/03 20:40
  1Kuala Lumpur1
  Selangor FA
  2 - 2
  Vòng 1
 • 04/03 20:00
  Johor Darul Takzim
  Pulau Penang FA
  0 - 0
  Vòng 1
 • 04/03 19:15
  Sarawak
  Kedah
  0 - 1
  Vòng 1
 • 04/03 18:30
  Sabah FA
  Negeri Sembilan Matrix
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật: