Kết quả bóng đá Thế giới

 • 29/08 09:00
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Nhật Bản
  3 - 0
  Vòng Chung kết
 • 29/08 05:30
  U20 Nữ Hà Lan
  U20 Nữ Brazil
  1 - 1
  Vòng Hạng 3
 • 26/08 09:00
  U20 Nữ Brazil
  U20 Nữ Nhật Bản
  0 - 1
  Vòng Bán kết
 • 26/08 05:30
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Hà Lan
  2 - 0
  Vòng Bán kết
 • 22/08 09:00
  U20 Nữ Nhật Bản
  U20 Nữ Pháp
  1 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [2-2], 120 phút [3-3], Penalty [5-3]
 • 22/08 05:30
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Hà Lan
  0 - 2
  Vòng Tứ kết
 • 21/08 09:00
  U20 Nữ Colombia
  U20 Nữ Brazil
  0 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 21/08 05:30
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  U20 Nữ Mexico
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 18/08 09:00
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Canada
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 18/08 09:00
  U20 Nữ Hàn Quốc
  U20 Nữ Pháp
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 18/08 06:00
  U20 Nữ Hà Lan
  U20 Nữ Ghana
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 18/08 06:00
  U20 Nữ Mỹ
  U20 Nữ Nhật Bản
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 17/08 09:00
  U20 Nữ Australia
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 17/08 09:00
  U20 Nữ Brazil
  U20 Nữ Costa Rica
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 17/08 06:00
  1U20 Nữ Colombia
  U20 Nữ New Zealand
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 17/08 06:00
  U20 Nữ Mexico
  U20 Nữ Đức
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 15/08 09:00
  U20 Nữ Pháp
  U20 Nữ Canada
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 15/08 06:00
  U20 Nữ Mỹ
  U20 Nữ Hà Lan1
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 15/08 04:00
  U20 Nữ Hàn Quốc
  U20 Nữ Nigeria
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 15/08 00:00
  U20 Nữ Nhật Bản
  U20 Nữ Ghana
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 14/08 09:00
  U20 Nữ Costa Rica
  U20 Nữ Tây Ban Nha
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 14/08 06:00
  U20 Nữ Mexico
  U20 Nữ Colombia
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 14/08 03:00
  U20 Nữ Brazil
  U20 Nữ Australia
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 14/08 00:00
  U20 Nữ Đức
  U20 Nữ New Zealand
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 12/08 09:30
  U20 Nữ Canada
  U20 Nữ Hàn Quốc
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 12/08 06:00
  U20 Nữ Pháp
  U20 Nữ Nigeria
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 06/09 02:00
  U17 Yemen
  U17 Marốc
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 05/09 22:30
  U17 Angiêri
  U17 Ả Rập Xê-út
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [0-0], Penalty [5-4]
 • 03/09 02:00
  U17 Ai Cập
  U17 Marốc
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 02/09 22:30
  U17 Iraq
  U17 Ả Rập Xê-út
  1 - 2
  Vòng Tứ kết
 • 02/09 02:00
  U17 Yemen
  U17 Sudan
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 01/09 22:30
  U17 Angiêri
  U17 Tuynidi
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], Penalty [3-1]
 • 31/08 02:00
  U17 Ai Cập
  U17 Syria
  3 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 31/08 02:00
  U17 Li Băng
  U17 Ả Rập Xê-út
  0 - 3
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 30/08 23:00
  U17 Mauritania
  U17 Iraq
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 30/08 23:00
  U17 Marốc
  U17 Comoros
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 30/08 02:00
  U17 Tuynidi
  U17 Oman
  1 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 30/08 02:00
  U17 Yemen
  U17 Libi
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 29/08 23:00
  U17 Angiêri
  U17 UAE
  2 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 29/08 23:00
  U17 Sudan
  U17 Palestine
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 28/08 02:00
  U17 Iraq
  U17 Comoros
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 28/08 02:00
  U17 Mauritania
  U17 Marốc
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 27/08 23:00
  U17 Li Băng
  U17 Ai Cập
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 27/08 23:00
  U17 Ả Rập Xê-út
  U17 Syria
  2 - 1
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 27/08 02:00
  U17 Angiêri
  U17 Sudan
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 27/08 02:00
  U17 Palestine
  U17 UAE
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 26/08 23:00
  U17 Libi
  U17 Oman
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 26/08 23:00
  U17 Yemen
  U17 Tuynidi
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 25/08 02:00
  U17 Syria
  U17 Li Băng
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 25/08 02:00
  U17 Ai Cập
  U17 Ả Rập Xê-út
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng D
 • 24/08 23:00
  U17 Comoros
  U17 Mauritania
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 24/08 23:00
  U17 Marốc
  U17 Iraq
  1 - 2
  Vòng Bảng / Bảng C
 • 24/08 02:00
  U17 Oman
  U17 Yemen
  0 - 2
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 24/08 02:00
  U17 Tuynidi
  U17 Libi
  0 - 0
  Vòng Bảng / Bảng B
 • 23/08 23:00
  U17 Angiêri
  U17 Palestine
  1 - 0
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 23/08 23:00
  U17 UAE
  U17 Sudan
  0 - 1
  Vòng Bảng / Bảng A
 • 04/09 16:00
  Đức Beach Soccer
  Thổ Nhĩ Kỳ Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng QL 7-8th place
 • 03/09 22:30
  Italia Beach Soccer
  Đức Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng QL 5-8th place
 • 03/09 18:45
  Bồ Đào Nha Beach Soccer
  Thụy Sỹ Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Semifinal(QL)
 • 03/09 17:15
  Ukraine Beach Soccer
  Tây Ban Nha Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Semifinal(QL)
 • 03/09 16:00
  Thổ Nhĩ Kỳ Beach Soccer
  Pháp Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng QL 5-8th place
 • 03/09 13:30
  Azerbaijan Beach Soccer
  Moldova Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng QL 9-10th place
 • 02/09 22:30
  Italia Beach Soccer
  Ukraine Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Quarter Finals(QL)
 • 02/09 20:00
  Bồ Đào Nha Beach Soccer
  Thổ Nhĩ Kỳ Beach Soccer
  1 - 1
  Vòng Quarter Finals(QL)
 • 02/09 18:45
  Tây Ban Nha Beach Soccer
  Đức Beach Soccer
  3 - 1
  Vòng Quarter Finals(QL)
 • 02/09 17:15
  Thụy Sỹ Beach Soccer
  Pháp Beach Soccer
  4 - 2
  Vòng Quarter Finals(QL)
 • 02/09 13:30
  Séc Beach Soccer
  Na Uy Beach Soccer
  8 - 1
  Vòng QL 11-12th place
 • 01/09 21:15
  Azerbaijan Beach Soccer
  Na Uy Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng QL 9-12th place
 • 01/09 18:30
  Moldova Beach Soccer
  Séc Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng QL 9-12th place
 • 31/08 22:45
  Italia Beach Soccer
  Pháp Beach Soccer
  2 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 31/08 20:10
  Bồ Đào Nha Beach Soccer
  Đức Beach Soccer
  7 - 1
  Vòng Loại / Bảng B
 • 31/08 18:45
  Tây Ban Nha Beach Soccer
  Thổ Nhĩ Kỳ Beach Soccer
  3 - 2
  Vòng Loại / Bảng D
 • 31/08 16:00
  Thụy Sỹ Beach Soccer
  Ukraine Beach Soccer
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 31/08 13:30
  Séc Beach Soccer
  Thụy Điển Beach Soccer
  5 - 1
  Vòng Loại / Bảng D
 • 30/08 22:30
  Pháp Beach Soccer
  Na Uy Beach Soccer
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 30/08 21:15
  Tây Ban Nha Beach Soccer
  Séc Beach Soccer
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 30/08 20:00
  Đức Beach Soccer
  Moldova Beach Soccer
  2 - 1
  Vòng Loại / Bảng B
 • 30/08 18:30
  Ukraine Beach Soccer
  Azerbaijan Beach Soccer
  4 - 2
  Vòng Loại / Bảng C
 • 30/08 17:15
  Thổ Nhĩ Kỳ Beach Soccer
  Thụy Điển Beach Soccer
  6 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 29/08 22:30
  Italia Beach Soccer
  Na Uy Beach Soccer
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 29/08 21:15
  Thụy Điển Beach Soccer
  Tây Ban Nha Beach Soccer
  2 - 3
  Vòng Loại / Bảng D
 • 29/08 20:00
  Bồ Đào Nha Beach Soccer
  Moldova Beach Soccer
  1 - 1
  Vòng Loại / Bảng B
 • 29/08 18:30
  Thụy Sỹ Beach Soccer
  Azerbaijan Beach Soccer
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 29/08 17:15
  Thổ Nhĩ Kỳ Beach Soccer
  Séc Beach Soccer
  3 - 2
  Vòng Loại / Bảng D
Cập nhật: