Lịch thi đấu VĐQG nữ Australia (Miền Tây)

Lịch thi đấu VĐQG nữ Australia (Miền Tây) 2023 - vòng 9

123456789101112131415161718192021
 • 26/03 12:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ NTC West
  0 - 0
  Vòng 1
 • 26/03 12:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Murdoch Uni Melville
  0 - 1
  Vòng 1
 • 26/03 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Curtin University SC
  6 - 0
  Vòng 1
 • 26/03 15:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Subiaco AFC
  2 - 0
  Vòng 1
 • 31/03 18:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Subiaco AFC
  0 - 5
  Vòng 2
 • 31/03 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Perth RedStar
  0 - 1
  Vòng 2
 • 02/04 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Balcatta
  0 - 0
  Vòng 2
 • 02/04 15:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Fremantle City
  2 - 0
  Vòng 2
 • 08/04 16:10
  Nữ Perth S.C
  Nữ Perth RedStar
  0 - 0
  Vòng 3
 • 09/04 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Curtin University SC
  7 - 0
  Vòng 3
 • 09/04 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 3
 • 14/04 18:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Perth RedStar
  0 - 0
  Vòng 4
 • 15/04 16:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Murdoch Uni Melville
  2 - 0
  Vòng 4
 • 16/04 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Fremantle City
  0 - 0
  Vòng 4
 • 16/04 14:45
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ NTC West
  0 - 0
  Vòng 4
 • 28/04 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Curtin University SC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 30/04 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Subiaco AFC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 30/04 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Balcatta
  0 - 0
  Vòng 5
 • 30/04 15:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ NTC West
  0 - 0
  Vòng 5
 • 07/05 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Murdoch Uni Melville
  1 - 0
  Vòng 6
 • 07/05 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ NTC West
  0 - 0
  Vòng 6
 • 07/05 14:45
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Perth RedStar
  1 - 2
  Vòng 6
 • 07/05 15:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Curtin University SC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 12/05 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Subiaco AFC
  1 - 0
  Vòng 7
 • 13/05 18:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Balcatta
  0 - 1
  Vòng 7
 • 14/05 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Curtin University SC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 14/05 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Fremantle City
  3 - 2
  Vòng 7
 • 17/05 18:00
  Nữ NTC West
  Nữ Murdoch Uni Melville
  0 - 0
  Vòng 3
 • 21/05 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ NTC West
  0 - 0
  Vòng 8
 • 21/05 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Murdoch Uni Melville
  0 - 0
  Vòng 8
 • 21/05 14:45
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Curtin University SC
  0 - 0
  Vòng 8
 • 21/05 15:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Fremantle City
  1 - 1
  Vòng 8
 • 26/05 17:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Balcatta
  0 - 0
  Vòng 9
 • 27/05 13:00
  Nữ NTC West
  Nữ Perth RedStar
  ? - ?
  Vòng 9
 • 27/05 16:00
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Fremantle City
  1 - 1
  Vòng 9
 • 28/05 14:45
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Perth S.C
  0 - 0
  Vòng 9
 • 11/06 12:00
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ NTC West
  ? - ?
  Vòng 10
 • 11/06 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 10
 • 11/06 14:00
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Fremantle City
  ? - ?
  Vòng 10
 • 11/06 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 10
 • 16/06 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 11
 • 18/06 12:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Balcatta
  ? - ?
  Vòng 11
 • 18/06 12:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Curtin University SC
  ? - ?
  Vòng 11
 • 18/06 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 11
 • 24/06 18:00
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Murdoch Uni Melville
  ? - ?
  Vòng 12
 • 25/06 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 12
 • 25/06 14:00
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Fremantle City
  ? - ?
  Vòng 12
 • 25/06 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Perth RedStar
  ? - ?
  Vòng 12
 • 30/06 18:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 13
 • 01/07 18:00
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Balcatta
  ? - ?
  Vòng 13
 • 02/07 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 13
 • 02/07 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Fremantle City
  ? - ?
  Vòng 13
 • 09/07 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Murdoch Uni Melville
  ? - ?
  Vòng 14
 • 09/07 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ NTC West
  ? - ?
  Vòng 14
 • 09/07 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Curtin University SC
  ? - ?
  Vòng 14
 • 09/07 14:00
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 14
 • 15/07 18:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 15
 • 16/07 14:00
  Nữ Curtin University SC
  Nữ NTC West
  ? - ?
  Vòng 15
 • 16/07 14:00
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Murdoch Uni Melville
  ? - ?
  Vòng 15
 • 16/07 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Perth RedStar
  ? - ?
  Vòng 15
 • 21/07 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Perth RedStar
  ? - ?
  Vòng 16
 • 21/07 18:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 16
 • 23/07 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Balcatta
  ? - ?
  Vòng 16
 • 23/07 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 16
 • 30/07 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Murdoch Uni Melville
  ? - ?
  Vòng 17
 • 30/07 14:00
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Balcatta
  ? - ?
  Vòng 17
 • 30/07 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Curtin University SC
  ? - ?
  Vòng 17
 • 30/07 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 17
 • 04/08 17:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Perth RedStar
  ? - ?
  Vòng 18
 • 06/08 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Fremantle City
  ? - ?
  Vòng 18
 • 06/08 14:00
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ NTC West
  ? - ?
  Vòng 18
 • 06/08 15:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Murdoch Uni Melville
  ? - ?
  Vòng 18
 • 11/08 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Curtin University SC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 12/08 12:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 13/08 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Balcatta
  ? - ?
  Vòng 19
 • 13/08 14:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ NTC West
  ? - ?
  Vòng 19
 • 18/08 18:30
  Nữ Curtin University SC
  Nữ Perth S.C
  ? - ?
  Vòng 20
 • 20/08 14:00
  Nữ Balcatta
  Nữ Murdoch Uni Melville
  ? - ?
  Vòng 20
 • 20/08 14:00
  Nữ Subiaco AFC
  Nữ Perth RedStar
  ? - ?
  Vòng 20
 • 20/08 14:00
  Nữ Fremantle City
  Nữ NTC West
  ? - ?
  Vòng 20
 • 25/08 18:30
  Nữ Murdoch Uni Melville
  Nữ Subiaco AFC
  ? - ?
  Vòng 21
 • 27/08 14:00
  Nữ Perth RedStar
  Nữ Fremantle City
  ? - ?
  Vòng 21
 • 27/08 14:00
  Nữ Perth S.C
  Nữ Balcatta
  ? - ?
  Vòng 21
 • 27/08 14:00
  Nữ NTC West
  Nữ Curtin University SC
  ? - ?
  Vòng 21
Cập nhật:

VĐQG nữ Australia (Miền Tây)