Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Paraense)

Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Paraense) 2021 - vòng

 • 30/01 01:30
  Caete/PA
  Tapajos/PA
  1 - 0
  Vòng
 • 30/01 19:30
  Tuna Luso
  Paysandu PA
  0 - 1
  Vòng
 • 31/01 01:30
  Amazonia PA
  Castanhal PA
  0 - 0
  Vòng
 • 31/01 01:30
  Bragantino PA
  Ag. Maraba
  0 - 0
  Vòng
 • 31/01 02:00
  Independente PA
  Itupiranga PA
  0 - 0
  Vòng
 • 31/01 02:00
  Paragominas PA
  Remo Belem PA
  0 - 0
  Vòng
 • 02/02 19:30
  Tapajos/PA
  Independente PA
  0 - 0
  Vòng
 • 05/02 19:30
  Tapajos/PA
  Castanhal PA
  1 - 0
  Vòng
 • 06/02 01:30
  Caete/PA
  Ag. Maraba
  2 - 0
  Vòng
 • 06/02 19:30
  Amazonia PA
  Tuna Luso
  1 - 2
  Vòng
 • 07/02 02:00
  Itupiranga PA
  Remo Belem PA
  0 - 1
  Vòng
 • 07/02 02:00
  Paragominas PA
  Bragantino PA
  2 - 0
  Vòng
 • 09/02 19:30
  Tuna Luso
  Paragominas PA
  2 - 1
  Vòng
 • 10/02 01:30
  Bragantino PA
  Amazonia PA
  0 - 0
  Vòng
 • 10/02 01:30
  Castanhal PA
  Itupiranga PA
  0 - 0
  Vòng
 • 10/02 06:00
  Paysandu PA
  Caete/PA
  1 - 0
  Vòng
 • 10/02 06:00
  Ag. Maraba
  Independente PA
  0 - 0
  Vòng
 • 11/02 06:00
  Remo Belem PA
  Tapajos/PA
  2 - 1
  Vòng
 • 13/02 01:30
  Castanhal PA
  Bragantino PA
  1 - 1
  Vòng
 • 13/02 06:00
  Paragominas PA
  Independente PA
  0 - 1
  Vòng
 • 13/02 19:30
  Tapajos/PA
  Paysandu PA
  0 - 0
  Vòng
 • 13/02 19:30
  Amazonia PA
  Caete/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 14/02 04:00
  Remo Belem PA
  Tuna Luso
  0 - 0
  Vòng
 • 17/02 01:30
  Bragantino PA
  Remo Belem PA
  0 - 0
  Vòng
 • 17/02 06:00
  Paysandu PA
  Itupiranga PA
  1 - 0
  Vòng
 • 17/02 06:00
  Ag. Maraba
  Tapajos/PA
  1 - 1
  Vòng
 • 17/02 19:30
  Tuna Luso
  Castanhal PA
  0 - 2
  Vòng
 • 18/02 01:30
  Caete/PA
  Paragominas PA
  0 - 0
  Vòng
 • 18/02 04:00
  Independente PA
  Amazonia PA
  0 - 1
  Vòng
 • 21/02 01:30
  Caete/PA
  Bragantino PA
  1 - 0
  Vòng
 • 21/02 02:00
  Independente PA
  Tuna Luso
  0 - 0
  Vòng
 • 21/02 03:00
  Paysandu PA
  Remo Belem PA
  0 - 0
  Vòng
 • 21/02 03:00
  Ag. Maraba
  Castanhal PA
  1 - 0
  Vòng
 • 21/02 19:30
  Tapajos/PA
  Amazonia PA
  1 - 0
  Vòng
 • 23/02 01:00
  Itupiranga PA
  Paragominas PA
  0 - 0
  Vòng
 • 24/02 05:30
  Independente PA
  Paysandu PA
  0 - 0
  Vòng
 • 07/03 01:30
  Paragominas PA
  Tapajos/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 07/03 01:30
  Bragantino PA
  Independente PA
  1 - 1
  Vòng
 • 07/03 01:30
  Amazonia PA
  Itupiranga PA
  0 - 1
  Vòng
 • 07/03 01:30
  Tuna Luso
  Caete/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 07/03 01:30
  Castanhal PA
  Paysandu PA
  3 - 0
  Vòng
 • 07/03 01:30
  Remo Belem PA
  Ag. Maraba
  1 - 0
  Vòng
 • 20/03 01:30
  Caete/PA
  Remo Belem PA
  1 - 0
  Vòng
 • 20/03 03:00
  Ag. Maraba
  Castanhal PA
  0 - 0
  Vòng
 • 20/03 19:30
  Tapajos/PA
  Paysandu PA
  1 - 3
  Vòng
 • 21/03 01:30
  Bragantino PA
  Tuna Luso
  1 - 1
  Vòng
 • 23/03 01:00
  Castanhal PA
  Ag. Maraba
  0 - 0
  Vòng
 • 23/03 06:00
  Remo Belem PA
  Caete/PA
  3 - 0
  Vòng
 • 24/03 01:00
  Tuna Luso
  Bragantino PA
  2 - 0
  Vòng
 • 24/03 06:00
  Paysandu PA
  Tapajos/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 27/03 01:30
  Tuna Luso
  Remo Belem PA
  0 - 1
  Vòng
 • 28/03 03:00
  Ag. Maraba
  Paysandu PA
  ? - ?
  Vòng
 • 30/03 06:00
  Remo Belem PA
  Tuna Luso
  0 - 0
  Vòng
 • 90 phút [0-1], 2 lượt [2-2], Penalty [4-2],
 • 31/03 06:00
  Paysandu PA
  Ag. Maraba
  1 - 0
  Vòng
 • 03/04 02:30
  Ag. Maraba
  Tuna Luso
  0 - 0
  Vòng
 • 04/04 04:00
  Remo Belem PA
  Paysandu PA
  1 - 0
  Vòng
 • 06/04 19:30
  Tuna Luso
  Ag. Maraba
  1 - 2
  Vòng
 • 90 phút [3-2], 2 lượt [5-5], Penalty [4-2],
 • 07/04 06:00
  Paysandu PA
  Remo Belem PA
  3 - 0
  Vòng
 • 05/02 19:45
  Itupiranga PA
  Tuna Luso
  0 - 1
  Vòng
 • 05/02 20:00
  Castanhal PA
  Ag. Maraba
  1 - 1
  Vòng
 • 05/02 20:00
  Sao Francisco PA
  Caete/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 05/02 20:00
  Tapajos/PA
  Cameta EC
  0 - 0
  Vòng
 • 06/02 03:00
  Remo Belem PA
  Independente PA
  2 - 0
  Vòng
 • 10/02 06:00
  Paysandu PA
  Itupiranga PA
  2 - 1
  Vòng
 • 11/02 20:00
  Tuna Luso
  Ag. Maraba
  1 - 1
  Vòng
 • 12/02 01:30
  Caete/PA
  Tapajos/PA
  0 - 1
  Vòng
 • 12/02 02:00
  Independente PA
  Cameta EC
  1 - 1
  Vòng
 • 13/02 01:30
  Bragantino PA
  Castanhal PA
  0 - 0
  Vòng
 • 13/02 01:30
  Sao Francisco PA
  Remo Belem PA
  0 - 0
  Vòng
 • 15/02 06:00
  Tapajos/PA
  Paysandu PA
  0 - 1
  Vòng
 • 16/02 01:30
  Cameta EC
  Itupiranga PA
  0 - 0
  Vòng
 • 16/02 01:30
  Castanhal PA
  Sao Francisco PA
  0 - 0
  Vòng
 • 16/02 01:45
  Caete/PA
  Independente PA
  0 - 0
  Vòng
 • 16/02 06:40
  Ag. Maraba
  Remo Belem PA
  1 - 1
  Vòng
 • 17/02 01:45
  Bragantino PA
  Tuna Luso
  2 - 1
  Vòng
 • 25/02 20:00
  Tuna Luso
  Caete/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 26/02 02:00
  Independente PA
  Bragantino PA
  1 - 1
  Vòng
 • 26/02 05:00
  Paysandu PA
  Castanhal PA
  2 - 1
  Vòng
 • 26/02 19:45
  Itupiranga PA
  Ag. Maraba
  1 - 1
  Vòng
 • 26/02 20:00
  Sao Francisco PA
  Tapajos/PA
  2 - 3
  Vòng
 • 27/02 03:00
  Remo Belem PA
  Cameta EC
  3 - 1
  Vòng
 • 01/03 06:00
  Paysandu PA
  Bragantino PA
  0 - 0
  Vòng
 • 05/03 01:30
  Caete/PA
  Paysandu PA
  1 - 0
  Vòng
 • 05/03 02:00
  Independente PA
  Itupiranga PA
  1 - 0
  Vòng
 • 05/03 20:00
  Tuna Luso
  Remo Belem PA
  1 - 1
  Vòng
 • 06/03 01:30
  Bragantino PA
  Sao Francisco PA
  0 - 0
  Vòng
 • 06/03 01:30
  Cameta EC
  Castanhal PA
  1 - 1
  Vòng
 • 07/03 06:00
  Ag. Maraba
  Tapajos/PA
  2 - 0
  Vòng
 • 11/03 20:00
  Tuna Luso
  Sao Francisco PA
  0 - 2
  Vòng
 • 12/03 01:45
  Itupiranga PA
  Castanhal PA
  1 - 1
  Vòng
 • 12/03 04:00
  Remo Belem PA
  Tapajos/PA
  1 - 0
  Vòng
 • 12/03 04:00
  Ag. Maraba
  Caete/PA
  2 - 0
  Vòng
 • 12/03 20:00
  Cameta EC
  Bragantino PA
  1 - 0
  Vòng
 • 13/03 02:00
  Independente PA
  Paysandu PA
  2 - 1
  Vòng
 • 19/03 01:30
  Caete/PA
  Cameta EC
  0 - 1
  Vòng
 • 19/03 03:00
  Paysandu PA
  Tuna Luso
  2 - 1
  Vòng
 • 19/03 20:00
  Castanhal PA
  Remo Belem PA
  0 - 0
  Vòng
 • 19/03 20:00
  Sao Francisco PA
  Independente PA
  1 - 0
  Vòng
 • 20/03 01:30
  Tapajos/PA
  Itupiranga PA
  0 - 0
  Vòng
 • 20/03 01:30
  Bragantino PA
  Ag. Maraba
  0 - 1
  Vòng
 • 26/03 20:00
  Ag. Maraba
  Independente PA
  0 - 0
  Vòng
 • 26/03 20:00
  Cameta EC
  Tuna Luso
  1 - 0
  Vòng
 • 26/03 20:00
  Castanhal PA
  Caete/PA
  0 - 0
  Vòng
 • 26/03 20:00
  Itupiranga PA
  Sao Francisco PA
  0 - 1
  Vòng
 • 26/03 20:00
  Tapajos/PA
  Bragantino PA
  1 - 0
  Vòng
 • 08/04 20:00
  Castanhal PA
  Ag. Maraba
  0 - 1
  Vòng
 • 09/04 20:00
  Cameta EC
  Sao Francisco PA
  3 - 0
  Vòng
 • 10/04 03:20
  Remo Belem PA
  Paysandu PA
  0 - 0
  Vòng
 • 16/04 04:00
  Caete/PA
  Remo Belem PA
  1 - 2
  Vòng
 • 17/04 02:00
  Ag. Maraba
  Castanhal PA
  1 - 0
  Vòng
 • 17/04 04:00
  Tuna Luso
  Paysandu PA
  0 - 4
  Vòng
 • 19/04 06:00
  Remo Belem PA
  Caete/PA
  1 - 1
  Vòng
 • 20/04 06:00
  Paysandu PA
  Tuna Luso
  1 - 1
  Vòng
 • 23/04 03:00
  Ag. Maraba
  Paysandu PA
  0 - 0
  Vòng
 • 30/04 05:00
  Paysandu PA
  Ag. Maraba
  1 - 1
  Vòng
 • 90 phút [1-2], 2 lượt [2-2], Penalty [2-4],
 • 01/05 03:00
  Remo Belem PA
  Cameta EC
  2 - 0
  Vòng
 • 15/05 02:00
  Cameta EC
  Paysandu PA
  0 - 1
  Vòng
 • 19/05 06:00
  Ag. Maraba
  Remo Belem PA
  0 - 0
  Vòng
 • 25/05 06:00
  Paysandu PA
  Cameta EC
  1 - 0
  Vòng
 • 27/05 06:00
  Remo Belem PA
  Ag. Maraba
  1 - 1
  Vòng
 • 90 phút [2-1], 2 lượt [2-2],
Cập nhật:

VĐQG Brazil (Paraense)