Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Paraibano)

Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Paraibano) 2023 - vòng Chung kết

123456789Bán kếtChung kết
 • 08/01 02:00
  Queimadense PB
  Campinense PB
  0 - 1
  Vòng 1
 • 08/01 05:30
  Treze Campina Grande PB
  Sao Paulo Crystal
  0 - 0
  Vòng 1
 • 12/01 05:30
  Sousa PB
  Botafogo PB
  0 - 1
  Vòng 2
 • 12/01 06:30
  Auto Esporte Clube PB
  Queimadense PB
  0 - 1
  Vòng 2
 • 13/01 06:00
  Nacional de Patos PB
  Treze Campina Grande PB
  2 - 0
  Vòng 2
 • 13/01 06:30
  Campinense PB
  Sao Paulo Crystal
  1 - 0
  Vòng 2
 • 15/01 02:00
  Serra Branca
  Sousa PB
  0 - 1
  Vòng 3
 • 16/01 02:00
  Botafogo PB
  Campinense PB
  1 - 0
  Vòng 3
 • 16/01 02:00
  Sao Paulo Crystal
  Nacional de Patos PB
  0 - 0
  Vòng 3
 • 17/01 05:30
  Treze Campina Grande PB
  Auto Esporte Clube PB
  1 - 1
  Vòng 3
 • 20/01 05:30
  Sao Paulo Crystal
  Sousa PB
  0 - 1
  Vòng 4
 • 22/01 02:00
  Auto Esporte Clube PB
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  1 - 1
  Vòng 4
 • 22/01 02:00
  Serra Branca
  Queimadense PB
  1 - 0
  Vòng 4
 • 23/01 02:00
  Botafogo PB
  Treze Campina Grande PB
  0 - 0
  Vòng 4
 • 25/01 02:00
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  Sao Paulo Crystal
  0 - 0
  Vòng 5
 • 25/01 06:15
  Nacional de Patos PB
  Auto Esporte Clube PB
  1 - 0
  Vòng 5
 • 26/01 05:30
  Sousa PB
  Campinense PB
  0 - 1
  Vòng 5
 • 26/01 06:30
  Treze Campina Grande PB
  Serra Branca
  2 - 0
  Vòng 5
 • 27/01 06:30
  Queimadense PB
  Botafogo PB
  0 - 1
  Vòng 5
 • 29/01 02:00
  Campinense PB
  Serra Branca
  0 - 0
  Vòng 6
 • 30/01 02:00
  Treze Campina Grande PB
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  0 - 0
  Vòng 6
 • 31/01 05:00
  Botafogo PB
  Auto Esporte Clube PB
  2 - 0
  Vòng 6
 • 31/01 05:30
  Sao Paulo Crystal
  Queimadense PB
  0 - 0
  Vòng 6
 • 02/02 06:30
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  Campinense PB
  0 - 0
  Vòng 8
 • 03/02 06:30
  Serra Branca
  Botafogo PB
  0 - 1
  Vòng 1
 • 06/02 03:00
  Nacional de Patos PB
  Sousa PB
  0 - 0
  Vòng 6
 • 07/02 02:00
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  Serra Branca
  1 - 0
  Vòng 2
 • 09/02 06:30
  Campinense PB
  Nacional de Patos PB
  1 - 1
  Vòng 4
 • 10/02 05:00
  Queimadense PB
  Sousa PB
  0 - 0
  Vòng 7
 • 13/02 02:00
  Sousa PB
  Treze Campina Grande PB
  0 - 0
  Vòng 8
 • 14/02 02:00
  Serra Branca
  Nacional de Patos PB
  1 - 1
  Vòng 7
 • 14/02 06:30
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  Botafogo PB
  0 - 1
  Vòng 7
 • 16/02 05:30
  Sousa PB
  Auto Esporte Clube PB
  3 - 0
  Vòng 1
 • 17/02 05:00
  Queimadense PB
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  0 - 1
  Vòng 3
 • 20/02 02:00
  Auto Esporte Clube PB
  Sao Paulo Crystal
  0 - 0
  Vòng 7
 • 24/02 02:00
  Serra Branca
  Auto Esporte Clube PB
  1 - 0
  Vòng 8
 • 24/02 06:00
  Nacional de Patos PB
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  1 - 1
  Vòng 1
 • 26/02 02:00
  Botafogo PB
  Sao Paulo Crystal
  0 - 1
  Vòng 8
 • 27/02 05:00
  Campinense PB
  Treze Campina Grande PB
  0 - 0
  Vòng 7
 • 28/02 02:00
  Queimadense PB
  Nacional de Patos PB
  0 - 0
  Vòng 8
 • 13/03 02:00
  Auto Esporte Clube PB
  Campinense PB
  0 - 0
  Vòng 9
 • 13/03 02:00
  Nacional de Patos PB
  Botafogo PB
  0 - 0
  Vòng 9
 • 13/03 02:00
  Sao Paulo Crystal
  Serra Branca
  0 - 0
  Vòng 9
 • 13/03 02:00
  Sousa PB
  Centro Sportivo Paraibano CSP
  1 - 0
  Vòng 9
 • 13/03 02:00
  Treze Campina Grande PB
  Queimadense PB
  2 - 0
  Vòng 9
 • 19/03 02:00
  Botafogo PB
  Sousa PB
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 20/03 02:00
  Sao Paulo Crystal
  Treze Campina Grande PB
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 27/03 02:00
  Sousa PB
  Botafogo PB
  2 - 1
  Vòng Bán kết
 • 27/03 03:00
  Treze Campina Grande PB
  Sao Paulo Crystal
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 02/04 02:30
  Treze Campina Grande PB
  Sousa PB
  1 - 1
  Vòng Chung kết
 • 09/04 02:30
  Sousa PB
  Treze Campina Grande PB
  0 - 0
  Vòng Chung kết
Cập nhật:

VĐQG Brazil (Paraibano)