Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Paulista A2)

Lịch thi đấu VĐQG Brazil (Paulista A2) 2023 - vòng Chung kết

Giai đoạn 1Tứ kếtBán kếtChung kết
 • 14/01 21:00
  Juventus-SP
  Rio Claro
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 01:00
  Sao Caetano SP
  Primavera SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 01:30
  Velo Clube SP
  Ponte Preta
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 02:00
  Comercial SP
  CA Linense SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 05:00
  Noroeste SP
  XV de Piracicaba
  0 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 20:00
  Monte Azul SP
  Oeste SP
  0 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 20:00
  AA Portuguesa Santista
  Gremio Novorizontino
  3 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/01 20:00
  Taubate
  Lemense SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 18/01 06:00
  Ponte Preta
  Sao Caetano SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 01:00
  Primavera SP
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 01:00
  Rio Claro
  AA Portuguesa Santista
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 05:00
  Lemense SP
  Velo Clube SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 05:00
  Oeste SP
  Noroeste SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 05:30
  CA Linense SP
  Juventus-SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 06:00
  Gremio Novorizontino
  Monte Azul SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/01 06:00
  XV de Piracicaba
  Taubate
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 21/01 21:00
  XV de Piracicaba
  Ponte Preta
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 03:00
  Oeste SP
  Rio Claro
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 04:00
  CA Linense SP
  Lemense SP
  2 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 05:30
  Gremio Novorizontino
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 05:30
  Velo Clube SP
  Noroeste SP
  1 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 20:00
  Juventus-SP
  Primavera SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 20:00
  Monte Azul SP
  Taubate
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 22/01 20:00
  AA Portuguesa Santista
  Sao Caetano SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 25/01 05:00
  Lemense SP
  Gremio Novorizontino
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 01:00
  Primavera SP
  Oeste SP
  2 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 05:00
  Ponte Preta
  Monte Azul SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 05:30
  Noroeste SP
  Juventus-SP
  0 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 06:00
  Comercial SP
  AA Portuguesa Santista
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 06:00
  Sao Caetano SP
  XV de Piracicaba
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 06:00
  Taubate
  Rio Claro
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/01 06:00
  Velo Clube SP
  CA Linense SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 28/01 21:00
  Oeste SP
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 29/01 01:00
  Rio Claro
  Lemense SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 29/01 02:00
  Ponte Preta
  Taubate
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 29/01 03:00
  XV de Piracicaba
  Juventus-SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 29/01 04:00
  CA Linense SP
  AA Portuguesa Santista
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 29/01 05:30
  Gremio Novorizontino
  Sao Caetano SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 29/01 20:00
  Monte Azul SP
  Velo Clube SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 30/01 01:30
  Noroeste SP
  Primavera SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 01:00
  Juventus-SP
  Sao Caetano SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 01:00
  Primavera SP
  XV de Piracicaba
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 01:00
  Rio Claro
  Monte Azul SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 05:00
  Oeste SP
  CA Linense SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 05:00
  Gremio Novorizontino
  Ponte Preta
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 06:00
  Comercial SP
  Lemense SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 06:00
  AA Portuguesa Santista
  Velo Clube SP
  3 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/02 06:00
  Taubate
  Noroeste SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 04/02 21:00
  XV de Piracicaba
  Gremio Novorizontino
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/02 01:00
  Primavera SP
  Rio Claro
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/02 01:00
  Sao Caetano SP
  Monte Azul SP
  1 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/02 02:00
  Comercial SP
  Taubate
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/02 03:00
  Lemense SP
  AA Portuguesa Santista
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/02 04:00
  CA Linense SP
  Noroeste SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/02 05:30
  Velo Clube SP
  Oeste SP
  2 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 06/02 01:00
  Ponte Preta
  Juventus-SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 01:00
  Juventus-SP
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 01:00
  Monte Azul SP
  Primavera SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 01:00
  Rio Claro
  Ponte Preta
  1 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 05:00
  Oeste SP
  XV de Piracicaba
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 05:30
  Noroeste SP
  Lemense SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 06:00
  Gremio Novorizontino
  CA Linense SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 06:00
  Sao Caetano SP
  Velo Clube SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 09/02 06:00
  Taubate
  AA Portuguesa Santista
  2 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 11/02 21:00
  AA Portuguesa Santista
  Monte Azul SP
  2 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 01:00
  Primavera SP
  Gremio Novorizontino
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 01:00
  Rio Claro
  Velo Clube SP
  1 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 02:00
  Comercial SP
  Noroeste SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 02:00
  Ponte Preta
  Oeste SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 03:00
  Lemense SP
  Sao Caetano SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 04:00
  CA Linense SP
  XV de Piracicaba
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/02 20:00
  Taubate
  Juventus-SP
  2 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 15/02 06:30
  CA Linense SP
  Ponte Preta
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 01:00
  Juventus-SP
  Oeste SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 01:00
  Monte Azul SP
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 05:30
  Noroeste SP
  Sao Caetano SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 06:00
  Gremio Novorizontino
  Rio Claro
  3 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 06:00
  XV de Piracicaba
  Lemense SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 06:00
  AA Portuguesa Santista
  Primavera SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 16/02 06:00
  Velo Clube SP
  Taubate
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 18/02 21:00
  Oeste SP
  Gremio Novorizontino
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/02 01:00
  Primavera SP
  Lemense SP
  2 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/02 01:00
  Rio Claro
  XV de Piracicaba
  0 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/02 01:00
  Sao Caetano SP
  Comercial SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/02 01:30
  Ponte Preta
  AA Portuguesa Santista
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 19/02 21:00
  Taubate
  CA Linense SP
  2 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 20/02 02:00
  Noroeste SP
  Monte Azul SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 20/02 05:00
  Velo Clube SP
  Juventus-SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 23/02 05:30
  Ponte Preta
  Primavera SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 25/02 21:00
  Juventus-SP
  AA Portuguesa Santista
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 25/02 21:00
  Lemense SP
  Ponte Preta
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/02 01:00
  Rio Claro
  Sao Caetano SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/02 02:00
  Comercial SP
  Velo Clube SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/02 03:00
  Oeste SP
  Taubate
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/02 03:00
  XV de Piracicaba
  Monte Azul SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 26/02 05:30
  Gremio Novorizontino
  Noroeste SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 27/02 01:00
  Primavera SP
  CA Linense SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 01/03 05:00
  Lemense SP
  Oeste SP
  1 - 2
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/03 01:00
  Monte Azul SP
  Juventus-SP
  1 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/03 05:30
  CA Linense SP
  Rio Claro
  2 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/03 06:00
  XV de Piracicaba
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/03 06:00
  AA Portuguesa Santista
  Noroeste SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/03 06:00
  Sao Caetano SP
  Taubate
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 02/03 06:00
  Velo Clube SP
  Gremio Novorizontino
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 04/03 21:00
  Sao Caetano SP
  Oeste SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 02:00
  Comercial SP
  Ponte Preta
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 05:00
  Noroeste SP
  Rio Claro
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 05:30
  Velo Clube SP
  Primavera SP
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 20:00
  AA Portuguesa Santista
  XV de Piracicaba
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 20:00
  Juventus-SP
  Lemense SP
  3 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 20:00
  Taubate
  Gremio Novorizontino
  0 - 1
  Vòng Giai đoạn 1
 • 05/03 20:00
  Monte Azul SP
  CA Linense SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  Primavera SP
  Taubate
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  Gremio Novorizontino
  Juventus-SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  Lemense SP
  Monte Azul SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  CA Linense SP
  Sao Caetano SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  Oeste SP
  AA Portuguesa Santista
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  Ponte Preta
  Noroeste SP
  0 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  Rio Claro
  Comercial SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 12/03 01:00
  XV de Piracicaba
  Velo Clube SP
  1 - 0
  Vòng Giai đoạn 1
 • 18/03 05:30
  Velo Clube SP
  Noroeste SP
  0 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 18/03 21:00
  AA Portuguesa Santista
  XV de Piracicaba
  1 - 2
  Vòng Tứ kết
 • 19/03 02:00
  Comercial SP
  Ponte Preta
  0 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 20/03 04:15
  Oeste SP
  Gremio Novorizontino
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 22/03 05:00
  Ponte Preta
  Comercial SP
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 22/03 07:00
  Noroeste SP
  Velo Clube SP
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 23/03 04:00
  Gremio Novorizontino
  Oeste SP
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 23/03 06:30
  XV de Piracicaba
  AA Portuguesa Santista
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 26/03 01:00
  XV de Piracicaba
  Ponte Preta
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 27/03 04:30
  Noroeste SP
  Gremio Novorizontino
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 02/04 01:00
  Gremio Novorizontino
  Noroeste SP
  2 - 0
  Vòng Bán kết
 • 02/04 04:30
  Ponte Preta
  XV de Piracicaba
  1 - 0
  Vòng Bán kết
 • 06/04 04:30
  Gremio Novorizontino
  Ponte Preta
  1 - 1
  Vòng Chung kết
 • 09/04 01:00
  Ponte Preta
  Gremio Novorizontino
  0 - 0
  Vòng Chung kết
 • 90 phút [0-0], 2 lượt [1-1],
Cập nhật:

VĐQG Brazil (Paulista A2)