Kết quả bóng đá Châu Âu

 • 29/03 01:45
  Kosovo
  Andorra
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng I
 • 29/03 01:45
  Romania
  Belarus
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng I
 • 29/03 01:45
  Thụy Sỹ
  Israel
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng I
 • 29/03 01:45
  Thổ Nhĩ Kỳ
  Croatia
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng D
 • 29/03 01:45
  Xứ Wales
  Latvia
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 29/03 01:45
  Scotland
  Tây Ban Nha
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 28/03 23:00
  Georgia
  Na Uy
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng A
 • 28/03 01:45
  Hà Lan
  Gibraltar1
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 28/03 01:45
  Ailen
  Pháp
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng B
 • 28/03 01:45
  Moldova
  Séc
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng E
 • 28/03 01:45
  Ba Lan
  Albania
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng E
 • 28/03 01:45
  Áo
  Estonia
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng F
 • 28/03 01:45
  Thụy Điển
  Azerbaijan
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng F
 • 28/03 01:45
  Hungary
  Bulgaria
  3 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 28/03 01:45
  Montenegro
  Serbia
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng G
 • 27/03 01:45
  Bắc Ailen
  Phần Lan
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng H
 • 27/03 01:45
  Malta
  Italia
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng C
 • 27/03 01:45
  Luxembourg
  Bồ Đào Nha
  0 - 4
  Vòng Loại / Bảng J
 • 27/03 01:45
  Slovakia
  Bosnia-Herzegovina
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng J
 • 26/03 23:00
  Slovenia
  San Marino
  0 - 0
  Vòng Loại / Bảng H
 • 26/03 23:00
  Anh
  Ukraine
  2 - 0
  Vòng Loại / Bảng C
 • 26/03 23:00
  Liechtenstein
  Iceland
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng J
 • 26/03 20:00
  1Kazakhstan
  Đan Mạch
  0 - 2
  Vòng Loại / Bảng H
 • 26/03 02:45
  Tây Ban Nha
  Na Uy
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng A
 • 26/03 02:45
  Croatia
  Xứ Wales
  1 - 0
  Vòng Loại / Bảng D
 • 26/03 02:45
  1Andorra
  Romania
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng I
 • 26/03 00:00
  Armenia
  Thổ Nhĩ Kỳ
  1 - 1
  Vòng Loại / Bảng D
 • 26/03 00:00
  Belarus
  Thụy Sỹ
  0 - 3
  Vòng Loại / Bảng I
 • 26/03 00:00
  Israel
  Kosovo
  0 - 1
  Vòng Loại / Bảng I
 • 29/03 00:00
  U17 Anh
  U17 Hà Lan
  0 - 1
  Vòng Elite / Bảng C
 • 29/03 00:00
  U17 Bắc Ailen
  U17 Đan Mạch
  0 - 1
  Vòng Elite / Bảng C
 • 28/03 22:00
  U17 Na Uy
  U17 Bỉ
  4 - 0
  Vòng Elite / Bảng G
 • 28/03 22:00
  U17 Slovenia
  U17 Croatia
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng G
 • 28/03 22:00
  U17 Thụy Sỹ
  U17 Pháp
  0 - 2
  Vòng Elite / Bảng H
 • 28/03 22:00
  U17 Albania
  U17 Latvia
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng H
 • 28/03 21:00
  U17 Slovakia
  U17 Ba Lan
  0 - 3
  Vòng Elite / Bảng E
 • 28/03 21:00
  U17 Séc
  U17 Bồ Đào Nha
  0 - 1
  Vòng Elite / Bảng E
 • 28/03 19:00
  U17 Israel
  U17 Serbia
  0 - 3
  Vòng Elite / Bảng A
 • 28/03 19:00
  U17 Belarus
  U17 Bosnia-Herzegovina1
  1 - 1
  Vòng Elite / Bảng A
 • 28/03 19:00
  U17 Xứ Wales
  U17 Montenegro
  0 - 2
  Vòng Elite / Bảng B
 • 28/03 19:00
  U17 Iceland
  U17 Scotland
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng B
 • 28/03 18:00
  U17 Đức
  U17 Tây Ban Nha
  1 - 2
  Vòng Elite / Bảng D
 • 28/03 18:00
  U17 Phần Lan
  U17 Thổ Nhĩ Kỳ
  1 - 3
  Vòng Elite / Bảng D
 • 26/03 00:00
  U17 Na Uy
  U17 Slovenia
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng G
 • 29/03 01:30
  U19 Slovakia
  U19 Estonia
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng E
 • 29/03 01:30
  U19 Hy Lạp
  U19 Ailen
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng E
 • 29/03 01:30
  U19 Hungary
  U19 Iceland
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng G
 • 29/03 01:30
  U19 Thổ Nhĩ Kỳ
  U19 Anh
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng G
 • 28/03 23:00
  U19 Luxembourg
  U19 Đan Mạch
  1 - 1
  Vòng Elite / Bảng C
 • 28/03 23:00
  U19 Tây Ban Nha
  U19 Ukraine
  3 - 0
  Vòng Elite / Bảng C
 • 28/03 23:00
  U19 Croatia
  U19 Bồ Đào Nha
  0 - 1
  Vòng Elite / Bảng D
 • 28/03 23:00
  U19 Thụy Điển
  U19 Séc
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng D
 • 28/03 20:00
  U19 Romania
  U19 Pháp
  1 - 3
  Vòng Elite / Bảng A
 • 28/03 20:00
  U19 Bắc Ailen
  U19 Na Uy
  1 - 2
  Vòng Elite / Bảng A
 • 28/03 19:00
  U19 Ba Lan
  U19 Serbia1
  0 - 1
  Vòng Elite / Bảng F
 • 28/03 19:00
  U19 Latvia
  U19 Israel
  1 - 1
  Vòng Elite / Bảng F
 • 28/03 17:00
  U19 Italia
  U19 Bỉ
  1 - 1
  Vòng Elite / Bảng B
 • 28/03 17:00
  U19 Slovenia
  U19 Đức
  0 - 2
  Vòng Elite / Bảng B
 • 26/03 02:30
  U19 Hy Lạp
  U19 Slovakia
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng E
 • 26/03 02:30
  U19 Thổ Nhĩ Kỳ
  U19 Hungary
  0 - 0
  Vòng Elite / Bảng G
 • 26/03 00:00
  U19 Tây Ban Nha
  U19 Luxembourg1
  2 - 0
  Vòng Elite / Bảng C
 • 26/03 00:00
  U19 Bồ Đào Nha
  U19 Séc
  1 - 0
  Vòng Elite / Bảng D
 • 26/03 00:00
  U19 Pháp
  U19 Na Uy
  1 - 1
  Vòng Elite / Bảng A
 • 30/03 20:00
  Nữ U17 Moldova
  Nữ U17 Lítva1
  0 - 3
  Vòng 2 League B / Bảng A
 • 30/03 15:00
  Nữ U17 Quần đảo Faroe
  Nữ U17 Hy Lạp
  0 - 1
  Vòng 2 League B / Bảng A
 • 29/03 21:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  U17 Nữ Đức
  1 - 0
  Vòng 2 League A / Bảng C
 • 29/03 21:00
  U17 Nữ Bắc Macedonia
  Nữ U17 Hungary
  0 - 3
  Vòng 2 League A / Bảng C
 • 29/03 20:00
  U17 Nữ Pháp
  Nữ U17 Ailen
  1 - 1
  Vòng 2 League A / Bảng E
 • 29/03 20:00
  Nữ U17 Kosovo
  U17 Nữ Italia
  0 - 2
  Vòng 2 League A / Bảng E
 • 28/03 19:00
  Nữ U17 Kazakhstan
  U17 Nữ Bosnia-Herzegovina
  0 - 2
  Vòng 2 League B / Bảng B
 • 28/03 19:00
  Nữ U17 Montenegro
  Nữ U17 Azerbaijan
  2 - 1
  Vòng 2 League B / Bảng B
 • 27/03 20:00
  Nữ U17 Hy Lạp
  Nữ U17 Lítva
  3 - 0
  Vòng 2 League B / Bảng A
 • 27/03 15:00
  Nữ U17 Quần đảo Faroe
  Nữ U17 Moldova
  2 - 0
  Vòng 2 League B / Bảng A
 • 26/03 23:00
  Nữ U17 Bồ Đào Nha
  U17 Nữ Bắc Macedonia
  3 - 0
  Vòng 2 League A / Bảng C
 • 26/03 21:00
  U17 Nữ Pháp
  Nữ U17 Kosovo
  3 - 0
  Vòng 2 League A / Bảng E
 • 26/03 20:00
  U17 Nữ Đức
  Nữ U17 Hungary
  3 - 0
  Vòng 2 League A / Bảng C
 • 26/03 18:00
  Nữ U17 Ailen
  U17 Nữ Italia
  1 - 0
  Vòng 2 League A / Bảng E
Cập nhật: