Kết quả Hạng nhất Việt Nam

KQBD Hạng nhất Việt Nam mùa giải 2023 - vòng Play Off

Play Off181716151413121110987654321
 • 30/08 15:30
  Đắc Lắc FC
  Bình Phước FC1
  1 - 0
  Vòng Play Off
 • 90 phút [1-1], Penalty [3-4],
 • 26/08 16:00
  Quảng Nam FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  2 - 0
  Vòng 18
 • 26/08 16:00
  Bình Phước FC
  Phù Đổng FC
  3 - 0
  Vòng 18
 • 26/08 16:00
  Bình Thuận FC
  Phú Thọ FC
  3 - 0
  Vòng 18
 • 26/08 16:00
  Đồng Tâm Long An
  Huế FC
  2 - 1
  Vòng 18
 • 26/08 16:00
  Phố Hiến FC
  Hòa Bình FC
  2 - 1
  Vòng 18
 • 20/08 15:30
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Bình Phước FC
  1 - 1
  Vòng 17
 • 20/08 15:30
  Hòa Bình FC
  Quảng Nam FC
  1 - 0
  Vòng 17
 • 20/08 15:30
  Huế FC
  Bình Thuận FC
  2 - 0
  Vòng 17
 • 20/08 15:30
  Phú Thọ FC
  Đồng Tâm Long An
  1 - 1
  Vòng 17
 • 20/08 15:30
  1Phù Đổng FC1
  Phố Hiến FC
  0 - 2
  Vòng 17
 • 16/08 16:00
  Phù Đổng FC
  Đồng Tâm Long An
  1 - 2
  Vòng 16
 • 16/08 15:30
  Hòa Bình FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 16
 • 15/08 16:00
  1Bình Thuận FC1
  Quảng Nam FC
  0 - 5
  Vòng 16
 • 15/08 16:00
  Huế FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 12/08 19:15
  Phố Hiến FC
  Bình Phước FC
  2 - 0
  Vòng 16
 • 08/08 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Phố Hiến FC
  0 - 1
  Vòng 15
 • 08/08 17:00
  Bình Phước FC
  Hòa Bình FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 08/08 16:00
  Phú Thọ FC
  Huế FC
  1 - 1
  Vòng 15
 • 07/08 17:00
  Quảng Nam FC
  Phù Đổng FC
  1 - 0
  Vòng 15
 • 07/08 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Bình Thuận FC
  2 - 1
  Vòng 15
 • 03/08 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Phù Đổng FC
  0 - 0
  Vòng 14
 • 03/08 16:00
  Bình Thuận FC
  Phố Hiến FC
  2 - 1
  Vòng 14
 • 03/08 16:00
  Huế FC
  Bình Phước FC
  1 - 0
  Vòng 14
 • 02/08 17:00
  Quảng Nam FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 14
 • 02/08 15:30
  Hòa Bình FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 14
 • 30/07 19:15
  Phố Hiến FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 13
 • 30/07 16:00
  Phù Đổng FC
  Bình Thuận FC
  1 - 2
  Vòng 13
 • 29/07 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Quảng Nam FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 29/07 16:00
  Phú Thọ FC
  Bình Phước FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 29/07 15:30
  Hòa Bình FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 23/07 17:00
  Bình Phước FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 12
 • 23/07 16:00
  Huế FC
  Phù Đổng FC
  0 - 1
  Vòng 12
 • 22/07 17:00
  Quảng Nam FC
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 22/07 16:00
  Phú Thọ FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  1 - 0
  Vòng 12
 • 22/07 16:00
  Bình Thuận FC
  Hòa Bình FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 15/07 19:15
  Phố Hiến FC
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 15/07 17:00
  Bình Phước FC
  Bình Thuận FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 15/07 16:00
  Phù Đổng FC
  Hòa Bình FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 14/07 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 3
  Vòng 11
 • 14/07 16:00
  Huế FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 01/07 17:00
  Quảng Nam FC
  Bình Phước FC
  2 - 0
  Vòng 10
 • 01/07 16:00
  Phú Thọ FC
  Phù Đổng FC
  0 - 2
  Vòng 10
 • 01/07 15:30
  Hòa Bình FC
  Huế FC1
  0 - 0
  Vòng 10
 • 30/06 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 10
 • 30/06 16:00
  Bình Thuận FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  0 - 1
  Vòng 10
 • 25/06 16:00
  Phú Thọ FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 24/06 17:00
  Bình Phước FC
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 24/06 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Hòa Bình FC
  0 - 1
  Vòng 9
 • 23/06 19:15
  Phố Hiến FC
  Bình Thuận FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 23/06 16:00
  Phù Đổng FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 09/06 17:00
  Quảng Nam FC
  Đồng Tâm Long An
  1 - 0
  Vòng 8
 • 09/06 16:00
  Bình Thuận FC
  Phù Đổng FC1
  0 - 0
  Vòng 8
 • 09/06 16:00
  Huế FC
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 8
 • 08/06 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Hòa Bình FC
  1 - 0
  Vòng 8
 • 08/06 17:00
  Bình Phước FC
  Phú Thọ FC1
  0 - 1
  Vòng 8
 • 04/06 19:15
  Phố Hiến FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 04/06 19:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 04/06 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Bình Phước FC
  1 - 1
  Vòng 7
 • 03/06 16:00
  Phù Đổng FC
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 03/06 15:30
  Hòa Bình FC
  Bình Thuận FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 31/05 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  1 - 0
  Vòng 6
 • 31/05 16:00
  Phú Thọ FC
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 30/05 17:00
  Quảng Nam FC
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 30/05 15:30
  Hòa Bình FC
  Phù Đổng FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 29/05 16:00
  1Bình Thuận FC1
  Bình Phước FC
  0 - 1
  Vòng 6
 • 27/05 19:15
  Phố Hiến FC
  Đồng Tâm Long An
  2 - 0
  Vòng 5
 • 26/05 16:00
  Huế FC
  Hòa Bình FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 26/05 16:00
  Phù Đổng FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 5
 • 25/05 18:00
  1Bà Rịa Vũng Tàu FC1
  Bình Thuận FC
  0 - 1
  Vòng 5
 • 25/05 17:00
  Bình Phước FC
  Quảng Nam FC
  2 - 1
  Vòng 5
 • 21/05 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Phù Đổng FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 21/05 16:00
  Phú Thọ FC
  Hòa Bình FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 20/05 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Huế FC1
  1 - 0
  Vòng 4
 • 20/05 17:00
  Bình Phước FC
  Phố Hiến FC
  1 - 0
  Vòng 4
 • 19/05 17:00
  Quảng Nam FC
  Bình Thuận FC
  0 - 1
  Vòng 4
 • 16/04 19:15
  Phố Hiến FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 16/04 16:00
  Bình Thuận FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 1
  Vòng 3
 • 16/04 16:00
  Huế FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 3
 • 15/04 16:00
  Phù Đổng FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 15/04 15:30
  Hòa Bình FC
  Bình Phước FC1
  1 - 0
  Vòng 3
 • 12/04 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 2
 • 12/04 16:00
  Bình Thuận FC
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 11/04 19:15
  Phố Hiến FC
  Phù Đổng FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 11/04 17:00
  Bình Phước FC
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 10/04 17:00
  Quảng Nam FC
  Hòa Bình FC
  1 - 0
  Vòng 2
 • 08/04 16:00
  Huế FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 1
 • 08/04 16:00
  Phú Thọ FC
  Bình Thuận FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 07/04 16:00
  Phù Đổng FC
  Bình Phước FC
  1 - 1
  Vòng 1
 • 06/04 17:00
  Bà Rịa Vũng Tàu FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 06/04 15:30
  Hòa Bình FC
  Phố Hiến FC1
  0 - 1
  Vòng 1
Cập nhật:

Hạng nhất Việt Nam