Kết quả Hạng nhất Việt Nam

KQBD Hạng nhất Việt Nam mùa giải 2022 - vòng 22

22212019181716151413121110987654321
 • 29/10 15:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Đồng Tâm Long An
  0 - 2
  Vòng 22
 • 29/10 15:00
  Quảng Nam FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 22
 • 29/10 15:00
  Khánh Hòa FC
  Cần Thơ FC
  1 - 1
  Vòng 22
 • 29/10 15:00
  Bình Phước FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 22
 • 29/10 15:00
  Đắc Lắc FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 22
 • 29/10 15:00
  Phố Hiến FC
  Phù Đổng FC
  2 - 0
  Vòng 22
 • 24/10 16:00
  Cần Thơ FC
  Quảng Nam FC
  0 - 2
  Vòng 21
 • 24/10 16:00
  Đồng Tâm Long An
  Khánh Hòa FC
  0 - 2
  Vòng 21
 • 24/10 16:00
  Phú Thọ FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  2 - 1
  Vòng 21
 • 24/10 16:00
  Công An Hà Nội
  Phố Hiến FC1
  0 - 0
  Vòng 21
 • 24/10 16:00
  Huế FC
  Đắc Lắc FC
  0 - 1
  Vòng 21
 • 24/10 16:00
  Phù Đổng FC
  Bình Phước FC1
  0 - 1
  Vòng 21
 • 20/10 17:00
  1Quảng Nam FC1
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 20/10 16:00
  Huế FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 0
  Vòng 16
 • 16/10 18:00
  Phố Hiến FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 20
 • 16/10 17:00
  Bình Phước FC
  Cần Thơ FC
  1 - 0
  Vòng 20
 • 16/10 17:00
  Khánh Hòa FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 20
 • 16/10 15:30
  Đắc Lắc FC
  Phú Thọ FC
  1 - 1
  Vòng 20
 • 16/10 15:30
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Phù Đổng FC
  1 - 0
  Vòng 20
 • 15/10 17:00
  Quảng Nam FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 20
 • 12/10 18:00
  Cần Thơ FC
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 19
 • 12/10 16:00
  Phù Đổng FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 1
  Vòng 19
 • 12/10 16:00
  1Phú Thọ FC1
  Phố Hiến FC
  0 - 1
  Vòng 19
 • 11/10 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Bình Phước FC
  1 - 1
  Vòng 19
 • 11/10 16:30
  Công An Hà Nội
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 1
  Vòng 19
 • 11/10 16:00
  Huế FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 19
 • 08/10 18:00
  Cần Thơ FC
  Phù Đổng FC
  1 - 0
  Vòng 18
 • 08/10 17:00
  Khánh Hòa FC
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 18
 • 07/10 17:00
  Bình Phước FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 18
 • 07/10 17:00
  Quảng Nam FC
  Phố Hiến FC
  0 - 2
  Vòng 18
 • 07/10 16:00
  Huế FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 1
  Vòng 18
 • 07/10 15:30
  Đắc Lắc FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 1
  Vòng 18
 • 02/10 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Bình Phước FC
  1 - 1
  Vòng 17
 • 02/10 18:00
  Phố Hiến FC
  Khánh Hòa FC
  1 - 1
  Vòng 17
 • 02/10 16:30
  Công An Hà Nội
  Cần Thơ FC
  1 - 0
  Vòng 17
 • 02/10 16:00
  Phù Đổng FC
  Quảng Nam FC
  1 - 1
  Vòng 17
 • 02/10 15:30
  Đắc Lắc FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 17
 • 01/10 16:00
  Phú Thọ FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 17
 • 28/09 18:00
  Cần Thơ FC
  Phố Hiến FC
  0 - 2
  Vòng 16
 • 28/09 17:00
  Bình Phước FC
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 28/09 16:30
  Công An Hà Nội
  Phù Đổng FC
  1 - 2
  Vòng 16
 • 27/09 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 24/09 18:00
  Phố Hiến FC
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 24/09 17:00
  Khánh Hòa FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 15
 • 23/09 18:00
  Cần Thơ FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 2
  Vòng 15
 • 23/09 17:00
  Quảng Nam FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  2 - 1
  Vòng 15
 • 23/09 16:00
  Phú Thọ FC
  Bình Phước FC
  1 - 0
  Vòng 15
 • 23/09 16:00
  Phù Đổng FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 15
 • 04/09 17:00
  1Đồng Tâm Long An1
  Phù Đổng FC
  4 - 1
  Vòng 14
 • 04/09 16:00
  Huế FC
  Cần Thơ FC
  0 - 1
  Vòng 14
 • 03/09 16:30
  Công An Hà Nội
  Phú Thọ FC
  2 - 0
  Vòng 14
 • 03/09 15:30
  Đắc Lắc FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 14
 • 02/09 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Phố Hiến FC
  0 - 1
  Vòng 14
 • 02/09 17:00
  Bình Phước FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 14
 • 28/08 18:00
  Phố Hiến FC
  Bình Phước FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 28/08 15:30
  Đắc Lắc FC
  Phù Đổng FC
  0 - 2
  Vòng 13
 • 27/08 17:00
  Quảng Nam FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 13
 • 27/08 16:30
  Công An Hà Nội
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/08 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 26/08 16:00
  1Phú Thọ FC1
  Cần Thơ FC
  1 - 0
  Vòng 13
 • 21/08 18:00
  Cần Thơ FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 0
  Vòng 12
 • 21/08 17:00
  Khánh Hòa FC
  Đắc Lắc FC
  2 - 0
  Vòng 12
 • 21/08 17:00
  Bình Phước FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 21/08 16:00
  Huế FC
  Phố Hiến FC1
  1 - 0
  Vòng 12
 • 20/08 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 12
 • 20/08 16:00
  Phù Đổng FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 12
 • 13/08 17:00
  Bình Phước FC
  Phú Thọ FC1
  0 - 2
  Vòng 11
 • 13/08 16:30
  Công An Hà Nội
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 13/08 16:00
  Huế FC
  Phù Đổng FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 12/08 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Quảng Nam FC1
  0 - 1
  Vòng 11
 • 12/08 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Cần Thơ FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 12/08 15:30
  Đắc Lắc FC
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 07/08 18:00
  1Phố Hiến FC1
  Bà Rịa Vũng Tàu
  1 - 2
  Vòng 10
 • 07/08 17:00
  Quảng Nam FC
  Đắc Lắc FC
  3 - 0
  Vòng 10
 • 07/08 16:00
  Phú Thọ FC
  Công An Hà Nội
  0 - 2
  Vòng 10
 • 06/08 18:00
  Cần Thơ FC
  Huế FC
  1 - 0
  Vòng 10
 • 06/08 17:00
  Khánh Hòa FC
  Bình Phước FC
  0 - 0
  Vòng 10
 • 06/08 16:00
  Phù Đổng FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 10
 • 31/07 18:00
  Cần Thơ FC
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 31/07 17:00
  Khánh Hòa FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 0
  Vòng 9
 • 30/07 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Quảng Nam FC
  1 - 1
  Vòng 9
 • 30/07 16:00
  Phù Đổng FC
  Đắc Lắc FC1
  0 - 0
  Vòng 9
 • 29/07 17:00
  Bình Phước FC
  Phố Hiến FC
  0 - 1
  Vòng 9
 • 29/07 16:00
  Huế FC
  Công An Hà Nội
  1 - 0
  Vòng 9
 • 24/07 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Cần Thơ FC
  0 - 0
  Vòng 8
 • 24/07 15:30
  Công An Hà Nội
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 8
 • 23/07 18:00
  Phố Hiến FC
  Huế FC
  2 - 0
  Vòng 8
 • 23/07 15:30
  Đắc Lắc FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 8
 • 22/07 17:00
  Quảng Nam FC
  Bình Phước FC1
  1 - 0
  Vòng 8
 • 22/07 16:00
  Phú Thọ FC
  Phù Đổng FC
  0 - 1
  Vòng 8
 • 17/07 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Huế FC
  0 - 1
  Vòng 7
 • 17/07 17:00
  Khánh Hòa FC
  Quảng Nam FC
  1 - 0
  Vòng 7
 • 17/07 16:00
  Phù Đổng FC
  Công An Hà Nội
  0 - 1
  Vòng 7
 • 16/07 18:00
  Phố Hiến FC
  Cần Thơ FC1
  0 - 0
  Vòng 7
 • 16/07 16:00
  Phú Thọ FC
  Đồng Tâm Long An
  1 - 0
  Vòng 7
 • 16/07 15:30
  Đắc Lắc FC
  Bình Phước FC
  1 - 0
  Vòng 7
 • 10/07 18:00
  Cần Thơ FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 6
 • 10/07 17:00
  Khánh Hòa FC
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 10/07 16:00
  Huế FC
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 09/07 17:15
  Bình Phước FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 1
  Vòng 6
 • 09/07 17:00
  Quảng Nam FC
  Phù Đổng FC
  1 - 0
  Vòng 6
 • 08/07 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 03/07 18:00
  Phố Hiến FC
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 03/07 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Huế FC
  2 - 0
  Vòng 5
 • 03/07 15:30
  Công An Hà Nội
  Bình Phước FC
  1 - 0
  Vòng 5
 • 02/07 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Đắc Lắc FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 02/07 15:30
  Phù Đổng FC
  Cần Thơ FC
  0 - 1
  Vòng 5
 • 01/07 16:00
  Phú Thọ FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 2
  Vòng 5
 • 26/06 18:00
  1Phố Hiến FC1
  Công An Hà Nội
  1 - 2
  Vòng 4
 • 26/06 17:00
  Bình Phước FC
  Phù Đổng FC
  0 - 1
  Vòng 4
 • 26/06 15:30
  Đắc Lắc FC
  Huế FC
  0 - 1
  Vòng 4
 • 25/06 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Phú Thọ FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 25/06 17:00
  Quảng Nam FC
  Cần Thơ FC
  1 - 1
  Vòng 4
 • 25/06 17:00
  Khánh Hòa FC
  Đồng Tâm Long An
  0 - 0
  Vòng 4
 • 04/04 15:30
  Phù Đổng FC
  Phố Hiến FC1
  0 - 3
  Vòng 3
 • 03/04 16:00
  Huế FC
  Bình Phước FC
  1 - 1
  Vòng 3
 • 03/04 15:30
  Công An Hà Nội
  Đắc Lắc FC
  1 - 1
  Vòng 3
 • 02/04 18:00
  Cần Thơ FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 02/04 17:00
  2Đồng Tâm Long An2
  Bà Rịa Vũng Tàu
  1 - 2
  Vòng 3
 • 01/04 16:00
  Phú Thọ FC
  Quảng Nam FC
  0 - 1
  Vòng 3
 • 17/03 17:00
  Đồng Tâm Long An
  Phố Hiến FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/03 15:30
  Phù Đổng FC
  Bà Rịa Vũng Tàu
  0 - 0
  Vòng 1
 • 16/03 15:30
  Công An Hà Nội
  Quảng Nam FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 12/03 18:00
  Phố Hiến FC
  Phú Thọ FC
  1 - 0
  Vòng 2
 • 12/03 18:00
  Bà Rịa Vũng Tàu
  Công An Hà Nội
  2 - 1
  Vòng 2
 • 12/03 17:00
  Bình Phước FC
  Đồng Tâm Long An1
  1 - 0
  Vòng 2
 • 12/03 17:00
  Khánh Hòa FC
  Phù Đổng FC
  1 - 2
  Vòng 2
 • 12/03 15:30
  1Đắc Lắc FC1
  Cần Thơ FC
  1 - 1
  Vòng 2
 • 11/03 17:00
  Quảng Nam FC
  Huế FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 05/03 17:00
  Cần Thơ FC
  Bình Phước FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 05/03 16:00
  Huế FC
  Khánh Hòa FC
  1 - 1
  Vòng 1
 • 04/03 16:00
  Phú Thọ FC
  Đắc Lắc FC
  1 - 0
  Vòng 1
Cập nhật:

Hạng nhất Việt Nam