Kết quả V-League

KQBD V-League mùa giải 2022 - vòng 17

2625242322212019181716151413121110987654321
 • 19/11 17:00
  Bình Định FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  ? - ?
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hà Nội FC
  ? - ?
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Thanh Hóa FC
  ? - ?
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Sài Gòn FC
  Becamex Bình Dương
  ? - ?
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Sông Lam Nghệ An
  Nam Định FC
  ? - ?
  Vòng 26
 • 19/11 17:00
  Viettel FC
  Đà Nẵng FC
  ? - ?
  Vòng 26
 • 13/11 17:00
  Đà Nẵng FC
  Bình Định FC
  ? - ?
  Vòng 25
 • 13/11 17:00
  Hải Phòng FC
  Sông Lam Nghệ An
  ? - ?
  Vòng 25
 • 13/11 17:00
  Hà Nội FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  ? - ?
  Vòng 25
 • 13/11 17:00
  TP Hồ Chí Minh FC
  Viettel FC
  ? - ?
  Vòng 25
 • 13/11 17:00
  Nam Định FC
  Sài Gòn FC
  ? - ?
  Vòng 25
 • 13/11 17:00
  Thanh Hóa FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  ? - ?
  Vòng 25
 • 09/11 19:15
  Hà Nội FC
  Viettel FC
  ? - ?
  Vòng 24
 • 09/11 18:00
  Bình Định FC
  Sông Lam Nghệ An
  ? - ?
  Vòng 24
 • 09/11 17:00
  Becamex Bình Dương
  Thanh Hóa FC
  ? - ?
  Vòng 24
 • 08/11 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Đà Nẵng FC
  ? - ?
  Vòng 24
 • 08/11 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hoàng Anh Gia Lai
  ? - ?
  Vòng 24
 • 08/11 18:00
  Nam Định FC
  Hải Phòng FC
  ? - ?
  Vòng 24
 • 04/11 19:15
  Viettel FC
  Bình Định FC
  ? - ?
  Vòng 23
 • 04/11 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Nam Định FC
  ? - ?
  Vòng 23
 • 04/11 17:00
  Thanh Hóa FC
  Hà Nội FC
  ? - ?
  Vòng 23
 • 03/11 18:00
  Hải Phòng FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  ? - ?
  Vòng 23
 • 03/11 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Becamex Bình Dương
  ? - ?
  Vòng 23
 • 03/11 17:00
  Đà Nẵng FC
  Sài Gòn FC
  ? - ?
  Vòng 23
 • 30/10 19:15
  Hà Nội FC
  Đà Nẵng FC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/10 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Viettel FC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 30/10 17:00
  Becamex Bình Dương
  Nam Định FC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 28/10 19:15
  Sài Gòn FC
  Hải Phòng FC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 28/10 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Bình Định FC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 28/10 17:00
  Thanh Hóa FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  ? - ?
  Vòng 22
 • 23/10 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Sông Lam Nghệ An
  ? - ?
  Vòng 21
 • 23/10 18:00
  Hải Phòng FC
  Hà Nội FC
  ? - ?
  Vòng 21
 • 23/10 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/10 18:00
  Bình Định FC
  Sài Gòn FC
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/10 18:00
  Nam Định FC
  Thanh Hóa FC
  ? - ?
  Vòng 21
 • 22/10 17:00
  Đà Nẵng FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  ? - ?
  Vòng 21
 • 19/10 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hà Nội FC
  ? - ?
  Vòng 20
 • 19/10 18:00
  Hải Phòng FC
  Becamex Bình Dương
  ? - ?
  Vòng 20
 • 18/10 19:15
  Viettel FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  ? - ?
  Vòng 20
 • 18/10 18:00
  Bình Định FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  ? - ?
  Vòng 20
 • 18/10 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Sài Gòn FC
  ? - ?
  Vòng 20
 • 18/10 17:00
  Đà Nẵng FC
  Thanh Hóa FC
  ? - ?
  Vòng 20
 • 15/10 19:15
  Hà Nội FC
  Nam Định FC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 15/10 17:00
  Becamex Bình Dương
  TP Hồ Chí Minh FC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 14/10 19:15
  Sài Gòn FC
  Viettel FC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 14/10 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Sông Lam Nghệ An
  ? - ?
  Vòng 19
 • 14/10 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Đà Nẵng FC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 14/10 17:00
  Thanh Hóa FC
  Hải Phòng FC
  ? - ?
  Vòng 19
 • 09/10 19:15
  Viettel FC
  Hải Phòng FC
  ? - ?
  Vòng 18
 • 09/10 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  TP Hồ Chí Minh FC
  ? - ?
  Vòng 18
 • 09/10 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Sông Lam Nghệ An
  ? - ?
  Vòng 18
 • 08/10 19:15
  Sài Gòn FC
  Thanh Hóa FC
  ? - ?
  Vòng 18
 • 08/10 18:00
  Nam Định FC
  Bình Định FC
  ? - ?
  Vòng 18
 • 07/10 17:00
  Đà Nẵng FC
  Becamex Bình Dương
  ? - ?
  Vòng 18
 • 01/10 19:15
  Hà Nội FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 0
  Vòng 17
 • 01/10 18:00
  Nam Định FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng 17
 • 01/10 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 17
 • 01/10 17:00
  Thanh Hóa FC
  Bình Định FC
  1 - 0
  Vòng 17
 • 30/09 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Sài Gòn FC
  0 - 0
  Vòng 17
 • 30/09 18:00
  Hải Phòng FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 1
  Vòng 17
 • 14/09 19:15
  Viettel FC
  Nam Định FC
  2 - 0
  Vòng 16
 • 14/09 18:00
  1Bình Định FC1
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng 16
 • 14/09 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  TP Hồ Chí Minh FC
  1 - 0
  Vòng 16
 • 13/09 19:15
  Sài Gòn FC
  Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng 16
 • 13/09 18:00
  1Sông Lam Nghệ An1
  Đà Nẵng FC
  1 - 2
  Vòng 16
 • 13/09 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 1
  Vòng 16
 • 04/09 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Nam Định FC
  0 - 1
  Vòng 15
 • 04/09 17:00
  Đà Nẵng FC
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 03/09 18:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Sài Gòn FC
  0 - 0
  Vòng 15
 • 03/09 17:00
  Thanh Hóa FC
  Sông Lam Nghệ An
  1 - 0
  Vòng 15
 • 02/09 19:15
  1Hà Nội FC1
  Bình Định FC1
  0 - 0
  Vòng 15
 • 02/09 17:00
  Becamex Bình Dương
  Viettel FC
  2 - 1
  Vòng 15
 • 28/08 19:15
  Viettel FC
  Thanh Hóa FC
  1 - 1
  Vòng 14
 • 28/08 18:00
  Bình Định FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 0
  Vòng 14
 • 27/08 19:15
  Sài Gòn FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  2 - 1
  Vòng 14
 • 27/08 18:00
  Nam Định FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 1
  Vòng 14
 • 26/08 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng 14
 • 26/08 18:00
  Hải Phòng FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  2 - 0
  Vòng 14
 • 20/08 19:15
  Sài Gòn FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 20/08 18:00
  Bình Định FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 20/08 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 19/08 19:15
  Viettel FC
  Sông Lam Nghệ An
  1 - 0
  Vòng 13
 • 19/08 18:15
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Nam Định FC
  1 - 0
  Vòng 13
 • 19/08 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 14/08 19:15
  Hà Nội FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 12
 • 14/08 17:00
  Đà Nẵng FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 13/08 18:00
  Nam Định FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 12
 • 13/08 17:00
  Becamex Bình Dương
  Sài Gòn FC
  2 - 0
  Vòng 12
 • 12/08 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Bình Định FC
  1 - 0
  Vòng 12
 • 12/08 18:00
  Thanh Hóa FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng 12
 • 07/08 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 07/08 18:00
  Nam Định FC
  TP Hồ Chí Minh FC1
  1 - 0
  Vòng 11
 • 06/08 18:00
  Bình Định FC
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 11
 • 05/08 19:15
  Sài Gòn FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 11
 • 05/08 19:15
  Viettel FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng 11
 • 05/08 18:00
  Hải Phòng FC
  Đà Nẵng FC
  1 - 0
  Vòng 11
 • 31/07 19:15
  Hà Nội FC
  Sông Lam Nghệ An1
  0 - 1
  Vòng 10
 • 31/07 18:00
  Thanh Hóa FC
  Viettel FC
  1 - 0
  Vòng 10
 • 30/07 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Sài Gòn FC
  1 - 2
  Vòng 10
 • 30/07 17:00
  Becamex Bình Dương
  Bình Định FC
  1 - 1
  Vòng 10
 • 29/07 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hải Phòng FC
  1 - 1
  Vòng 10
 • 29/07 17:00
  Đà Nẵng FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 10
 • 24/07 19:15
  Viettel FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 24/07 19:15
  Sài Gòn FC
  Nam Định FC1
  0 - 1
  Vòng 9
 • 24/07 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 9
 • 24/07 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Thanh Hóa FC
  1 - 0
  Vòng 9
 • 23/07 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hải Phòng FC
  1 - 0
  Vòng 9
 • 23/07 18:00
  Bình Định FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 20/07 19:15
  Hà Nội FC
  Sài Gòn FC
  2 - 1
  Vòng 8
 • 20/07 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 2
  Vòng 8
 • 20/07 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Becamex Bình Dương
  2 - 0
  Vòng 8
 • 19/07 18:00
  Nam Định FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 8
 • 19/07 18:00
  Hải Phòng FC
  Bình Định FC
  2 - 0
  Vòng 8
 • 19/07 17:00
  Đà Nẵng FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 8
 • 16/07 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 2
  Vòng 7
 • 16/07 18:00
  Thanh Hóa FC
  Sài Gòn FC1
  1 - 0
  Vòng 7
 • 15/07 18:00
  Bình Định FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 15/07 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng 7
 • 15/07 18:00
  Hải Phòng FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 15/07 17:00
  Becamex Bình Dương
  Đà Nẵng FC
  1 - 1
  Vòng 7
 • 10/07 19:15
  Hà Nội FC
  Hải Phòng FC
  1 - 0
  Vòng 6
 • 10/07 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Đà Nẵng FC
  1 - 0
  Vòng 6
 • 09/07 19:15
  Sài Gòn FC
  Bình Định FC
  1 - 1
  Vòng 6
 • 09/07 18:00
  Thanh Hóa FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 09/07 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Becamex Bình Dương
  2 - 0
  Vòng 6
 • 08/07 18:00
  1Sông Lam Nghệ An1
  TP Hồ Chí Minh FC
  2 - 0
  Vòng 6
 • 04/07 19:15
  Viettel FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng 5
 • 03/07 18:00
  Nam Định FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng 5
 • 03/07 17:00
  Đà Nẵng FC
  Hà Nội FC
  2 - 0
  Vòng 5
 • 02/07 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 02/07 18:10
  Hải Phòng FC
  Sài Gòn FC
  2 - 0
  Vòng 5
 • 02/07 18:00
  1Bình Định FC1
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 0
  Vòng 5
 • 26/06 18:00
  Nam Định FC
  Hà Nội FC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 04/04 19:15
  Viettel FC
  Hà Nội FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 16/03 19:15
  Hà Nội FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 13/03 19:15
  Sài Gòn FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 1
  Vòng 4
 • 13/03 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Bình Định FC1
  0 - 3
  Vòng 4
 • 13/03 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hải Phòng FC1
  1 - 2
  Vòng 4
 • 12/03 19:15
  1Hà Nội FC1
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 12/03 17:00
  Thanh Hóa FC
  Đà Nẵng FC
  3 - 0
  Vòng 4
 • 11/03 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Viettel FC
  2 - 1
  Vòng 4
 • 06/03 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 1
  Vòng 3
 • 06/03 18:00
  Hải Phòng FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 1
  Vòng 3
 • 06/03 17:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 0
  Vòng 3
 • 06/03 17:00
  Đà Nẵng FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng 3
 • 05/03 19:15
  Viettel FC
  Sài Gòn FC1
  0 - 0
  Vòng 3
 • 02/03 18:00
  Hải Phòng FC
  Nam Định FC
  1 - 0
  Vòng 2
 • 02/03 17:00
  Đà Nẵng FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 02/03 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng 2
 • 01/03 17:00
  Thanh Hóa FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 1
  Vòng 2
 • 01/03 17:00
  Sông Lam Nghệ An
  Bình Định FC
  1 - 1
  Vòng 2
 • 26/02 19:15
  Sài Gòn FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 1
  Vòng 1
 • 26/02 18:00
  Nam Định FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 1
 • 25/02 18:00
  Bình Định FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 25/02 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 25/02 17:00
  Becamex Bình Dương
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật: