Kết quả V-League

KQBD V-League mùa giải 2023 - vòng Vô địch

Trụ hạngVô địch13121110987654321
 • 27/08 17:00
  Công An Hà Nội
  Thanh Hóa FC
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 27/08 17:00
  1Hải Phòng FC1
  Bình Định FC
  1 - 1
  Vòng Vô địch
 • 27/08 17:00
  Hà Nội FC
  Viettel FC
  2 - 1
  Vòng Vô địch
 • 27/08 17:00
  Nam Định FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 12/08 17:00
  Bình Định FC
  Nam Định FC
  1 - 2
  Vòng Vô địch
 • 12/08 17:00
  Thanh Hóa FC
  Hà Nội FC
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 12/08 17:00
  Viettel FC
  Công An Hà Nội
  0 - 3
  Vòng Vô địch
 • 11/08 17:00
  TP Hồ Chí Minh FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 11/08 17:00
  Khánh Hòa FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 11/08 17:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 10/08 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 06/08 19:15
  Công An Hà Nội
  Hà Nội FC
  1 - 1
  Vòng Vô địch
 • 06/08 19:15
  Hải Phòng FC
  Nam Định FC
  2 - 0
  Vòng Vô địch
 • 06/08 18:00
  Bình Định FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 1
  Vòng Vô địch
 • 06/08 18:00
  Thanh Hóa FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 05/08 17:00
  Becamex Bình Dương
  Khánh Hòa FC
  2 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 05/08 17:00
  Đà Nẵng FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 05/08 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 02/08 19:15
  Hà Nội FC
  Hải Phòng FC
  2 - 1
  Vòng Vô địch
 • 02/08 18:00
  1Hồng Lĩnh Hà Tĩnh1
  Thanh Hóa FC1
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 02/08 18:00
  Nam Định FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 01/08 19:15
  Viettel FC
  Bình Định FC
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 29/07 19:15
  Công An Hà Nội
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 29/07 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Becamex Bình Dương
  0 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 29/07 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 29/07 17:00
  Khánh Hòa FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  1 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 28/07 19:15
  Hà Nội FC
  Nam Định FC
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 27/07 19:15
  Viettel FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 27/07 18:00
  Thanh Hóa FC
  Bình Định FC
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 23/07 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 23/07 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hoàng Anh Gia Lai1
  1 - 2
  Vòng Trụ hạng
 • 23/07 17:00
  Khánh Hòa FC
  Sông Lam Nghệ An
  2 - 1
  Vòng Trụ hạng
 • 22/07 19:15
  Hải Phòng FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 22/07 18:00
  Bình Định FC
  Công An Hà Nội
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 22/07 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hà Nội FC
  2 - 2
  Vòng Vô địch
 • 22/07 18:00
  Nam Định FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng Vô địch
 • 17/07 19:15
  Hà Nội FC
  Bình Định FC
  0 - 1
  Vòng Vô địch
 • 16/07 19:15
  Công An Hà Nội
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 16/07 18:00
  Thanh Hóa FC
  Nam Định FC
  0 - 2
  Vòng Vô địch
 • 15/07 19:15
  Viettel FC
  Hải Phòng FC
  1 - 0
  Vòng Vô địch
 • 15/07 18:00
  Đà Nẵng FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 15/07 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 15/07 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng Trụ hạng
 • 02/07 17:00
  Bình Định FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 0
  Vòng 13
 • 02/07 17:00
  Becamex Bình Dương
  Nam Định FC
  1 - 3
  Vòng 13
 • 02/07 17:00
  Hà Nội FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 13
 • 02/07 17:00
  TP Hồ Chí Minh FC
  Viettel FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 02/07 17:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 13
 • 02/07 17:00
  Thanh Hóa FC
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng 13
 • 02/07 17:00
  Đà Nẵng FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 13
 • 25/06 19:15
  Viettel FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 1
  Vòng 12
 • 25/06 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Bình Định FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 25/06 17:00
  Khánh Hòa FC
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 12
 • 25/06 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 24/06 19:15
  Công An Hà Nội
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 0
  Vòng 12
 • 24/06 19:15
  Hải Phòng FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 24/06 18:00
  Nam Định FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 12
 • 06/06 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  TP Hồ Chí Minh FC
  2 - 1
  Vòng 11
 • 06/06 17:00
  Khánh Hòa FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 11
 • 05/06 18:00
  Đà Nẵng FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 1
  Vòng 11
 • 05/06 18:00
  Thanh Hóa FC
  Công An Hà Nội
  1 - 1
  Vòng 11
 • 04/06 19:15
  Hải Phòng FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 11
 • 04/06 19:15
  Hà Nội FC
  Nam Định FC
  1 - 0
  Vòng 11
 • 04/06 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Bình Định FC1
  1 - 0
  Vòng 11
 • 01/06 19:15
  Viettel FC
  Sông Lam Nghệ An
  1 - 0
  Vòng 10
 • 01/06 17:00
  1Becamex Bình Dương1
  Thanh Hóa FC
  1 - 0
  Vòng 10
 • 31/05 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Đà Nẵng FC1
  2 - 0
  Vòng 10
 • 31/05 18:00
  Nam Định FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng 10
 • 31/05 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng 10
 • 30/05 19:15
  Công An Hà Nội
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 10
 • 30/05 18:00
  Bình Định FC
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng 10
 • 28/05 18:00
  Thanh Hóa FC
  Viettel FC
  1 - 1
  Vòng 9
 • 27/05 18:00
  Đà Nẵng FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 9
 • 27/05 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  TP Hồ Chí Minh FC1
  1 - 2
  Vòng 9
 • 27/05 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hà Nội FC
  0 - 0
  Vòng 9
 • 26/05 19:15
  Công An Hà Nội
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 1
  Vòng 9
 • 26/05 19:15
  Hải Phòng FC
  Khánh Hòa FC
  1 - 0
  Vòng 9
 • 26/05 18:00
  Bình Định FC
  Nam Định FC
  0 - 1
  Vòng 9
 • 22/05 19:15
  Hà Nội FC
  Đà Nẵng FC
  1 - 1
  Vòng 8
 • 21/05 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Công An Hà Nội
  2 - 4
  Vòng 8
 • 21/05 17:00
  Khánh Hòa FC
  Becamex Bình Dương
  1 - 1
  Vòng 8
 • 20/05 19:15
  Viettel FC
  Bình Định FC
  0 - 0
  Vòng 8
 • 20/05 18:00
  Nam Định FC
  Hải Phòng FC1
  1 - 1
  Vòng 8
 • 20/05 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 1
  Vòng 8
 • 19/05 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Thanh Hóa FC
  1 - 0
  Vòng 8
 • 17/04 19:15
  Hải Phòng FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 17/04 18:00
  Bình Định FC
  Hà Nội FC
  1 - 0
  Vòng 7
 • 17/04 18:00
  Thanh Hóa FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  2 - 1
  Vòng 7
 • 16/04 19:15
  Công An Hà Nội
  Nam Định FC
  1 - 0
  Vòng 7
 • 16/04 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Becamex Bình Dương
  1 - 0
  Vòng 7
 • 16/04 17:00
  Khánh Hòa FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng 7
 • 15/04 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hoàng Anh Gia Lai
  2 - 1
  Vòng 7
 • 13/04 19:15
  Hà Nội FC
  Hải Phòng FC
  2 - 0
  Vòng 6
 • 13/04 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Bình Định FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 12/04 18:00
  Đà Nẵng FC
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 6
 • 12/04 18:00
  Thanh Hóa FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 1
  Vòng 6
 • 12/04 17:00
  Becamex Bình Dương
  Công An Hà Nội
  0 - 2
  Vòng 6
 • 11/04 18:00
  Nam Định FC
  Sông Lam Nghệ An
  1 - 0
  Vòng 6
 • 11/04 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Khánh Hòa FC
  1 - 0
  Vòng 6
 • 08/04 19:15
  Công An Hà Nội
  Hải Phòng FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 08/04 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hà Nội FC
  0 - 1
  Vòng 5
 • 08/04 18:00
  Bình Định FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 1
  Vòng 5
 • 08/04 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 07/04 18:00
  Nam Định FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 0
  Vòng 5
 • 07/04 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Becamex Bình Dương
  0 - 1
  Vòng 5
 • 06/04 19:15
  Viettel FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 1
  Vòng 5
 • 19/02 19:15
  Viettel FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 19/02 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 4
 • 18/02 19:15
  Hải Phòng FC
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  1 - 3
  Vòng 4
 • 18/02 17:00
  Đà Nẵng FC
  Bình Định FC1
  2 - 1
  Vòng 4
 • 17/02 19:15
  Hà Nội FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 0
  Vòng 4
 • 17/02 17:00
  Becamex Bình Dương
  TP Hồ Chí Minh FC
  1 - 2
  Vòng 4
 • 17/02 17:00
  Khánh Hòa FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 1
  Vòng 4
 • 14/02 19:30
  Công An Hà Nội
  Viettel FC
  0 - 1
  Vòng 3
 • 14/02 18:00
  Nam Định FC
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 - 0
  Vòng 3
 • 13/02 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Khánh Hòa FC
  0 - 1
  Vòng 3
 • 13/02 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Hà Nội FC
  1 - 2
  Vòng 3
 • 12/02 18:00
  Bình Định FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 0
  Vòng 3
 • 12/02 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Hải Phòng FC
  1 - 1
  Vòng 3
 • 12/02 18:00
  Thanh Hóa FC
  Đà Nẵng FC
  0 - 0
  Vòng 3
 • 09/02 19:15
  Hà Nội FC
  Công An Hà Nội
  0 - 0
  Vòng 2
 • 09/02 18:00
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  Viettel FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 08/02 19:15
  TP Hồ Chí Minh FC
  Hải Phòng FC
  0 - 1
  Vòng 2
 • 08/02 17:00
  Becamex Bình Dương
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 - 0
  Vòng 2
 • 08/02 17:00
  Đà Nẵng FC
  Nam Định FC
  0 - 0
  Vòng 2
 • 07/02 18:00
  Bình Định FC
  Khánh Hòa FC1
  0 - 0
  Vòng 2
 • 07/02 18:00
  Thanh Hóa FC
  Sông Lam Nghệ An
  0 - 0
  Vòng 2
 • 05/02 19:15
  Viettel FC
  Hà Nội FC
  0 - 0
  Vòng 1
 • 04/02 19:15
  Hải Phòng FC
  Becamex Bình Dương
  0 - 1
  Vòng 1
 • 04/02 17:00
  Hoàng Anh Gia Lai
  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
  0 - 0
  Vòng 1
 • 03/02 19:15
  Công An Hà Nội
  Bình Định FC
  2 - 0
  Vòng 1
 • 03/02 18:00
  Sông Lam Nghệ An
  Đà Nẵng FC
  1 - 1
  Vòng 1
 • 03/02 17:00
  Khánh Hòa FC
  Thanh Hóa FC
  0 - 1
  Vòng 1
 • 03/02 17:00
  Nam Định FC
  TP Hồ Chí Minh FC
  0 - 0
  Vòng 1
Cập nhật:

V-League